Lediga jobb SSAB Emea AB i Borlänge

Se alla lediga jobb från SSAB Emea AB i Borlänge. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Borlänge som finns inom det yrket.

SSAB - Kvalitetstekniker Betning & Emballering

Nytt
Är du ansvarstagande och gillar omväxlande arbetsuppgifter? Avsnittet Betning & Emballering söker en kvalitetstekniker som arbetar med att bedöma, åtgärda och förbättra kvaliteten på våra betade produkter. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara... Visa mer
Är du ansvarstagande och gillar omväxlande arbetsuppgifter? Avsnittet Betning & Emballering söker en kvalitetstekniker som arbetar med att bedöma, åtgärda och förbättra kvaliteten på våra betade produkter. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Kallvalsning består av avsnitten Betning & Emballering, Valsning & Spaltning, Glödgning och Produktionsnära Underhåll. Vi producerar betat, kallvalsat och glödgat material till interna och externa kunder. Avsnittet Betning & Emballering inkluderar två betsträckor, två emballeringslinjer samt reggenerering och neutralisering som renar syra och processvatten.
Utvecklingen mot nya material med högre hållfastheter ger en utmanande uppgift i arbetet att ständigt förbättra kvalitet, produktivitet och tillgänglighet i linjerna. Vår ambition är att göra detta parallellt med att vi utvecklar medarbetare och organisation mot ett säkert och utvecklande arbete.
Din uppgift som kvalitetstekniker är att bedöma och åtgärda kvalitetsavvikelser på våra produkter för en hög flödeseffektivitet samt utveckla kvalitetsarbetet och dess arbetssätt.
I vardagen arbetar du tätt tillsammans med skiftlagen, ledningsteamet, hela avsnittet Betning & Emballering samt övriga kvalitetstekniker inom SSAB. Arbetet ger stora möjligheter till personlig utveckling och ger dig möjlighet att växa med uppgiften. Arbetstiden är dagtid.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Din uppgift som kvalitetstekniker är att bedöma och åtgärda kvalitetsavvikelser på våra produkter för en hög flödeseffektivitet samt utveckla kvalitetsarbetet och dess arbetssätt.
I vardagen arbetar du tätt tillsammans med skiftlagen, ledningsteamet, hela avsnittet Betning & Emballering samt övriga kvalitetstekniker inom SSAB.
Arbetet ger stora möjligheter till personlig utveckling och ger dig möjlighet att växa med uppgiften.Om dig
Du har stort intresse av kvalitetsförbättringar och främjar öppen dialog och informationsutbyte. Du har goda kunskaper hur produktionsprocessen påverkar kvalitetsutfallet. Utbildning inom kvalitetsledningssystem och/eller SSABs lokala kvalitetsprocesser är meriterande.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom ansvarskänsla, initiativförmåga, samarbetsförmåga samt att du har ett systematiskt arbetssätt. Du har lätt för att kommunicera med människor på olika nivåer och i olika roller.
Vi ser gärna att du har gymnasieutbildning alternativt praktisk erfarenhet, god datorvana och att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna
https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Kom och träffa oss
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Magnus Karlsson, Avsnittschef Betning & Emballering via mail, [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Magnus Karlsson. Jag ansvarar för att leda avsnittets arbete framåt på ett säkert och effektivt sätt. Resultatet skapar vi tillsammans med tydliga mål och en god uppföljning samt med stor tillit till din förmåga att vilja ta ansvar och utveckla både dig själv och vår verksamhet. Vill du komma till ett engagerat team som jobbar mot gemensamma mål så är du välkommen till oss på Betning & Emballering."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Internal Auditor

Ansök    Maj 22    SSAB Emea AB    Internrevisor
As an Internal Auditor you are an important player in driving the internal audit work in SSAB. The work as Internal Auditor includes tasks aimed at supporting SSAB in its continuous work with improvements and efficiency enhancements in business management, risk management and internal control. The primary purpose of Internal Audit is to act as an independent and objective resource that creates value for the SSAB Group by carrying out established audit plan... Visa mer
As an Internal Auditor you are an important player in driving the internal audit work in SSAB.
The work as Internal Auditor includes tasks aimed at supporting SSAB in its continuous work with improvements and efficiency enhancements in business management, risk management and internal control. The primary purpose of Internal Audit is to act as an independent and objective resource that creates value for the SSAB Group by carrying out established audit plans and special audits in a methodical and systematic way, thus serving as internal messengers of SSAB's values and governing rules.
Becoming part of the SSAB family means joining a journey. A journey that we believe is essential for the sustainability of this planet. Steel has been one of the most important materials for developing our society and it will continue to be so. In the roofs over our heads, in the bridges connecting our cities and in the cars of tomorrow. At SSAB we are proud of our history and leadership in high-strength steel. But we are also aware that the production of steel is one of the largest emitters of greenhouse gases in the world. That has to change. That is why we have developed the world’s ?rst fossil free steel production and has committed to becoming largely fossil-free by around 2030. As part of SSAB you will be instrumental in realizing this goal and push for the green transformation of the whole steel industry.
About the position
As an internal auditor, you are involved in the entire execution of internal audits, which includes everything from planning to follow-up. The audits will usually be conducted together with a colleague to ensure a thorough and objective review of the audit scope. Compilation and quality assurance of final reports are also included in the role as well as ensuring that the documentation is handled in accordance with established routines. The service involves travels to our units around the world.
Main responsibilities
This is a dynamic role aimed at supporting SSAB's entities and managers with the long-term strategy and the continued development of processes in the organization.

About You
You have an academic degree, BSa or MSa in bussiness administration or similar.
Experience from external or internal auditing. Auditing of sizeable projects is a plus.
Experience from working in a controller function is seen as a merit as well as experience from utilizing data analytics.
Fluent Swedish and very good knowledge of English in speech and writing is a requirement as all our reports are written in English. Additional language skills are a plus.
As a person, you are outgoing, trustworthy with high integrity and professional attitude. You have good self-knowledge and ability to work together in teams and you are a skilled communicator and presenter. Your work is structured and performed in a timely manner. You appreciate constantly putting your analytical ability to the test. You are an open and ambitious person who likes variation in work and surroundings and who has a positive and driving attitude to challenges.

Our offer
At SSAB we strive for a diverse and inclusive environment. We use our values – driven, true and ahead – in making everyday decisions, keeping the customer at the heart of what we do. This makes us all team players, each with the drive to improve. When joining SSAB you will become part of an organization of passionate problem solvers working together on important challenges. We will support your growth by providing a safe and friendly workplace that contributes to work-life balance. If you set out to achieve it, at SSAB you will have the possibility of broadening your skills and grow within your field or beyond.
We offer a wide range of appreciated benefits to our employees. Some examples of these are listed here:
Profit sharing
Life balance through reduction of working hours
Wellness grants
In this recruitment, we have the opportunity to offer co-migration service to you and your family if you move to Dalarna. Read more at
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna
Recruitment process
1. Apply
2. Interview
3. Come and meet us
4. Assessments
5. Reference check
6. Health Examination
8. Sign
Background check may be a part of the recruitment process.
Got questions about this position?
Don't hesitate to reach out should you have any specific questions concering this position. We are looking forward to your application.
Jan Haglund, Director Group Internal Audit.
Contact Jan via e-mail - [email protected]
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
Trade union information is provided by Akademikerföreningen, Unionen and Ledarna, which can be reached via our switchboard on phone +46 243 700 00.
SSAB is a Nordic and US-based steel company that builds a stronger, lighter and more sustainable world through value added steel products and services. Working with our partners, SSAB has developed SSAB Fossil-free™ steel and plans to reinvent the value chain from the mine to the end customer, largely eliminating carbon dioxide emissions from our own operations. SSAB Zero™, a largely carbon emission-free steel based on recycled steel, further strengthens SSAB’s leadership position and our comprehensive, sustainable offering independent of the raw material. SSAB has employees in over 50 countries and production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is listed on Nasdaq Stockholm and has a secondary listing on Nasdaq Helsinki. Join us on our journey! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X and YouTube. Visa mindre

SSAB - Project Manager - Group Procurement & Sustainability

Ansök    Maj 21    SSAB Emea AB    Inköpsingenjör
SSAB is undertaking a strategic roadmap to revolutionize iron- and steelmaking, and to be the world’s first steel company to deliver iron ore-based fossil-free steel to the market in 2026. We are looking for a highly motivated person to join us in this journey as Project Manager in Group Procurement & Sustainability. Location is Stockholm, Helsinki or Borlänge with remote work opportunities. Becoming part of the SSAB family means joining a journey. A jou... Visa mer
SSAB is undertaking a strategic roadmap to revolutionize iron- and steelmaking, and to be the world’s first steel company to deliver iron ore-based fossil-free steel to the market in 2026. We are looking for a highly motivated person to join us in this journey as Project Manager in Group Procurement & Sustainability. Location is Stockholm, Helsinki or Borlänge with remote work opportunities.
Becoming part of the SSAB family means joining a journey. A journey that we believe is essential for the sustainability of this planet. Steel has been one of the most important materials for developing our society and it will continue to be so. In the roofs over our heads, in the bridges connecting our cities and in the cars of tomorrow. At SSAB we are proud of our history and leadership in high-strength steel. But we are also aware that the production of steel is one of the largest emitters of greenhouse gases in the world. That has to change. That is why we have developed the world’s ?rst fossil free steel production and has committed to becoming largely fossil-free by around 2030. As part of SSAB you will be instrumental in realizing this goal and push for the green transformation of the whole steel industry.
About the position
Your mission is to drive and implement the established roadmap for SSABs global procurement systems, with the purpose to ensure that our procurement operations have the optimal systems to perform their work. You will also lead and support prioritized system projects and act as system owner. The job also includes developing current processes and systems within SSAB’s procurement operations. The work will be done across SSAB operations, and you will be coaching and training the teams in procurement processes and systems. You will also manage relations with both internal and external stakeholders, such as our suppliers and system providers.
You will have a key role in SSAB Group Procurement & Sustainability and have a wide contact network within the company. You will report to the Director of the Group Procurement & Sustainability team.
The position is temporary until 30th of April 2025, but might be subject to be extended.
About You
You have several years of experience from procurement, working with system and process/business development. Preferably both as a purchaser and system developer or similar. Experience from managing system implementations is a merit.
As a person, you are a team player with integrity and great social skills, which together with your competence make you a great colleague to work with. Through your solid experience, you have an independent, method-driven and results-orientated way of working.
You will not have a team formally reporting to you. Nevertheless, strong leadership skills are needed in order to take SSAB’s procurement work to the next level. We are looking for someone who can act as a role model to create involvement and engagement, and your skills in communication will be important.
In addition to working strategically, you need to be a pragmatic doer who thrives in helping hands-on to get things done. Your analytical skills will be a key competence in succeeding in this position and you do not mind deep diving into numbers to get a full understanding.
You see the variation as one of the benefits of the role and you are used to working in an international environment with different kinds of stakeholders and travelling is not a hinder for you.
We expect you to have a Master's or Bachelor’s degree in economics or technology. You have very good written and spoken English skills and have professional skills in Excel and PowerPoint.

Our offer
At SSAB we strive for a diverse and inclusive environment. We use our values – driven, true and ahead – in making everyday decisions, keeping the customer at the heart of what we do. This makes us all team players, each with the drive to improve. When joining SSAB you will become part of an organization of passionate problem solvers working together on important challenges. We will support your growth by providing a safe and friendly workplace that contributes to work-life balance. If you set out to achieve it, at SSAB you will have the possibility of broadening your skills and grow within your field or beyond.
We offer a wide range of appreciated benefits to our employees. Some examples of these are listed here:
Profit sharing
Life balance through reduction of working hours
Wellness grants

In this recruitment, we have the opportunity to offer co-migration service to you and your family if you move to Dalarna. Read more at
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Recruitment process
1. Apply
2. Interview
3. Reference Check
4. Come and meet us
5. Health Examination
6. Sign
Background check may be a part of the recruitment process.


Please note that job interviews will be conducted on an ongoing basis and the position will be filled once we have a suitable candidate.
Got questions about this position?
Please contact Tanja Norberg, Manager Group Procurement & Sustainability, [email protected]
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
Trade union information is provided by Akademikerföreningen, Unionen and Ledarna, which can be reached via our switchboard on phone +46 243 700 00.
Words from your future manager
“If you are passionate about reshaping procurement processes, systems and master data to drive development in the steel industry, you are welcome with your application to this position.
As an employee, you gain access to our internal career site with plenty of job opportunities, should you want to stay at SSAB once the temporary period for this position runs out. Join SSAB in creating a future where procurement leads the way in forging a more sustainable world.” Visa mindre

SSAB - Automationstekniker - Produktionsnära Underhåll Varmvals

Vill du arbeta i en verksamhet med stor potential och framdrift? Som automationstekniker får du ett jobb inom en industri i utveckling och blir en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsu... Visa mer
Vill du arbeta i en verksamhet med stor potential och framdrift? Som automationstekniker får du ett jobb inom en industri i utveckling och blir en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
SSAB befinner sig i ett expansivt skede och bygger ut för framtiden med flera investeringar och ombyggnationer.
I din roll ingår arbetsuppgifter som förebyggande och planerat underhåll, djupare felsökning, felanalyser samt förbättring av befintlig utrustning och system. Som tekniker inom el och automation är du en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så är du behjälplig vid frågor från hela produktionsorganisationen kopplat till underhåll.
Du kan även bli delaktig i projekt kopplat till underhållsarbetet eller produktionsprocessen där du ibland har en ledande och samordnande roll. Arbetet är till viss del självständigt men stor vikt läggs på samarbetet både i det egna teamet och även förmåga att jobba mellan andra team för att driva och utveckla avsnittets verksamhet.
Vi tillämpar grupporganiserat arbetssätt.
Om dig
Du har teknisk utbildning inom el- och automation på lägst gymnasienivå i kombination med några års erfarenhet, gärna inom processindustrin eller liknande verksamhet.
Har du akademisk utbildning inom området eller motsvarande relevant utbildning är detta meriterande.
Har du dessutom arbetat med IBA, Siemens PCS 7, Siemens S7, ABB AC450, ABB 800xA, ACS600, ACS800, ACS 880, instrument- och förbränningsteknik samt AC-/DC- drifter eller liknande arbetsuppgifter så är det meriterande, men inte ett krav.
Du har spetskompetens inom el-teknik. Erfarenhet av nätverk och IT-system är önskvärt.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
B-körkort är ett krav.
Du har god kommunikativ förmåga, är strukturerad, noggrann och kan arbeta både självständigt och i grupp.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta Pär Eriksson, Chef sektion Driftnära Underhåll Varmvals El, tfn 0243-710 37, mail [email protected]
Kontakta Lars Ekroth, Chef avsnitt Driftnära Underhåll Varmvals, tfn 0243-725 11, mail [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Pär Eriksson. Hos får du ett arbete på ett företag med stort fokus på arbetsmiljö, säkerhet, stolthet, arbetsglädje och kamratskap. Välkommen med din ansökan."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Metallograf

Ansök    Maj 16    SSAB Emea AB    Laboratorietekniker, kemi
SSAB står inför ett historiskt skifte inom ståltillverkningen och övergången till fossilfritt stål skapar såväl nya möjligheter som utmaningar. Metallografilaboratoriet i Borlänge söker en medarbetare som vill bli en aktiv deltagare på den resan. Arbetsuppgifterna omfattar metallografiska undersökningar och utredningar för bland annat produktutveckling, reklamationshantering och kundservice liksom löpande kunskapsuppbyggnad inom teknikområdet metallografi.... Visa mer
SSAB står inför ett historiskt skifte inom ståltillverkningen och övergången till fossilfritt stål skapar såväl nya möjligheter som utmaningar. Metallografilaboratoriet i Borlänge söker en medarbetare som vill bli en aktiv deltagare på den resan. Arbetsuppgifterna omfattar metallografiska undersökningar och utredningar för bland annat produktutveckling, reklamationshantering och kundservice liksom löpande kunskapsuppbyggnad inom teknikområdet metallografi.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
På Metallografilaboratoriet arbetar idag 8 personer och vårt uppdrag är att stödja enheterna för produktutveckling, reklamationshantering, kundservice och produktion med metallografiska undersökningar och utredningar. Omställningen av det nordiska produktionssystemet kräver ökade insatser rörande undersökningar hos metallografilaboratoriet varvid vi nu önskar utöka personalstyrkan med en metallograf (tekniker) i Borlänge. I arbetet ingår även kontinuerlig kvalitets- och metodutveckling.
Laboratoriet har ett väletablerat samarbete med externa forum såsom SWERIM, SIS och Jernkontoret.
Som medarbetare på metallografilaboratoriet kommer du initialt att ha en roll som tekniker inom metallografi. Långsiktigt finns målet att du växer i rollen och kanske utvecklas mot att handha kompletta reklamationsutredningar eller utföra mera avancerade uppdrag åt produktutveckling.
I arbetet ingår allt från provberedning, hårdhetsmätning och mikroskopering med initialt fokus rörande inneslutningsbedömningar och svetsundersökningar. Du kommer att föra en löpande dialog med våra uppdragsgivare, däribland produktutvecklare, reklamationsutredare och kundserviceingenjörer och i samarbete med dessa finna lösningar och svar på problem och frågeställningar som kan ha uppstått.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Provberedning.
Manuell och automatiserad inneslutningsbedömning.
Metallografisk analys m.h.a. ljusmikroskop och tillhörande bildanalysprogram.
Hårdhetsmätning.
Rapportskrivning

Om dig
Vi söker dig som är en öppen, nyfiken och positiv person med initiativförmåga och gott praktiskt handlag. Du har en hög servicegrad mot laboratoriets kunder, med förmåga att skapa kontakt och förtroende.
Du har eftergymnasial utbildning inom material alternativt har du genom annan dokumenterad erfarenhet förvärvat motsvarande kunskaper.
Vi ämnar utöka avdelningens kapacitet inom inneslutningsbedömningar så erfarenhet från detta område är extra meriterande.
Rapportskrivning och presentationer är en integrerad del i arbetet varför du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, på svenska och engelska.
Eftergymnasialutbildning med inriktning material eller motsvarande.
Förmåga att arbeta systematiskt vid mikroskop.
Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, på svenska och engelskaVårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på http://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Tester
4. Referenstagning
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Nils Stavlid, chef Metallografilaboratioret, tfn 0243 - 709 14.
Kontakta gärna Helena Ekström, chef Analys och Provning, tfn 0243 - 715 61.
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Du är varmt välkommen att söka dig till oss på metallografilaboratoriet i Borlänge. Idag står SSAB inför omfattande förändringar och jag hoppas att just du vill vara med på den resan när vi nu utökar metallografilaboratoriets kapacitet."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Examensarbete - Undersökning av delaminering av höghållfasta stål

Ansök    Maj 8    SSAB Emea AB    Produktutvecklare
Vill du ha ett spännande uppdrag och göra ditt examensarbete hos oss? Du kommer att få utvärdera höghållfasta ståls känslighet mot delaminering samt utvärdera olika provmetoder och dess lämplighet för att beskriva delaminering. För att lyckas med projektet tror vi att du är nyfiken person med stort tekniskt intresse och att du har ambition att skapa förståelse för kopplingen mellan egenskaper och tillverkningsprocess. Placeringsort Borlänge. Att bli en del... Visa mer
Vill du ha ett spännande uppdrag och göra ditt examensarbete hos oss? Du kommer att få utvärdera höghållfasta ståls känslighet mot delaminering samt utvärdera olika provmetoder och dess lämplighet för att beskriva delaminering. För att lyckas med projektet tror vi att du är nyfiken person med stort tekniskt intresse och att du har ambition att skapa förståelse för kopplingen mellan egenskaper och tillverkningsprocess. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Uppdraget
Termomekanisk valsning är en vanlig tillverkningsmetod för varmvalsade höghållfasta stål. Metoden bygger på styrning av temperatur och deformationsgrad, för att tillverka stål med fin kornstorlek och med ett lågt legeringsinnehåll. Vid högre hållfasthetsnivåer (sträckgränser över 600 MPa) kan dessa stål vara känsliga för delaminering (även kallat splitting). Delaminering innebär att plåten delar sig längs plan i plåtens tjockleksriktning och kan uppträda vid bearbetning som klippning och formning samt även vid mekanisk provning som drag- och slagprovning. Orsaken till delaminering är komplex där flera saker påverkar som till exempel; utskiljningar, stora korn, inneslutningar med mera.
Omfattning – 20 veckors heltidsarbete (30 hp).
Önskad period för genomförandet är hösten 2024.
Din ansökan ska innehålla personligt brev och CV.
Studien ska presenteras skriftligt och muntligt på engelska.
Följande steg föreslås
Inläsning inom området delaminering
Ta fram aktivitetslista med tidsplan
Sätta upp provmatris
Utvärdering av resultat
Muntlig och skriftlig rapportering (engelska)
Förslag på fortsättning

Om dig
För att lyckas med projektet tror vi att du är nyfiken person med stort tekniskt intresse och att du har ambition att skapa förståelse för kopplingen mellan egenskaper och tillverkningsprocess.
Kanske studerar du till Civilingenjör med inriktning mot material- och bearbetningsteknik (300 hp) eller liknande.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
SSAB betalar ut ersättning för godkänt examensarbete.
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Kom och träffa oss
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Emil Gustafsson, Produktutvecklare, Product Development, Hot Rolled, Borlänge, tfn 0243-712 09
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från en av dina handledare
”Jag heter Emil Gustafsson och kommer att vara en av handledarna i detta examensarbete. Jag har jobbat som produktutvecklare på SSAB sedan 2017 och är inriktad på varmvalsade konstruktionsstål. Innan jag började på SSAB utbildade jag mig till civilingenjör inom materialteknik och disputerade i hållfasthetslära med klippning av plåt som huvudområde. Under detta arbete nämndes delaminering av klippta plåtkanter, men det var aldrig något jag fördjupade mig inom. Det ska bli spännande att vara en del av detta examensarbete. Välkommen med din ansökan.” Visa mindre

SSAB - Miljöingenjör till avsnitt Miljö

Vill du vara med på SSABs resa mot en fossilfri framtid? Vår ambition är att vara fossilfria omkring 2030 och du som miljöingenjör kommer att ha en nyckelroll i den gröna omställningen. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtid... Visa mer
Vill du vara med på SSABs resa mot en fossilfri framtid? Vår ambition är att vara fossilfria omkring 2030 och du som miljöingenjör kommer att ha en nyckelroll i den gröna omställningen. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Du kommer tillsammans med kollegorna på avsnitt Miljö att utgöra ett team som stöttar linjeorganisationen med specialistkompetens inom miljöområdet. Vi arbetar för att hantera tillstånds- och anmälningsärenden på ett professionellt sätt samtidigt som vi bidrar till verksamhetens arbete med att ständigt förbättra miljöprestandan. Ett viktigt och spännande uppdrag framför oss är att hantera miljöfrågor kopplat till utveckling och omställning av verksamheten i Borlänge de kommande åren.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
· Verksamhetsstöd kopplat till krav i miljölagstiftningen och miljöstandarden ISO 14001
· Tillståndsansökningar, prövotidsutredningar och anmälningsärenden
· Kontaktperson gentemot miljömyndigheter
· Miljöutredningar, miljöbesiktningar och miljöriskbedömningar
· Delta i projekt som sakkunnig inom miljöområdet
· Utforma informationsmaterial samt bidra till att öka miljökunskapen i verksamheten
· Sammanställa och rapportera miljödata och övriga miljörapporter internt och externt
Om dig
· Du har en relevant högskoleutbildning, företrädesvis inom teknik/naturvetenskap, alternativt motsvarande yrkeserfarenhet.
· Du har ett intresse för miljöfrågor i processindustrin med en praktisk och lösningsorienterad approach.
· Du är en lagspelare som tar ansvar för teamets uppdrag, samtidigt som du kan arbeta självständigt och lösa utmaningar på ett systematiskt sätt.
· Du är prestigelös och öppen för utveckling och lärande i arbetet för att på sikt kunna ta dig an nya arbetsuppgifter och ansvarsområden inom avsnitt Miljö.
· Du serviceinriktad och lyhörd för verksamhetens behov och kan lätt växla mellan olika arbetsuppgifter.
· Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift och kan kommunicera på ett tydligt och enkelt sätt.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Tester
4. Referenstagning
5. Kom och träffa oss
6. Hälsoundersökning
7. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta rekryterande chef, Maria Nilsson, Chef Avsnitt Miljö.
Kontakta Maria via mail - [email protected]
Kontakta HR Partner, Yvonne Wiberg
Kontakta Yvonne via mail - [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.


Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00. från din blivande chef
Några ord från din blivande chef
”Jag som blir din chef heter Maria Nilsson och ansvarar för stödfunktionen avsnitt Miljö i Borlänge. Hos oss blir du en del av ett härligt team med engagerade och kompetenta kollegor som stöttar varandra, trivs tillsammans och har roligt på jobbet. Vår ambition är att erbjuda det bästa tänkbara expertstödet för verksamheten och aktivt bidra till att SSAB i Borlänge ligger i framkant när det gäller miljöarbete. Välkommen med din ansökan”
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Network Specialist, IT Operations Network Connectivity

Ansök    Maj 7    SSAB Emea AB    IT-tekniker/Datatekniker
Do you want to be part of the transition into a fossil-free steel industry and the largest investment for decades? Do you as a Network Specialist want to get an opportunity of a lifetime, to help create the smartest, most digitized fossil-free steel factory in the world? Then you should apply for this role! Placement in Borlänge. Becoming part of the SSAB family means joining a journey. A journey that we believe is essential for the sustainability of this... Visa mer
Do you want to be part of the transition into a fossil-free steel industry and the largest investment for decades? Do you as a Network Specialist want to get an opportunity of a lifetime, to help create the smartest, most digitized fossil-free steel factory in the world? Then you should apply for this role! Placement in Borlänge.
Becoming part of the SSAB family means joining a journey. A journey that we believe is essential for the sustainability of this planet. Steel has been one of the most important materials for developing our society and it will continue to be so. In the roofs over our heads, in the bridges connecting our cities and in the cars of tomorrow. At SSAB we are proud of our history and leadership in high-strength steel. But we are also aware that the production of steel is one of the largest emitters of greenhouse gases in the world. That has to change. That is why we have developed the world’s ?rst fossil free steel production and has committed to becoming largely fossil-free by around 2030. As part of SSAB you will be instrumental in realizing this goal and push for the green transformation of the whole steel industry.
About the position
As a Network Specialist at SSAB EMEA AB, you will belong to the Global Network Connectivity Team – consisting of Network Architects, Service Managers and Network Specialists. The team is located across Sweden, Finland, and the US. As a Network Specialist, you will mainly be responsible for providing technical guidance and support for our infrastructure within the Network area. Troubleshooting and resolving technical issues as needed. Interface with other teams to both manage and assist with projects or activities. Create and update documentation for the technology area and related environments.
Main responsibilities
Monitoring the performance of the Network infrastructure and taking corrective action according to the agreed service offerings.
Providing technical guidance and support to team members and stakeholders as needed.
Managing the life cycle of Network and planning for upgrades and replacements as needed.
Collaborating with the Infrastructure Architects to identify the hardware and software requirements for the organization's infrastructure.
Troubleshooting and resolving technical issues according to agreed service levels.
In cooperation with internal and external resources develop our offerings.About You
Cisco CCNP certification or equivalent knowledge and experience in Cisco enterprise networking solutions.
Strong understanding of networking protocols and technologies
Team-oriented and skilled in working within a collaborative environment.
Have a high understand of how to perform your work in a safe way.
Good written, oral, and interpersonal communication skills in Swedish and English.
Ability to effectively prioritize and execute tasks in a high-pressure environment
Ability to conduct research into technology area and products as required.
Ability to present ideas in business-friendly and user-friendly language.
Proven analytical and problem-solving abilities.

Our offer
At SSAB we strive for a diverse and inclusive environment. We use our values – driven, true and ahead – in making everyday decisions, keeping the customer at the heart of what we do. This makes us all team players, each with the drive to improve. When joining SSAB you will become part of an organization of passionate problem solvers working together on important challenges. We will support your growth by providing a safe and friendly workplace that contributes to work-life balance. If you set out to achieve it, at SSAB you will have the possibility of broadening your skills and grow within your field or beyond.
We offer a wide range of appreciated benefits to our employees. Some examples of these are listed here:
Profit sharing
Life balance through reduction of working hours
Wellness grants
Besides the benefits that SSAB can offer to our employees, you will be given the chance to work closely together with the core business in a role that challenge you professionally and personally.
In this recruitment, we have the opportunity to offer co-migration service to you and your family if you move to Dalarna. Read more at
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna


Recruitment process
1. Apply
2. Pre-recorded Video Interview
3. Interview
4. Assessments
5. Reference Check
6. Come and meet us
7. Health Examination
8. Sign
Background check may be a part of the recruitment process.
Got questions about this position?
Contact hiring Manager Banina Salkagic, Manager Network Connectivity.
Contact Banina via mail - [email protected]
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
Trade union information is provided by Akademikerföreningen, Unionen and Ledarna, which can be reached via our switchboard on phone +46 243 700 00.
Word from your future manager
"Hi, my name is Banina Salkagic and I will be your manager at the Network Connectivity team. By joining my team you will belong to a highly committed team of colleagues with a great sense of community and a global spirit. You will have a large degree of influence on your own work as well as our working methods. In everything we do, we strive to have a great work environment and always put safety first."
SSAB is a Nordic and US-based steel company that builds a stronger, lighter and more sustainable world through value added steel products and services. Working with our partners, SSAB has developed SSAB Fossil-free™ steel and plans to reinvent the value chain from the mine to the end customer, largely eliminating carbon dioxide emissions from our own operations. SSAB Zero™, a largely carbon emission-free steel based on recycled steel, further strengthens SSAB’s leadership position and our comprehensive, sustainable offering independent of the raw material. SSAB has employees in over 50 countries and production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is listed on Nasdaq Stockholm and has a secondary listing on Nasdaq Helsinki. Join us on our journey! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X and YouTube. Visa mindre

SSAB - Driftassistenter Produktion Kallvals

Vill du vara med och utveckla verksamheten och driva den framåt genom ett motiverande och coachande ledarskap? Då kan detta vara nästa utmaning för dig. Nu finns chansen att få ett intressant jobb att utveckla både teknik och arbetssätt. På SSAB strävar vi efter att ha de mest engagerade medarbetarna, eftersom vi är övertygade om att det leder till arbetsglädje, välmående och högkvalitativa prestationer. En högpresterande organisation är en av de viktigas... Visa mer
Vill du vara med och utveckla verksamheten och driva den framåt genom ett motiverande och coachande ledarskap? Då kan detta vara nästa utmaning för dig. Nu finns chansen att få ett intressant jobb att utveckla både teknik och arbetssätt.
På SSAB strävar vi efter att ha de mest engagerade medarbetarna, eftersom vi är övertygade om att det leder till arbetsglädje, välmående och högkvalitativa prestationer. En högpresterande organisation är en av de viktigaste komponenterna i SSABs strategi och en viktig faktor för att uppnå våra strategiska mål.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Vi söker nu driftassistenter till sektionerna Betsträcka 2, Betsträcka 3 och Regenerering & Neutralisering.
Vi producerar betat, kallvalsat och glödgat material till interna och externa kunder. Betsträcka 2, Betsträcka 3 och Regenerering & Neutralisering ingår i avsnittet Betning & Emballering, och är processlinjer för betning av plåt och hantering av kemikalier och vattenrening.
Utvecklingen mot den fossilfria omställningen och nya material med högre hållfasthet ger en utmanande uppgift i arbetet att ständigt förbättra kvalitet, produktivitet och tillgänglighet i linjerna. Vår ambition är att göra detta parallellt med att vi utvecklar medarbetare och organisation mot ett säkert och utvecklande arbete.
Specifiera i ansökan om du söker till en specifik sektion eller till alla tre.
-Betsträcka 2 (Andreas Lömäng)
-Betsträcka 3 (Niklas Evertsson)
-Regenerering & Neutralisering (Conny Andersson)
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Som driftassistent ingår du i driftledningen och kommer att arbeta tätt tillsammans med skiftlag, underhåll, kvalitetstekniker, processutvecklare, sektionschef och övrig ledningspersonal för att nå uppsatta mål och nyckeltal.
Du stöttar även sektionschefen i ledningsfrågor.
Du är länken till våra operatörer i det dagliga arbetet.
Du är teknikintresserad och hanterar avvikelser systematiskt.
Arbetet ger stora möjligheter till personlig utveckling och ger dig möjlighet att växa med uppgiften.

Om dig
Du har teknisk kompetens och erfarenhet och om du har erfarenhet av process- eller tillverkningsindustri samt produktionsledning är det meriterande.
Du har förmåga att strukturera, fokusera och prioritera inom ditt arbetsområde.
Du har viljan att ständigt utveckla teknik och arbetssätt.
Du har förmåga att arbeta praktiskt med uppkomna störningar i produktion likväl som långsiktiga förbättringar.
Du kommunicerar på svenska och engelska i både tal och skrift.
Du är en trygg person, har god självkännedom och lyhörd till hur andra fungerar.
Du har en fallenhet för att skapa engagemang och utveckling tillsammans med dina kollegor.
Du har fokus på arbetsmiljö och hälsa samt verkar för ett bra arbetsklimat.
Du är ett föredöme, bidrar till gott samarbete och kan kommunicera på ett coachande sätt.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna
https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Förinspelade frågor
3. Intervju
4. Tester
5. Referenstagning
6. Kom och träffa oss
7. Hälsoundersökning
8. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chefer via mail.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Vi ansvarar för att leda sektionens arbete framåt på ett säkert och effektivt sätt. Resultatet skapar vi tillsammans med tydliga mål och en god uppföljning samt med stor tillit till din förmåga att vilja ta ansvar och utveckla både dig själv och vår verksamhet. Vill du komma till ett engagerat team som jobbar mot gemensamma mål så är du välkommen till Betning & Emballering". Visa mindre

SSAB - Elektriker - Driftnära Underhåll Kallvals Skift

Ansök    Apr 18    SSAB Emea AB    Driftelektriker
Är du utbildad elektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ och drivande? Skulle du trivas med att arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik? Är du intresserad av att arbeta med avhjälpande underhåll på SSAB? Då är du elektrikern vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror... Visa mer
Är du utbildad elektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ och drivande? Skulle du trivas med att arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik? Är du intresserad av att arbeta med avhjälpande underhåll på SSAB? Då är du elektrikern vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Arbetet som skiftgående elektriker innebär felsökning och avhjälpande åtgärder i våra anläggningar. I din roll som elektriker på skiftunderhåll kommer du att utföra anläggningsnära arbeten i form av avhjälpande UH-arbete, vilket innebär att återställa anläggningen till produktionsmässig status.
I arbetet ingår även ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar och att jobba med förebyggande åtgärder.
Du får en utvecklande och omväxlande roll i ett team som ser möjligheter och en verksamhet med stor potential och framdrift.
Arbetstiden är 5-skift.
Sista ansökningsdag är den 31 augusti, men intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Felsökning
Utförande av underhållsåtgärder
Ritningsläsning
Grundorsaksanalyser
Planering och beredning i IFS underhållssystem av egen arbete.

Om dig
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom el, automation, styr-/reglerteknik eller drivsystem, alternativt har motsvarande dokumenterad kunskap inom el.
Har du specifik kunskap eller erfarenhet inom el, automation och/ eller varvtalsreglerade AC-drifter är detta meriterande. Det är även önskvärt, men ej ett krav, att du har erfarenhet av nätverk och IT-system.
Goda kunskaper i svenska och engelska då dokumentation och kommunikation med leverantörer sker på dessa språk.
Körkort B är ett krav för tjänsten.
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och för tjänsten som elektriker söker vi en noggrann och strukturerad person. För att trivas i rollen tror vi att du har en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Du behöver kunna ta initiativ och vara drivande i arbetet när situationen kräver. Eftersom du kommer att ha ett tätt samarbete med både interna och externa kollegor söker vi dig som är kommunikativ och känner dig trygg med att ta kontakt med olika roller och befattningar inom verksamheten, såväl interna som externa.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder även gratis gym och träningspass.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Kom och träffa oss
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Mikael Hansson, Chef sektion Driftnära Underhåll Kallvals Skift, mail - [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall, Akademikerföreningen som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
”Jag som blir din närmaste chef heter Mikael Hansson. Jag ansvarar för en grupp bestående av både elektriker och mekaniker som under dygnets alla timmar utför underhåll i våra anläggningar. Vill du ta chansen att få utveckla dig själv och samtidigt vara en del av en teknikstark grupp där stor vikt läggs på att ta eget ansvar så är det här jobbet för dig. Välkommen med din ansökan!”
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Mekaniker - Traverser

Ansök    Apr 18    SSAB Emea AB    Underhållsmekaniker
Vi söker nu en mekaniker till vår underhållsorganisation med placering på centralt underhåll traverser. Du kommer arbeta i en sammansvetsad kompetent grupp som till stor del planerar och styr sitt eget arbete. Tjänsten är ett vikariat till och med 2025-04-30. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste ... Visa mer
Vi söker nu en mekaniker till vår underhållsorganisation med placering på centralt underhåll traverser. Du kommer arbeta i en sammansvetsad kompetent grupp som till stor del planerar och styr sitt eget arbete. Tjänsten är ett vikariat till och med 2025-04-30. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Du kommer ingå i en central avdelning som arbetar med uppdrag mot våra kranar över hela verket i Borlänge. Som mekaniker i vår traversgrupp arbetar du med förebyggande och avhjälpande mekaniskt underhåll för att stödja hög tillgänglighet och utveckling av våra kranar. På traversgruppen jobbar ni självständigt i team om två personer där ni själva ansvarar för beredning/planering och utförande av jobben.
Arbetet sker regelmässigt på hög höjd.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Förebyggande underhåll på traverser och lyftanordningar
Felsökning
Planering och beredning
Ritningsläsning
Förbättringsarbete

Om dig
Du har lämplig teknisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande dokumenterad kunskap.
Vi ser att du har jobbat som mekaniker i några år. Det är dina kunskaper som mekaniker som är viktigt.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom ansvarskänsla, initiativförmåga, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Du har lätt att kommunicera med personer på olika nivåer och i olika roller, såväl internt inom SSAB som med externa leverantörer.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Mattias Forsberg, Sektionschef Traversgruppen, tfn 0243-715 63, mail [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Mattias Forsberg. Vill du arbeta i en självgående grupp med bra sammanhållning och högt säkerhetstänk som alltid stöttar och hjälper varandra? Då är detta något för dig. Välkommen med din ansökan."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Skiftgående underhållsmekaniker Varmvals

Skulle du trivas med att arbeta i en industrimiljö tillsammans med en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik? Som skiftgående mekaniker på underhåll får du både utmanande och varierande arbetsuppgifter. Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste mater... Visa mer
Skulle du trivas med att arbeta i en industrimiljö tillsammans med en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik? Som skiftgående mekaniker på underhåll får du både utmanande och varierande arbetsuppgifter. Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Arbetet som skiftgående mekaniker innebär felsökning och avhjälpande åtgärder i våra anläggningar. I din roll som mekaniker på skiftunderhåll kommer du att utföra anläggningsnära arbeten i form av avhjälpande UH-arbete, vilket innebär att återställa anläggningen till produktionsmässig status. Du kommer även att arbeta med förebyggande underhåll. I arbetet ingår även ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar. Arbetstiden är 5-skift.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Avhjälpa oplanerade störningar på produktionsutrustningarna
Rondering av anläggningar
Medverka i grundorsaksanalyser
Deltaga i förbättringsarbeten
Rapportera och avrapportera i underhållsystemet (IFS).

Om dig
Du har en lämplig teknisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande yrkeserfarenhet. Alternativt har du dokumenterad erfarenhet av mekaniskt arbete inom processindustrin.
Du har kunskaper i: Ritningsläsning, skruvförband, lagermontage, hydraulik, pneumatik, svetsning, axeluppriktning med laser, smörjsystem eller tribologi
Eftersom vi dagligen arbetar i vårt underhållsystem IFS så är god datorvana ett krav.
Du kommer att arbeta nära med kollegor på ditt skiftlag som består av både mekaniker och elektriker och det är därför viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket samt förståelse för samspel i grupp.
B-körkort är ett krav

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på - Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Tester
4. Referenstagning
5. Kom och träffa oss
6. Hälsoundersökning
7. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta Mikael Söderlind, sektionschef Driftnära Underhåll Varmvals skift på tfn 0243-715 17
Kontakta Jimmy Johansson, Underhållsutvecklare, tfn 0243-717 02
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din blivande chef heter Mikael Söderlind. Som mekaniker hos oss kommer du att få en utvecklande och omväxlande roll. Du får arbeta i ett team som ser möjligheter och i en verksamhet med stor potential och framdrift. Välkommen med din ansökan. "
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Onsite IT Support Specialist

Dive into the heart of technology at SSAB, where innovation meets diversity. As an Onsite IT Support Specialist, you'll be at the forefront of solving complex hardware and software issues, managing operating systems, and providing exceptional service to end-users. With a strong foundation in the ITIL framework and a proficiency in both Swedish and English, you'll contribute to our dynamic team by offering high-quality IT support and navigating through chal... Visa mer
Dive into the heart of technology at SSAB, where innovation meets diversity. As an Onsite IT Support Specialist, you'll be at the forefront of solving complex hardware and software issues, managing operating systems, and providing exceptional service to end-users. With a strong foundation in the ITIL framework and a proficiency in both Swedish and English, you'll contribute to our dynamic team by offering high-quality IT support and navigating through challenges with a problem-solving mindset. Location Borlänge, Luleå, Oxelösund or Stockholm.
Becoming part of the SSAB family means joining a journey. A journey that we believe is essential for the sustainability of this planet. Steel has been one of the most important materials for developing our society and it will continue to be so. In the roofs over our heads, in the bridges connecting our cities and in the cars of tomorrow. At SSAB we are proud of our history and leadership in high-strength steel. But we are also aware that the production of steel is one of the largest emitters of greenhouse gases in the world. That has to change. That is why we have developed the world’s ?rst fossil free steel production and has committed to becoming largely fossil-free by around 2030. As part of SSAB you will be instrumental in realizing this goal and push for the green transformation of the whole steel industry.
About the position
We are seeking an Onsite Support Specialist to play a pivotal role in elevating our business and production support through cross-functional collaboration. Reporting to the Onsite Manager, this role encompasses enhancing our ServiceDesk onsite support and actively supporting our business operations. It offers the chance to tackle diverse challenges, facilitating broad experience across various IT areas, with some domestic travel involved.
Your core mission involves delivering superior onsite IT support, contributing to our ongoing efforts to improve business processes. This position is an opportunity to showcase your skills, gain invaluable experience, and make a significant impact within a supportive and dynamic environment. This position will be based at our mill or HQ in Sweden, and you will be appointed to one of these locations, providing a unique vantage point to contribute to our operations.
Main responsibilities
Provide onsite IT support for hardware and software issues.
Manage and troubleshoot operating systems like Windows and Linux.
Engage with end-users to understand and solve their IT-related problems.
Address basic networking challenges, including setting up and maintaining LANs, WLANs, and understanding of IP protocols.
Oversee server management, including configuring, maintaining, and troubleshooting both physical and virtual servers

About You
Demonstrable experience in a ServiceDesk role, with a strong track record of problem-solving and providing high-quality IT support.
Fluency in Swedish and English is essential.
Experience with ITSM tools, such as ServiceNow, demonstrating the ability to manage tickets and workflows efficiently.
Ability to work effectively in a fast-paced environment, adapting to various situations and managing multiple priorities with a proactive attitude.
A Bachelor's degree in Information Technology, Computer Science, or a related field is preferred.

Our offer
At SSAB we strive for a diverse and inclusive environment. We use our values – driven, true and ahead – in making everyday decisions, keeping the customer at the heart of what we do. This makes us all team players, each with the drive to improve. When joining SSAB you will become part of an organization of passionate problem solvers working together on important challenges. We will support your growth by providing a safe and friendly workplace that contributes to work-life balance. If you set out to achieve it, at SSAB you will have the possibility of broadening your skills and grow within your field or beyond.
We offer a wide range of appreciated benefits to our employees. Some examples of these are listed here:
Profit sharing
Life balance through reduction of working hours
Wellness grants

Recruitment process
1. Apply
(in english)
2. Interview
3. Come and meet us
4. Health Examination
5. Sign
Got questions about this position?
Please contact Salar Khezri, IT Manager, mail [email protected] or Gustaf Sundström, Onsite Support Manager, mail gustaf.sundströ[email protected]
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
Trade union information is provided by Akademikerföreningen, Unionen and Ledarna, which can be reached via our switchboard on phone +46 243 700 00 - Borlänge, +46 920 920 00 - Luleå, +46 155 254 000 - Oxelösund.
Words from your future manager
"Hi, My name is Gustaf Sundström and I will be your manager at the ServiceDesk department. At SSAB, we're more than just a team; we're a family dedicated to innovation, excellence, and supporting each other's growth. We value collaboration, dedication, and the willingness to embrace new challenges. Here, you'll have the opportunity to work on diverse projects, gain invaluable experience across different IT areas, and make a real difference in our day-to-day operations. Whether at our mill or HQ , you'll be an essential part of our team, supporting the future of our business."
SSAB is a Nordic and US-based steel company that builds a stronger, lighter and more sustainable world through value added steel products and services. Working with our partners, SSAB has developed SSAB Fossil-free™ steel and plans to reinvent the value chain from the mine to the end customer, largely eliminating carbon dioxide emissions from our own operations. SSAB Zero™, a largely carbon emission-free steel based on recycled steel, further strengthens SSAB’s leadership position and our comprehensive, sustainable offering independent of the raw material. SSAB has employees in over 50 countries and production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is listed on Nasdaq Stockholm and has a secondary listing on Nasdaq Helsinki. Join us on our journey! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X and YouTube. Visa mindre

SSAB - CNC-Operatör Maskinverkstaden

Har du ett stort engagemang och teknikintresse och vill vara med att skapa ett underhåll i världsklass? Är du en CNC-operatör med inriktning arborrning? Vi söker nu en ny kollega till vårt nya Arborrverk på regionens största underhållsavdelning. Som CNC- operatör i vår Centrala verkstad kommer du att vara en viktig kugge genom att vara en del i att reparera och tillverka reservdelar för våra produktionsanläggningar. Placeringsort Borlänge. Att bli en del ... Visa mer
Har du ett stort engagemang och teknikintresse och vill vara med att skapa ett underhåll i världsklass? Är du en CNC-operatör med inriktning arborrning? Vi söker nu en ny kollega till vårt nya Arborrverk på regionens största underhållsavdelning. Som CNC- operatör i vår Centrala verkstad kommer du att vara en viktig kugge genom att vara en del i att reparera och tillverka reservdelar för våra produktionsanläggningar. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
I vår huvudsakliga verksamhet arbetar vi med skärande bearbetning såsom svarvning, fräsning och slipning. Ritningsläsning och hantering av mätdon ingår också i arbetsuppgifterna.
Du kommer att ingå i ett team i vårt nya arborrverk där vi värdesätter samarbetsförmåga, ansvarskänsla och initiativförmåga. Våra arbetsformer baseras på ett grupporganiserat arbetssätt.
Arbetstiden är 5-skift.
Om dig
Du är utbildad CNC-operatör med grönt certifikat.
Du har en inriktning eller erfarenhet av arborrning.
Du har en god kommunikativ förmåga, är strukturerad, noggrann och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska och kan uttrycka dig lätt i tal och skrift.
Du har B-körkort.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Tester
4. Referenstagning
5. Kom och träffa oss
6. Hälsoundersökning
7. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Mikael Egerth, Chef sektion Maskinverkstad, tfn 0243-714 68
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som är din blivande chef heter Michael Egerth. Som maskinoperatör hos oss kommer du få en utvecklande roll där vi lägger stort fokus på att uppgradera vår maskinpark. Du får arbeta i ett team som ser möjligheter och i en verksamhet med stor potential och framdrift. Välkommen med din ansökan."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Mekaniker - Driftnära Underhåll Varmvals

Ansök    Apr 17    SSAB Emea AB    Underhållsmekaniker
Har du en teknisk utbildning och gillar att skruva? Tar du dig an utmaningar med ett glatt humör, är flexibel och sätter säkerheten främst? Är du kommunikativ, drivande och trivs med att jobba både självständigt och i grupp? Då kan du vara vår nya mekaniker. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste m... Visa mer
Har du en teknisk utbildning och gillar att skruva? Tar du dig an utmaningar med ett glatt humör, är flexibel och sätter säkerheten främst? Är du kommunikativ, drivande och trivs med att jobba både självständigt och i grupp? Då kan du vara vår nya mekaniker. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
I uppdraget som mekaniker på Varmvals så får du ett varierande arbete där du i stor utsträckning själv är med och påverkar din arbetsdag då vi på SSAB i Borlänge har ett grupporganiserat arbetssätt. I rollen ingår till största delen förebyggande åtgärder som tex. inspektioner, smörjning och periodiserade komponentbyten. Vidare tillkommer avhjälpande reparationer, felsökning och förbättringsarbeten.
Arbetstiden är dagtid med möjlighet till flex.
Sista ansökningsdag är den 19 maj, men urval och intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Förebyggand underhåll
Avhjälpande underhåll (reparationer)
Felsökning
Förbättringar
Viss planering och reservdelshantering
Nära samarbete med el- och hydraulgrupp på Varmvals samt samverkan med drift och övriga resurser som är viktiga för Varmvals.

Om dig
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund från skolan, gärna med erfarenheter från tidigare anställningar eller ett brinnande intresse för mekanik.
Du trivs med att jobba i grupp men även självständigt, är flexibel, serviceinriktad och tar ansvar.
Du är noggrann, strukturerad och vill ha ordning och reda.
B-körkort är ett krav.
Har du kunskaper i ritningslära och IFS är detta meriterande.Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Tester
5. Kom och träffa oss
6. Hälsoundersökning
7. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Ann-Katrin Nilsson, Chef sektion Driftnära Underhåll Varmvals Mek, mail - [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din nya chef heter Ann-Katrin Nilsson och har arbetat med underhåll en längre tid. I mitt uppdrag ingår det att leda verksamheten framåt både vad gäller maskiner och människors mående. Tillsammans med mig och dina nya kollegor så kommer vi att jobba för en stabil produktion med hjälp av ständiga förbättringar. Det ska vara lätt att göra rätt och säkerheten kommer först. Är du med oss? Välkommen med din ansökan!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Tekniker Produktutveckling

Ansök    Apr 10    SSAB Emea AB    Produktutvecklare
Som tekniker på Produktutveckling kommer du stödja produktutvecklingsteam med provning, provberedning samt administration av utvecklingsprover för varmvalsade och kallvalsade produkter. Arbetet innebär nära samarbete med andra befattningar inom företaget så som Techsupport, produktionstekniker, processingenjörer och specialister inom design, fogning och formning. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En ... Visa mer
Som tekniker på Produktutveckling kommer du stödja produktutvecklingsteam med provning, provberedning samt administration av utvecklingsprover för varmvalsade och kallvalsade produkter. Arbetet innebär nära samarbete med andra befattningar inom företaget så som Techsupport, produktionstekniker, processingenjörer och specialister inom design, fogning och formning. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön om ställning av hela stålindustrin.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Assistera vid utveckling av nya produkter och förbättringar av befintliga produkter.
Utföra tekniska tester och analyser för att utvärdera produktens prestanda och kvalité.
Dokumentera och rapportera resultat av tester och analyser.
Bidra till att säkerställa att produkter uppfyller tillämpliga standarder.
Delta i möten och samarbeta med produktutvecklingsteamet för att identifiera och lösa tekniska utmaningar.
Ansvara för koordinering och provhantering i samband med materialinprovningar till kunder.
Ansvara för provplåtslager inklusive administration och hantering av provplåtar för extern utvecklingsprovning och provmaterial till kunder samt ombesörja frakt för dessa.

Om dig
Vi söker dig som har teknisk utbildning på gymnasienivå och/eller erfarenhet från verkstadstekniskt arbete.
Du har stort tekniskt intresse, är nyfiken och har god förmåga att planera eget arbete utifrån efterfrågat behov.
Rollen är i sig flexibel där egen kreativitet och noggrant arbete värderas. Att ta eget ansvar är centralt för rollen.
Förutom teknisk kompetens värdesätter vi egenskaper som samarbetsförmåga, drivkraft och initiativförmåga.
Kundmedvetenhet och kommunikationsförmåga är av vikt för att effektivt samarbeta med team inom och utanför avdelningen.
SSAB EMEA verkar på en internationell marknad vilket gör att du måste kunna kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Jenny Fritz, Chef Produktutveckling Kallvalsat, [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Jenny Fritz. Om du söker ett spännande, ansvarstagande och omväxlande arbete i en miljö som uppmuntrar till kreativitet och nytänkande så är detta jobbet för dig. Du kommer vara en del av ett högpresterande team där du har stor frihet att självständigt planera ditt dagliga arbete utifrån verksamhetens behov."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Automationselektriker

Ansök    Apr 15    SSAB Emea AB    Automationselektriker
Är du utbildad automationselektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ, drivande och trivs med att arbeta självständigt? Då är du den vi söker. Du kommer att få arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge. Du kommer i huvudsak att arbeta med förebyggande underhåll och tillståndskontroller av all förekom... Visa mer
Är du utbildad automationselektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ, drivande och trivs med att arbeta självständigt? Då är du den vi söker. Du kommer att få arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge.
Du kommer i huvudsak att arbeta med förebyggande underhåll och tillståndskontroller av all förekommande el-utrustning och drivsystem i fält och är därför en viktig kugge i det förebyggande underhållsarbetet på SSAB Borlänge.
Du blir delaktig i vårt underhållsarbete i produktionen. Du ska vara behjälplig vid frågor från organisationen kopplat till underhåll. Tillsammans i arbetsgruppen driver ni utvecklingen och förbättringsarbetet av tillståndsbaserat och förebyggande underhåll inom ert område. Du kommer även att vara delaktig i förbättringsarbeten och projekt.
I det dagliga arbetet jobbar du administrativt i vårt underhållssystem IFS med att bland annat planera arbetsorder och beställa reservdelar. Du planerar in service samt beställer reparationer av all förekommande el-utrustning. Mätteknik och tillståndsövervakning av el-utrustning ingår också i arbetet.
Arbetstiden är dagtid med möjlighet till flex.
Dina kvalifikationer
Du ska ha gymnasieutbildning inom el, automation, styr-/reglerteknik eller drivsystem, alternativt ha motsvarande dokumenterad kunskap inom el. Har du specifik kunskap eller erfarenhet inom el, automation och/ eller AC-/DC- drifter är detta meriterande. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av nätverk och IT-system.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav då dokumentation och kommunikation med leverantörer sker på dessa språk. Körkort B är ett krav för tjänsten.
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper, vi söker en noggrann och strukturerad person. Du har en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du behöver kunna ta initiativ och vara drivande i arbetet när situationen kräver.
Du behöver vara kommunikativ och känna dig trygg med att ta kontakt med olika roller och befattningar, såväl interna som externa. På SSAB har vi ett grupporganiserat arbetssätt vilket ställer krav på din och arbetsgruppens förmåga att självständigt driva arbetsprocessen från planering till utförande och uppföljning
Vi förväntar oss att du har viljan att ta ansvar för processen kallvalsning och att bidra med spetskompetens och initiativ som elektriker. Funktionsansvar innebär att el, i samverkan med IT, hydraulik och mekanik samarbetar över gränserna och ansvarar för arbetet inom kallvalsning och här kan du även förväntas hålla ihop arbetet i mindre, tillfälliga team för att lösa uppgifter inom exempelvis felsökning och diagnostisering.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidragsamband
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna
Rekryteringsprocessen
Ansök
Intervju
Referenstagning
Kom och träffa oss
Hälsoundersökning
Signera

Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta rekryterande chef Johan Böhlin, Chef Driftnära UH-Glödgning via mail: - [email protected]
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din nämaste chef:
"Jag som är din närmaste chef heter Johan Böhlin. Vill du var med och arbete i ett företag som står inför en spännande omställning till fosifritt är detta jobbet för dig. Sedan att få utvecklas med kompetenta och hjälpsamma kollegor gör detta jobb ännu mer intressant. Så passa på nu att få vara med på våran resa mot framtiden."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Technical Development Manager - European Graduate Program

Ansök    Apr 9    SSAB Emea AB    Produktutvecklare
SSAB is taking the lead in decarbonizing the steel industry with the brave goal to be largely fossil-free by around 2030. This is the beginning of a transformation that can drive sustainability in ways we can only begin to imagine. To be able to manage this journey towards the future we need a strong and driven workforce that believes in its mission and want to contribute and we are seeking for those persons via our SSAB European Graduate Program. Placemen... Visa mer
SSAB is taking the lead in decarbonizing the steel industry with the brave goal to be largely fossil-free by around 2030. This is the beginning of a transformation that can drive sustainability in ways we can only begin to imagine. To be able to manage this journey towards the future we need a strong and driven workforce that believes in its mission and want to contribute and we are seeking for those persons via our SSAB European Graduate Program. Placement Borlänge, Hämeenlinna or Raahe.
Within the Business Development and Technical Development organization, you will have an important role in developing SSAB Europe’s position in Premium products and the home market, as well as taking the lead in the green transition in the steel industry. You will with your combination of technical knowledge and interest, service minded mindset act as a technical support for sales and customers. You will initiate and execute projects with customer upgrading to Premium products, provide trainings to sales and customers and support customers in terms of design, production and quality.
The program will start in September/October. You will be well taken care of on the location that you will have your position. During the program of 14 months, you will be invited to physical meetings with the rest of the participants in the program to so called Basecamps. The Basecamps will include interesting topics that will support your kick start in the company, mill visits and other important things to support your understanding of SSAB in general and the challenging but oh so interesting journey that lies ahead. Besides the Basecamps you will get your very own senior mentor, and individual onboarding program connected to your specific position where you together with your mentor will plan for an individualized customized study trip to any of our SSAB Europe offices to suit you and your development in the best way possible. Beyond the activities related to the program, you will be placed in an actual position and already from the start be introduced to the assignments and tasks related to your position.
Read more about the program here - European Graduate Program - SSAB
Main responsibilities
Initiate and implement development projects and activities together with sales andcustomers to upgrade materials to premium products and fossil free steel
Provide a high level of technical customer support in the areas of design, production and quality to strengthen and develop the relationship with our customers
Contribute to raising the level of knowledge of sales and our customers by holding seminars and training courses
Coordinate issues with Sales, Product Development, Product Management, Production,Knowledge Service Centre and other functions within the plant to ensure that we deliver our material according to the customers’ technical specificationsAbout you
Appropriate Technical University/School of Economics/Business management or other relevant education. *Recently graduated: maximum 24 months since graduation counted from the start of the program
Solid English skill
Solid knowledge in the local language for the location you are applying to

To enjoy SSAB and be able to take advantage of this program to its fullest you also need to
Be driven
Have ambition to drive development and improvement to both yourself and the business
Have ability to see the entirety
Be analytical
Be a team player
Have communication and interaction skills

Our offer
At SSAB we strive for a diverse and inclusive environment. We use our values – driven, true and ahead – in making everyday decisions, keeping the customer at the heart of what we do. This makes us all team players, each with the drive to improve. When joining SSAB you will become part of an organization of passionate problem solvers working together on important challenges. We will support your growth by providing a safe and friendly workplace that contributes to work-life balance. If you set out to achieve it, at SSAB you will have the possibility of broadening your skills and grow within your field or beyond.
This program offers you
A kickstart in your development in an international company and environment
Permanent employment at SSAB
Market relevant salary
Senior mentoring individually picked for you
Trainee-“dates” with the other Program-participants including Mill visits, presentations and experience exchange
An individualized customized study trip to any of our SSAB Europe offices (this will be planned by you and your mentor to suit you and your development in the best way possible)
A broad international network
Recruitment process
1. Apply
2. Digital logic- and personality test
3. Interview
4. Reference check
5. Come and meet us
6. Health Examination
7. Sign
Background check may be a part of the recruitment process.
Got questions about this position?
Please contact recruiting manager Lasse Hämäläinen
Contact Lasse via mail - [email protected]
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
Words from your future collegue
"Hello
My name is Henrik Sandström and I joined this program as a Technical Development manager last year and I can tell you that this is a great position within SSAB. I really like the balance between technical issues and sales and relationship building with our customers. This program has really given me a great start that gives me prerequisites to perform in this position and a really great overview of how everything within SSAB is connected.
I have a lot of colleagues that have worked a long time in this team as Technical Development manager and when I ask them why that is, they say it’s because this is one of the best jobs in SSAB. Come join us and find out why they are right!” Visa mindre

SSAB - Automationsingenjör - European Graduate Program

SSAB går i bräschen för att minska koldioxidutsläppen i stålindustrin med det modiga målet att bli i stort sett fossilfria runt 2030. Detta är början på en omvandling som kan driva hållbarhet på sätt som vi bara kan börja föreställa oss. För att klara av denna resa mot framtiden behöver vi en stark och driven arbetsstyrka som tror på sitt uppdrag och som vill bidra - och vi söker dessa personer via vårt SSAB European Graduate Program. Placeringsort Borläng... Visa mer
SSAB går i bräschen för att minska koldioxidutsläppen i stålindustrin med det modiga målet att bli i stort sett fossilfria runt 2030. Detta är början på en omvandling som kan driva hållbarhet på sätt som vi bara kan börja föreställa oss. För att klara av denna resa mot framtiden behöver vi en stark och driven arbetsstyrka som tror på sitt uppdrag och som vill bidra - och vi söker dessa personer via vårt SSAB European Graduate Program. Placeringsort Borlänge.
Ditt uppdrag som automationsingenjör blir att stödja SSAB Europe och Borlänges produktionsorganisation i utvecklingen av en mer digital driven produktion. Syftet är att kontinuerligt utveckla våra processer och våra sätt att arbeta mot ett datadrivet, faktabaserat beslutsfattande inom områdena Produktionsstabilitet, Process- och Kvalitetsutveckling samt Säkerhet. I denna roll kommer du aktivt samarbeta med många kollegor inom organisationer så som produktion, produkt/process- och systemutveckling. Du kommer även att arbeta nära ett antal av våra externa partners.
Programmet startar i september/oktober. Du blir väl omhändertagen på den plats där du kommer att ha din befattning. Under det 14 månader långa programmet kommer du att bjudas in till fysiska mötet med resen av deltagarna på så kallade Basecamps. Basecamps kommer att innehålla intressanta ämnen som kommer att stödja din kickstart i företaget, fabriksbesök och andra viktiga saker för att stödja din förståelse för SSAB i allmänhet och den utmanande men otroligt intressanta resa som ligger framför dig. Utöver Basecamps får du en egen senior mentor och ett individuellt introduktionsprogram kopplat till din specifika befattning där du tillsammans med din mentor planerar en individuellt anpassad studieresa till något av våra SSAB Europe-kontor som passar dig och din utveckling på bästa möjliga sätt och redan från början introduceras för de uppgifter som är kopplade till din befattning.
Läs mer om programmet här - European Graduate Program - SSAB https://www.ssab.com/en/company/careers/young-professionals/european-graduate-program
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du kommer att bidra till SSABs övergripande digitaliseringsstrategi samtidigt som du arbetar lokalt med kort- och långsiktiga aktiviteter samt projekt.
Skapa maskin/process modeller för digital hälsoövervakning samt simulering av processer.
Kombinera teori och praktik för att skapa en fungerande funktion.
Processutveckling och/eller produktutveckling i praktiken.

Om dig
Du har ett genuint intresse för automation.
Du har som lägst en kandidatexamen inom automation, elektroteknik, maskinteknik eller dylikt, en masterexamen är meriterande.
Goda kunskaper i engelska.
Goda kunskaper i det lokala språket för den tjänst du söker.

För att du ska kunna njuta av SSAB och få ut så mycket som möjligt av detta program måste du också
Vara driven
Ha ambitionen att driva fram utveckling och förbättring för både dig själv och företaget.
Ha förmåga att se helheten
Vara analytisk
Vara en lagspelare
Vara duktig på att kommunicera och vara socialt kompetent

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Det är programmet ger dig
En kickstart för din utveckling i ett internationellt företag och en internationell miljö.
Fast anställning på SSAB.
Markandsrelevant lön.
Handplockad mentor för just dig i form av en mer senior medarbetare.
Trainee-"dejter" med de andra programdeltagarna, inklusive besök på anläggningen, föredrag och erfarenhetsutbyte.
En skräddarsydd studieresa till något av våra Europe-kontor (detta planerar du och din mentor gemensamt så att det blir en resa som passar dig och din utveckling på bästa möjliga sätt).
Ett brett internationellt nätverk.

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
Ansök
Digital logik- och personlighetstest
Intervjuer
Referenstagning
Kom och träffa oss
Hälsoundersökning
Signera

Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som den del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Jan Björk, Chef sektion Automation, [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Hej där! Jag är Janne, och leder ett härligt gäng på sju personer här i vårt kontor i Borlänge. Hos oss är det full fart från morgon till kväll. Men vi älskar utmaningar och tar dom med en härlig attityd. Som ledare tror jag på att ge mitt team frihet, men också att dom tar ansvar för sina uppgifter. Varje dag är en ny möjlighet att växa och lära sig nya saker. Om du är någon som trivs i ett team där varje dag är unik, älskar att jobba med olika människor och tar ansvar med en glimt i ögat, då är du precis den vi letar efter! Välkommen att ansöka och bli en del av vårt fantastiska gäng! OBS! AI-genererad text vilket vi också sysslar med." Visa mindre

SSAB - Design Specialist - European Graduate Program

Ansök    Apr 9    SSAB Emea AB    Produktutvecklare
SSAB is taking the lead in decarbonizing the steel industry with the brave goal to be largely fossil-free by around 2030. This is the beginning of a transformation that can drive sustainability in ways we can only begin to imagine. To be able to manage this journey towards the future we need a strong and driven workforce that believes in its mission and want to contribute and we are seeking for those persons via our SSAB European Graduate Program. Placemen... Visa mer
SSAB is taking the lead in decarbonizing the steel industry with the brave goal to be largely fossil-free by around 2030. This is the beginning of a transformation that can drive sustainability in ways we can only begin to imagine. To be able to manage this journey towards the future we need a strong and driven workforce that believes in its mission and want to contribute and we are seeking for those persons via our SSAB European Graduate Program. Placement Borlänge.
Becoming part of the SSAB family means joining a journey. A journey that we believe is essential for the sustainability of this planet. Steel has been one of the most important materials for developing our society and it will continue to be so. In the roofs over our heads, in the bridges connecting our cities and in the cars of tomorrow. At SSAB we are proud of our history and leadership in high-strength steel. But we are also aware that the production of steel is one of the largest emitters of greenhouse gases in the world. That has to change. That is why we have developed the world’s ?rst fossil free steel production and has committed to becoming largely fossil-free by around 2030. As part of SSAB you will be instrumental in realizing this goal and push for the green transformation of the whole steel industry.
Join our team as a Design Specialist and contribute to the development of high-performing and sustainable products utilizing premium steels. You will play a pivotal role in collaborating with our customers to develop innovative design concepts that leverage SSAB steels to achieve strength, lightweight, and productivity. As a Design Specialist, you will be responsible for material data generation, structural analysis, and the development of conceptual designs. Step into an exciting role where you combine technical expertise and collaboration skills to shape the steel products for the future.
The program will start in September/October. You will be well taken care of on the location that you will have your position. During the program of 14 months, you will be invited to physical meetings with the rest of the participants in the program to so called Basecamps. The Basecamps will include interesting topics that will support your kick start in the company, mill visits and other important things to support your understanding of SSAB in general and the challenging but oh so interesting journey that lies ahead. Besides the Basecamps you will get your very own senior mentor, and individual onboarding program connected to your specific position where you together with your mentor will plan for an individualized customized study trip to any of our SSAB Europe offices to suit you and your development in the best way possible. Beyond the activities related to the program, you will be placed in an actual position and already from the start be introduced to the assignments and tasks related to your position.
Read more about the program here - European Graduate Program - SSAB
Main responsibilities
You will work closely with customers on developing design concepts utilizing premium steel properties
You will provide technical recommendations, expert advice and support for customers
You will run development of material test methods, data analysis and modelling. Provide material data internally and for customers
You will give technical presentations and hold educations in internal and external forums
You will work with colleagues from R&D, business development, sales and marketing as well as customers on a global arena.

About you
Bachelor's or Master´s degree* in Mechanical or Materials Engineering, or a related field. Master's degree preferred. *Recently graduated: maximum 24 months since graduation counted from the start of the program
Solid English skill
Solid knowledge in the local language for the location you are applying to

To enjoy SSAB and be able to take advantage of this program to its fullest you also need to
Be driven
Have ambition to drive development and improvement to both yourself and the business
Have ability to see the entirety
Be analytical
Be a team player
Have communication and interaction skills

Our offer
At SSAB we strive for a diverse and inclusive environment. We use our values – driven, true and ahead – in making everyday decisions, keeping the customer at the heart of what we do. This makes us all team players, each with the drive to improve. When joining SSAB you will become part of an organization of passionate problem solvers working together on important challenges. We will support your growth by providing a safe and friendly workplace that contributes to work-life balance. If you set out to achieve it, at SSAB you will have the possibility of broadening your skills and grow within your field or beyond.
This program offers you
A kickstart in your development in an international company and environment
Permanent employment at SSAB
Market relevant salary
Senior mentoring individually picked for you
Trainee-“dates” with the other Program-participants including Mill visits, presentations and experience exchange
An individualized customized study trip to any of our SSAB Europe offices (this will be planned by you and your mentor to suit you and your development in the best way possible)
A broad international network
Recruitment process
1. Apply
2. Digital logic- and personality test
3. Interview
4. Reference check
5. Come and meet us
6. Health Examination
7. Sign
Background check may be a part of the recruitment process.
Got questions about this position?
Please contact recruiting manager Linda Petersson
Contact Linda via mail - [email protected]
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
Words from your future manager
"I have the best job in the world leading a multi-site team of twenty curious, open-minded, and skilled experts forming our Knowledge Service Center. We encounter new challenges every day, whether it's alongside our customers or collaborating with colleagues to develop new technologies or steel grades. If you have a genuine technical interest, thrive in a dynamic environment, and appreciate collaboration with a diverse range of personalities, then you are the perfect addition to our team. Welcome and apply today!” Visa mindre

SSAB - Processingenjör - European Graduate Program

Ansök    Apr 9    SSAB Emea AB    Processingenjör, maskin
SSAB går i bräschen för att minska koldioxidutsläppen i stålindustrin med det modiga målet att bli i stort sett fossilfria runt 2030. Detta är början på en omvandling som kan driva hållbarhet på sätt som vi bara kan börja föreställa oss. För att klara av denna resa mot framtiden behöver vi en stark och driven arbetsstyrka som tror på sitt uppdrag och som vill bidra – och vi söker dessa personer via vårt SSAB European Graduate Program. Placeringsort Borläng... Visa mer
SSAB går i bräschen för att minska koldioxidutsläppen i stålindustrin med det modiga målet att bli i stort sett fossilfria runt 2030. Detta är början på en omvandling som kan driva hållbarhet på sätt som vi bara kan börja föreställa oss. För att klara av denna resa mot framtiden behöver vi en stark och driven arbetsstyrka som tror på sitt uppdrag och som vill bidra – och vi söker dessa personer via vårt SSAB European Graduate Program. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Du kommer att ha en viktig position i arbetet mot att uppfylla företagets strategi när det gäller process- och kvalitetsutveckling genom att utveckla en mer digitalt driven produktion. I rollen som Processingenjör kommer du att driva och genomföra förbättringsåtgärder och nya arbetssätt med digitala verktyg. Arbetet kommer att ge dig ett brett kontaktnät lokalt i Borlänge och på övriga produktionsorter.
Programmet startar i september/oktober. Du blir väl omhändertagen på den plats där du kommer att ha din befattning. Under det 14 månader långa programmet kommer du att bjudas in till fysiska möten med resten av deltagarna i programmet på så kallade Basecamps. Basecamps kommer att innehålla intressanta ämnen som kommer att stödja din kickstart i företaget, fabriksbesök och andra viktiga saker för att stödja din förståelse för SSAB i allmänhet och den utmanande men otroligt intressanta resa som ligger framför dig. Utöver Basecamps får du en egen senior mentor och ett individuellt introduktionsprogram kopplat till din specifika befattning där du tillsammans med din mentor planerar en individuellt anpassad studieresa till något av våra SSAB Europe-kontor som passar dig och din utveckling på bästa möjliga sätt. Utöver de aktiviteter som är kopplade till programmet kommer du att placeras på en verklig tjänst och redan från början introduceras för de uppgifter och uppgifter som är kopplade till din befattning.
Läs mer om programmet här - European Graduate Program - SSAB https://www.ssab.com/en/company/careers/young-professionals/european-graduate-program
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Initiera och driva både mindre och större utvecklingsprojekt för att långsiktigt förbättra våra produkter och anläggningar mot uppsatta mål
Skapa processmodeller för digital övervakning
Analysera relevant data för att kunna ta faktabaserade beslut och kunna presentera och visualisera resultatet

Om dig
Vi ser att du har en utbildning inom materialteknik, maskinteknik, teknisk fysik, processteknik eller motsvarande och har tagit examen under de senaste två åren
Stort intresse för processer och processutveckling
Goda kunskaper i engelska
Goda kunskaper i det lokala språket för den tjänst du söker

För att du ska kunna njuta av SSAB och få ut så mycket som möjligt av detta program måste du också
Vara driven
Ha ambitionen att driva fram utveckling och förbättring för både dig själv och företaget
Ha förmåga att se helheten
Vara analytisk
Vara en lagspelare
Vara duktig på att kommunicera och vara socialt kompetent

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Det här programmet ger dig:
En kickstart för din utveckling i ett internationellt företag och en internationell miljö
Fast anställning på SSAB
Marknadsrelevant lön
Handplockad mentor för just dig i form av en mer senior medarbetare
Trainee-”dejter” med de andra programdeltagarna, inklusive besök på anläggningen, föredrag och erfarenhetsutbyte
En skräddarsydd studieresa till något av våra SSAB Europe-kontor (detta planerar du och din mentor gemensamt så att det blir en resa som passar dig och din utveckling på bästa möjliga sätt)
Ett brett internationellt nätverk

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Digital logik- och personlighetstest
3. Intervjuer
4. Referenstagning
5. Kom och träffa oss
6. Hälsoundersökning
7. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Lars-Göran Olsson, Chef avsnitt Valsning & Spaltning, [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag heter Lars-Göran Olsson och är chef för ett team på 9 personer bestående av processutvecklare, tekniker och sektionschefer. SSAB står inför en spännande framtid med omställningen mot fossilfritt samtidigt som vi ska bibehålla och utveckla stora delar av befintlig verksamhet vilket ställer stora krav på våra medarbetare. Tycker du om att arbeta i grupp och trivs med varierande arbetsuppgifter mot uppsatta mål, skicka in en ansökan." Visa mindre

SSAB - Supply Chain-utvecklare - European Graduate Program

SSAB går i bräschen för att minska koldioxidutsläppen i stålindustrin med det modiga målet att bli i stort sett fossilfria runt 2030. Detta är början på en omvandling som kan driva hållbarhet på sätt som vi bara kan börja föreställa oss. För att klara av denna resa mot framtiden behöver vi en stark och driven arbetsstyrka som tror på sitt uppdrag och som vill bidra – och vi söker dessa personer via vårt SSAB European Graduate Program. Placeringsort Borläng... Visa mer
SSAB går i bräschen för att minska koldioxidutsläppen i stålindustrin med det modiga målet att bli i stort sett fossilfria runt 2030. Detta är början på en omvandling som kan driva hållbarhet på sätt som vi bara kan börja föreställa oss. För att klara av denna resa mot framtiden behöver vi en stark och driven arbetsstyrka som tror på sitt uppdrag och som vill bidra – och vi söker dessa personer via vårt SSAB European Graduate Program. Placeringsort Borlänge.
Denna roll inom Supply Chain kommer att fokusera på utveckling av hela vårat Supply Chain (orderhantering, produktion, extern logistik och lagerhållning) och kommer att ansvara för ett eller flera pågående projekt inom vår Supply Chain-organisation. Detta kommer att kräva att man analyserar nuvarande sätt att arbeta tillsammans med sälj-, produktions- och Supply Chain-organisationerna för att identifiera nödvändiga utvecklingsmöjligheter och hur vi driver dessa framöver på ett effektivt och kontrollerat sätt. Denna roll har sitt fokus på produktions- och logistikkedjorna i de svenska verksamheterna inom SSAB Europe.
Programmet startar i september/oktober. Du blir väl omhändertagen på den plats där du kommer att ha din befattning. Under det 14 månader långa programmet kommer du att bjudas in till fysiska möten med resten av deltagarna i programmet på så kallade Basecamps. Basecamps kommer att innehålla intressanta ämnen som kommer att stödja din kickstart i företaget, fabriksbesök och andra viktiga saker för att stödja din förståelse för SSAB i allmänhet och den utmanande men otroligt intressanta resa som ligger framför dig. Utöver Basecamps får du en egen senior mentor och ett individuellt introduktionsprogram kopplat till din specifika befattning där du tillsammans med din mentor planerar en individuellt anpassad studieresa till något av våra SSAB Europe-kontor som passar dig och din utveckling på bästa möjliga sätt. Utöver de aktiviteter som är kopplade till programmet kommer du att placeras på en verklig tjänst och redan från början introduceras för de uppgifter som är kopplade till din befattning.
Läs mer om programmet här - European Graduate Program - SSAB
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Utveckling av Supply Chain
Samarbeta med flera olika intressenter inom bl a produktion, sälj och logistik
Ansvara för olika projekt inom organisationen

Om dig
Du har en examen inom Supply Chain, Industriell ekonomi eller annan relevant utbildning.
Goda kunskaper i engelska
Goda kunskaper i det lokala språket för den tjänst du söker

För att du ska kunna njuta av SSAB och få ut så mycket som möjligt av detta program måste du också
Vara driven
Ha ambitionen att driva fram utveckling och förbättring för både dig själv och företaget
Ha förmåga att se helheten
Vara analytisk
Vara en lagspelare
Vara duktig på att kommunicera och vara socialt kompetent

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Det har programmet ger dig
En kickstart för din utveckling i ett internationellt företag och en internationell miljö
Fast anställning på SSAB
Marknadsrelevant lön
Handplockad mentor för just dig i form av en mer senior medarbetare
Trainee-”dejter” med de andra programdeltagarna, inklusive besök på anläggningen, föredrag och erfarenhetsutbyte
En skräddarsydd studieresa till något av våra SSAB Europe-kontor (detta planerar du och din mentor gemensamt så att det blir en resa som passar dig och din utveckling på bästa möjliga sätt)
Ett brett internationellt nätverk
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna


Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Digital logik- och personlighetstest
3. Intervjuer
4. Referenstagning
5. Kom och träffa oss
6. Hälsoundersökning
7. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Christoffer Jakobsson, Chef avdelning SCM Development & Support
Kontakta Christoffer via mail - [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Tjena, Christoffer här. Jag leder vår avdelning för utveckling och support av supply chain-processer samt våra order- och planeringssystem. Vi är en grupp på fem mycket kompetenta kollegor som drivs av förbättring. Vi ser fram emot att välkomna en ny medlem till gruppen genom vårt European Graduate Program. Programmet är en unik möjlighet att få en kickstart på din karriär inom SSAB.
Det är den vägen jag själv har gått, genom EGP, och jag kan intyga att programmet har gett mig ett brett kontaktnät samt kunskap inom våra processer både i Sverige och Finland. Framför allt har jag lärt mig att ta ansvar för min egen utveckling. Om du blir en del av EGP-programmet är det du själv som sätter gränserna för vad du lär dig. Eftersom jag själv har gått programmet kommer jag att stötta dig hela vägen och ge dig de verktyg du behöver för att lyckas.
Så, om du är driven, social och vill arbeta med förbättringar inom supply chain samtidigt som du får en oförglömlig tid med andra deltagare i programmet, så ser vi fram emot att du blir vår nästa kollega!" Visa mindre

SSAB - Welding Specialist

Ansök    Mar 22    SSAB Emea AB    Svetsingenjör
Do you want to change the world together with us in SSAB Knowledge Service Center? SSAB is making a giant leap in making fossil-free steelmaking with water as the only byproduct. We are looking for a Welding Specialist to join our team on this journey. If you are a curious engineer with a genuine interest in materials and welding technology, join us! Placement in Borlänge, Hämeenlinna or Raahe. Becoming part of the SSAB family means joining a journey. A j... Visa mer
Do you want to change the world together with us in SSAB Knowledge Service Center? SSAB is making a giant leap in making fossil-free steelmaking with water as the only byproduct. We are looking for a Welding Specialist to join our team on this journey. If you are a curious engineer with a genuine interest in materials and welding technology, join us! Placement in Borlänge, Hämeenlinna or Raahe.
Becoming part of the SSAB family means joining a journey. A journey that we believe is essential for the sustainability of this planet. Steel has been one of the most important materials for developing our society and it will continue to be so. In the roofs over our heads, in the bridges connecting our cities and in the cars of tomorrow. At SSAB we are proud of our history and leadership in high-strength steel. But we are also aware that the production of steel is one of the largest emitters of greenhouse gases in the world. That has to change. That is why we have developed the world’s ?rst fossil free steel production and has committed to becoming largely fossil-free by around 2030. As part of SSAB you will be instrumental in realizing this goal and push for the green transformation of the whole steel industry.
About the position
As a Welding Specialist you will work in the field of welding technology from several different perspectives; ranging from R&D projects to providing expert support directly to our customers. This gives that you will work together with people in R&D, Business Development and Sales and Marketing functions internally, but also collaborate with SSAB customers globally and external R&D partners.
Main responsibilities
Contribute with expertise in evaluation of new steel grades in development projects and material approvals.
Provide expert advice, technical recommendations and support for SSAB customers. Participate in customer development projects.
Run development of material test methods, data analysis and modelling.
Initiate and co-ordinate R&D activities within the area of welding internally and in external R&D partner network.
Give presentations and hold educations in internal and external forums.

About You
Master’s degree or higher (Materials science, Engineering physics, Mechanical engineering, or equivalent).
Experience in welding of steel products is mandatory. IWE certification or equivalent is meritious, as well as experience of digital measuring and modelling techniques.
Ability to collaborate and communicate with a variety of internal and external contacts. Comfortable in giving presentations in area of expertise.
Ability to plan, execute, follow-up and communicate development activities.
Fluent in English, other languages a benefit.

Our offer
At SSAB we strive for a diverse and inclusive environment. We use our values – driven, true and ahead – in making everyday decisions, keeping the customer at the heart of what we do. This makes us all team players, each with the drive to improve. When joining SSAB you will become part of an organization of passionate problem solvers working together on important challenges. We will support your growth by providing a safe and friendly workplace that contributes to work-life balance. If you set out to achieve it, at SSAB you will have the possibility of broadening your skills and grow within your field or beyond.
We offer a wide range of appreciated benefits to our employees. Some examples of these are listed here:
Profit sharing
Life balance through reduction of working hours
Wellness grants
In this recruitment, we have the opportunity to offer co-migration service to you and your family if you move to Dalarna. Read more at
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Recruitment process
1. Apply
2. Interview
3. Reference Check
4. Health Examination
5. Sign
Background check may be a part of the recruitment process.
Got questions about this position?
Feel free to contact the hiring manager, Linda Petersson, Head of knowledge Service Center, tfn +46 243 716 11.
Contact Linda via email; [email protected].
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
Trade union information is provided by Akademikerföreningen, Unionen and Ledarna, which can be reached via our switchboard on phone +46 243 700 00.
Word from your future manager
"If you are passionate about materials and welding technology and would like to pursue a career in a creative and stimulating environment this is the job for you! You will be part of a high-performing team where you will have a high degree of freedom to shape your daily work and continuously develop and learn new things."
SSAB is a Nordic and US-based steel company that builds a stronger, lighter and more sustainable world through value added steel products and services. Working with our partners, SSAB has developed SSAB Fossil-free™ steel and plans to reinvent the value chain from the mine to the end customer, largely eliminating carbon dioxide emissions from our own operations. SSAB Zero™, a largely carbon emission-free steel based on recycled steel, further strengthens SSAB’s leadership position and our comprehensive, sustainable offering independent of the raw material. SSAB has employees in over 50 countries and production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is listed on Nasdaq Stockholm and has a secondary listing on Nasdaq Helsinki. Join us on our journey! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X and YouTube. Visa mindre

SSAB - Process Manager, Group Procurement & Sustainability

Ansök    Mar 20    SSAB Emea AB    Inköpsledare
Join our global team at SSAB, a leading steel company dedicated to transforming the global steel industry by being first in fossil free steel. As a Process Manager, you have the opportunity to contribute to our journey by shaping and supporting our procurement processes and systems, aligning them with our commitment to a greener future and by providing SSAB globally with relevant and reliable data as basis for analysis and efficient decision making. This e... Visa mer
Join our global team at SSAB, a leading steel company dedicated to transforming the global steel industry by being first in fossil free steel. As a Process Manager, you have the opportunity to contribute to our journey by shaping and supporting our procurement processes and systems, aligning them with our commitment to a greener future and by providing SSAB globally with relevant and reliable data as basis for analysis and efficient decision making. This employment allows you to choose your work location. Helsinki, Borlänge or Oxelösund with an understanding that travel may be required, e.g. to SSAB’s head office in Stockholm.
Becoming part of the SSAB family means joining a journey. A journey that we believe is essential for the sustainability of this planet. Steel has been one of the most important materials for developing our society and it will continue to be so. In the roofs over our heads, in the bridges connecting our cities and in the cars of tomorrow. At SSAB we are proud of our history and leadership in high-strength steel. But we are also aware that the production of steel is one of the largest emitters of greenhouse gases in the world. That has to change. That is why we have developed the world’s ?rst fossil free steel production and has committed to becoming largely fossil-free by around 2030. As part of SSAB you will be instrumental in realizing this goal and push for the green transformation of the whole steel industry.
About the position
You will belong to the Group Procurement and Sustainability team consisting of a Procurement Director, a Sustainability Manager, a Project Manager and a System Expert. The team is located across Sweden, Finland and France and provides common services and expertise to all procurement units within SSAB Group on a global level.
As a Process Manager, you will play a crucial role in supporting our common procurement processes, systems and central data and hence strenghtening procurement with coherency and streamlined best practices. This position is temporary for the period 1/4/24 - 30/4/25 unless otherwise agreed. So as you can see we hope you are able to start quickly.
Main responsibilities
Develop and maintain our common procurement processes to reach harmonized working methods aligned with internal control excellence controls.
Manage procurement-related central data aiming for high data quality, integrity and completeness.
User management in our strategic procurement platform, i.e. licenses management, handling end-user requests, performing system testing, analyzing and communicating to end-users.
System administration in various other procurement-related systems and main approver in procurement savings software.
Cross-divisional and functional collaboration within SSABs procurement units and related internal stakeholders on a global level.

About You
Masters/bachelor degree within relevant area.
A minimum of 2 years' experience within a procurement role.
High competence in procurement systems, tools and processes.
Good understanding of internal and external product/service needs.
Advanced in problem-solving and cross-functional work.
Independent and result-oriented way of working.
Fluent in English. Swedish and Finnish are considered an advantage.
Strong analytical skills and the ability to contribute actively to a dynamic team.
Excellent communication and collaboration skills.Our offer
At SSAB we strive for a diverse and inclusive environment. We use our values – driven, true and ahead – in making everyday decisions, keeping the customer at the heart of what we do. This makes us all team players, each with the drive to improve. When joining SSAB you will become part of an organization of passionate problem solvers working together on important challenges. We will support your growth by providing a safe and friendly workplace that contributes to work-life balance. If you set out to achieve it, at SSAB you will have the possibility of broadening your skills and grow within your field or beyond.
We offer a wide range of appreciated benefits to our employees. Some examples of these are listed here:
Profit sharing
Life balance through reduction of working hours
Wellness grants

In this recruitment, we have the opportunity to offer co-migration service to you and your family if you move to Dalarna. Read more at
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Recruitment process
1. Apply
2. Interview
3. Reference Check
4. Come and meet us
5. Health Examination
6. Sign
Background check may be a part of the recruitment process.
Got questions about this position?
Please contact Tanja Norberg, Procurement Director, Group Procurement & Sustainability via LinkedIn -https://www.linkedin.com/in/tanja-norberg-b2378a4b/?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
Trade union information is provided by Akademikerföreningen, Unionen and Ledarna, which can be reached via our switchboard on phone +46 243 700 00, Borlänge, +46 155 254 000, Oxelösund.
Words from your future manager
"If you are passionate about reshaping procurement processes, systems and master data to drive development in the steel industry, do not hesitate to apply. Job interviews will be conducted on an ongoing basis and the position will be filled once we have a suitable candidate. Join SSAB in creating a future where procurement leads the way in forging a more sustainable world. p.s Even if this is a temporary job I want to let you know that you will get access to all our internal jobadds so even if this job wont be prolonged after a year, there might be other openings that you can apply for (and I think that’s a great thing about SSAB)." Visa mindre

SSAB - Processutvecklare Betning & Emballering

Ansök    Mar 13    SSAB Emea AB    Verksamhetsutvecklare
Du tycker om att samarbeta med andra för att utveckla processer och arbetssätt. Bidra till att skapa en lättare, starkare och mer hållbar värld i ett företag som strävar efter att bli världens säkraste. SSAB Borlänge söker en processutvecklare till kallvalsverket inom avsnittet Betning & Emballering. Välkommen med din ansökan! Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållb... Visa mer
Du tycker om att samarbeta med andra för att utveckla processer och arbetssätt. Bidra till att skapa en lättare, starkare och mer hållbar värld i ett företag som strävar efter att bli världens säkraste. SSAB Borlänge söker en processutvecklare till kallvalsverket inom avsnittet Betning & Emballering. Välkommen med din ansökan!
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Kallvalsverket består av avsnitten Betning & Emballering, Valsning & Spaltning, Glödgning och Produktionsnära Underhåll. Vi producerar betat, kallvalsat och glödgat material till interna och externa kunder. Avsnittet Betning & Emballering innefattar två betsträckor, regenereringsanläggning, vattenrening samt två emballeringslinjer.
SSAB befinner sig i en expansiv fas och I vår strategi ingår att öka tillväxten på våra premiumprodukter samtidigt som vi ställer om till en fossilfri produktion. Betning & Emballering är en viktig del i denna strategi och har flera spännande utmaningar i form av nya produkter i våra betsträckor och pågående investeringar. Arbete med produktivitet, kvalité, tillgänglighet och arbetssätt är också en viktig del då efterfrågan på våra produkter är hög.
Som processutvecklare arbetare du över hela avsnittet men framför allt mot våra betsträckor. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med många yrkesgrupper både internt och externt för att förbättra kvalitet, produktivitet och tillgänglighet i linjerna. Du initierar och driver både mindre och större utvecklingsprojekt för att långsiktigt förbättra våra anläggningar mot uppsatta mål.
SSAB bygger för framtiden med flera investeringar och omställning mot en fossilfri verksamhet. Som Processutvecklare kommer du att ingå i förbättringsgrupper där en kombination av dagligt arbete och förbättringar är en naturlig del i arbetet.
Tillsammans med dina kollegor driver du både mindre och större utvecklingsuppdrag för att långsiktigt förbättra våra produkter, processer och anläggningar mot uppsatta mål.
Om dig
Vi söker dig med teknisk högskoleutbildning eller motsvarande teknisk kompetens och erfarenhet.
Du har ett stort intresse av att utveckla teknik och arbetssätt
Du har förmåga att arbeta självständigt men tycker om att vara en del i våra förbättringsgrupper.
Du har förmåga att jobba praktiskt med uppkomna störningar i produktion likväl som med långsiktiga förbättringar och projekt.
Du har erfarenhet av processutveckling, produktutveckling, förbättringsarbete och problemlösningsverktyg är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga och en lösningsorienterad inställning. Du är analytisk och systematisk. Tar initiativ och driver dina uppgifter i mål.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna


Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Kom och träffa oss
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta rekryterande chef Magnus Karlsson, Avsnittschef Betning och Emballering, tfn 0243-71374
Kontakta Magnus via mail - [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Magnus Karlsson. Jag ansvarar för att på säkraste sätt leda verksamheten framåt med fokus på arbetsmiljö och resultat. Jag sätter stor tillit till varje medarbetares förmåga att vilja ta ansvar för sin egen utveckling och att utveckla vår verksamhet. Kommer du till oss får du arbeta med engagerade och kompetenta medarbetare, jobba mot uppsatta mål och driva ständiga förbättringar."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Automationstekniker Produktionsnära Underhåll Varmvals

Vill du arbeta i en verksamhet med stor potential och framdrift? Som automationstekniker får du ett jobb inom en industri i utveckling och blir en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsut... Visa mer
Vill du arbeta i en verksamhet med stor potential och framdrift? Som automationstekniker får du ett jobb inom en industri i utveckling och blir en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
SSAB befinner sig i ett expansivt skede och bygger ut för framtiden med flera investeringar och ombyggnationer.
I din roll ingår arbetsuppgifter som förebyggande och planerat underhåll, djupare felsökning, felanalyser samt förbättring av befintlig utrustning och system. Som tekniker inom el och automation är du en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så är du behjälplig vid frågor från hela produktionsorganisationen kopplat till underhåll.
Du kan även bli delaktig i projekt kopplat till underhållsarbetet eller produktionsprocessen där du ibland har en ledande och samordnande roll. Arbetet är till viss del självständigt men stor vikt läggs på samarbetet både i det egna teamet och även förmåga att jobba mellan andra team för att driva och utveckla avsnittets verksamhet.
Vi tillämpar grupporganiserat arbetssätt.
Arbetstiden är dagtid.
Om dig
Du har teknisk utbildning inom el- och automation på lägst gymnasienivå i kombination med några års erfarenhet, gärna inom processindustrin eller liknande verksamhet.
Har du akademisk utbildning inom området eller motsvarande relevant utbildning är detta meriterande.
Har du dessutom arbetat med IBA, Siemens PCS 7, Siemens S7, ABB AC450, ABB 800xA, ACS600, ACS800, ACS 880, instrument- och förbränningsteknik samt AC-/DC- drifter eller liknande arbetsuppgifter så är det meriterande, men inte ett krav.
Du har spetskompetens inom el-teknik. Erfarenhet av nätverk och IT-system är önskvärt.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
B-körkort är ett krav.
Du har god kommunikativ förmåga, är strukturerad, noggrann och kan arbeta både självständigt och i grupp.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta Pär Eriksson, Chef sektion Driftnära Underhåll Varmvals EL via mail - [email protected]
Kontakta Lars Ekroth, Chef avsnitt Driftnära Underhåll Varmvals via mail [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Pär Eriksson. Hos får du ett arbete på ett företag med stort fokus på arbetsmiljö, säkerhet, stolthet, arbetsglädje och kamratskap. Välkommen med din ansökan."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Mekaniker Filarverkstad

Ansök    Mar 14    SSAB Emea AB    Underhållsmekaniker
Vi söker nu en mekaniker med ett stort engagemang och teknikintresse som vill vara med och skapa ett underhåll i världsklass. Som mekaniker på Filarverkstaden arbetar du med renoveringar och mekaniskt underhåll för att stödja hög tillgänglighet och utveckling av våra produktionsanläggningar. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål ... Visa mer
Vi söker nu en mekaniker med ett stort engagemang och teknikintresse som vill vara med och skapa ett underhåll i världsklass. Som mekaniker på Filarverkstaden arbetar du med renoveringar och mekaniskt underhåll för att stödja hög tillgänglighet och utveckling av våra produktionsanläggningar. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
I dina arbetsuppgifter ingår följande:
- Mekaniskt underhåll av produktionsutrustning inom tung industri och dess ingående
komponenter, till exempel växellådor, hasplar, pumpar, riktverk, valslagringar, värmeväxlare,
kopplingar, tätningar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ritningsläsning.
Planering och beredning.
Hydraulik/Pneumatik.
Grundorsaksanalyser.
Datoranvändning IFS.
Delta i förbättringsarbetenOm dig
Du har lämplig teknisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande dokumenterad kunskap.
Har du lång erfarenhet och har skaffat dig kunskaper från motsvarande arbete inom processindustri är det meriterande.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom ansvarskänsla, initiativförmåga, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Du har lätt för att kommunicera med personer på olika nivåer och i olika roller, såväl internt inom SSAB som med externa leverantörer.
På SSAB har vi ett grupporganiserat arbetssätt vilket ställer krav på din förmåga att självständigt och i grupp bereda och planera eget arbete.
Din initiativförmåga att vara drivande i förbättringsarbete väger tungt.
Du bör vara öppen för ny teknik då vi står inför ett mer digitaliserat underhåll som kommer att kräva en del förändringsarbete med både människa och teknik.Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Kom och träffa oss
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta rekryterande chef Stephan Hebert, Chef Sektion Filarverkstad, tfn 0243-72425
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall, Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00, 0920-920 00, 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Jag som din blivande chef heter Stephan Hebert. Som mekaniker hos oss kommer du att få en utvecklande och omväxlande roll. Du får arbeta i ett team som ser möjligheter och i en verksamhet med stor potential och framdrift.
Välkommen med din ansökan!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Underhållsmekaniker Varmvals

Ansök    Mar 8    SSAB Emea AB    Underhållsmekaniker
Skulle du trivas med att arbeta i en industrimiljö tillsammans med en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik? Som skiftgående mekaniker på underhåll får du både utmanande och varierande arbetsuppgifter. Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste mater... Visa mer
Skulle du trivas med att arbeta i en industrimiljö tillsammans med en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik? Som skiftgående mekaniker på underhåll får du både utmanande och varierande arbetsuppgifter. Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Arbetet som skiftgående mekaniker innebär felsökning och avhjälpande åtgärder i våra anläggningar. I din roll som mekaniker på skiftunderhåll kommer du att utföra anläggningsnära arbeten i form av avhjälpande UH-arbete, vilket innebär att återställa anläggningen till produktionsmässig status. Du kommer även att arbeta med förebyggande underhåll. I arbetet ingår även ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar. Arbetstiden är 5-skift.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Avhjälpa oplanerade störningar på produktionsutrustningarna
Rondering av anläggningar
Medverka i grundorsaksanalyser
Deltaga i förbättringsarbeten
Rapportera och avrapportera i underhållsystemet (IFS)Om dig
Du har en lämplig teknisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande yrkeserfarenhet. Alternativt har du dokumenterad erfarenhet av mekaniskt arbete inom processindustrin.
Du har kunskaper i: Ritningsläsning, skruvförband, lagermontage, hydraulik, pneumatik, svetsning, axeluppriktning med laser, smörjsystem eller tribologi
Eftersom vi dagligen arbetar i vårt underhållsystem IFS så är god datorvana ett krav.
Du kommer att arbeta nära med kollegor på ditt skiftlag som består av både mekaniker och elektriker och det är därför viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket samt förståelse för samspel i grupp.
B-körkort är ett krav

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna


Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Tester
4. Referenstagning
5. Kom och träffa oss
6. Hälsoundersökning
7. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta Mikael Söderlind, sektionschef Driftnära Underhåll Varmvals skift på tfn 0243-715 17
Kontakta Jimmy Johansson, Underhållsutvecklare, tfn 0243-717 02
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din blivande chef heter Mikael Söderlind. Som mekaniker hos oss kommer du att få en utvecklande om omväxlande roll. Du får arbeta i ett team som ser möjligheter och i en verksamhet med stor potential och framdrift. Välkommen med din ansökan. " Visa mindre

SSAB - Automationselektriker Produktionsnära Underhåll Varmvals

Ansök    Mar 8    SSAB Emea AB    Automationselektriker
Är du utbildad automationselektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ och drivande och skulle trivas med att arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik. Då är du automationselektrikern vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållba... Visa mer
Är du utbildad automationselektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ och drivande och skulle trivas med att arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik. Då är du automationselektrikern vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Arbetet som skiftgående automationselektriker innebär felsökning och avhjälpande åtgärder i våra anläggningar. I din roll som automationselektriker på skiftunderhåll kommer du att utföra anläggningsnära arbeten i form av avhjälpande UH-arbete, vilket innebär att återställa anläggningen till produktionsmässig status.
Du kommer även att arbete med förebyggande underhåll. I arbetet ingår även ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar.
Arbetstiden är 5-skift.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Identifiera och snabbt åtgärda fel i el- och automationssystem för att säkerställa produktionskontinuitet.
Utföra skiftgående underhållsarbete, inklusive avhjälpande UH-arbete, för att bibehålla anläggningens driftstatus.
Delta i förebyggande underhållsaktiviteter och arbeta systematiskt med kontinuerliga förbättringar för ökad tillförlitlighet.
Samarbeta nära med interna och externa kollegor, ta initiativ både självständigt och i grupp.
Tillämpa djup teknisk kunskap inom el, automation och drivsystem, inklusive genomförande av grundorsaksanalyser för problemförebyggande.

Om dig
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper.
Du är noggrann och strukturerad och har förmågan att arbeta både självständigt och i grupp.
Du kan ta initiativ och är drivande i arbetet när situationen kräver.
Eftersom du kommer att ha ett tätt samarbete med både interna och externa kollegor söker vi dig som är kommunikativ och känner dig trygg med att ta kontakt med olika roller och befattningar inom verksamheten, såväl interna som externa.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta Mikael Söderlind, Chef sektion Driftnära Underhåll Varmvals Skift , tfn 0243-715 17
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Mikael Söderlind. Hos får du ett arbete på ett företag med stort fokus på arbetsmiljö, säkerhet, stolthet, arbetsglädje och kamratskap. Välkommen med din ansökan. "
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Vikarierande Transportplanerare

Ansök    Mar 7    SSAB Emea AB    Transportplanerare
Som transportplanerare arbetar du med planering av transporter från utlastningslager till kund och lager för våra produkter. Du kommer att ingå i en grupp med transportplanerare som arbetar med järnvägs-, lastbil-, båt- och containerplanering samt flyg. ?Vikariatet sträcker sig fram till 30 september 2024. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har vari... Visa mer
Som transportplanerare arbetar du med planering av transporter från utlastningslager till kund och lager för våra produkter. Du kommer att ingå i en grupp med transportplanerare som arbetar med järnvägs-, lastbil-, båt- och containerplanering samt flyg.
?Vikariatet sträcker sig fram till 30 september 2024.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Transportplanering är en del av avdelning Supply Chain Management. Transportplaneringen ansvarar för materialet från att det är lastfärdigt i färdigvarulager tills att det är framme hos kund. Transportplaneringens huvuduppgift är att koordinera planeringen av lastbils-, båt-, container-, flyg- och järnvägsfrakter.
Arbetstiden är dagtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du kommer vara mitt i den operativa transportplaneringen och har ett stort kontaktnät och täta kontakter både internt inom SSAB och med våra leverantörer.

Om dig
Stor vikt fästs vid dina personliga egenskaper.
Vi söker en person som är strukturerad, analytisk och har driv att agera självständigt.
Då tjänsten innehåller mycket kontakter internt och externt är det även viktigt att du är serviceinriktad och kommunikativ, på både svenska och engelska i tal samt skrift.

Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett utmanande arbete i högt tempo som ger en överblick av SSABs materialflöden från verk ända fram till slutkund/lager.
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Kom och träffa oss
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Fredrik Säll-Stjärna, Chef transportplanering.
Kontakta Fredrik via e-post; [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från dina blivande kollegor
"Vi är en grupp om 3 personer som jobbar med leveranser på lastbil, direkt till våra kunder och till lager. Kompetensen och erfarenheten i gruppen är stor och vi tycker om att ta ansvar så att våra kunder blir nöjda. Du kommer att ha ett utmanande, roligt och spännande uppdrag där du dagligen kommer att lära dig nya saker. Kontaktnätet är stort såväl internt som externt. Är du glad, framåt, engagerad och vill utvecklas? Kom och jobba med oss! / Daniel Bälter."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Beredare Driftnära Underhåll, Varmvals

Ansök    Feb 8    SSAB Emea AB    Underhållsplanerare
Är du vår nya beredare/artikelplanerare? Har du en teknisk utbildning, gillar utmaningar samt sätter säkerheten främst? Tycker du om att arbeta med människor och maskiner i en miljö där ordning och reda samt struktur är viktig? Vill du med ditt engagemang vara med och skapa ett underhåll i världsklass? Då är du välkommen med din ansökan. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgö... Visa mer
Är du vår nya beredare/artikelplanerare? Har du en teknisk utbildning, gillar utmaningar samt sätter säkerheten främst? Tycker du om att arbeta med människor och maskiner i en miljö där ordning och reda samt struktur är viktig? Vill du med ditt engagemang vara med och skapa ett underhåll i världsklass? Då är du välkommen med din ansökan. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
I uppdraget som beredare på driftnära underhåll ingår att säkra tillgången på reservdelar och artiklar inom ditt ansvarsområde. Detta sker genom beställning av reservdelar från både interna förråd och externa leverantörer. I uppdraget ingår också att se till att dokumentation är uppdaterad enligt överenskomna arbetssätt.
Arbetstiden är dagtid.
Sista ansökningsdagen är den 29 februari, men urval och intervjuer sker löpande så sök redan idag. Rekryteringen kommer att stängas när vi hittat den kandidat vi söker.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Hantering av reservdelar för reparation internt och externt.
Vara kund- och leverantörskontakten vid reservdelsfrågor på området. Det kan exempelvis vara att skapa nya artiklar och beställning av delar på planerade arbetsorder.
Ritningsläsning.
Skapa och uppdatera standardjobb, stycklistor och objektstruktur i IFS.

Om dig
Vi söker dig som vill arbeta strukturerat, gärna med erfarenhet inom artikelplanering och beredning.
Du trivs med att arbeta i grupp, är flexibel, serviceinriktad och tar ansvar.
Du har lätt för att kommunicera med personer i olika roller och nivåer, såväl internt på SSAB som externt.
B-körkort är ett krav. Kunskaper i IFS är meriterande.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Kom och träffa oss
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Ann-Katrin Nilsson, Chef sektion Driftnära Underhåll, tfn 0243-711 18, mail - [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Ann-Katrin Nilsson. I mitt uppdrag ingår det att på ett säkert sätt leda verksamheten framåt. Tillsammans med mig och dina nya kollegor så kommer vi att jobba med ständiga förbättringar av våra processer och arbetssätt. Jag jobbar efter deviserna "Säkerheten först" och "Det ska vara lätt att göra rätt". Vill du hjälpa mig på den resan? Välkommen med din ansökan!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Sektionschef driftnära underhåll Varmvals

Är du en chef med erfarenhet av processindustri och har underhållsbakgrund? Har du tekniska kunskaper och brinner för säkerhet, utveckling och förändringsarbete? Är du trygg, närvarande, inkluderande och strukturerad i ditt ledarskap? Då är du välkommen till oss på SSAB i Borlänge där du har chansen att vara med på vår resa mot en fossilfri verksamhet och ett underhåll i världsklass! Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa... Visa mer
Är du en chef med erfarenhet av processindustri och har underhållsbakgrund? Har du tekniska kunskaper och brinner för säkerhet, utveckling och förändringsarbete? Är du trygg, närvarande, inkluderande och strukturerad i ditt ledarskap? Då är du välkommen till oss på SSAB i Borlänge där du har chansen att vara med på vår resa mot en fossilfri verksamhet och ett underhåll i världsklass!
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Vi söker en sektionschef till driftnära underhåll varmvals el/automation. En sektion som ansvarar för planerat underhållsarbete mellan och under underhållsstopp samt felsökning och teknisk utveckling.
Du kommer att leda en grupp om ca 20 personer inom el/automation. Du har underhållsansvaret för en verksamhet som producerar dygnet runt. Du förväntas att vara en del i arbetet med utveckling av det förebyggande- och tillståndsbaseradeunderhållet. Du kommer att ingå i underhålls- och produktionens ledningsgrupper.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Din Arbetsgrupp
Arbetsmiljö
Strategi, personal och budget
Underhålls utveckling

Om dig
Har du arbetslivserfarenhet som chef/ledare, gärna inom industri eller liknande verksamhet är det meriterande, men inget krav.
Du har som lägst en gymnasieutbildning, men gärna högre studier inom relevant område eller motsvarande dokumenterad kunskap. Har du utbildning eller erfarenhet av att leda i förändring eller verksamhetsutveckling är det meriterande.
Du har god kommunikationsförmåga och lätt för att samarbeta med andra.
Körkort är ett krav.
Du talar flytande svenska och god engelska och du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Tester
4. Referenstagning
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Lars Ekroth, avsnittschef Driftnära Underhåll Varmvals.
Kontakta Lars via e-post; [email protected].
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
”Jag som blir din chef heter Lars Ekroth. Jag ansvarar för att på säkraste sätt leda verksamheten framåt med arbetsmiljö och resultat i focus. Jag sätter stor tillit till medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar för sin egen utveckling och vår verksamhet. Kommer du till oss får du arbeta med engagerade och kompetenta medarbetare, jobba mot uppsatta mål och vara en del av ett underhåll i världsklass.” Visa mindre

SSAB - Koordinator Driftnära Underhåll, Varmvals

Ansök    Feb 9    SSAB Emea AB    Underhållsplanerare
Har du en teknisk utbildning, gillar utmaningar samt sätter säkerheten främst? Tycker du om att arbeta med människor och maskiner i en miljö där ordning och reda samt struktur är viktig? Ser du dig som en inofficiell ledare och vill bidra med ditt engagemang för att nå ett underhåll i världsklass? Då kan detta vara en tjänst för dig. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande f... Visa mer
Har du en teknisk utbildning, gillar utmaningar samt sätter säkerheten främst? Tycker du om att arbeta med människor och maskiner i en miljö där ordning och reda samt struktur är viktig? Ser du dig som en inofficiell ledare och vill bidra med ditt engagemang för att nå ett underhåll i världsklass? Då kan detta vara en tjänst för dig. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Som koordinator på driftnära underhåll så kommer du ansvara för planering och bemanning av våra underhållsarbeten mot ditt område. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga koordinatorer, beredare och utförare på sektionen samt externa partners. Du har även en daglig dialog och samverkan med drifttekniker eller driftassistenter.
Arbetstiden är dagtid.
Sista ansökningsdag är den 10 mars. Urval och intervjuer sker löpande och rekryteringen kommer att stängas när vi hittat den kandidat vi söker.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Stötta arbetsgruppen med planering och schemaläggning i det dagliga arbetet inom förebyggande och avhjälpande underhåll.
Utveckla arbetssätt, kompetens och utrustning för att förbättra arbetsmiljö och tillgänglighet.
Arbeta med analyser och felsökning.
Som koordinator så har du en central roll inom produktionen med flera samarbetsytor internt och externt.

Om dig
Du trivs med att arbeta i grupp, är flexibel, serviceinriktad och tar ansvar.
Du har lätt för att kommunicera med personer i olika roller och nivåer, såväl internt på SSAB som externt.
Du behöver ha god datorvana samt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Kunskaper i IFS är meriterande.
Du har någon form av utbildning eller erfarenhet inom process och underhåll.
Erfarenhet av personalledning är meriterande.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Kom och träffa oss
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Ann-Katrin Nilsson, Chef sektion Driftnära Underhåll, tfn 0243-711 18, mail [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Ann-Katrin Nilsson. I mitt uppdrag ingår det att på ett säkert sätt leda verksamheten framåt. Tillsammans med mig och dina nya kollegor så kommer vi att arbeta med ständiga förbättringar av våra processer och arbetssätt. Jag jobbar efter deviserna "Säkerheten först" och "Det ska vara lätt att göra rätt". Vill du hjälpa mig på den resan? Välkommen med din ansökan redan idag!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-free™ steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB Zero™, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Visa mindre

SSAB - Semestervikarier, Knowledge Service Center

Ansök    Feb 2    SSAB Emea AB    Materialprovare
Har du ett genuint teknikintresse och är nyfiken på hur vi arbetar med lättare, starkare och mer hållbara produkter i stål? Ta chansen att få prova på ett intressant och utvecklande arbete. Vi söker nu medarbetare för semestervikariat under sommaren 2024. Placeringsort: Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste mater... Visa mer
Har du ett genuint teknikintresse och är nyfiken på hur vi arbetar med lättare, starkare och mer hållbara produkter i stål? Ta chansen att få prova på ett intressant och utvecklande arbete. Vi söker nu medarbetare för semestervikariat under sommaren 2024. Placeringsort: Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Hos oss arbetar specialister och provningstekniker med kundprojekt, forskning och materialprovning. Du kommer att vara en del av vårt team och arbeta med alltifrån direkta kundfrågor till praktisk provning i vårt labb. Vi söker två semestervikarier för perioden maj/juni till augusti. Vi arbetar dagtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Alltifrån direkta kundfrågor till praktisk provning i vårt labb.

Om dig
Vi söker dig som är minst 18 år och har fullgjort dina gymnasiestudier.
Studerar du teknik på högskola idag är det meriterande.
Du är ansvarstagande, strukturerad och har god samarbetsförmåga.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska.
Du förstår vikten av att sätta säkerheten först.
Du behöver ha B-körkort.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Linda Petersson, Head of knowledge Service Center, tfn 0243-716 11
Kontakta Linda via mail - [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Hos oss blir du en i gänget. Gillar du kluriga och omväxlande arbetsuppgifter kommer du att trivas hos oss. Du kommer få arbetsuppgifter som utmanar dig, men det finns alltid experter redo att stötta dig. Vårt team präglas av kompetens och erfarenhet, men också nyfikenhet, glädje och gemenskap. Välkommen med din ansökan!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Physical Electricity Coordinator, Raw Material & Energy Procurement

Ansök    Jan 29    SSAB Emea AB    Inköpare
Are you interested in being part of SSAB's strategic journey to revolutionize iron- and steelmaking, aiming to become the world's first steel company to deliver fossil-free steel based on iron ore to the market by 2026? We are currently seeking a highly motivated individual to join us in this endeavor as the Physical Electricity Coordinator for SSAB's Swedish sites. This position can be based in Borlänge, Oxelösund, or Luleå. Becoming part of the SSAB fami... Visa mer
Are you interested in being part of SSAB's strategic journey to revolutionize iron- and steelmaking, aiming to become the world's first steel company to deliver fossil-free steel based on iron ore to the market by 2026? We are currently seeking a highly motivated individual to join us in this endeavor as the Physical Electricity Coordinator for SSAB's Swedish sites. This position can be based in Borlänge, Oxelösund, or Luleå.
Becoming part of the SSAB family means joining a journey. A journey that we believe is essential for the sustainability of this planet. Steel has been one of the most important materials for developing our society and it will continue to be so. In the roofs over our heads, in the bridges connecting our cities and in the cars of tomorrow. At SSAB we are proud of our history and leadership in high-strength steel. But we are also aware that the production of steel is one of the largest emitters of greenhouse gases in the world. That has to change. That is why we have developed the world’s ?rst fossil free steel production and has committed to becoming largely fossil-free by around 2030. As part of SSAB you will be instrumental in realizing this goal and push for the green transformation of the whole steel industry.
About the position
As a team player, you motivate and inspire, combining social skills with an independent, results-oriented work approach. Strong analytical skills and an ability to work strategically and pragmatically are essential. Efficient in a high-speed environment, you're comfortable with international stakeholders.
We are seeking a highly motivated individual with expertise in electricity management that surpasses our expectations when it comes to controlling and optimizing our electricity consumption profile and seeking solutions.
Your main tasks
Responsible for controlling and optimizing electricity consumption profiles and sourcing solutions.
Manage electricity consumption forecasts and optimize consumption profiles for all Swedish sites (Borlänge, Oxelösund, Luleå) in compliance with the physical electricity market.
Work closely with production organizations at respective sites for effective collaboration.
Develop and maintain necessary IT and electricity market data transfer systems.
Main target: Manage and control physical electricity profiles from a cost perspective.
Ensure SSAB's effective presence on balancing markets.
Report to the Nordic Raw Material and Energy Procurement organization.
Part of the Nordic Energy Management team, working cross-functionally with SSAB's production sites in Sweden and Finland.

About You
Your qualifications include experience in physical energy markets, especially electricity, and preferably financial instruments and hedging knowledge.
Balancing markets and demand controlling experience are advantageous.
Understanding electricity consumption forecasts in the industrial sector is a benefit.
As a team player with integrity, you work independently, combining strategic thinking with a pragmatic approach.
Strong analytical and financial management skills are vital.
You efficiently handle high-speed environments and diverse stakeholders.
Ready to travel within the work.
A degree in economics or technology is expected.
Proficiency in English, Swedish, Excel, and PowerPoint.

Our offer
At SSAB we strive for a diverse and inclusive environment. We use our values – driven, true and ahead – in making everyday decisions, keeping the customer at the heart of what we do. This makes us all team players, each with the drive to improve. When joining SSAB you will become part of an organization of passionate problem solvers working together on important challenges. We will support your growth by providing a safe and friendly workplace that contributes to work-life balance. If you set out to achieve it, at SSAB you will have the possibility of broadening your skills and grow within your field or beyond.
We offer a wide range of appreciated benefits to our employees. Some examples of these are listed here:
Profit sharing
Life balance through reduction of working hours
Wellness grants

In this recruitment, we have the opportunity to offer co-migration service to you and your family if you move to Dalarna. Read more at
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Recruitment process
1. Apply
2. Interview
3. Come and meet us
4. Health Examination
5. Sign
Background check may be a part of the recruitment process.
Got questions about this position?
Contact recruiting manager Jani Verkasalo, phone +358 50 314 3757
Contact Jani via LinkedIn https://www.linkedin.com/in/jani-verkasalo-b056897b/?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app
Contact Tuomas Puru, Commodity Manager, Energy, phone +358 50 420 1638
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
Trade union information is provided by Akademikerföreningen, Unionen and Ledarna, which can be reached via our switchboard on phone +46 243 700 00 - Borlänge, +46 920 920 00, Luleå, +46 155 254 000 - Oxelösund.
Please complete our electronic application form in English, including your CV and personal letter before 11th of February 2024.
Words from your future manager
"I am Jani Verkasalo and will be your manager. I am located in Raahe. I hope you would like to join and become a part of the high-performing and self-driven team that I lead. I am calm and factual, and with me as your manager, I hope you feel secure in expressing your views, and that we can have an open dialogue about the challenges ahead of us. It’s a very interesting future we are meeting and driving in our company and not a day is boring when you feel that you work towards something work striving for."
SSAB is a Nordic and US-based steel company. SSAB offers value added products and services developed in close cooperation with its customers to create a stronger, lighter and more sustainable world. SSAB has employees in over 50 countries. SSAB has production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is listed on Nasdaq Stockholm and has a secondary listing on Nasdaq Helsinki. www.ssab.com. Join us also on social media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube Visa mindre

SSAB - Sektionschef Centralförrådet

Ansök    Jan 30    SSAB Emea AB    Förrådschef
Vill du leda en sammansvetsad grupp som ansvarar för våra förråd av reservdelar och emballage samt godsmottagning och avsändning? Ser du styrkan i olikheter, mångfald och allas lika värde? För att lyckas i rollen krävs att du är närvarande och coachande i ditt ledarskap samt att du är strukturerad, lyhörd och drivs av att utveckla människor och arbetssätt. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som... Visa mer
Vill du leda en sammansvetsad grupp som ansvarar för våra förråd av reservdelar och emballage samt godsmottagning och avsändning? Ser du styrkan i olikheter, mångfald och allas lika värde? För att lyckas i rollen krävs att du är närvarande och coachande i ditt ledarskap samt att du är strukturerad, lyhörd och drivs av att utveckla människor och arbetssätt. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Centralförrådet ansvarar för lagerläggning och leveranser av reservdelar och emballage till våra processer på SSAB Borlänge. Utöver detta ansvarar gruppen för våra bränslestationer, godshantering, viss artikelplanering samt administration i vårt underhållssystem IFS. Centralförrådet arbetar med flera förrådlokaler runt om i hela verket, varifrån reservdelar hämtas och levereras till kund.
Som närmaste chef kommer du att leda en grupp om 16 personer. Vårt arbetssätt är grupporganiserat vilket innebär att den dagliga verksamheten planeras och leds av medarbetarna tillsammans med dig. Tillsammans med ditt team förväntas du som förstalinjens chef aktivt driva förbättringar utifrån helhetsperspektiv inom sektionens arbetsflöden. Ett gott samarbete med övriga verksamheterna inom SSAB är en förutsättning för att lyckas med uppdraget.
Du kommer att ingå i ledningsgruppen för Centralt Underhåll.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ledning och utveckling av ditt team.
Arbetsmiljöarbete och säkerhet.
Målstyrning, uppföljning, strategi, budget och investeringar.

Om dig
Du har arbetslivserfarenhet som chef eller av ledande position.
Du har en god kommunikationsförmåga och lätt att samarbeta med andra.
Yrkeserfarenhet inom logistik är meriterande.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Tester
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Stefan Peleback via mail - [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall, Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00, 0920-920 00, 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Stefan Peleback. Du kommer att ingå i mitt ledningsteam där vi tillsammans leder och utvecklar verksamhet och arbetsmiljö i vårt avsnitt. För mig är det viktigt att chefer och medarbetare trivs och mår bra, att vi alla har en trygg och säker arbetsmiljö och att vi hjälps åt att nå de högt ställda mål som vi satt upp för vår verksamhet. Mina förväntningar på dig i din nya roll kommer vara att du, likväl som jag, jobbar tillsammans med ditt team och utvecklar verksamheten genom ett coachande ledarskap, tydliga mål och en god uppföljning."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Semestervikare, Arbetsmiljöingenjör

Ansök    Jan 18    SSAB Emea AB    Arbetsmiljöingenjör
Vi söker dig som studerar till eller är nyutexaminerad arbetsmiljöingenjör. Ta chansen att prova på ett arbete där du kommer att utvecklas och få nya erfarenheter inom arbetsmiljöområdet. Du kommer att få arbeta tillsammans med flera engagerade kollegor. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste mater... Visa mer
Vi söker dig som studerar till eller är nyutexaminerad arbetsmiljöingenjör. Ta chansen att prova på ett arbete där du kommer att utvecklas och få nya erfarenheter inom arbetsmiljöområdet. Du kommer att få arbeta tillsammans med flera engagerade kollegor. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Du kommer att delta i det dagliga arbetsmiljöarbetet och kommer att tillsammans med arbetsmiljöingenjörer och arbetsmiljötekniker att arbeta i nära samarbete med chefer och skyddsorganisationen på plats i Borlänge.
SSABs övergripande mål är att ingen ska utsättas för olycksfall eller ohälsa, varken som medarbetare, entreprenör eller besökare. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor genom att undersöka och följa upp verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du kommer att delta i det dagliga arbetsmiljöarbetet som innehåller varierande arbetsuppgifter. Till exempel:
Riskbedömningar
Yrkeshygieniska mätningar
Ta fram nya metoder

Om dig
Pågående studier till Arbetsmiljöingenjör eller nyutexaminerad.
Behärskar svenska i tal och skrift.
God datorvana.
Du har förmågan att ta initiativ genom att ta tag i olika uppgifter.
Du har god kommunikationsförmåga och har lätt för att samarbeta med andra.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef för Arbetsmiljö & Hälsa, Lotta Wallbom, tfn 0243-714 54
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från dina blivande kollegor
"Vill du arbeta i grupp tillsammans med flera engagerade arbetsmiljöingenjörer med möjligheten att göra skillnad? Vill du arbeta tillsammans med oss i en grupp som stöttar varandra och har roligt tillsammans? Då är det här något för dig."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Sektionschef Formatsträcka 3

Vill du bli del av en ledningsgrupp som brinner för att utveckla människor och arbetssätt, där alla bidrar och vi är stolta över våra olikheter? Vi är säkra på att vi genom att ta tillvara just dessa olikheter når vägen till framgång. För att lyckas i rollen är det av stor betydelse att du är närvarande och coachande i ditt ledarskap samt att du drivs av att utveckla människor och arbetssätt på ett strukturerat sätt. Att bli en del av SSAB-familjen innebär... Visa mer
Vill du bli del av en ledningsgrupp som brinner för att utveckla människor och arbetssätt, där alla bidrar och vi är stolta över våra olikheter? Vi är säkra på att vi genom att ta tillvara just dessa olikheter når vägen till framgång. För att lyckas i rollen är det av stor betydelse att du är närvarande och coachande i ditt ledarskap samt att du drivs av att utveckla människor och arbetssätt på ett strukturerat sätt.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Formats avsnitt ingår i avdelningen infrastruktur, format och utlastning och består av fyra sektioner med formatsträckor samt sektionen process och kvalité, vi är totalt ca 120 medarbetare.
I en formatsträcka klipper vi och riktar plåten och ser till att våra kunder får rätt storlek och planhet på sina produkter vilket ställer stora krav på våra processer. På Format finns stora investeringsplaner för framtiden som är starkt kopplat mot SSABs strategi att växa inom Formatkapacitet i Borlänge.
Tillsammans med organisationen utvecklar du verksamheten med målet att på de säkraste och mest effektiva sätten producera plåt i rätt tid till våra kunder. Dina operatörer jobbar dygnet runt och som sektionschef jobbar du dagtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ditt ledningsteam.
Strategi, personal, budget och investeringar för området.
I formatsträcka 3 tillverkar vi plan plåt i tjocklek från 3-16 mm med längd mellan 1,6-13 meter till våra kunder. Detta ställer stora krav på vår linje tekniskt samt våra medarbetares kompetens.

Om dig
Du har som lägst en gymnasieutbildning, men gärna högre studier inom relevant område eller motsvarande dokumenterad kunskap. Har du utbildning eller erfarenhet av att leda i förändring är det meriterande.
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet som chef eller ledare inom industri eller liknande verksamhet, men det är inget krav.
Du har förmågan att analysera och prioritera utifrån ett helhetsperspektiv och vi ser att du har en god kommunikativ förmåga och har lätt för att samverka och skapa goda relationer.
Att vara strukturerad är en viktig egenskap för tjänsten och vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du talar flytande svenska och engelska och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Tester
4. Referenstagning
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Johanna Berg, Avsnittschef Produktion Format, tfn 076-784 57 90.
Kontakta Johanna via mail - [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Johanna Berg heter jag och kommer bli din framtida chef. Mina förväntningar på dig i din nya roll kommer vara att du, likväl som jag, jobbar tillsammans med ditt team och utvecklar verksamheten genom ett coachande ledarskap, tydliga mål och en god uppföljning.
Vi i ledningsgruppen på format ser fram emot ytterligare en kollega i teamet som tar format vidare på resan mot våra högt uppsatta mål både gällande säkerhet, att utveckla våra processer och arbetssätt samt att leverera rätt kvalité i rätt tid till våra kunder." Visa mindre

SSAB - Risk Manager, SSAB Europe Division

Ansök    Jan 16    SSAB Emea AB    Riskbedömare
Are you interested to work on divisional level with risk management? Are you a person that is communicative and supportive by nature and like collaboration? Are you also a structured person that see the value in coordination and gets motivated working with improvements and loss preventive work? Then you are welcome to apply to the role as divisional risk manager in our team that belongs to the Europe division. Your location can be Borlänge, Luleå, Stockhol... Visa mer
Are you interested to work on divisional level with risk management? Are you a person that is communicative and supportive by nature and like collaboration? Are you also a structured person that see the value in coordination and gets motivated working with improvements and loss preventive work?
Then you are welcome to apply to the role as divisional risk manager in our team that belongs to the Europe division. Your location can be Borlänge, Luleå, Stockholm, Raahe or Hämeenlinna.
Becoming part of the SSAB family means joining a journey. A journey that we believe is essential for the sustainability of this planet. Steel has been one of the most important materials for developing our society and it will continue to be so. In the roofs over our heads, in the bridges connecting our cities and in the cars of tomorrow. At SSAB we are proud of our history and leadership in high-strength steel. But we are also aware that the production of steel is one of the largest emitters of greenhouse gases in the world. That has to change. That is why we have developed the world’s ?rst fossil free steel production and has committed to becoming largely fossil-free by around 2030. As part of SSAB you will be instrumental in realizing this goal and push for the green transformation of the whole steel industry.
About the position
We are responsible for development & support of Europe division in a broad perspective, starting with Environmental, Health, Safety and Quality but also Sustainability and Risk management is now included in our scope. We have already the responsibility for coordination of Internal control in the division which is about financial and compliance risk management. Risk management also goes hand in hand with process safety in which we are also already involved, both from safety point of view but also in coordination, support and reporting.
Risk management need to be supported, coordinated and followed up both when it comes to identifying and evaluating risks, mitigation activities, insurances and reporting to division managemement team and group. Here we already have a structure for division management review and risk management is included in our integrated management system.
We offer a broad network with all functions in Europe division and contacts with our sites, but this requires also some travelling, mainly in Sweden and Finland. You will have a great possibility to improve and develop ways of working, within the risk management area and in the division as a whole.
As risk manager and being a part of Operational Development & Support team you will have the lead in:
Divisional governance; policies, processes and routines, e-learnings and tools when needed.
Risk management coordination; collaboration with risk managers at sites and in functions.
Internal control; coordination of financial and compliance risk identification, control and reporting.
Insurance support & collaboration; loss and preventive cost control, support and follow up.
Process safety coordination; steer and support process safety from a divisional point of view.

You are:
Good with people, can listen to and understand their needs and give support accordingly, but also act on the mandate we have to steer the operations in certain directions.
Skilled in communicating in speech and writing in Swedish or Finnish and English.
Used and willing to take own initiative and work independently although a major part of the work includes collaboration with sites and functions. Also communicating with external parties will happen and requires confidence and humility to act professional.
Knowledgeable and experienced in risk management and have a big interest in working with continuous improvement.

Our offer
At SSAB we strive for a diverse and inclusive environment. We use our values – driven, true and ahead – in making everyday decisions, keeping the customer at the heart of what we do. This makes us all team players, each with the drive to improve. When joining SSAB you will become part of an organization of passionate problem solvers working together on important challenges. We will support your growth by providing a safe and friendly workplace that contributes to work-life balance. If you set out to achieve it, at SSAB you will have the possibility of broadening your skills and grow within your field or beyond.
We offer a wide range of appreciated benefits to our employees. Some examples of these are listed here:
Profit sharing
Life balance through reduction of working hours
Wellness grants

In this recruitment, we have the opportunity to offer co-migration service to you and your family if you move to Dalarna. Read more at
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Recruitment process
1. Apply
2. Interview
3. Reference Check
4. Come and meet us
5. Health Examination
6. Sign
Background check may be a part of the recruitment process.
Got questions about this position?
Contact Recruiting Manager Gunnar Lindström
Contact Gunnar via e-mail - [email protected]
Contact Gunnar via LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/gunnar-lindström-b15a583?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
Trade union information is provided by Akademikerföreningen, Unionen and Ledarna, which can be reached via our switchboard on phone +46 243 700 00 - Borlänge, +46 920 920 00 - Luleå.
Words from your future manager
"I am Gunnar Lindström – your manager and the responsible of our small coordinating team, supporting Europe division in continuous improvement in a various of topics. In the team we are all working independently with high degree of own responsibility in different matters but still supporting each other. Our colleagues are all over the division and our network is huge, so you will meet and collaborate with lots of skilled people in all levels and in all functions." Visa mindre

SSAB - Controller Sustainability

Ansök    Jan 5    SSAB Emea AB    Hållbarhetsutvecklare
SSAB Group Sustainability is looking for a motivated and detail-oriented ESG Controller to join our team. We are committed to environmental stewardship and are looking for someone passionate about leveraging data to drive sustainability initiatives. Location Borlänge. Becoming part of the SSAB family means joining a journey. A journey that we believe is essential for the sustainability of this planet. Steel has been one of the most important materials f... Visa mer
SSAB Group Sustainability is looking for a motivated and detail-oriented ESG Controller to join our team. We are committed to environmental stewardship and are looking for someone passionate about leveraging data to drive sustainability initiatives. Location Borlänge.
Becoming part of the SSAB family means joining a journey. A journey that we believe is essential for the sustainability of this planet. Steel has been one of the most important materials for developing our society and it will continue to be so. In the roofs over our heads, in the bridges connecting our cities and in the cars of tomorrow. At SSAB we are proud of our history and leadership in high-strength steel. But we are also aware that the production of steel is one of the largest emitters of greenhouse gases in the world. That has to change. That is why we have developed the world’s ?rst fossil free steel production and has committed to becoming largely fossil-free by around 2030. As part of SSAB you will be instrumental in realizing this goal and push for the green transformation of the whole steel industry.
About the position
As an ESG Controller at Group Sustainability you will collaborate closely with our Head of Environment, providing strategic and operational support. Your primary focus will be collecting, managing, and calculating environmental data for both internal and external reporting requirements, supporting functions such as Treasury and investor relations, and ensuring compliance with evolving regulatory standards, primarily within reporting. You will report to our EVP & Head of Sustainability and be located Borlänge, Sweden, although this may change in the future.
Main responsibilities
Provide essential environmental data for the Annual and Quarterly Report processes, including data requirements in CSRD, Taxonomy and CSDDD.
Ensure well-functioning environmental data collection, internal control system and other supporting systems.
Support Group Treasury and ESG function in sustainability-related financing documentation, such as SLB/RCF.
Lead projects focused on updating Science-based Targets for the organization.
Support in calculations of CO2e data in permit processes and climate benefits of products.

About You
Degree in environmental engineering, economics or law, or relevant field.
2-5 years' experience in data handling and systems management within a large company or consultancy.
Experience managing Annual Report data collection processes in a large company.
Basic knowledge of environmental laws and standards.
Understanding of environmental and sustainability reporting requirements.
Ability to work independently, handle pressure, and maintain attention to detail.
Strong relationship-building, teamwork, and coordination skills.

Our offer
At SSAB we strive for a diverse and inclusive environment. We use our values – driven, true and ahead – in making everyday decisions, keeping the customer at the heart of what we do. This makes us all team players, each with the drive to improve. When joining SSAB you will become part of an organization of passionate problem solvers working together on important challenges. We will support your growth by providing a safe and friendly workplace that contributes to work-life balance. If you set out to achieve it, at SSAB you will have the possibility of broadening your skills and grow within your field or beyond.
We offer a wide range of appreciated benefits to our employees. Some examples of these are listed here:
Profit sharing
Life balance through reduction of working hours
Wellness grants

In this recruitment, we have the opportunity to offer co-migration service to you and your family if you move to Dalarna. Read more at
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Recruitment process
1. Apply
2. Interview
3. Come and meet us
4. Assessments
5. Reference Check
6. Health Examination
7. Sign
Background check may be a part of the recruitment process.
Got questions about this position?
Contact recruitment manager Christina Friborg, Group Sustainability
Contact Christina via e-mail - [email protected]
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
Trade union information is provided by Akademikerföreningen, Unionen and Ledarna, which can be reached via our switchboard on phone +46 243 700 00.
If you possess the required skills and experience and are passionate about contributing to environmental sustainability through data-driven initiatives, we encourage you to apply. Please submit your resume and a cover letter detailing your relevant experience and why you're an ideal fit for this role. Please also visit our website for more information on SSAB’s environmental aspirations and reporting.
www.ssab.com
Words from your future manager
"In the sustainability group function we always strive for an inclusive and open environment. We support each other and dare to have fun on the job while delivering top quality performance. We serve and oversee sustainability matters in the entire SSAB organization which means an interesting and inspirational work environment. We can clearly see how we contribute to SSAB’s transformation to becoming a largely fossil free company in 2030."
SSAB is a Nordic and US-based steel company. SSAB offers value added products and services developed in close cooperation with its customers to create a stronger, lighter and more sustainable world. SSAB has employees in over 50 countries. SSAB has production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is listed on Nasdaq Stockholm and has a secondary listing on Nasdaq Helsinki. www.ssab.com. Join us also on social media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube. Visa mindre

SSAB - .Net-utvecklare, Systemutveckling

Den förra generationens industriella IT-system behöver fasas ut och som .Net-utvecklare är du med och skapar de nya lösningarna som har en hög driftsäkerhet och möjliggör förbättringar av produktionsprocesserna. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer a... Visa mer
Den förra generationens industriella IT-system behöver fasas ut och som .Net-utvecklare är du med och skapar de nya lösningarna som har en hög driftsäkerhet och möjliggör förbättringar av produktionsprocesserna. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Som .Net-utvecklare blir du en del av vårt systemutvecklingsteam som har ansvar för de produktionsrelaterade IT-systemen. Tillsammans med övriga kollegor ansvarar du för design, utveckling, test och drift av de IT-system som övervakar och styr produktionsprocesserna hos SSAB Borlänge. Vi tror att du både brinner för teknik och att få teknik att fungera ihop med människor. Du är intresserad av att förstå hur IT-systemen samverkar med produktionsprocesserna för att kunna ta fram lösningsförslag som löser produktionens behov. Vi erbjuder möjlighet till hybridarbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du arbetar tillsammans med dina kollegor i ett utvecklingsteam där ni utvecklar IT-system som stödjer produktionens behov.
Du har en löpande dialog med slutanvändarna och skapar lösningar som är lättanvända och förenklar vardagen för de som arbetar i produktionen.
Tillsammans med dina kollegor i utvecklingsteamet ansvarar ni för utveckling, test och drift av de system ni ansvarar för.

Om dig
Du har en utbildning inom ett område relaterat till datavetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du har erfarenhet av utveckling i C#/.Net,
Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Erfarenhet av industriella IT-system (MES, SCADA) är meriterande.
Erfarenhet av att arbeta med gRPC, WPF, WCF, React, Git eller är meriterande.
Erfarenhet av att arbeta med agila metoder är meriterande.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Tester
4. Referenstagning
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Fredrik Smed, tfn 076-142 78 15
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Fredrik Smed. Jag älskar att arbeta med industriella IT-system och brinner för att digitalisera industrin. Kommer du till oss får du arbeta med engagerade medarbetare och vara med på vår förändringsresa mot en agil IT-organisation som arbetar i en modern .Net-miljö. Vi söker dig som vill vara med och bidra till att driva utvecklingsarbetet framåt och du kommer ha stora möjligheter att vara med och påverka våra framtida arbetssätt."
SSAB is a Nordic and US-based steel company. SSAB offers value added products and services developed in close cooperation with its customers to create a stronger, lighter and more sustainable world. SSAB has employees in over 50 countries. SSAB has production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is listed on Nasdaq Stockholm and has a secondary listing on Nasdaq Helsinki. www.ssab.com. Join us also on social media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube Visa mindre

SSAB - Chef Metallografilaboratoriet

Ansök    Jan 12    SSAB Emea AB    Laboratoriechef
Vill du ha ett omväxlande och spännande arbete i laboratoriemiljö där du får leda ett team med stort engagemang som bidrar till utveckling av SSABs produkter? SSAB står inför ett historiskt skifte inom ståltillverkningen och övergången till fossilfritt stål skapar såväl nya möjligheter som utmaningar. Vi söker en chef till Metallografilaboratoriet i Borlänge som vill vara med på den resan. Vi söker dig med tidigare erfarenheter av ledande befattning samt k... Visa mer
Vill du ha ett omväxlande och spännande arbete i laboratoriemiljö där du får leda ett team med stort engagemang som bidrar till utveckling av SSABs produkter?
SSAB står inför ett historiskt skifte inom ståltillverkningen och övergången till fossilfritt stål skapar såväl nya möjligheter som utmaningar. Vi söker en chef till Metallografilaboratoriet i Borlänge som vill vara med på den resan. Vi söker dig med tidigare erfarenheter av ledande befattning samt kompetens inom materialvetenskap.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
På Metallografilaboratoriet arbetar idag åtta personer och vårt uppdrag är att stödja produktutveckling, reklamationshantering, kundservice och produktion med metallografiska undersökningar och utredningar.
I rollen som chef för metallografilaboratoriet skapar du tillsammans med medarbetarna högt förtroende hos våra uppdragsgivare och bidrar till trivsel och arbetsglädje. Det är viktigt att du är närvarande och coachande i ditt ledarskap samt att du drivs av att utveckla människor och grupper. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten för att uppfylla våra kunders nuvarande och framtida behov. Du kommer att ha nära kontakt med våra uppdragsgivare och i din roll ingår även att utföra metallografiska undersökningar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Att leda och utveckla ditt team så att kompetens, drivkraft och initiativförmåga tillvaratas.
Att bibehålla och utveckla labbets förmåga att stödja våra interna kunder med metallografiska utredningar av hög kvalitet och god leveranssäkerhet.
Mål, strategier, budget och investeringar.

Om dig
Du har högskoleutbildning inom materialvetenskap.
Du har god kommunikationsförmåga och lätt att samarbeta med andra.
Du har ett strukturerat arbetssätt.
Har du arbetslivserfarenhet som chef eller ledare är det meriterande.
Du talar flytande svenska och engelska och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på
Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Tester
4. Referenstagning
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna
Helena Ekström, Chef Kemi- & Metallograftilaboratoriet, tfn +46 70 586 0480
Leif Bergstrand, Chef Analys & Provning, tfn +46 70 696 1061
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Helena Ekström. SSAB är ett företag med stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Metallografilaboratoriet är idag ett modernt utrustat laboratorium i nyrenoverade lokaler med engagerade och kunniga medarbetare som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. I en spännande och omväxlande roll får du möjlighet att leda detta team mot kommande utmaningar när företaget ställer om mot en fossilfri produktion. Välkommen med din ansökan!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Semestervikarie 2024, Operativ Inköpare

Ansök    Jan 3    SSAB Emea AB    Inköpare
Studerar du, eller funderar på att börja studera på högskola och är intresserad av ett semestervikariat i ett internationellt företag på en global arena och kanske är extra intresserad av just inköp? Ta chansen att testa ett arbete där du kommer att utvecklas och få nya erfarenheter. Vi söker nu medarbetare inför sommaren 2024 under perioden maj/juni till augusti. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En... Visa mer
Studerar du, eller funderar på att börja studera på högskola och är intresserad av ett semestervikariat i ett internationellt företag på en global arena och kanske är extra intresserad av just inköp? Ta chansen att testa ett arbete där du kommer att utvecklas och få nya erfarenheter. Vi söker nu medarbetare inför sommaren 2024 under perioden maj/juni till augusti. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Som semestervikarie hos oss ersätter du ordinarie personal under deras semestrar. Det finns dock alltid ordinarie personal på plats. Du kommer jobba som operativ inköpare det vill säga att du huvudsakligen kommer att göra inköp utefter verksamhetens beställningar och säkerställa att detta levereras till rätt tid och plats.
Arbetstiden är dagtid.
Om dig
Vi söker dig som är minst 18 år och har fullgjort dina gymnasiestudier
Läser du på högskola idag är det meriterande
Du är ansvarstagande, strukturerad och har god samarbetsförmåga
Likväl är du serviceminded och har god datavana
Du kommunicerar obehindrat på engelska och svenska i såväl tal som skrift
För att vara aktuell för ett semestervikariat behöver du kunna arbeta hela sommaren

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Tester
3. Intervju
4. Referenstagning
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta rekryterande chef Joakim Svennberg via mail - [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Gillar du att göra affärer, ha ett omväxlande arbete och är bra på att skapa nya kontakter? Då är definitivt tjänsten hos oss något för dig att söka. Hos oss är gemenskap och glädje ledstjärnor då vi anser att det ger bäst resultat både för företaget och dig som medarbetare. Välkommen att söka tjänsten."


SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Förrådsarbetare

Ansök    Jan 3    SSAB Emea AB    Godsmottagare
Har du ett stort engagemang och driv och vill vara med och skapa ett underhåll i världsklass? Har du en teknisk utbildning och trivs i en miljö där struktur och ordning och reda är viktigt? Är du positiv och trivs med att arbeta i grupp? Kanske har du erfarenhet av logistik sedan tidigare? Vi söker nu en kollega till Centralförrådet. Välkommen med din ansökan redan idag! Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en... Visa mer
Har du ett stort engagemang och driv och vill vara med och skapa ett underhåll i världsklass? Har du en teknisk utbildning och trivs i en miljö där struktur och ordning och reda är viktigt? Är du positiv och trivs med att arbeta i grupp? Kanske har du erfarenhet av logistik sedan tidigare? Vi söker nu en kollega till Centralförrådet. Välkommen med din ansökan redan idag! Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Centralförrådet har lokaler belägna över hela verket med utgångspunkt från Centralförrådet. Som förrådsarbetare kommer du i första hand att serva våra interna kunder med reservdelar och gods. Utöver detta arbetar vi med artikelplanering, tar emot och skickar gods samt arbetar med inventering och posthantering.
I arbetet ingår även mottagande av transporter till förrådet och du kommer dagligen att ha kontakt med både nationella och internationella transportföretag.
Vi arbetar ständigt med förbättringar av vår förrådshantering där du som en del av arbetsgruppen kommer att vara en viktig kugge i maskineriet.
Arbetstiden är dagtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
SSAB Borlänges reservdelshantering.
Godsmottagning och lassning/lossning av lastbilar.
Inventering och orderplock.

Om dig
Vi söker dig som har vana av strukturerat arbete, gärna med erfarenhet inom logistik.
Du talar flytande svenska och behärskar det engelska språket.
B-körkort är ett krav. Kunskaper i IFS och truckkort är meriterande.
Vi söker dig som tar ansvar och initiativ, är flexibel och serviceinriktad och trivs med att arbeta i grupp.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Tester
4. Kom och träffa oss
5. Referenstagning
6. Hälsoundersökning
7. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta rekryterande chef Clara Lönntorp, Sektionschef Centralförråd, tfn 0243-717 41
Kontakta Clara via mail - [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Clara Lönntorp och drivs av att tillsammans skapa och utveckla vårt teams förutsättningar och arbete. Jag uppskattar nya idéer och tycker det är viktigt att våga prova. Jag värdesätter en god och närvarande dialog med mina medarbetare och strävar efter en trygg och utvecklande miljö. Vi är på väg mot en modernare förrådsverksamhet så vill du utvecklas inom logistik och digitalisering kan detta vara något för dig."


SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Grovplåtslagare/Svetsare, Plåtverkstad

Ansök    Jan 4    SSAB Emea AB    Grovplåtslagare
Vill du jobba i en grupp med god sammanhållning som planerar sina jobb efter körplan? Har du ett stort engagemang och verkstadsintresse för reparationer och tillverkning som omfattar svetsning, ritningar, bockning reparationer med mera? Då är du välkommen med din ansökan. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de v... Visa mer
Vill du jobba i en grupp med god sammanhållning som planerar sina jobb efter körplan? Har du ett stort engagemang och verkstadsintresse för reparationer och tillverkning som omfattar svetsning, ritningar, bockning reparationer med mera? Då är du välkommen med din ansökan. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om tjänsten
Du kommer ingå i en central sektion som arbetar med uppdrag mot våra sträckor över hela verket i Borlänge. Som plåtslagare/svetsare i vår arbetsgrupp arbetar du med tillverkning och förebyggande/avhjälpande underhåll för att stödja hög tillgänglighet och utveckling av våra sträckor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ritningsläsning
Svetsning och bockning, tillverkning och reparationer
Planering av arbete
Grundorsaksanalyser
Delta i förbättringsarbeten
Uppdatera och utveckla det förebyggande underhållet

Om dig
Du har lämplig teknisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande dokumenterad kunskap.
Vi ser gärna att du har jobbat med svetsning/tillverkning och att du behärskar svetsmetoderna Mma, Mig/Mag och även gasskärning.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom ansvarskänsla, initiativförmåga, samarbetsförmåga och ödmjukhet.
Du har lätt att kommunicera med personer på olika nivåer och i olika roller, såväl internt inom SSAB som med externa leverantörer.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Kom och träffa oss
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Harry Harju, Sektionschef Plåtverkstad, tfn 0243-709 50
Kontakta Harry via mail - [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Harry Harju. Jag ansvarar för att på säkraste sätt leda verksamheten framåt med fokus på resultat och med stor tillit till medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar för att utveckla sig själv och vår verksamhet. Jag uppskattar nya idéer och förbättringar och att man vågar sig på nya arbetssätt. Jag värdesätter en god och närvarande dialog med mina medarbetare och strävar efter en trygg och utvecklande miljö."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Semestervikarier 2024 inom Supply Chain

Ansök    Dec 28    SSAB Emea AB    Orderplanerare
Studerar du, eller funderar du på att börja studera på högskola och är intresserad av ett semestervikariat inom Supply Chain i ett internationellt företag på en global arena? Ta chansen att testa ett arbete där du kommer att utvecklas och få nya erfarenheter. Vi söker nu medarbetare inför sommaren 2024. Vikariaten är för perioden maj/juni till augusti. Placeringsort Borlänge. Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi... Visa mer
Studerar du, eller funderar du på att börja studera på högskola och är intresserad av ett semestervikariat inom Supply Chain i ett internationellt företag på en global arena? Ta chansen att testa ett arbete där du kommer att utvecklas och få nya erfarenheter. Vi söker nu medarbetare inför sommaren 2024. Vikariaten är för perioden maj/juni till augusti. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om semestervikariaten
Som semestervikarie hos oss ersätter du ordinarie personal under deras semestrar. Det finns dock alltid ordinarie personal på plats. Arbetet kan vara inom någon av följande områden:
Transport planning, där vi planerar och bokar våra transporter av färdiga produkter ut till kund via lastbil, järnväg, båt eller flyg.
Customer & Delivery support, där våra säljkoordinatorer hanterar inkommande ordrar och bereder dem inför produktion samt svarar på inkommande frågor från bland annat säljorganisationen.
Supply planning, där vi bland annat beställer ämnen från vår produktionsort i Luleå för att förse produktionen i Borlänge med material.
Production planning, där vi bland annat planerar produktionen i delar av Borlänges flöden.

Arbetstiden är dagtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Transportplanering
Produktionsplanering
Orderhantering

Om dig
Vi söker dig som är minst 18 år och har fullgjort dina gymnasiestudier
Läser du på högskola idag är det meriterande
Du är ansvarstagande, strukturerad och har god samarbetsförmåga
Likväl är du serviceminded och har god datavana
Du kommunicerar obehindrat på engelska i såväl tal som skrift
Inom avdelningarna Customer & delivery support och Production planning söker vi dig som utöver engelska även behärskar svenska
För att vara aktuell för ett sommarvikariat behöver du kunna arbeta hela sommaren

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående vikariaten?
Kontakta gärna rekryterande chefer
Malin Hansson, Customer & Delivery Support, [email protected]
Fredrik Säll-Stjärna, Transportplanering, [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från Difei och Hanna, två av semestervikarierna från sommaren 2023. Jobben ledde till en fast tjänst inom Kund & Leveranssupport för Difei, samt ett längre vikariat inom Transportplanering för Hanna.
“I was very pleased to have the opportunity to work at SSAB Borlänge this summer. I had familiar experience at the department of Customer & Delivery Support long time ago but this was the first time I got the chance to work within Swedish industry. Thanks to all my friendly and helpful colleagues I learned quickly about the order procedure as well as effective ways to support sales office and customers during the implement of order creation, delivery adjustment and other supporting service.” says Difei.
“This summer I got the opportunity to work for SSAB in the Transportation Planning department. This was a challenge because I have only been living in Sweden for a year and this was my first experience of working in a new country, but thanks to my colleagues’ support and assistance, in a short time, I mastered the principles of work. I am really excited to be here again and be part of the big and wonderful SSAB team.” says Hanna. Visa mindre

SSAB - El/Automationsingenjör Maskinsäkerhet

Nu söker vi en person med kunskap inom maskinsäkerhet till Anläggningsteknik El under avsnitt Investeringar. Är du lyhörd, strukturerad, kommunikativ och har ett tekniskt intresse? Lockas du av att vara en nyckelspelare i arbetet med omställningsprojekt mot en fossilfri produktion och har ett tekniskt intresse? Då kan du vara vår nästa kollega. Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge. Vårt erbjudande Ett ansvarsfullt arbete med goda mö... Visa mer
Nu söker vi en person med kunskap inom maskinsäkerhet till Anläggningsteknik El under avsnitt Investeringar. Är du lyhörd, strukturerad, kommunikativ och har ett tekniskt intresse? Lockas du av att vara en nyckelspelare i arbetet med omställningsprojekt mot en fossilfri produktion och har ett tekniskt intresse?
Då kan du vara vår nästa kollega. Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge.
Vårt erbjudande
Ett ansvarsfullt arbete med goda möjligheter till såväl personlig- som yrkesmässig utveckling när vi nu tar fortsatta stora kliv i SSABs gröna miljö- och omställningsprocess för framtiden.
Omväxlande arbetsuppgifter i ett arbetslag med bra gemenskap.
Arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag och andra förmåner.

Om jobbet
I denna roll kommer du att arbeta med maskinsäkerhet inom olika teknikområden och ingår i en engagerad och tekniskt kunnig grupp som i nära samarbete med produktion och underhåll både förbättrar befintliga produktionsanläggningar och investerar i ny utrustning och maskiner.
Du har en viktig roll som samordnande för frågor inom maskinsäkerhet för hela orten. Du driver frågor inom området och håller dig uppdaterad om gällande regler och standarder.
Du samarbetar nära med kollegorna inom avsnitt investeringar och även övrig personal inom SSAB. För att lyckas behöver du även ha ett bra samarbete med externa leverantörer av maskiner och utrustning.
Vem är du?
Du har troligen en utbildning inom el/automation kompletterat med erfarenhet eller utbildning inom maskinsäkerhet.
Vi söker dig som har flerårig arbetslivserfarenhet inom processindustrin eller motsvarande och har kompetens framför allt inom maskinsäkertsarbete men även projektledning och upphandling och även förmågan att leda mindre team genom processen.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och i rollen ser vi en lyhörd, samarbetsvillig och flexibel person med förmågan att genom kommunikation och förtroende skapa resultat och goda dialoger i sitt arbete.
Du är initiativtagande, strukturerad och du har förmågan att höja blicken och se det större perspektivet. Vi förutsätter att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Körkort är ett krav för tjänsten.
Rekryteringsprocessen
Ansök
Urval
Intervjuer
Eventuella tester
Återkoppling

Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande,
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Erik Freiholtz, Chef Investeringar, tfn 072-553 40 80
Henrik Andersson, Chef Anläggningsteknik El, tfn 072-233 05 99
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Semestervikarier 2024

Vill du arbeta på ett industriföretag i världsklass? Sök nu för att få chansen att utvecklas och få nya erfarenheter. Vi söker nu cirka 290 semestervikarier för 2024. Vikariaten är av varierande längd och de första tillsätts redan i april. För dig som inte har tidigare erfarenhet så erbjuder vi den utbildning som behövs för din tjänst till exempel travers- eller truckutbildning. Ett semestervikariat hos oss kan vara en väg till en framtida tillsvidareanstä... Visa mer
Vill du arbeta på ett industriföretag i världsklass? Sök nu för att få chansen att utvecklas och få nya erfarenheter. Vi söker nu cirka 290 semestervikarier för 2024. Vikariaten är av varierande längd och de första tillsätts redan i april. För dig som inte har tidigare erfarenhet så erbjuder vi den utbildning som behövs för din tjänst till exempel travers- eller truckutbildning. Ett semestervikariat hos oss kan vara en väg till en framtida tillsvidareanställning.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Om semestervikariaten
De avdelningar du kan komma att bli placerad på är främst våra produktionsavdelningar, men vi behöver även vikarier till vår interna transportavdelning och våra underhållsavdelningar. Då vi har en kontinuerlig process bedrivs verksamheten dygnet runt och det är avgörande att du kan arbeta skiftgång med varierande arbetstider. Majoriteten av tjänsterna innebär skiftarbete.
Mer information
Du blir en del av ett arbetslag med fokus på säkerhet, stolthet, arbetsglädje och kamratskap.
Tillsammans säkrar ni att produktionen sker med prima kvalité och alltid med säkerheten först.
Även om man är en del av ett skiftlag så kan enskilt arbete förekomma.

Om dig
Du kan samarbeta och genererar positiv energi till gruppen.
Du förstår vikten av att sätta säkerheten först.
Du har fyllt 18 år.
Du har goda kunskaper i svenska språket.
Du har godkända gymnasiebetyg i svenska, matematik och engelska.

Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar – drivande, äkta och steget före – i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Din ansökan
I din ansökan vill vi att du beskriver dina tidigare arbetslivserfarenheter och varför just du är en lämplig kandidat för SSAB. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du berättar mer om dig själv.
Sista ansökningsdag är den 11 mars, men sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande och rekryteringen kommer att stängas när vi har hittat de kandidater vi söker.
Rekryteringsprocessen
1. Ansök och bifoga CV och personligt brev
2. Intervju
3. Hälsoundersökning
4. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Vanliga frågor och svar - Läs mer här. https://www.ssab.com/sv-se/ssab-koncern/karriar/semestervikariat
För ytterligare frågor, kontakta HR Koordinator, Mike Persson - [email protected]
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall, Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från rekryteringsteamet
"Tycker du det låter spännande? Oavsett om du letar efter din nästa arbetsgivare eller vill prova på ett yrke inför val av framtida studier hoppas vi att du söker till oss. Vi på SSAB förespråkar mångfald och allas lika värde. Hos oss ska alla känna sig trygga och välkomna. Hoppas att vi ses."


SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Elektriker till skiftgående underhåll

Ansök    Nov 28    SSAB Emea AB    Industrielektriker
Är du utbildad elektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ och drivande? Skulle du trivas med att arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik? Är du intresserad av att arbeta med skiftgående underhåll på SSAB? Då är du elektrikern vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge. Vårt erbjudande En utvecklande och omväxlande roll Ett team som ser möjligheter och en... Visa mer
Är du utbildad elektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ och drivande? Skulle du trivas med att arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik? Är du intresserad av att arbeta med skiftgående underhåll på SSAB? Då är du elektrikern vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge.
Vårt erbjudande
En utvecklande och omväxlande roll
Ett team som ser möjligheter och en verksamhet med stor potential och framdrift
Friskvårdsbidrag
Gratis gym och träningspass

Om jobbet
Arbetet som skiftgående elektriker innebär felsökning och avhjälpande åtgärder i våra anläggningar. I din roll som elektriker på skiftunderhåll kommer du att utföra anläggningsnära arbeten i form av avhjälpande UH-arbete, Vilket innebär att återställa anläggningen till produktionsmässig status. Du kommer även att arbete med förebyggande underhåll. I arbetet ingår även ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat felsökning, utförande av underhållsåtgärder, ritningsläsning, grundorsaksanalyser, planering och beredning i IFS underhållssystem av eget arbete.
Arbetstiden är 5-skift.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom el, automation, styr-/reglerteknik eller drivsystem, alternativt har motsvarande dokumenterad kunskap inom el. Det är meriterande för tjänsten om du har specifik kunskap eller erfarenhet inom el, automation och/ eller varvtalsreglerade AC-drifter. Det är även önskvärt, men ej ett krav att du har erfarenhet av nätverk och IT-system. Goda kunskaper i svenska och engelska då dokumentation och kommunikation med leverantörer sker på dessa språk. Körkort B är ett krav för tjänsten.
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och för tjänsten som elektriker söker vi en noggrann och strukturerad person. För att trivas i rollen tror vi att du har en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du behöver kunna ta initiativ och vara drivande i arbetet när situationen kräver. Eftersom du kommer att ha ett tätt samarbete med både interna och externa kollegor söker vi dig som är kommunikativ och känner dig trygg med att ta kontakt med olika roller och befattningar inom verksamheten, såväl interna som externa.
Rekryteringsprocessen
Ansökan
Telefonavstämning
Intervju på plats hos oss
Bakgrundskontroll och hälsoundersökning
Erbjudande och signering

Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Mikael Hansson, tfn 0243-72038
Mikael Söderlind, tfn 0243-71517
Anders Wiberg, tfn 0243-71327
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Lagerstyrare

Ansök    Nov 29    SSAB Emea AB    Lagerplanerare
Customer and Delivery Support söker en lagerstyrare till vårt team i Borlänge. Vi erbjuder dig en spännande tjänst där du kontrollerar och fyller på våra externa lager. Är du en lagspelare som ser nyfiket på utmaningar och problemlösningar, då kan du vara den vi söker för att komplettera vårt team. Placeringsort Borlänge. I arbetet ingår det att fylla på lager baserat på försäljningshistorik och/eller prognos från kund. Du kommer att ha direktkontakt med s... Visa mer
Customer and Delivery Support söker en lagerstyrare till vårt team i Borlänge. Vi erbjuder dig en spännande tjänst där du kontrollerar och fyller på våra externa lager. Är du en lagspelare som ser nyfiket på utmaningar och problemlösningar, då kan du vara den vi söker för att komplettera vårt team. Placeringsort Borlänge.
I arbetet ingår det att fylla på lager baserat på försäljningshistorik och/eller prognos från kund. Du kommer att ha direktkontakt med sälj och andra funktioner inom SSAB. I arbetet ingår att följa reservationer och reservationsförändringar, samt att följa upp lagren så att de följer SSABs kriterier och rapporterar om åtgärder behöver vidtas.
Vi arbetar i SSAB SAP, Diwa och Global SAP (CssM).
Vi erbjuder
Ett intressant och utmanande multikulturellt arbete i ett professionellt team som kommer ge dig bra kunskap och erfarenheter genom samarbete med flera gränssnitt inom SSAB.
• En arbetsplats där vi jobbar med framtidens stållösningar.
• Arbetstider som fungerar för ett balanserat arbetsliv och privatliv.
• En plats där du kan fördjupa eller bredda dina kunskaper och utvecklas.
• För dig som tycker om att träna erbjuder vi en fri träningsanläggning samt ett utbud av varierande träningsformer.
• SSABs medarbetarportal där det finns en hel värld av förmåner för olika skeden i livet.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna, www.rekryteringslots.se/medflyttarservice/.
Dina kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning eller där erfarenhet från liknande arbete kan anses som motsvarande.
Du är en trygg person som vågar tänka nytt och söker nya utmaningar att ta dig an, du tar initiativ och driver dina uppgifter i mål.
För att lyckas i rollen som lagerstyrare är du en god och van administratör som är ordningsam, strukturerad samt kan arbeta självständigt och samtidigt inspireras av att arbeta i team. Rollen kräver att du har en god kommunikations- och anpassningsförmåga gentemot olika individer och kulturer. Du är lyhörd med stor ansvarskänsla och duktig på att förmedla information i en internationell organisation, såväl muntligt som skriftligt. Att behärska engelska flytande är därmed ett krav.
Du trivs med att jobba i en miljö där det tidvis är högt tempo och du drivs och motiveras av att arbeta med problemlösning. Du har mycket god datavana och kunskap i Officepaketet. Har du erfarenhet av att arbeta i SAP är det meriterande.
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Malin Hansson, chef Customer & Delivery support, tfn 0243-70915.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Eltekniker

Ansök    Nov 28    SSAB Emea AB    Eltekniker
SSABs underhållsavdelning i Borlänge söker dig som har spetskompetens inom el-teknik. I rollen som eltekniker ingår arbetsuppgifter som förebyggande och planerat underhåll, djupare felsökning, felanalyser samt förbättring av befintlig utrustning och system. Som tekniker inom el och automation är du en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så är du behjälplig vi... Visa mer
SSABs underhållsavdelning i Borlänge söker dig som har spetskompetens inom el-teknik. I rollen som eltekniker ingår arbetsuppgifter som förebyggande och planerat underhåll, djupare felsökning, felanalyser samt förbättring av befintlig utrustning och system.
Som tekniker inom el och automation är du en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så är du behjälplig vid frågor från hela produktionsorganisationen kopplat till underhåll.
Som eltekniker kan du även bli delaktig i projekt kopplat till underhållsarbetet eller produktionsprocessen där du ibland har en ledande och samordnande roll. Arbetet är till viss del självständigt men stor vikt läggs på samarbetet både i det egna teamet och även förmåga att jobba mellan andra team för att driva och utveckla avsnittets verksamhet.
SSAB befinner sig i ett expansivt skede och bygger ut för framtiden med flera investeringar och ombyggnationer.
Vårt erbjudande
• Ett jobb inom en industri i utveckling
• Grupporganiserat arbetssätt
• Utveckling i en verksamhet med stor potential och framdrift
• Arbetstidsförkortning, friskvård och andra förmåner
• En arbetsplats och ett företag med stort fokus på arbetsmiljö, säkerhet, stolthet, arbetsglädje och kamratskap.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - www.rekryteringslots.se/medflyttarservice/.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom el och automation på lägst gymnasienivå i kombination med några års arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom processindustrin eller likande verksamhet.
Det är meriterande om du har akademisk utbildning inom området eller motsvarande relevant utbildning. Har du dessutom arbetat med IBA, Siemens PCS 7, Siemens S7, ABB AC450, ABB 800xA, ACS600, ACS800, ACS 880, instrument- och förbränningsteknik samt AC-/DC- drifter eller liknande arbetsuppgifter så är det meriterande, men inte ett krav. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av nätverk och IT-system.
Du har
• Goda kunskaper både muntligt och skriftligt i svenska och engelska
• B-körkort
• Struktur och noggrannhet
• Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
• God kommunikativ förmåga
• Spetskompetens inom el-teknik.
Rekryteringsprocessen
• Ansök
• Urval
• Intervjuer
• Eventuella tester
• Återkoppling.
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Mattias Gidlund, Sektionschef UH- VV El, tfn 0243-711 14.
Lars Ekroth, avsnitts Chef UH- VV, tfn 0243-725 11.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Strategic Purchaser IT

Ansök    Nov 16    SSAB Emea AB    Inköpare
Do you want an important, challenging and stimulating position with responsibility in an international environment with great opportunities to develop and influence your own ways of working? Do you have a degree in economics? Then this is a job for you! Placement Stockholm, Borlänge, Luleå or Oxelösund. The job A colleague will be on parental leave from the beginning of 2024, so we are now looking for a temporary employee as a Strategic purchaser. The repl... Visa mer
Do you want an important, challenging and stimulating position with responsibility in an international environment with great opportunities to develop and influence your own ways of working? Do you have a degree in economics? Then this is a job for you! Placement Stockholm, Borlänge, Luleå or Oxelösund.
The job
A colleague will be on parental leave from the beginning of 2024, so we are now looking for a temporary employee as a Strategic purchaser. The replacement will be at least until February 2025.
We are seeking a motivated employee who wants to join our team and who is motivated so start contributing as soon as possible.
As a Strategic purchaser, you will participate and execute the strategic work within the Procurement IT, sourcing, supplier development and process development according to the strategic procurement processes.
Therefore, this role requires a person that can work and plan the job independently, and has good skills in analyzing data to be able to take good decisions in right directions. Since it is highly important to be able to establish and manage relations with internal costumers and other stakeholders in order to be able to manage and lead cross-functional teams, it will be important that you have good communication skills and leadership skills.
The key tasks of the role/ are:
- Lead and implement sourcing activities/initiatives, development projects and supplier relationship management (SRM). Create financially healthy agreements so that internal customer gets the right products or services in the right place at the right time, at optimal cost (TCO-perspective)
- Lead and develop cross-functional teamwork with operational purchasing, internal customers and other stakeholders
- Follow-up and report progress and outcome of projects/activities, and monitor supplier performance
Who you are
- Master's or Bachelor’s degree in economics or technology. Alternatively, you may have gained similar qualifications and experience in some other way within these competence areas.
- Experience of IT Sourcing, leadership, project management, Lean and/or SRM is an advantage
- Excellent written and spoken English
- Good user knowledge in Microsoft Office (excel, word, Power point)
- Ivalua, IFS knowledge is also considered an advantage
We offer the right candidate an important, challenging and stimulating position with responsibility in an international environment with great opportunities to develop and influence your own ways of working and SSAB´s performance.
Application
Selections and interviews will take place during the application period. Welcome with your application!
If you want to have a quick chat about the position, please reach out to
Peter Sundelin, Procurement IT Manager, tel. +46 70 3582309 [email protected].
Information regarding the Unions phone +46 243 700 00 for Borlänge, +46 155 254 000 for Oxelösund or +46 920 920 00 for Luleå.
Background check may be a part of the recruitment process.
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement. Visa mindre

SSAB - Mekaniker

Ansök    Nov 28    SSAB Emea AB    Underhållsmekaniker
Vi söker en mekaniker till skiftgående underhåll. Skulle du trivas med att arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik? Är du intresserad av att arbeta med skiftgående underhåll på SSAB? Då är du mekanikern vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge. Vårt erbjudande • En utvecklande och omväxlande roll • Ett team som ser möjligheter och en verksamhet med stor potential och framdrift • Friskvårdsbidrag • Gr... Visa mer
Vi söker en mekaniker till skiftgående underhåll. Skulle du trivas med att arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik? Är du intresserad av att arbeta med skiftgående underhåll på SSAB? Då är du mekanikern vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge.
Vårt erbjudande
• En utvecklande och omväxlande roll
• Ett team som ser möjligheter och en verksamhet med stor potential och framdrift
• Friskvårdsbidrag
• Gratis gym och träningspass
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - www.rekryteringslots.se/medflyttarservice/.
Om tjänsten
Arbetet som skiftgående mekaniker innebär felsökning och avhjälpande åtgärder i våra anläggningar. I din roll som mekaniker på skiftunderhåll kommer du att utföra anläggningsnära arbeten i form av avhjälpande UH-arbete, Vilket innebär att återställa anläggningen till produktionsmässig status. Du kommer även att arbeta med förebyggande underhåll. I arbetet ingår även ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat felsökning, utförande av underhållsåtgärder, ritningsläsning, grundorsaksanalyser, planering och beredning i IFS underhållssystem av eget arbete.
Arbetstiden är 5-skift.
Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har en lämplig teknisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande. Alternativt har du dokumenterad erfarenhet av mekaniskt arbete inom processindustrin. Eftersom vi dagligen arbetar i vårt underhållsystem IFS så är god datorvana ett krav.
Det är meriterande för tjänsten om du har kunskaper inom till exempel lagermontage, skruvspänning/ skruvförband, hydraulik, pneumatik, svetsning, axeluppriktning med laser, smörjsystem eller tribologi.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du kommer att arbeta nära och samarbeta med interna kollegor på ditt skiftlag som består av både mekaniker och elektriker, och det är därför viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket samt förståelse för samspel i grupp. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa nya kontakter. Du är noggrann och fäster stor vikt vid uppföljning och kvalitetssäkring och tycker om nya utmaningar i vardagen.
På SSAB tillämpar vi grupp organiserat arbetssätt vilket ställer krav på din och arbetsgruppens förmåga att självständigt driva arbetsprocessen från planering till utförande och uppföljning.
B-körkort är ett krav.
Rekryteringsprocessen
• Ansökan
• Telefonavstämning
• Intervju på plats hos oss
• Bakgrundskontroll och hälsoundersökning
• Erbjudande och signering.
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Mikael Hansson, chef, tfn 0243-720 38.
Mikael Söderlind, chef, tfn 0243-715 17.
Anders Wiberg, chef, tfn 0243-713 27.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Examensarbete - Undersökning av delaminering av höghållfasta stål

SSAB är ett globalt stålföretag som är världsledande inom höghållfasta stål. Vår vision är att bidra till en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB är indelat i tre ståldivisioner – SSAB Special Steels, SSAB Americas och aktuella SSAB Europe som ansvarar för försäljning av produkter inom tunnplåt i Europa. Inom SSAB Europe återfinns tillverkningsorter både i Finland och Sverige, bland annat tillverkas varm- och kallvalsat höghållfast stål i Borlänge... Visa mer
SSAB är ett globalt stålföretag som är världsledande inom höghållfasta stål. Vår vision är att bidra till en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB är indelat i tre ståldivisioner – SSAB Special Steels, SSAB Americas och aktuella SSAB Europe som ansvarar för försäljning av produkter inom tunnplåt i Europa. Inom SSAB Europe återfinns tillverkningsorter både i Finland och Sverige, bland annat tillverkas varm- och kallvalsat höghållfast stål i Borlänge.
Termomekanisk valsning är en vanlig tillverkningsmetod för varmvalsade höghållfasta stål. Metoden bygger på styrning av temperatur och deformationsgrad, för att tillverka stål med fin kornstorlek och med ett lågt legeringsinnehåll. Vid högre hållfasthetsnivåer (sträckgränser över 600 MPa) kan dessa stål vara känsliga för delaminering (även kallat splitting). Delaminering innebär att plåten delar sig längs plan i plåtens tjock-leksriktning och kan uppträda vid bearbetning som klippning och formning samt även vid mekanisk provning som drag- och slagprovning. Orsaken till delaminering är komplex där flera saker påverkar som till exempel; utskiljningar, stora korn, inneslutningar mm.
Ämnesområde
Syftet med arbetet är att utvärdera höghållfasta ståls känslighet mot delaminering samt att utvärdera olika provmetoder och dess lämplighet för att beskriva delaminering.
Följande steg föreslås:
•Inläsning inom området delaminering
•Ta fram aktivitetslista med tidsplan
•Sätta upp provmatris
•Utföra provning
•Utvärdering av resultat
•Muntlig och skriftlig rapportering (engelska)
•Förslag på fortsättning
Studien ska presenteras skriftligt och muntligt på engelska.
Lämplig utbildningsområde samt nivå.
Civilingenjör med inriktning mot material- och bearbetningsteknik (300 hp)
Omfattning av uppdraget
20 veckors heltidsarbete (30 hp)
SSAB betalar ut 48 000 SEK för godkänt examensarbete
Önskad period för genomförandet.
Våren 2024
Profil på studenten
Vi söker 1 student.
För att lyckas med projektet tror vi att du är nyfiken person med stort tekniskt intresse och att du har ambition att skapa förståelse för kopplingen mellan egenskaper och tillverkningsprocess.
Ansökan
Din ansökan ska innehålla personligt brev och CV
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Emil Gustafsson, Product Developer, Product Development Hot Rolled Borläng, tfn +46 243 71209
Robin Nilsson, Product Developer, Product Development Hot Rolled Borlänge, tfn +46 72 223 2542
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Eltekniker

Ansök    Okt 31    SSAB Emea AB    Eltekniker
Vi söker dig som har teknisk kunskap inom elmotorer, drivsystem och elkraftanläggningar. Är du kommunikativ och drivande? Är du intresserad av att arbeta med projekt, planering och beställning kopplat underhåll på SSABs fältserviceenhet? På Avdelningen Fältservice så jobbar vi med underhåll och reparationer av roterande maskiner, kraftbrytare samt batterier på hela SSABs område här i Borlänge. Vi är en grupp på ca 10 stycken som jobbar inom olika områden ... Visa mer
Vi söker dig som har teknisk kunskap inom elmotorer, drivsystem och elkraftanläggningar. Är du kommunikativ och drivande? Är du intresserad av att arbeta med projekt, planering och beställning kopplat underhåll på SSABs fältserviceenhet?
På Avdelningen Fältservice så jobbar vi med underhåll och reparationer av roterande maskiner, kraftbrytare samt batterier på hela SSABs område här i Borlänge. Vi är en grupp på ca 10 stycken som jobbar inom olika områden bl.a. Motorinspektioner, motorrenoveringar, brytarservice, batteriunderhåll samt planering av el artiklar. I rollen som eltekniker är du, tillsammans med övriga medlemmar i teamet, en viktig kugge i att skapa stabila processer på SSAB Borlänge.
Om tjänsten
För tjänsten som eltekniker söker vi en noggrann och strukturerad person. För att trivas i rollen tror vi att du har en förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar samt att du kan ta initiativ och vara drivande i arbetet när situationen kräver. Eftersom du kommer att agera som tekniksamordnare inom motordrifter så söker vi dig som är kommunikativ och känner dig trygg med att ta kontakt med olika roller och befattningar inom verksamheten, såväl interna som externa.
Som eltekniker är du även delaktig i projekt kopplat till underhållsarbetet i produktionen där du ibland har en ledande och samordnande roll. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så är du behjälplig vid frågor från organisationen kopplat till motordrifter och drivsystem. Du jobbar i stor utsträckning i SSABs underhållssystem IFS. Arbetet är till viss del självständigt men stor vikt läggs på samarbetet i teamet för att driva och utveckla sektionens verksamhet. Det är meriterande för tjänsten om du har specifik kunskap om el och AC/DC motorer.
Tjänsten är dagtid.
Vi erbjuder
• Ett omväxlande jobb i en grupporganiserad organisation.
• Friskvårdsbidrag och andra förmåner.
• En arbetsplats och ett företag med stort fokus på arbetsmiljö, säkerhet, stolthet, arbetsglädje och kamratskap.
• Ett jobb inom en industri i utveckling.
• I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Dina huvuduppdrag är
• Att som tekniksamordnare driva utvecklingen av tillståndsbaserat och förebyggande underhåll inom ditt område.
• Mätteknik och tillståndsövervakning av motordrifter.
• Att arbeta för bättre tillgänglighet och stabilare processer samt driva och/eller delta i förbättringsarbete.
• Ansvara för och leda vissa projekt inom reparation och service.
• Artikelplanering av reservmotorer/ beställning av delar.
• Beställning av reparationer & ansvar för att de skickas iväg.
• Att vara behjälplig vid frågor både internt och externt.
Vem är du?
• Du har en känsla för service och har god kommunikationsförmåga och att du behärskar det engelska språket såväl som det svenska.
• Du är en person som trivs med ett omväxlande tempo och att arbeta i grupp men även självständigt.
• Du är lösningsfokuserad och har en förmåga att snabbt prioritera akuta händelser.
• Du har minst tre års teknisk erfarenhet inom el och elmotorer.
• Du ska även ha gymnasieutbildning eller motsvarande dokumenterad kunskap, gärna inom el.
• Körkort B är ett krav.
Rekryteringsprocessen
• Ansök
• Urval
• Intervjuer
• Eventuella tester
• Återkoppling
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Magnus Söderholm, Sektionschef Fältservice, tfn 0243-715 07.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
?SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Metallograf

Ansök    Okt 31    SSAB Emea AB    Laboratorietandtekniker
SSAB står inför ett historiskt skifte inom ståltillverkningen och övergången till fossilfritt stål skapar såväl nya möjligheter som utmaningar. Metallografilaboratoriet i Borlänge söker en medarbetare som vill bli en aktiv deltagare på den resan. Arbetsuppgifterna omfattar metallografiska undersökningar och utredningar för bland annat produktutveckling, reklamationshantering och kundservice liksom löpande kunskapsuppbyggnad inom teknikområdet metallografi.... Visa mer
SSAB står inför ett historiskt skifte inom ståltillverkningen och övergången till fossilfritt stål skapar såväl nya möjligheter som utmaningar. Metallografilaboratoriet i Borlänge söker en medarbetare som vill bli en aktiv deltagare på den resan. Arbetsuppgifterna omfattar metallografiska undersökningar och utredningar för bland annat produktutveckling, reklamationshantering och kundservice liksom löpande kunskapsuppbyggnad inom teknikområdet metallografi.
På Metallografilaboratoriet arbetar idag 8 personer och vårt uppdrag är att stödja enheterna för produktutveckling, reklamationshantering, kundservice och produktion med metallografiska undersökningar och utredningar. I arbetet ingår även kontinuerlig kvalitets- och metodutveckling.
Laboratoriet har ett väletablerat samarbete med externa forum såsom SWERIM, SIS och Jernkontoret.
Vi erbjuder
Ett intressant jobb med varierande arbetsuppgifter där du får kombinera praktiskt laboratoriearbete med teoretiskt kunnande.
Ett modernt utrustat laboratorium i nyrenoverade lokaler.
En arbetsplats och ett företag med stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet.
Att vara en del av ett team med mycket engagerade och kunniga kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans.

Om jobbet
Som medarbetare på Metallografilaboratoriet kommer du att ha en roll som avancerad utredare där du får använda dina teoretiska och praktiska kunskaper i de varierande frågeställningarna som labbet ställs inför. I arbetet ingår allt från provberedning till analys med ex hårdhetsmätning och mikroskopering (LOM och SEM-EDS/EBSD) samt sammanställning i rapporter. Du kommer att föra en löpande dialog med våra uppdragsgivare, däribland produktutvecklare, reklamationsutredare och kundserviceingenjörer och i samarbete med dessa finna lösningar och svar på problem och frågeställningar som kan ha uppstått.
Vem är du?
Vi söker dig som är en öppen, nyfiken och positiv person med initiativförmåga och gott praktiskt handlag. Du har en hög servicegrad mot laboratoriets kunder, med förmåga att skapa kontakt och förtroende.
Du är civilingenjör (Master of Science) med materialteknisk, materialfysisk eller motsvarande inriktning. Alternativt har du genom annan, dokumenterad erfarenhet förvärvat motsvarande kunskaper.
Rapportskrivning och presentationer är en integrerad del i arbetet varför du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, på svenska och engelska. Andra språk är meriterande, liksom även programmeringskompetens i Matlab och/eller Python.
Rekryteringsprocessen
Ansökan
Urval
Intervju
Referenstagning
Eventuella tester
Återkoppling

Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Helena Ekström, Chef Sektion Kemi – och Metallografilaboratoriet, tfn 0243-715 61
Leif Bergstrand, Chef Avsnitt Analys och Provning, tfn 0243-715 63
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
?SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Ingenjör - Inriktning processindustri

Vill du vara med på SSABs resa mot en starkare, lättare och mer hållbar värld? Då kan detta vara nästa utmaning för dig. Nu finns chansen att jobba som processutvecklare på Varmvalsning i Borlänge. Här jobbar vi för att förbättra våra arbetssätt och processer varje dag. Du tycker om att samarbeta med tvärfunktionella team för att utveckla processer och arbetssätt i olika steg i produktionen och bidrar till att göra ett bra team ännu bättre. På avdelning Va... Visa mer
Vill du vara med på SSABs resa mot en starkare, lättare och mer hållbar värld? Då kan detta vara nästa utmaning för dig.
Nu finns chansen att jobba som processutvecklare på Varmvalsning i Borlänge. Här jobbar vi för att förbättra våra arbetssätt och processer varje dag. Du tycker om att samarbeta med tvärfunktionella team för att utveckla processer och arbetssätt i olika steg i produktionen och bidrar till att göra ett bra team ännu bättre.
På avdelning Varmvalsning producerar vi höghållfast stål genom värmning, valsning och kylning i en högteknologisk kontinuerlig process. Tillsammans med dina kollegor driver du både mindre och större utvecklingsuppdrag för att vi ständigt ska förbättra vårt erbjudande till våra kunder i slutändan.
Vad kan vi erbjuda dig?
En arbetsplats där vi jobbar med framtidens stållösningar och där du är en del av lösningen.
Arbetstider som fungerar för ett balanserat arbetsliv och privatliv.
En plats där du kan fördjupa eller bredda dina kunskaper och utvecklas.
Fantastiska möjligheter till olika motionsaktiviteter, välj det som passar för dig.

Om jobbet
Som processutvecklare arbetar du med att förbättra kvalitet, produktivitet och tillgänglighet i linjerna. Arbetet med valsningsprocessen är en viktig del då kvalitetskraven på våra produkter är höga. Vår målsättning är att göra detta parallellt med att vi utvecklar vår viktigaste resurs -människan och organisation.
SSAB bygger för framtiden med flera investeringar och omställning mot en fossilfri verksamhet. Som Processutvecklare kommer du att ingå i förbättringsgrupper där en kombination av dagligt arbete och förbättringar är en naturlig del i arbetet tillsammans med kollegor, operatörer och chefer.
Vem söker vi?
Vi söker dig med teknisk högskoleutbildning, gärna civilingenjör, eller motsvarande teknisk kompetens och erfarenhet.
Du har ett stort intresse av att utveckla teknik och arbetssätt samt har en positiv attityd. Det är viktigt att du själv är drivande i dina uppgifter och ditt eget lärande, samtidigt som du trivs i att jobba i team. Du tar dig an utmaningen när vi stöter på störningar i den dagliga produktionen. Projekt och långsiktiga planer behöver finnas med i din vardagsstruktur för att driva avdelningen framåt.
Erfarenhet av processutveckling, produktutveckling, förbättringsarbete och problemlösningsverktyg är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som ser fördelar att samarbeta med flera olika kontaktytor och genererar positiv energi på arbetsplatsen.
Du är en trygg person som vågar tänka nytt och söker ständigt nya utmaningar att ta dig an. Du jobbar alltid med säkerheten i fokus och bidrar till en trygg arbetsplats. Vi tror även att du är praktiskt lagd och har ett genuint intresse av att arbeta inom en industri. Du tar initiativ och driver dina uppgifter i mål.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Rekryteringsprocessen
Ansök
Ett urval görs
Intervjuer
Referenstagning
Eventuella tester
Återkoppling

Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna. https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Mathias Forsberg, Chef avsnitt Media, Ämnen & Värmning, tfn 0243-715 93
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Eltekniker

Ansök    Okt 11    SSAB Emea AB    Eltekniker
Nu söker vi på SSAB en eltekniker till driftnära underhåll format. Du kommer att få arbeta tillsammans med en grupp mycket trevliga kollegor med hög kompetens inom el och automation. Är du kommunikativ, strukturerad och drivande? Trivs du i en roll där du får planera och samarbeta med olika yrkeskategorier för ett underhåll i världsklass? Har du en teknisk utbildning inom industri, el eller automation? Kanske har du också jobbat några år inom yrket? Välkom... Visa mer
Nu söker vi på SSAB en eltekniker till driftnära underhåll format. Du kommer att få arbeta tillsammans med en grupp mycket trevliga kollegor med hög kompetens inom el och automation. Är du kommunikativ, strukturerad och drivande? Trivs du i en roll där du får planera och samarbeta med olika yrkeskategorier för ett underhåll i världsklass? Har du en teknisk utbildning inom industri, el eller automation? Kanske har du också jobbat några år inom yrket? Välkommen med din ansökan redan idag! Placeringsort Borlänge.
SSAB Borlänge befinner sig i ett expansivt läge och bygger för framtiden med flertalet investeringar och ombyggnationer. Avsnitten driftnära underhåll är lokalt organiserade och samverkar i alla organisationsnivåer inom produktionen. Tillsammans levererar vi i nära samarbete med produktionsenheten kvalificerade tjänster av ett underhåll i världsklass.
På SSAB har vi ett grupporganiserat arbetssätt vilket ställer krav på din och arbetsgruppens förmåga att självständigt driva arbetsprocessen från planering till utförande och uppföljning.
Vårt erbjudande
En utvecklande och omväxlande roll där du är delaktig i ett team som ser möjligheter och en verksamhet med stor potential och framdrift.
Utöver detta erbjuder vi även en hel del förmåner, till exempel friskvårdsbidrag, gratis gym och lärarledda träningspass, arbetstidsförkortning och möjlighet att hyra semesterbostäder mycket förmånligt.
Om jobbet
I rollen som eltekniker ingår arbetsuppgifter som förebyggande underhåll, djupare felsökning, felanalyser samt utveckling av befintlig utrustning och system.
Du kommer även att vara delaktig i något av våra pågående investeringsprojekt. Som tekniker inom el och automation är du en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av automatiskt tillståndsbaserat underhåll. Eftersom du är tekniskt kunnig inom ditt område så är du behjälplig vid frågor från hela produktionsorganisationen kopplat till underhåll.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom el och automation på lägst gymnasienivå i kombination med några års arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från industri, processindustrin eller likande verksamhet. Det är meriterande om du har akademisk utbildning inom området eller motsvarande relevant utbildning. Har du dessutom arbetat med IBA, Siemens S7, S7-Classic, S7-TIA Portal, Siemens WinCC samt AC-drifter eller liknande arbetsuppgifter så är det meriterande, men inte ett krav. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av nätverk och IT-system.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav då dokumentation och kommunikation med leverantörer sker på dessa språk. Körkort B är ett krav för tjänsten.
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och för tjänsten som eltekniker söker vi en noggrann och strukturerad person. För att trivas i rollen tror vi att du har en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Då du kommer att ha ett tätt samarbete med både externa och interna kollegor söker vi dig som är kommunikativ och känner dig trygg med att ta kontakt med olika roller kopplat mot verksamheten, såväl interna som externa.
Vi förväntar oss att du har viljan att ta ansvar för processen formatklippning och att bidra med spetskompetens och initiativ som eltekniker. Funktionsansvar innebär att el, i samverkan med IT, hydraulik och mekanik samarbetar över gränserna och ansvarar för arbetet inom format och här kan du även förväntas hålla ihop arbetet i mindre, tillfälliga team för att lösa uppgifter inom exempelvis felsökning och diagnostisering.
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Anders Wiberg, Sektionschef UH Format, tfn 0243-713 27
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Mekaniker Filarverkstaden

Ansök    Okt 16    SSAB Emea AB    Underhållsmekaniker
Vi söker nu en mekaniker med ett stort engagemang och teknikintresse som vill vara med och skapa ett underhåll i världsklass. Som mekaniker på Filarverkstaden arbetar du med renoveringar och mekaniskt underhåll för att stödja hög tillgänglighet och utveckling av våra produktionsanläggningar. Placeringsort Borlänge. Om tjänsten I dina arbetsuppgifter ingår följande: Mekaniskt underhåll av produktionsutrustning inom tung industri och dess ingående komponente... Visa mer
Vi söker nu en mekaniker med ett stort engagemang och teknikintresse som vill vara med och skapa ett underhåll i världsklass. Som mekaniker på Filarverkstaden arbetar du med renoveringar och mekaniskt underhåll för att stödja hög tillgänglighet och utveckling av våra produktionsanläggningar. Placeringsort Borlänge.
Om tjänsten
I dina arbetsuppgifter ingår följande:
Mekaniskt underhåll av produktionsutrustning inom tung industri och dess ingående komponenter. Till exempel växellådor, hasplar, pumpar, riktverk, valslagringar, värmeväxlare, kopplingar, tätningar med mera.
Datoranvändning IFS
Ritningsläsning
Planering och beredning
Hydraulik/Pneumatik
Grundorsaksanalyser
Delta i förbättringsarbeten

Tillträde januari 2024
Dina kvalifikationer
Du har lämplig teknisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande dokumenterad kunskap. Har du lång erfarenhet och har skaffat dig kunskaper från motsvarande arbete inom processindustri är det meriterande.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom ansvarskänsla, initiativförmåga, samarbetsförmåga och flexibilitet. Du har lätt för att kommunicera med personer på olika nivåer och i olika roller, såväl internt inom SSAB som med externa leverantörer.
På SSAB har vi ett grupporganiserat arbetssätt vilket ställer krav på din förmåga att självständigt och i grupp bereda och planera eget arbete. Din initiativförmåga att vara drivande i förbättringsarbete väger tungt.
Du bör vara öppen för ny teknik då vi står inför ett mer digitaliserat underhåll som kommer att kräva en del förändringsarbete med både människa och teknik.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter i en bra arbetsmiljö.
Sista ansökningsdag
26 november 2023
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna
Stephan Hebert, Chef sektion Filarverkstad, tfn 0243-724 25
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Driftassistent Klocka & Trimverk

Ansök    Okt 18    SSAB Emea AB    Produktionsassistent
Är du ansvarstagande och gillar omväxlande arbetsuppgifter? Sektionen Klockugnar och Trimverk söker en driftassistent där du tillsammans med skiftlag och ledningsteam arbetar med att förbättra säkerhet, kvalitet och tillgänglighet i linjerna genom ett aktivt SSAB ONE-arbete. Du ingår i ledningsteamet för Klockugnar och Trimverk. Placeringsort Borlänge. Kallvalsning består av avsnitten Betning & Emballering, Valsning & Spaltning, Glödgning och Produktionsnä... Visa mer
Är du ansvarstagande och gillar omväxlande arbetsuppgifter? Sektionen Klockugnar och Trimverk söker en driftassistent där du tillsammans med skiftlag och ledningsteam arbetar med att förbättra säkerhet, kvalitet och tillgänglighet i linjerna genom ett aktivt SSAB ONE-arbete. Du ingår i ledningsteamet för Klockugnar och Trimverk. Placeringsort Borlänge.
Kallvalsning består av avsnitten Betning & Emballering, Valsning & Spaltning, Glödgning och Produktionsnära Underhåll. Vi producerar betat, kallvalsat och glödgat material till interna och externa kunder. Avsnittet Glödgning inkluderar den kontinuerliga glödgningslinjen, klockugnar och trimverk.
Utvecklingen mot nya material med högre hållfastheter ger en utmanande uppgift i arbetet att ständigt förbättra kvalitet, produktivitet och tillgänglighet i linjerna. Vår ambition är att göra detta parallellt med att vi utvecklar medarbetare och organisation mot ett säkert och utvecklande arbete.
Vårt erbjudande
Ett spännande, omväxlande och ansvarsfullt arbete i en miljö som präglas av kreativitet och arbetsglädje
Friskvårdsbidrag
En aktiv fritidsstiftelse som har ett antal stugor och lägenheter runt om i Sverige
Fritidssektioner inom olika områden som Fiske, Golf, Jakt, konst, Mc med mera

Om jobbet
Din uppgift som driftassistent vid Klockugnar och Trimverk blir att koordinera den dagliga verksamheten i arbetsområdet samt att arbeta för att ökad tillförlitlighet och kvalitet nås till budgeterad kostnad och på ett säkert sätt. Drivandet av SSAB ONE-arbete och utveckling av det grupporganiserade arbetssättet är centralt. I vardagen arbetar du tätt tillsammans med skiftlagen, ledningsteamet, processutvecklare, kvalitetstekniker samt med medarbetare från underhåll. Du deltar även i planering och genomförande av olika projekt. Arbetet ger stora möjligheter till personlig utveckling och ger dig möjlighet att växa med uppgiften. Arbetstiden är dagtid.
Vem är du?
Du har stort intresse av att utveckla teknik, arbetssätt och struktur och har en medskapande attityd. Du har god förmåga att lösa tekniska och arbetssättsrelaterade problem på ett strukturerat sätt, såväl självständigt som i grupp och att slutföra uppgifter i tid.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom ansvarskänsla, initiativförmåga, samarbetsförmåga samt att du har ett systematiskt arbetssätt. Du har lätt för att kommunicera med människor på olika nivåer och i olika roller.
Vi ser gärna att du har gymnasieutbildning alternativt praktisk erfarenhet, god datorvana och att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Rekryteringsprocessen
Ansök
Kom och träffa oss på plats
En hälsokontroll genomförs
Signera avtal!

Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till:
Andreas Proos, Sektionschef Klockugnar och Trimverk, Tfn 0243 - 72 886, [email protected].
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
?SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Driftchef inom Varmvalsverket

Jag som blir din chef heter Patrik Ahlin. Jag ansvarar för att på säkraste sätt leda verksamheten framåt med fokus på resultat och med stor tillit till medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar att utveckla sig själv och vår verksamhet. Kommer du till oss får du arbeta med engagerade och kompetenta medarbetare, jobba mot uppsatta mål samt få din grupp att prestera sitt bästa. I rollen som sektionschef är det av stor betydelse att du är närvarande och co... Visa mer
Jag som blir din chef heter Patrik Ahlin. Jag ansvarar för att på säkraste sätt leda verksamheten framåt med fokus på resultat och med stor tillit till medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar att utveckla sig själv och vår verksamhet. Kommer du till oss får du arbeta med engagerade och kompetenta medarbetare, jobba mot uppsatta mål samt få din grupp att prestera sitt bästa.
I rollen som sektionschef är det av stor betydelse att du är närvarande och coachande i ditt ledarskap samt att du drivs av att utveckla människor och grupper. Placeringsort Borlänge.
Vi erbjuder
En spännande och omväxlande ledarroll i en produktionsmiljö där stor potential till utveckling finns för både verksamheten och dig som ledare.
Som anställd hos oss har du ett flertal förmåner, till exempel friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning, gratis gym och lärarledda motionspass samt möjlighet att hyra semesterboenden förmånligt.
Om tjänsten
Du ansvarar för ditt ledningsteam, strategi, mål, personal, budget och investeringar för området. Tillsammans med övriga organisationen utveckla du verksamheten, med målet att på säkrast möjliga sätt valsa stål med god kvalitet i rätt tid till våra kunder. Dina operatörer jobbar skift dygnet runt, men som sektionschef arbetar du dagtid i en omväxlande och dynamisk miljö.
Varmvalsverkets process består av ämneshantering, värmning, valsning och kylning av stål samt tillverkning och distribution av energi.
Du kommer ansvara för första steget i valsningen, där det drygt 1000 grader varma ämnet bearbetas för rätt bredd, vilket ställer stora krav på utrustning och våra medarbetares kompetens.
Dina kvalifikationer
Vi ser att du har arbetslivserfarenhet som chef/ ledare, gärna inom industri eller liknande verksamhet, men det är inget krav. Du har som lägst en gymnasieutbildning, men gärna högre studier inom relevant område eller motsvarande dokumenterad kunskap. Har du utbildning eller erfarenhet av att leda i förändring eller verksamhetsutveckling är det meriterande.
Du har en förmåga att leda och tar initiativ genom att ta tag i olika uppgifter. Du har förmågan att analysera och prioritera utifrån ett helhetsperspektiv och verksamhetens bästa. I rollen har du många kontakter i ett stort internt nätverk, därför ser vi att det är viktigt att du har en god kommunikationsförmåga samt lätt för att samarbeta med andra.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Då vi arbetar i en internationell miljö behöver du kunna uttrycka dig i tal och skrift både på engelska och svenska flytande. Körkort B och god datavana är ett krav för tjänsten.
Ansökan
Rekrytering kommer ske fortlöpande, låter tjänsten intressant och du känner att det kan vara just dig vi söker så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Patrik Ahlin, Chef avsnitt Valsning, tfn 0243-718 09
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Eletriker

Ansök    Sep 22    SSAB Emea AB    Industrielektriker
Är du utbildad elektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ och drivande? Skulle du trivas med att arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik? Är du intresserad av att arbeta med avhjälpande underhåll på SSAB? Då är du elektrikern vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge. Vårt erbjudande • En utvecklande och omväxlande roll • Ett team som ser möjligheter oc... Visa mer
Är du utbildad elektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ och drivande? Skulle du trivas med att arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik? Är du intresserad av att arbeta med avhjälpande underhåll på SSAB? Då är du elektrikern vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge.
Vårt erbjudande
• En utvecklande och omväxlande roll
• Ett team som ser möjligheter och en verksamhet med stor potential och framdrift
• Friskvårdsbidrag
• Gratis gym och träningspass
Om jobbet
Arbetet som skiftgående elektriker innebär felsökning och avhjälpande åtgärder i våra anläggningar. I din roll som elektriker på skiftunderhåll kommer du att utföra anläggningsnära arbeten i form av avhjälpande UH-arbete, Vilket innebär att återställa anläggningen till produktionsmässig status. I arbetet ingår även ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat felsökning, utförande av underhållsåtgärder, ritningsläsning, grundorsaksanalyser, planering och beredning i IFS underhållssystem av eget arbete.
Arbetstiden är 5-skift.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom el, automation, styr-/reglerteknik eller drivsystem, alternativt har motsvarande dokumenterad kunskap inom el. Det är meriterande för tjänsten om du har specifik kunskap eller erfarenhet inom el, automation och/ eller varvtalsreglerade AC-drifter. Det är även önskvärt, men ej ett krav att du har erfarenhet av nätverk och IT-system. Goda kunskaper i svenska och engelska då dokumentation och kommunikation med leverantörer sker på dessa språk. Körkort B är ett krav för tjänsten.
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och för tjänsten som elektriker söker vi en noggrann och strukturerad person. För att trivas i rollen tror vi att du har en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du behöver kunna ta initiativ och vara drivande i arbetet när situationen kräver. Eftersom du kommer att ha ett tätt samarbete med både interna och externa kollegor söker vi dig som är kommunikativ och känner dig trygg med att ta kontakt med olika roller och befattningar inom verksamheten, såväl interna som externa.
Rekryteringsprocessen
• Ansökan
• Telefonavstämning
• Intervju på plats hos oss
• Bakgrundskontroll och hälsoundersökning
• Erbjudande och signering.
Ansökan
Sista ansökningsdag 29 oktober. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Mikael Hansson, Sektionschef akut service, tfn 0243-72038
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Sektionschef Anläggningsteknik El/Automation

Ansök    Sep 12    SSAB Emea AB    Processingenjör, elkraft
Är du lyhörd, strukturerad, kommunikativ och har ett tekniskt kunnande? Lockas du av att vara en nyckelspelare i arbetet med omställningsprojekt mot en fossilfri produktion? Troligen har du en ingenjörsutbildning och vill utvecklas/fortsätta som chef inom processindustrin. Då kan du vara vår nästa kollega. Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge. Vi söker en sektionschef till Anläggningsteknik El/Automatik under avsnitt Investeringar. ... Visa mer
Är du lyhörd, strukturerad, kommunikativ och har ett tekniskt kunnande? Lockas du av att vara en nyckelspelare i arbetet med omställningsprojekt mot en fossilfri produktion? Troligen har du en ingenjörsutbildning och vill utvecklas/fortsätta som chef inom processindustrin. Då kan du vara vår nästa kollega. Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge.
Vi söker en sektionschef till Anläggningsteknik El/Automatik under avsnitt Investeringar. Sektionens uppdrag är att genomföra förbättringar och driva investeringsprojekt. Sektionen består av konstruktörer och projektledare inom el/automation och dokumentation som alla arbetar dagtid.
Din roll är att tydligt leda teamet mot uppsatta mål och deadlines samt att säkerställa både en säker och trivsam arbetsplats. Då arbetet varvas mellan den operativa vardagen och den mer långsiktiga planeringen med att nå våra strategiska mål så tar du dig an ett omväxlande och mycket spännande uppdrag.
Vårt erbjudande
Ett ansvarsfullt arbete med goda möjligheter till såväl personlig som yrkesmässig utveckling.
Omväxlande arbetsuppgifter i ett arbetslag med bra gemenskap.
Arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Du får vara med på SSABs gröna miljö- och omställnings-process för framtiden.

Om jobbet
Leda och coacha teamet på 10 personer, arbetsfördela och prioritera uppgifter.
Aktivt arbeta med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor; agera på och följa upp avvikelser på ett strukturerat sätt.
Samverka bland annat med övriga chefer och experter inom företaget likväl som externa leverantörer för att leverera resultat.
Säkerställa framfart inom sektionen tillsammans med övriga inom Investeringar.

Du leder en engagerad och tekniskt kunnig grupp som i nära samarbete med produktion och underhåll både förbättrar befintliga produktionsanläggningar och investerar i ny utrustning och maskiner.
Tillsammans med övriga i investeringars ledningsgrupp kommer du även driva nyckelfrågor inom avsnittet.
Vem är du?
Vi söker dig med några års erfarenhet av ledarskap som med tydlig struktur kan coacha och leda ett team framåt. Det är viktigt att kunna förmedla strategi och en tydlig riktning för att få med dig gruppen. Vi söker dig som är trygg som person, som vågar fatta beslut och genom gott exempel kan få andra att följa med.
Du har troligen en ingenjörsutbildning kompletterat med några års erfarenhet från arbetslivet med inriktning mot teknikområde el/automation. För att lyckas i rollen tror vi även att du har erfarenhet av projektarbete.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och i rollen ser vi en lyhörd, samarbetsvillig och flexibel person med förmågan att genom kommunikation och förtroende skapa resultat och goda dialoger i sitt arbete.
Du är initiativtagande, strukturerad och du har förmågan att höja blicken och se det större perspektivet. Vi förutsätter att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Körkort är ett krav för tjänsten.
Rekryteringsprocessen
Ansök
Urval
Intervjuer
Eventuella tester
Återkoppling

Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan senast 2023-10-08.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna .
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Erik Freiholtz, Chef Investeringar, tfn 072-553 40 80
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.


SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Sektionschef Anläggningsteknik Mekanik

Ansök    Sep 12    SSAB Emea AB    Processingenjör, maskin
Är du lyhörd, strukturerad, kommunikativ och har ett tekniskt kunnande? Lockas du av att vara en nyckelspelare i arbetet med omställningsprojekt mot en fossilfri produktion? Troligen har du en ingenjörsutbildning och vill utvecklas/fortsätta som chef inom processindustrin. Då kan du vara vår nästa kollega. Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge. Vi söker en sektionschef till Anläggningsteknik Mekanik under avsnitt Investeringar. Sekti... Visa mer
Är du lyhörd, strukturerad, kommunikativ och har ett tekniskt kunnande? Lockas du av att vara en nyckelspelare i arbetet med omställningsprojekt mot en fossilfri produktion? Troligen har du en ingenjörsutbildning och vill utvecklas/fortsätta som chef inom processindustrin. Då kan du vara vår nästa kollega. Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge.
Vi söker en sektionschef till Anläggningsteknik Mekanik under avsnitt Investeringar. Sektionens uppdrag är att genomföra förbättringar och driva investeringsprojekt. Sektionen består av konstruktörer och projektledare inom mekanik, hydraulik, lyft, media och bygg som alla arbetar dagtid.
Din roll är att tydligt leda teamet mot uppsatta mål och deadlines samt att säkerställa både en säker och trivsam arbetsplats. Då arbetet varvas mellan den operativa vardagen och den mer långsiktiga planeringen med att nå våra strategiska mål så tar du dig an ett omväxlande och mycket spännande uppdrag.
Vårt erbjudande
Ett ansvarsfullt arbete med goda möjligheter till såväl personlig som yrkesmässig utveckling.
Omväxlande arbetsuppgifter i ett arbetslag med bra gemenskap.
Arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Du får vara med på SSABs gröna miljö- och omställnings-process för framtiden.

Om jobbet
Leda och coacha teamet på 13 personer, arbetsfördela och prioritera uppgifter.
Aktivt arbeta med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor; agera på och följa upp avvikelser på ett strukturerat sätt.
Samverka bland annat med övriga chefer och experter inom företaget likväl som externa leverantörer för att leverera resultat.
Säkerställa framfart inom sektionen tillsammans med övriga inom Investeringar.

Du leder en engagerad och tekniskt kunnig grupp som i nära samarbete med produktion och underhåll både förbättrar befintliga produktionsanläggningar och investerar i ny utrustning och maskiner.
Tillsammans med övriga i investeringars ledningsgrupp kommer du även driva nyckelfrågor inom avsnittet.
Vem är du?
Vi söker dig med några års erfarenhet av ledarskap som med tydlig struktur kan coacha och leda ett team framåt. Det är viktigt att kunna förmedla strategi och en tydlig riktning för att få med dig gruppen. Vi söker dig som är trygg som person, som vågar fatta beslut och genom gott exempel kan få andra att följa med.
Du har troligen en ingenjörsutbildning kompletterat med några års erfarenhet från arbetslivet med inritkning mot teknikområde mekanik. För att lyckas i rollen tror vi även att du har erfarenhet av projektarbete.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och i rollen ser vi en lyhörd, samarbetsvillig och flexibel person med förmågan att genom kommunikation och förtroende skapa resultat och goda dialoger i sitt arbete.
Du är initiativtagande, strukturerad och du har förmågan att höja blicken och se det större perspektivet. Vi förutsätter att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Körkort är ett krav för tjänsten.
Rekryteringsprocessen
Ansök
Urval
Intervjuer
Eventuella tester
Återkoppling

Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan senast 2023-10-08.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Erik Freiholtz, Chef Investeringar, tfn 072-553 40 80
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.


SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Koordinator

Vill du ha en nyckelroll inom vårt driftnära underhåll? Våra medarbetare trivs och utmanas i en miljö som präglas av utveckling och god kamratskap. Vi verkar i en kreativ miljö med högsta tekniska nivå på såväl utrustning, processer som samarbetsytor. Vill du vara med? Vi söker dig som har förmågan att strukturerat arbeta och planera verksamheten utifrån strategiska mål. Som koordinator på Underhåll Varmvals kommer du att ansvara för planering och bemannin... Visa mer
Vill du ha en nyckelroll inom vårt driftnära underhåll? Våra medarbetare trivs och utmanas i en miljö som präglas av utveckling och god kamratskap. Vi verkar i en kreativ miljö med högsta tekniska nivå på såväl utrustning, processer som samarbetsytor. Vill du vara med? Vi söker dig som har förmågan att strukturerat arbeta och planera verksamheten utifrån strategiska mål.
Som koordinator på Underhåll Varmvals kommer du att ansvara för planering och bemanning av våra underhållsarbeten. Du kommer att arbeta i ett team med koordinatorer, beredare och utförare där ni tillsammans skapar och utför ett effektivt underhåll som ger förutsättning för en stabil produktion.
Du stöttar arbetsgruppen i planering och schemaläggning kopplat till det dagliga arbetet inom förebyggande- och avhjälpande underhåll, felsökning, analyser samt utveckling av befintliga utrustningar, system och arbetsmetoder. Du kommer att arbeta med utvecklingen av arbetssätt, kompetens och utrustning för att förbättra arbetsmiljö, säkerhet och drifttillförlitlighet.
Som koordinator har du en central roll inom produktionen med många samarbetsytor såväl internt som externt.
Arbetstiden är dagtid.
Vi erbjuder
En ansvarsfull och betydelsefull roll med omväxlande arbetsuppgifter med stora möjligheter till personlig utveckling.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av underhållsteknik och personalledning. Har du goda kunskaper inom processteknik och mekanik är detta meriterande.
Du behöver ha god datorvana samt förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Rollen innebär stort mandat i frågor som påverkar produktionsutfallet. En nyckel för att lyckas i rollen som koordinator är att du kan planera och har en förmåga att få andra människor med dig. Som person är du trygg med, och har erfarenhet av, att ta ansvar och är van vid att kontrollera och kvalitetssäkra ditt arbete.
Du är strukturerad, noggrann, ansvarstagande och lojal.
Du behöver vara trygg med att stå i händelsernas centrum och att vara anpassningsbar efter förutsättningarna. Du är en lagspelare som samarbetar effektivt med andra och delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information och alltid sätta säkerheten först.
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift är ett krav.
Rekryteringsprocessen
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Mikael Söderlind, Chef sektion mek Underhåll Varmvals, tfn 070-325 74 64.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
?SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Laboratorieingenjör Kemilaboratoriet

SSAB står inför ett historiskt skifte inom ståltillverkningen och övergången till fossilfritt stål skapar såväl nya möjligheter som utmaningar. Kemilaboratoriet stödjer verksamheten med kvalitetssäkrade kemiska analyser och kompetens i kemifrågor och vi söker nu en laboratorieingenjör till vår verksamhet i Borlänge. På kemilaboratoriet arbetar sju personer och vårt uppdrag är att stödja främst produktionsenheterna, miljöavdelningen och avdelningen för prod... Visa mer
SSAB står inför ett historiskt skifte inom ståltillverkningen och övergången till fossilfritt stål skapar såväl nya möjligheter som utmaningar. Kemilaboratoriet stödjer verksamheten med kvalitetssäkrade kemiska analyser och kompetens i kemifrågor och vi söker nu en laboratorieingenjör till vår verksamhet i Borlänge.
På kemilaboratoriet arbetar sju personer och vårt uppdrag är att stödja främst produktionsenheterna, miljöavdelningen och avdelningen för produktutveckling med kemiska analyser och utredningar. Till vårt förfogande har vi ett välutrustat laboratorium och laboratoriet är ackrediterat av Swedac för miljö- och stålanalyser. Vi deltar även i forsknings- och utvecklingsprojekt inom Jernkontoret och Swerim.
Vi erbjuder
Ett intressant jobb med varierande arbetsuppgifter där du får kombinera praktiskt laboratoriearbete med teoretiskt kunnande.
En arbetsplats och ett företag med stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet.
Att vara en del av ett team med fantastiska kollegor som stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Friskvårdsbidrag och andra förmåner

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om jobbet
Laboratoriet utför kemiska analyser och undersökningar åt produktionsenheterna, miljöavdelningen, produktutveckling med mera. Till vårt förfogande har vi ett välutrustat laboratorium och hög kompetens. Vi söker en medarbetare som kan vara ett tekniskt stöd på laboratoriet inom olika analystekniker, utveckla och validera metoder men även utföra kemiska analyser i vår dagliga process. Du kommer också att vara ett stöd till produktionsenheterna i kemifrågor samt delta i samarbeten med forskningsinstitut i syfte att utveckla ny eller förbättra befintlig teknik inom analytisk kemi.
Vem är du?
Vi söker dig som är en öppen och positiv person med gott praktiskt handlag, har hög servicegrad mot laboratoriets kunder med förmåga att skapa kontakt och förtroende. Du har kemikunskaper på högskolenivå eller annan kompetens vi finner likvärdig samt erfarenhet från laborativt arbete.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, vilja att lära dig nya saker samt att du kan arbeta strukturerat och noggrant.
Rekryteringsprocessen
Ansökan
Urval
Intervju
Referenstagning
Eventuella tester
Återkoppling
Ansökan

Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Helena Ekström, Chef Kemi- & Metallografilaboratoriet, tfn 0243-715 61
Leif Bergstrand, Chef Analys & Provning, tfn 0243-715 63
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Mekaniker

Ansök    Aug 16    SSAB Emea AB    Underhållsmekaniker
Driftnära Underhåll Kallvals söker 2 mekaniker. Har du erfarenhet av avhjälpande och förebyggande mekaniskt underhåll? Är du noggrann, driven samt trivs med att arbeta både individuellt och i grupp? Vi söker dig med ett stort engagemang och tekniskt intresse. Låter det här som du? Du kommer att få arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik. Välkommen med din ansökan redan idag! Placeringsort Borlänge. Avsnittet Driftnära Kallvals be... Visa mer
Driftnära Underhåll Kallvals söker 2 mekaniker.
Har du erfarenhet av avhjälpande och förebyggande mekaniskt underhåll? Är du noggrann, driven samt trivs med att arbeta både individuellt och i grupp? Vi söker dig med ett stort engagemang och tekniskt intresse. Låter det här som du? Du kommer att få arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik. Välkommen med din ansökan redan idag! Placeringsort Borlänge.
Avsnittet Driftnära Kallvals består av cirka 50 personer uppdelat på två sektioner. I vårt uppdrag utför vi planerat underhåll i våra produktionsanläggningar. Alla underhållsresurser är lokalt placerade. Den viktigaste uppgiften för Driftnära är arbetet med förebyggande, bibehållande underhåll och ständiga förbättringar för att uppnå stabila processer.
Vårt erbjudande
• En utvecklande och omväxlande roll där du är delaktig i ett team som ser möjligheter och en verk-samhet med stor potential och framdrift.
• En arbetsplats och ett företag med stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet.
• Dagtid med möjlighet till flex.
• Gratis gym, träningspass samt friskvårdsbidrag.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om tjänsten
Som mekaniker hos oss på Driftnära Underhåll utför du i huvudsak arbeten med förebyggande underhåll och tillståndskontroller av all förekommande mekanisk-utrustning i fält och är därför en viktig kugge i det förebyggande underhållsarbetet på SSAB Borlänge.
Dina huvuduppdrag är:
• Avhjälpande samt förebyggande underhåll.
• Felsökning.
• Ritningsläsning.
• Planera och bereda eget arbete i IFS.
Vem är du?
Vi söker dig som har en lämplig teknisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande dokumenterad kunskap. Alternativt har du erfarenhet av mekaniskt arbete inom processindustrin. Eftersom du dagligen arbetar i vårt underhållsystem IFS så är god datorvana ett krav. Du bör även ha goda kunskaper i svenska språket för att tillgodogöra dig skriftlig information.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du har en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du behöver kunna ta initiativ och vara drivande i arbetet när situationen kräver. Eftersom du kommer att ha ett tätt samarbete med både interna och externa kollegor söker vi dig som är kommunikativ och känner dig trygg med att ta kontakt med olika roller och befattningar inom verksamheten, såväl interna som externa, och tycker om nya utmaningar i vardagen.
På SSAB har vi ett grupporganiserat arbetssätt vilket ställer krav på din och arbetsgruppens förmåga att självständigt driva arbetsprocessen från planering till utförande och uppföljning.
Vi förväntar oss att du har viljan att ta ansvar för processen kallvalsning och att bidra med spetskompetens och initiativ som mekaniker. Funktionsansvar innebär att mekanik, i samverkan med IT, hydraulik och el samarbetar över gränserna och ansvarar för arbetet inom kallvalsning. Här kan du även förväntas hålla ihop arbetet i mindre, tillfälliga team för att lösa uppgifter inom exempelvis felsökning och diagnostisering.
Det är meriterande för tjänsten om du har kunskaper inom till exempel
• Lagermontage
• Skruvspänning/skruvförband
• Hydraulik
• Pneumatik
• Svetsning
• Axeluppriktning med laser
• Smörjsystem eller tribologi.
Rekryteringsprocessen
- Ansökan
- Urval
- Löpande intervjuer, träffa rekryterande chef
- Eventuella tester
- Återkoppling
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Om du har några frågor eller funderingar, kontakta gärna
Fredrik Rusack, Sektionschef, Driftnära Underhåll Betning/Valsning, tfn + 46 243 715 73.
Johan Böhlin, Sektionschef, Driftnära Underhåll Glödgat, tfn + 46 243 709 38.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
?SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Automationselektriker

Ansök    Aug 16    SSAB Emea AB    Automationselektriker
Driftnära Underhåll Kallvals söker automationselektriker mot sektion Betning & Valsning. Är du utbildad automationselektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ, drivande och trivs med att arbeta självständigt? Då är du den vi söker. Du kommer att få arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge. Avsnittet... Visa mer
Driftnära Underhåll Kallvals söker automationselektriker mot sektion Betning & Valsning.
Är du utbildad automationselektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ, drivande och trivs med att arbeta självständigt? Då är du den vi söker. Du kommer att få arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge.
Avsnittet Driftnära Kallvals består av cirka 50 personer uppdelat på två sektioner. I vårt uppdrag utför vi planerat underhåll i våra produktionsanläggningar. Alla underhållsresurser är lokalt placerade. Den viktigaste uppgiften för Driftnära är arbetet med förebyggande, bibehållande underhåll och ständiga förbättringar för att uppnå stabila processer.
Vårt erbjudande
• En utvecklande och omväxlande roll där du är delaktig i ett team som ser möjligheter och en verk-samhet med stor potential och framdrift.
• En arbetsplats och ett företag med stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet.
• Dagtid med möjlighet till flex.
• Gratis gym, träningspass samt friskvårdsbidrag.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om tjänsten
Du kommer i huvudsak att arbeta med förebyggande underhåll och tillståndskontroller av all förekommande el-utrustning och drivsystem i fält och är därför en viktig kugge i det förebyggande underhållsarbetet på SSAB Borlänge.
Dina huvuduppdrag är:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll.
• Planera och bereda eget arbete i IFS.
• Planera in service samt beställer reparationer av all förekommande el-utrustning.
• Mätteknik och tillståndsövervakning av el-utrustning ingår också i arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom el, automation, styr-/reglerteknik eller drivsystem, alternativt har motsvarande dokumenterad kunskap inom el. Har du specifik kunskap eller erfarenhet inom el, automation och/ eller AC-/DC- drifter är detta meriterande. Det är även önskvärt, men ej ett krav att du har erfarenhet av nätverk och IT-system.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav då dokumentation och kommunikation med leverantörer sker på dessa språk. Körkort B är ett krav för tjänsten. Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och för tjänsten som elektriker söker vi en noggrann och strukturerad person. För att trivas i rollen tror vi att du har en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du behöver kunna ta initiativ och vara drivande i arbetet när situationen kräver. Eftersom du kommer att ha ett tätt samarbete med både interna och externa kollegor söker vi dig som är kommunikativ och känner dig trygg med att ta kontakt med olika roller och befattningar inom verksamheten, såväl interna som externa.
På SSAB har vi ett grupporganiserat arbetssätt vilket ställer krav på din och arbetsgruppens förmåga att självständigt driva arbetsprocessen från planering till utförande och uppföljning.
Vi förväntar oss att du har viljan att ta ansvar för processen kallvalsning och att bidra med spetskompetens och initiativ som elektriker. Funktionsansvar innebär att el, i samverkan med IT, hydraulik och mekanik samarbetar över gränserna och ansvarar för arbetet inom kallvalsning och här kan du även förväntas hålla ihop arbetet i mindre, tillfälliga team för att lösa uppgifter inom exempelvis felsökning och diagnostisering.
Rekryteringsprocessen
- Ansökan
- Urval
- Löpande intervjuer, träffa rekryterande chef
- Eventuella tester
- Återkoppling
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Fredrik Rusack, Sektionschef, Driftnära Underhåll Betning/Valsning, tfn + 46 243 715 73.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - .Net Utvecklare

Ansök    Aug 18    SSAB Emea AB    IT-tekniker/Datatekniker
Den förra generationens industriella IT-system behöver fasas ut och som .Net-utvecklare är du med och skapar de nya lösningarna som har en hög driftsäkerhet och möjliggör förbättringar av produktionsprocesserna. Som .Net-utvecklare arbetar du på avdelningen Systemutveckling som har ansvar för de produktionsrelaterade IT-systemen. Tillsammans med övriga kollegor ansvarar du för design, utveckling, test och drift av de IT-system som övervakar och styr produk... Visa mer
Den förra generationens industriella IT-system behöver fasas ut och som .Net-utvecklare är du med och skapar de nya lösningarna som har en hög driftsäkerhet och möjliggör förbättringar av produktionsprocesserna.
Som .Net-utvecklare arbetar du på avdelningen Systemutveckling som har ansvar för de produktionsrelaterade IT-systemen. Tillsammans med övriga kollegor ansvarar du för design, utveckling, test och drift av de IT-system som övervakar och styr produktionsprocesserna hos SSAB Borlänge.
Vårt erbjudande
• En utvecklande roll där du skapar lösningar som hjälper produktionspersonalen.
• Möjlighet till arbete på distans.
• Gratis gym, träningspass och friskvårdsbidrag.
• En roll i en industri som är under stor utveckling inom miljö och hållbarhet.
Om jobbet
Du arbetar tillsammans med dina kollegor i ett utvecklingsteam där ni utvecklar IT-system som stödjer produktionens behov. Ni har en löpande dialog med slutanvändarna och skapar lösningar som är lättanvända och förenklar vardagen för de som arbetar i produktionen. Vi tror att du både brinner för teknik och att få teknik att fungera ihop med människor. Du är intresserad av att förstå hur IT-systemen samverkar med produktionsprocesserna för att kunna ta fram lösningsförslag som löser produktionens behov.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har en utbildning inom ett område relaterat till datavetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har erfarenhet av utveckling i C#/.Net
• Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
• Erfarenhet av industriella IT-system (MES, SCADA) är meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med gRPC, WPF, WCF, React, Git eller är meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med agila metoder är meriterande.
Sista ansökningsdag
21 september 2023
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna
Fredrik Smed, chef Systemutveckling, tfn 0243-711 95.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Area Manager

Ansök    Jul 19    SSAB Emea AB    Driftledare, IT
Do you want to be part of the transition into fossil-free steel industry and the largest investment for decades? Do you as Area Manager, Europe want to get an opportunity of a lifetime, to be a part of an organization where we create the smartest, most digitized fossil-free steel factory in the world? Then you should apply for this role! Location Luleå, Borlänge, Stockholm, Raahe, Hämeenlinna or Helsinki. As Area Manager, Europe you will belong to the Glob... Visa mer
Do you want to be part of the transition into fossil-free steel industry and the largest investment for decades? Do you as Area Manager, Europe want to get an opportunity of a lifetime, to be a part of an organization where we create the smartest, most digitized fossil-free steel factory in the world? Then you should apply for this role! Location Luleå, Borlänge, Stockholm, Raahe, Hämeenlinna or Helsinki.
As Area Manager, Europe you will belong to the Global Customer & Delivery Team within IT operations – consisting of Customer & Delivery Manager, Service Delivery Manager and Lifecycle Manager. This new team is located across Sweden, Finland, and the US. As Area Manager, you will mainly be responsible for emphasis on people, processes, and performance management over the skills and you will act as operative manager. E.g., you will have a responsibility to ensure a great work environment where safety comes first.
Your mission together with your team is to ensure service, collaboration and dialog with our stakeholder who rely on IT operations of infrastructure services on our sites in Division Europe. You will work in close collaboration with production management and organization. As a member of the Customer & Delivery management team, you will also have the important mission to transfer site-specific needs towards Group IT and vice versa. In this role, you will find that operational excellence is achieved through teamwork.
Your qualifications
We are looking for a proven leader who have a rooted understanding of what service management is all about, not necessarily from IT. We expect you to have well developed and proven skills in change leadership for build up new team, an understanding for business and a positive spirit. As a leader, we want you to be communicative with a clear drive to achieve your goals together with your team. You need to have a structured approach to your work and a clear focus on users’ needs to be successful. As a person, you are probably not the one that turns down a challenge and makes positive use of the opportunities presented to you.
We expect you to act as a role model for others to follow, with the ability to inspire and to make people grow.
We welcome all applicants and SSAB has an ambition to increase the number of females, so you are more than welcome to apply for this exciting opportunity.
We offer
Besides the benefits that SSAB can offer to our employees you will be given the chance to work closely together with the core business in a role that challenge you professionally and personally.
Application
Send your application no later than 3th of September 2023, Interviews will be carried out on an ongoing basis.
If you want to have a quick chat about the position, please reach out to
Camilla Skoglund, Manager Customer, Service & Delivery, +46 70 215 20 69
Information regarding the Unions phone +46 243 700 00 or +46 920 920 00.
Background check may be a part of the recruitment process.
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
SSAB is a Nordic and US-based steel company. SSAB offers value added products and services developed in close cooperation with its customers to create a stronger, lighter and more sustainable world. SSAB has employees in over 50 countries. SSAB has production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is listed on Nasdaq Stockholm and has a secondary listing on Nasdaq Helsinki. www.ssab.com. Join us also on social media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube Visa mindre

SSAB - Brandskyddsledare

Ansök    Aug 16    SSAB Emea AB    Brandtekniker
Är du utbildad inom brand och säkerhet med erfarenhet av att leda och stötta verksamheter i brandskydds- och säkerhetsfrågor? Kanske har du erfarenhet av verksamhetsutveckling inom området? Har du god förståelse för tekniska system samt kunskaper om släck-, larm- och detektionssystem? Är du intresserad av att arbeta nära och tillsammans med kollegor för att skapa ett säkrare SSAB Borlänge inom kategorin brandskydd och riskhantering? Då kan du vara vår nya ... Visa mer
Är du utbildad inom brand och säkerhet med erfarenhet av att leda och stötta verksamheter i brandskydds- och säkerhetsfrågor? Kanske har du erfarenhet av verksamhetsutveckling inom området? Har du god förståelse för tekniska system samt kunskaper om släck-, larm- och detektionssystem? Är du intresserad av att arbeta nära och tillsammans med kollegor för att skapa ett säkrare SSAB Borlänge inom kategorin brandskydd och riskhantering? Då kan du vara vår nya Brandskyddsledare! Välkommen med din ansökan redan i idag!
Som Brandskyddsledare kommer du att tillhöra avsnittet Brandskydd och Risk Management. Avsnittet går under avdelningen Hållbara Anläggningar och är en stödfunktion som arbetar övergripande med SSAB Borlänges riskhantering och processäkerhetsarbete. Brandskydd- och Risk Management tillhandahåller bland annat behovsanpassad rådgivning och stöd inom brandskydd, nödlägesberedskap och riskhantering samt underhåll och utveckling av skyddsanläggningar. Teamet arbetar på uppdrag gentemot samtliga avdelningar inom produktionsorten Borlänge.
Vårt erbjudande
• En arbetsplats och ett företag med stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet.
• En chans att ta del av SSABs resa att bli första företaget som erbjuder fossilfritt stål.
• Gratis gym, träningspass samt friskvårdsbidrag.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om jobbet
Som Brandskyddsledare inom Brandskydd och Risk Management erbjuds du ett varierande arbete och en central roll i att stötta, förbättra och utveckla produktionsortens brandskyddsarbete. Genom ett proaktivt arbetssätt är du med och säkerställer att SSAB Borlänge följer gällande regelverk och är en drivande kraft i ortens brandskyddsfrågor samt systematiska brandskyddsarbete.
Ditt huvuduppdrag är bland annat:
- Utveckla, driva och stötta verksamheten i allehanda brandskyddsfrågor
- Planera och driva olika typer av projekt kopplat till brandsäkerhet och nödlägesberedskap
- Vara avdelningens expertkompetens i frågor gällande tekniskt brandskydd och skyddsanläggningar
- Vara SSABs kontakt gentemot lokal räddningstjänst i frågor gällande insatsplanering, samövningar och beredskapsplanering
- Ansvara för att styrdokument inom området brandskydd följer gällande lagstiftning, föreskrifter och standarder.
Dokumenterad eftergymnasial utbildning inom brandskydd och systematiskt säkerhetsarbete och/eller flerårig arbetslivserfarenhet inom området är ett krav för tjänsten. Goda kunskaper och förståelse för tekniska system samt kunskaper om släck-, larm- och detektionssystem samt erfarenhet inom industribrandskydd är meriterande.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, serviceinriktad, självgående och som har lätt att hitta och utveckla samarbeten. Vi ser att du har en god kommunikativ förmåga, ett strukturerat arbetssätt och flexibilitet då tjänsten innebär samverkan och rådgivning inom olika verksamheter och kring frågor av olika komplexitet. I tjänsten samarbetar du med kollegor över hela produktionsorten för att tillsammans och på egen hand hitta lösningar på utmaningar inom brandsäkerhet.
Rekryteringsprocessen
- Ansökan
- Urval
- Intervjuer
- Ev tester
- Återkoppling
Ansökan
Ansök senast 10 september 2023
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Mikael Jadehäll, Avsnittschef Brandskydd och Risk Management, tfn 0243-70969.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
?SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Elektriker till SSAB:s traineeprogram

Ansök    Jul 27    SSAB Emea AB    Industrielektriker
SSAB förbereder för den fossilfria omställningen och vi behöver fler elektriker redan idag. Till hösten startar vi ett traineeprogram för elektriker som innebär att man under ett års tid arbetar praktiskt med förekommande arbeten på en eller flera underhållsektioner på SSAB, varvat med utbildningar. Placeringsort Borlänge. Traineeprogrammet görs individanpassat där hänsyn tas till intresse, tidigare studier/arbetserfarenhet och företagets behov. Utbildning... Visa mer
SSAB förbereder för den fossilfria omställningen och vi behöver fler elektriker redan idag. Till hösten startar vi ett traineeprogram för elektriker som innebär att man under ett års tid arbetar praktiskt med förekommande arbeten på en eller flera underhållsektioner på SSAB, varvat med utbildningar. Placeringsort Borlänge.
Traineeprogrammet görs individanpassat där hänsyn tas till intresse, tidigare studier/arbetserfarenhet och företagets behov. Utbildningen sker på heltid och all praktik förläggs till SSAB på dagtid. Du har avtalsenlig lön som ordinarie elektriker under hela utbildningen. Efter traineeprogrammet jobbar du vidare på en av våra underhållssektioner.
Vad gör en elektriker hos oss?
Som elektriker på SSAB arbetar du i huvudsak med förebyggande och avhjälpande underhåll och tillståndskontroller av all förekommande el-utrustning, styr och drivsystem och är därför en viktig kugge i det förebyggande underhållsarbetet på SSAB Borlänge.
Du jobbar på en av flera sektioner som utför förebyggande och avhjälpande elunderhåll. Tillsammans i arbetsgruppen driver ni utvecklingen och förbättringsarbetet av tillståndsbaserat och förebyggande underhåll inom ert område.
I det dagliga arbetet jobbar du administrativt i vårt underhållssystem IFS med att bland annat planera arbetsorder och beställa reservdelar. Du planerar in service samt utför reparationer av all förekommande el-utrustning. Mätteknik och tillståndsövervakning av el-utrustning ingår också i arbetet.
Här kan du möta några av SSAB elektriker. Möt elektrikerna Elvira och Ziggy på SSAB - YouTube
Din bakgrund
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom el, automation, styr-/reglerteknik eller drivsystem, alternativt om du har motsvarande dokumenterad kunskap inom el. Det är även önskvärt, men ej ett krav att du har erfarenhet av nätverk och IT-system. Du kan vara nyutbildad eller etablerad med många år inom yrket.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav då dokumentation och kommunikation med leverantörer sker på dessa språk. Körkort B är ett krav
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och som en framtida elektriker på SSAB söker vi en noggrann och strukturerad person som har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Ansökan
Det är ett begränsat antal platser.
Omfattning: Heltid. Arbetstid: Dagtid med möjlighet till flex.
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
Sista ansökningsdag: 15 september 2023
Intervjuer och tillsättning kommer att ske löpande
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna
Lars Karlsson, Chef Akutservice, tfn 0243-71441
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Kvalitetsutvecklare till Produktservice

Vill du bidra till att forma SSABs framtid och hjälpa oss att förändra den globala stålindustrin? Vi bygger framtidens företag och vill vara först i världen med att producera fossilfritt stål, och våra planer är på god väg. Vi söker nu en Kvalitetsutvecklare till Borlänge. Avsnittet Produktservice är en central funktion som stödjer säljprocessen och bidrar till utveckling av SSABs produktprogram och våra produkters kvalitet. Det innebär ansvar för att skap... Visa mer
Vill du bidra till att forma SSABs framtid och hjälpa oss att förändra den globala stålindustrin? Vi bygger framtidens företag och vill vara först i världen med att producera fossilfritt stål, och våra planer är på god väg. Vi söker nu en Kvalitetsutvecklare till Borlänge.
Avsnittet Produktservice är en central funktion som stödjer säljprocessen och bidrar till utveckling av SSABs produktprogram och våra produkters kvalitet. Det innebär ansvar för att skapa materialspecifikationer, utveckla ordersystemet och ta emot förfrågningar på nya produkter. Avsnittet hanterar även reklamationer samt driver förbättringsarbete och uppföljning av produkter och dess kvalitet.
Vårt erbjudande
• Ett spännande och självständigt arbete där du har en viktig roll i den pågående utvecklingen av kvaliteten på SSABs produkter.
• En viktig roll med varierande arbetsuppgifter och ett stort kontaktnät både lokalt och internationellt.
• Bra utvecklingsmöjligheter i en grupp med stor samlad kompetens kring hela verksamheten.
• En chans att ta del av SSABs resa att bli första företaget som erbjuder fossilfritt stål.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om jobbet
Du kommer att vara en del av vårt team som arbetar med att hantera kvalitetsavvikelser. Som Kvalitetsutvecklare har du en ledande roll för att lösa större kvalitetsproblem tillsammans med verksamheten. Arbetet omfattar även att utveckla och hålla utbildning internt inom kvalitetsområdet samt medverka i grundorsaksanalyser och ta fram aktiviteter för att utveckla kvaliteten på våra produkter. Tjänsten innefattar även koordinering av reklamationer. I vår strävan att upprätthålla goda relationer med våra kunder är hög kvalitet på hanteringen av våra reklamationer viktig.
Vem är du?
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör med relevant inriktning. Vi ser gärna att du är utbildad inom Six Sigma metodiken och behärskar förbättringsmetoder och statistiska verktyg samt har vana att leda förbättringsprojekt och hålla utbildningar. Arbetslivserfarenhet inom processindustri samt kunskap om SSABs processer och produkter är meriterande.
För att lyckas i arbetet behöver du ha god samarbetsförmåga och kunna ta tillvara den samlade kunskapen kring ett problemområde. Du som söker är resultatinriktad och noggrann person som systematiskt löser de problem du ställs inför och som känner ansvar för teamets uppdrag. Du har ett coachande förhållningssätt och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Rekryteringsprocessen
•Ansökan
•Urval
•Intervju
•Referenstagning
•Eventuella tester
•Återkoppling
Sista ansökningsdag
15 augusti 2023
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Anna Elgesjö, chef avsnitt Produktservice, tfn 0243-717 26.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.


Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering. Visa mindre

SSAB - Produktkoordinator till Produktservice

Vill du bidra till att forma SSABs framtid och hjälpa oss att förändra den globala stålindustrin? Vi bygger framtidens företag och vill vara först i världen med att producera fossilfritt stål, och våra planer är på god väg. Vi söker nu en Produktkoordinator till Borlänge. Avsnittet Produktservice är en central funktion som stödjer säljprocessen och bidrar till utveckling av SSABs produktprogram och våra produkters kvalitet. Det innebär ansvar för att skapa... Visa mer
Vill du bidra till att forma SSABs framtid och hjälpa oss att förändra den globala stålindustrin? Vi bygger framtidens företag och vill vara först i världen med att producera fossilfritt stål, och våra planer är på god väg. Vi söker nu en Produktkoordinator till Borlänge.
Avsnittet Produktservice är en central funktion som stödjer säljprocessen och bidrar till utveckling av SSABs produktprogram och våra produkters kvalitet. Det innebär ansvar för att skapa materialspecifikationer, utveckla ordersystemet och ta emot förfrågningar på nya produkter. Avsnittet hanterar även reklamationer samt driver förbättringsarbete och uppföljning av produkter och dess kvalitet.
Vårt erbjudande
•Varierande och självständigt arbete där du har en viktig roll i den pågående utvecklingen av SSABs produkterbjudandande.
•Vara del av ett team med fantastiska kollegor som stöttar varandra, ständigt strävar efter att bli bättre och ha roligt tillsammans
• En chans att ta del av SSABs resa att bli första företaget som erbjuder fossilfritt stål.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om jobbet
Som Produktkoordinator jobbar du i ett team med gemensamt ansvar för flera områden inom avsnittet Produktservice. Att ta emot och koordinera kunders förfrågningar på nya material och utveckling av vårt produkterbjudande är en viktig del i uppdraget. I denna hantering ingår såväl utredning som analys av utfall från tidigare produktion, stämma av med materialstandarder samt undersöka och följa upp vad vi klarar av att producera i våra produktionslinjer. Du arbetar i nära samarbete med sälj, produktutveckling, produktchefer och produktion. Att ta initiativ till och driva förbättringar i syfte att sträva mot ett lönsammare produktprogram är också en viktig del i arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör gärna med inriktning mot teknik och/eller materialkunskap eller har erfarenheter av liknande arbete. Det är meriterande om du har kunskap om SSABs produkter och processer.
Vi söker dig med stor ansvarskänsla som har förmågan att självständigt söka svar och ta beslut om frågor genom att använda din goda analysförmåga samt det breda kontaktnät du kommer att bygga upp i den här tjänsten. För detta arbete behöver du ha en god samarbetsförmåga och ha kunden i fokus. Därför fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
SSAB verkar på en internationell marknad vilket gör att du måste kunna kommunicera på både engelska och svenska, såväl muntligt som skriftligt.
Rekryteringsprocessen
•Ansökan
•Urval
•Intervju
•Referenstagning
•Eventuella tester
•Återkoppling
Sista ansökningsdag
22 augusti 2023
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Anna Elgesjö, chef avsnitt Produktservice, tfn 0243-717 26.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
?SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Tekniker till Knowledge Service Center

Ansök    Jul 17    SSAB Emea AB    Materialprovare
Vill du vara en del av ett team som jobbar med mekanisk provning, teknisk kundsupport och som bedriver forsknings- och utvecklingsaktiviteter för lättare och mer hållbara stålapplikationer? Då har vi tjänsten för dig! Placeringsort Borlänge. SSAB är ett högspecialiserat stålföretag. Vi utvecklar höghållfasta stål som gör produkterna lättare och ökar deras styrka och livslängd. SSAB leder utfasningen av fossila bränslen i stålindustrin och vi är det första ... Visa mer
Vill du vara en del av ett team som jobbar med mekanisk provning, teknisk kundsupport och som bedriver forsknings- och utvecklingsaktiviteter för lättare och mer hållbara stålapplikationer? Då har vi tjänsten för dig! Placeringsort Borlänge.
SSAB är ett högspecialiserat stålföretag. Vi utvecklar höghållfasta stål som gör produkterna lättare och ökar deras styrka och livslängd. SSAB leder utfasningen av fossila bränslen i stålindustrin och vi är det första stålföretaget som producerar fossilfritt stål. Med över 14 000 anställda i mer än 50 länder letar vi alltid efter nya talanger till vårt företag.
Vi söker nu en Tekniker till avdelningen Structural Technology, Division Special Steels.
Här erbjuds du en möjlighet att vara med på vår spännande resa att som världens första stålföretag ta klivet mot en fossilfri ståltillverkning.
Om jobbet
Du är en del av ett team som jobbar med forskning, utveckling och har direkt kontakt med interna och externa kunder. I din roll ansvarar du för den praktiska provningen som genomförs i gruppens R&D labb. Förutom planering och genomförandet av provning, mestadels dragprovning och utmattningsprovning kommer du även vara en viktig del av utvärdering och utveckling av nya provmetoder för att möta framtida kundbehov. Beredning av provstavar ingår i rollen och utförs i verkstadselen av labbet som innefattar en CNC-styrd fräsmaskin, slipmaskiner och annan verkstadsutrustning.
Vem är du?
Du har ett tekniskt intresse, vill ständigt utveckla dig själv och ditt arbete samt har ett engagemang att föra teamet framåt. Du är som person självgående, positiv, ansvarstagande och har en stark känsla för kvalitét och service. Mycket av den provning vi utför ställer höga krav på att du är engagerad, strukturerad och noggrann. Dina uppdragsgivare och interna kunder kommer att variera och därmed värdesätter vi egenskaper som öppenhet och samarbetsförmåga.
Vi lägger stort fokus på personlig potential men för att lyckas i rollen ser vi att du har något av följande:
Eftergymnasial teknisk utbildning eller praktisk erfarenhet av materialprovning i antingen i laboratorie- verkstads- eller produktionsmiljö.
Grundläggande kunskaper i Excel.
Goda kunskaper i svenska tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska är meriterande.
Erfarenhet av CNC maskiner är meriterande.

Vi erbjuder
En roll i ett globalt företag som innebär många nya kontaktytor och möjligheter
Arbete i en framåtsträvande organisation med stor möjlighet till personlig utveckling
Bli en del av ett kreativt team som verkar i en internationell miljö och som är med och utvecklar morgondagens produkter
Träningsmöjligheter på anläggningen
Flextidsarbete och arbetstidsförkortning

Rekryteringsprocess
Ansök
Digital intervju
Kom och träffa oss på plats
Signera

Ansökan
Sista ansökningsdag 15 augusti. Rekryteringsprocessen startar i augusti. Välkommen med din ansökan!
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Lars Blomqvist chef Structural Technology, tfn 070-0204085
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering. Visa mindre

SSAB - Maskinoperatör till materialprovningen

Ansök    Jul 5    SSAB Emea AB    Materialprovare
Vi söker en noggrann och ansvarsfull maskinoperatör och materialprovare som gillar arbeta både självständigt och i team. På vår sektion materialprovningen kommer du att vara en viktig del i arbetet att utföra provberedning och provning av mekaniska egenskaper på alla våra produkter före leverans till kunder. SSAB är just nu inne i en mycket utvecklande fas med omställning till fossilfri tillverkning inom snar framtid. Vårt erbjudande • Ett omväxlande arbet... Visa mer
Vi söker en noggrann och ansvarsfull maskinoperatör och materialprovare som gillar arbeta både självständigt och i team. På vår sektion materialprovningen kommer du att vara en viktig del i arbetet att utföra provberedning och provning av mekaniska egenskaper på alla våra produkter före leverans till kunder. SSAB är just nu inne i en mycket utvecklande fas med omställning till fossilfri tillverkning inom snar framtid.
Vårt erbjudande
• Ett omväxlande arbete med modern utrustning.
• Goda möjligheter till kompetensutveckling.
• Ett omväxlande jobb i ett en grupporganiserad organisation.
• Friskvårdsbidrag och andra förmåner.
• En arbetsplats och ett företag med stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna
Om jobbet
Tjänsten som materialprovare innebär att du utför mekanisk provning av alla SSAB Borlänges produkter före leverans till kund. I arbetsuppgifterna ingår provberedning, klippning, fräsning, stansning samt provning av materialet, till exempel dragprovning, slagprovning, bockprovning och hårdhetsmätning.
I arbetsuppgifterna ingår förutom provberedning och provning, ingår även att kontrollera provningsutrustningarna och dokumentera resultaten. Kraven på riktiga provresultat med korta svarstider är höga.
Materialprovningslaboratoriet utför provning av mekaniska egenskaper på alla våra produkter före leverans till kunder. Laboratoriet utför årligen cirka 300 000 provningar och utfärdar cirka 100 000 provningsintyg till våra kunder. Verksamheten är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN/IEC 17025.
Laboratoriet är inrymt i moderna lokaler med moderna automatiserade utrustningar för provberedning och provning.
Vår verksamhet bedrivs dygnet runt under veckans alla dagar. Arbetstiden är kontinuerlig 5-skift.
Vem är du
• CNC operatör med grönt certifikat
• Teknisk utbildning på lägst gymnasienivå
• God datavana
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• Körkort B
Ytterligare meriter kan vara erfarenheter och kunskap om stål och dess egenskaper.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är noggrann även om tempo är högt ibland. Du är kommunikativ och har en förmåga att samarbeta med andra och genererar positiv energi på arbetsplatsen. Du är ansvarsfull, noggrann och förstår vikten av att arbetet utförs med god kvalitet och under säkra former. Vi tror att du är praktiskt lagd.
Rekryteringsprocessen
• Ansökan
• Urval
• Intervju
• Referenstagning
• Återkoppling!
Sista ansökningsdag
18 augusti 2023
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna
Håkan Leu, chef sektion Materialprovningen, tfn 0243-711 81.
Morgan Stolpe, Materialprovningen, tfn 0243-727 18.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Processutvecklare till Kallvalsverket

Du tycker om att samarbeta med andra för att utveckla processer och arbetssätt. Bidra till att skapa en lättare, starkare och mer hållbar värld i ett företag som strävar efter att bli världens säkraste. Välkommen med din ansökan! Kallvalsverket består av avsnitten Betning & Emballering, Valsning & Spaltning, Glödgning och Produktionsnära Underhåll. Vi producerar betat, kallvalsat och glödgat material till interna och externa kunder. Avsnittet Betning & Emb... Visa mer
Du tycker om att samarbeta med andra för att utveckla processer och arbetssätt. Bidra till att skapa en lättare, starkare och mer hållbar värld i ett företag som strävar efter att bli världens säkraste. Välkommen med din ansökan!
Kallvalsverket består av avsnitten Betning & Emballering, Valsning & Spaltning, Glödgning och Produktionsnära Underhåll. Vi producerar betat, kallvalsat och glödgat material till interna och externa kunder. Avsnittet Betning & Emballering innefattar två betsträckor, regenereringsanläggning, vattenrening samt två emballeringslinjer.
SSAB befinner sig i en expansiv fas och I vår strategi ingår att öka tillväxten på våra premiumprodukter samtidigt som vi ställer om till en fossilfri produktion.
Betning & Emballering är en viktig del i denna strategi och har flera spännande utmaningar i form av nya produkter i våra betsträckor och pågående investeringar. Arbete med produktivitet, kvalité, tillgänglighet och arbetssätt är också en viktig del då efterfrågan på våra produkter är hög.
Tillsammans med dina kollegor driver du både mindre och större utvecklingsuppdrag för att långsiktigt förbättra våra produkter, processer och anläggningar mot uppsatta mål.
Vårt erbjudande
• En utvecklande och stimulerande roll med möjligheter till utveckling.
• Arbetstidsförkortning och flextid.
• Friskvårdsbidrag, gratis gym och träningspass.
• En aktiv fritidsstiftelse som har ett antal stugor och lägenheter runt om i Sverige.
• Fritidssektioner inom olika områden som Fiske, Golf, Jakt, konst, Mc med mera.
• Vi erbjuder ett omväxlande, ansvarsfullt arbete i ett team av kompetenta medarbetare.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om jobbet
Som processutvecklare arbetare du över hela avsnittet men framför allt mot våra betsträckor. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med många yrkesgrupper både internt och externt för att förbättra kvalitet, produktivitet och tillgänglighet i linjerna. Du initierar och driver både mindre och större utvecklingsprojekt för att långsiktigt förbättra våra anläggningar mot uppsatta mål.
SSAB bygger för framtiden med flera investeringar och omställning mot en fossilfri verksamhet. Som Processutvecklare kommer du att ingå i förbättringsgrupper där en kombination av dagligt arbete och förbättringar är en naturlig del i arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig med teknisk högskoleutbildning eller motsvarande teknisk kompetens och erfarenhet.
Du ska ha stort intresse av att utveckla teknik och arbetssätt samt ha en medskapande attityd och vilja arbeta både självständigt och tycka om att vara en del i våra förbättringsgrupper. Även förmåga att jobba praktiskt med uppkomna störningar i produktion likväl som med långsiktiga förbättringar och projekt.
Erfarenhet av processutveckling, produktutveckling, förbättringsarbete och problemlösningsverktyg är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga och en lösningsorienterad inställning. Du är analytisk och systematisk. Tar initiativ och driver dina uppgifter i mål.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Rekryteringsprocessen
• Ansök
• Urval
• Intervjuer
• Eventuella tester
• Återkoppling
Sista ansökningsdag
27 augusti 2023
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna
Magnus Karlsson, Avsnittschef Betning och Emballering, tfn 0243-71374.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering. Visa mindre

SSAB - Technical Development Manager till SSAB European Graduate Program

SSAB tar täten för att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin! I denna resa mot framtidens stålindustri behöver vi kompetenta och drivna medarbetare som tror på sitt uppdrag och vill bidra. Vi söker nu därför en driven Technichal Development Manager till vårt SSAB European Graduate Program. Placeringsort Borlänge. Välkommen med din ansökan! Har du tagit en Kandidat- eller Masterexamen från Högskola/Universitet inom de senaste två åren? Är du en nyfik... Visa mer
SSAB tar täten för att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin! I denna resa mot framtidens stålindustri behöver vi kompetenta och drivna medarbetare som tror på sitt uppdrag och vill bidra. Vi söker nu därför en driven Technichal Development Manager till vårt SSAB European Graduate Program. Placeringsort Borlänge. Välkommen med din ansökan!
Har du tagit en Kandidat- eller Masterexamen från Högskola/Universitet inom de senaste två åren? Är du en nyfiken och positiv person som brinner för utveckling och att göra det tillsammans med andra? Då kan du vara precis den profil vi letar efter. Ansök redan idag!
Om programmet
Programmet sätter igång i oktober och du kommer att bli väl omhändertagen. Under programmets 14 månader kommer du delta i fysiska möten tillsammans med resten av deltagarna i programmet, så kallade Basecamps. Dessa Basecamps kommer att innehålla intressanta ämnen som kommer att bidra till en bra introduktion i företaget, med bland annat bruksbesök och andra viktiga moment för att öka din förståelse för SSAB i allmänhet och den utmanande och intressanta resan som ligger framför dig. Förutom Basecamps får du en helt egen senior mentor och ett individuellt onboardingprogram kopplat till din specifika roll, där du tillsammans med din mentor kommer att planera för en individanpassad studieresa till något av våra SSAB Europe-kontor som passar dig och din utveckling på bästa möjliga sätt.
Läs mer på vår hemsida: SSAB European Graduate Program - https://www.ssab.com/en/company/careers/young-professionals/european-graduate-program
Om tjänsten
Inom organisationen Sales and Business Development kommer du att ha en viktig roll i att utveckla SSAB Europe´s position inom Premiumprodukter och hemmamarknad samt att ta ledarskap i den gröna omställningen inom stålindustrin.
Dina främsta arbetsuppgifter:
Initiera och genomföra utvecklingsprojekt och aktiviteter tillsammans med kunder för att uppgradera material till premium produkter samt högre hållfasthet.
Ge en hög nivå av teknisk kundsupport inom områdena design, produktion och kvalitet för att stärka och utveckla relationen med våra kunder.
Bidra till att höja kunskapsnivån hos sälj och våra kunder genom att hålla seminarier och utbildningar.
Koordinera frågor med produktutveckling, Knowledge Service Center, Supply Chain och andra funktioner inom verket för att säkerställa att vi levererar vårt material enligt kundernas tekniska specifikationer.

Dina kvalifikationer
Du har god kommunikations- och presentationsförmåga, både på Svenska och Engelska. Det är meriterande om du behärskar fler språk, gärna Tyska.
Som person är du driven, självständig och välorganiserad.
Du har stort tekniskt intresse, är nyfiken och har ambition att driva utveckling för både dig själv och verksamheten.
Du har nyligen eller kommer att ta en högskoleexamen, Bachelor eller Master inom teknikområdet.

Vi erbjuder
En stimulerande roll i ett världsledande stålföretag där vi redan producerar fossilfritt stål – en produkt som kommer öka markant de kommande åren i en fantastisk omställningsresa.
En chans att arbeta inom en global organisation med kollegor över hela världen.
Gratis gym, träningspass samt friskvårdsbidrag
SSAB European Graduate Program ger dig en fantastisk chans med utbildning och intern träning för att få en kick-start på en framgångsrik karriär inom SSAB.

Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Jessika Schelin, Chef avdelning Technical Development Mobility, tfn +46 70 370 02 68
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering. Visa mindre

SSAB - Elektromekaniker till Fältservice

Ansök    Jun 8    SSAB Emea AB    Elektromekaniker
På avdelningen Fältservice så jobbar vi med underhåll och reparationer av roterande maskiner, kraftbrytare samt batterier på hela SSABs område här i Borlänge. Vi är en grupp på 10 som jobbar på avdelningen inom olika områden bland annat motorinspektioner, motorrenoveringar, brytarservice, batteriunderhåll samt planering av el artiklar. Placeringsort Borlänge. Vi söker dig som vill ingå i ett engagerat och erfaret team som tillsammans driver verksamheten mo... Visa mer
På avdelningen Fältservice så jobbar vi med underhåll och reparationer av roterande maskiner, kraftbrytare samt batterier på hela SSABs område här i Borlänge. Vi är en grupp på 10 som jobbar på avdelningen inom olika områden bland annat motorinspektioner, motorrenoveringar, brytarservice, batteriunderhåll samt planering av el artiklar. Placeringsort Borlänge.
Vi söker dig som vill ingå i ett engagerat och erfaret team som tillsammans driver verksamheten mot uppsatta mål inom säkerhet, kvalitet och leverans. Du har grundläggande kunskaper inom el och mekanik, har du dessutom tidigare industrivana är det ett plus. I rollen som elektromekaniker kommer du att utföra underhåll och reparationer av elmotorer, växlar, pumpar och andra objekt i den egna verkstaden.
Du har tekniskt intresse och gärna erfarenhet av serviceinriktat arbete, kanske inom industri eller produktion. Du kanske arbetar som servicetekniker, elektromekaniker eller liknande idag. För att lyckas i rollen är det viktigt att du tycker om att ge god service och att lösa problem. Du är engagerad, flexibel och vågar prioritera samt ta egna beslut. Vi är nyfikna på dig som person, stor vikt kommer att läggas på vem du är och dina kunskaper inom el samt intresse och fallenhet för mekanik snarare än ditt CV.
Vi erbjuder:
• Ett omväxlande jobb i en grupporganiserad organisation
• Friskvårdsbidrag och andra förmåner
• En arbetsplats och ett företag med stort fokus på arbetsmiljö, säkerhet, stolthet, arbetsglädje och kamratskap
• Ett jobb inom en industri i utveckling.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om jobbet:
• I rollen som Elektromekaniker så kommer du att vara på verkstaden och jobba med att renovera mestadels elmotorer, men även andra objekt förekommer.
• Vid behov vara behjälplig vid Uh-stopp på våra produktionslinjer för att inspektera elmotorer
• Tjänsten är dagtid
Vem är du?
• Du har en känsla för service och har god kommunikationsförmåga och att du behärskar det engelska språket såväl som det svenska.
• Du är en person som trivs med ett omväxlande tempo och att arbeta i grupp men även självständigt.
• Du är lösningsfokuserad och har en förmåga att snabbt prioritera akuta händelser.
• Du har grundläggande kunskaper inom el och mekanik.
Rekryteringsprocessen:
• Ansök
• Urval
• Intervjuer
• Eventuella tester
• Återkoppling
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Magnus Söderholm, Chef Fältservice, tfn 0243-715 07.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
?SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Fordonsmekaniker

Som fordonsmekaniker arbetar du med förebyggande underhåll och reparationer på SSABs samtliga fordon. Detta innebär alla förekommande arbeten från tunga produktionsmaskiner till personbilar samt el-truckar. Arbetstiden är dagtid och skift. Placeringsort Borlänge Fordonsverkstadens uppdrag är att undersöka, förbättra samt återställa alla förekommande fel med målet att minska antalet återkommande fel. Hög tillgänglighet på våra produktionsmaskiner är viktigt... Visa mer
Som fordonsmekaniker arbetar du med förebyggande underhåll och reparationer på SSABs samtliga fordon. Detta innebär alla förekommande arbeten från tunga produktionsmaskiner till personbilar samt el-truckar. Arbetstiden är dagtid och skift. Placeringsort Borlänge
Fordonsverkstadens uppdrag är att undersöka, förbättra samt återställa alla förekommande fel med målet att minska antalet återkommande fel. Hög tillgänglighet på våra produktionsmaskiner är viktigt och något vi tillsammans arbetar med för att uppnå.
Vårt erbjudande
Ett stimulerande och varierande arbete där SSAB One och ständiga förbättringar är en del av vardagen.
Hos oss på Fordonsverkstaden får du ett arbete som är roligt, utvecklande och utmanande. Utöver detta har vi många förmåner, exempelvis gratis gym, träningspass, friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra fritidsboende mycket förmånligt.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Vem är du?
Vi sätter stort värde vid dina personliga egenskaper. Vi värdesätter ett högt säkerhetstänk och att du är serviceinriktad. Du har god kommunikationsförmåga då du kommer att ha daglig kontakt med våra kunder.
Vi ser även att du är öppen, flexibel och en bra lagspelare, då detta är framgångsfaktorer för ett lyckat samarbete i gruppen samt med våra interna samt externa kunder.
Du har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande flerårig dokumenterad erfarenhet av reparationer på truckar och entreprenadmaskiner. Kompetens inom fordonsel, hydraulik, pneumatik, diagnosverktyg, schemaförståelse, däckmontering och svetsning är meriterande. Erfarenhet i att arbeta med olika diagnosverktyg och IFS är meriterande.
Sista ansökningsdag
12 juli 2023
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Marko Päätalo, chef Fordonsverkstad, tfn 0243-723 83.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
?SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Network Specialist

Ansök    Jun 19    SSAB Emea AB    Nätverkstekniker
Do you want to be part of the transition into a fossil-free steel industry and the largest investment for decades? Do you as a Network Specialist want to get an opportunity of a lifetime, to help create the smartest, most digitized fossil-free steel factory in the world? Then you should apply for this role! Placement Borlänge. As a Network Specialist at SSAB EMEA AB, you will belong to the Global Network Connectivity Team – consisting of a Network Architec... Visa mer
Do you want to be part of the transition into a fossil-free steel industry and the largest investment for decades? Do you as a Network Specialist want to get an opportunity of a lifetime, to help create the smartest, most digitized fossil-free steel factory in the world? Then you should apply for this role! Placement Borlänge.
As a Network Specialist at SSAB EMEA AB, you will belong to the Global Network Connectivity Team – consisting of a Network Architect, Service Managers and Network Specialists. The team is located across Sweden, Finland, and the US. As a Network Specialist, you will mainly be responsible for providing technical guidance and support for our infrastructure within the Network area. Troubleshooting and resolving technical issues as needed. Interface with other teams to both manage and assist with projects or activities. Create and update documentation for the technology area and related environments.
Main accountabilities that can be included in the role;
• Monitoring the performance of the Network infrastructure and taking corrective action according to the agreed service offerings.
• Providing technical guidance and support to team members and stakeholders as needed.
• Managing the life cycle of Network and planning for upgrades and replacements as needed.
• Collaborating with the Infrastructure Architects to identify the hardware and software requirements for the organization's infrastructure.
• Troubleshooting and resolving technical issues according to agreed service levels.
• In cooperation with internal and external resources develop our offerings.
Your qualifications
• Cisco CCNP certification or equivalent knowledge and experience in Cisco enterprise networking solutions.
• Strong understanding of networking protocols and technologies.
• Team-oriented and skilled in working within a collaborative environment.
• Good written, oral, and interpersonal communication skills in English.
• Ability to effectively prioritize and execute tasks in a high-pressure environment.
• Ability to conduct research into technology area and products as required.
• Ability to present ideas in business-friendly and user-friendly language.
• Proven analytical and problem-solving abilities.
We offer
Besides the benefits that SSAB can offer to our employees you will be given the chance to work closely together with the core business in a role that challenge you professionally and personally.
Application
Send your application no later than 13th of August 2023, Interviews will be carried out on an ongoing basis.
For more information, please contact
Banina Salkagic, Head of Network Connectivity, IT Operations, tfn +46 155 254 000.
Information regarding the Unions phone +46 243 700 00.
Background check may be a part of the recruitment process.
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
SSAB is a Nordic and US-based steel company. SSAB offers value added products and services developed in close cooperation with its customers to create a stronger, lighter and more sustainable world. SSAB has employees in over 50 countries. SSAB has production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is listed on Nasdaq Stockholm and has a secondary listing on Nasdaq Helsinki. www.ssab.com. Join us also on social media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube Visa mindre

SSAB - Technical Development Manager, Mobility

Join our global team as an Technical Development Manager for Mobility. You will play an important role in developing SSAB Europe’s position in Premium steels and taking the leadership of the green transformation within the steel industry. Location Borlänge or Hämeenlinna but can be discussed. Traveling is part of the role. Technical Development Mobility is a part of Sales and Business Development organization within SSAB Europe. The teams main purpose is t... Visa mer
Join our global team as an Technical Development Manager for Mobility. You will play an important role in developing SSAB Europe’s position in Premium steels and taking the leadership of the green transformation within the steel industry. Location Borlänge or Hämeenlinna but can be discussed. Traveling is part of the role.
Technical Development Mobility is a part of Sales and Business Development organization within SSAB Europe. The teams main purpose is to supports sales and customers in technical matters within the segments Automotive and Trucks and Buses. Main targets are to give high level of support to maintain existing business and work with development projects to create new business.
We offer
A chance to be a part of SSABs journey to become the first company to offer Fossil Free Steel
A chance to work in a global context with highly skilled colleagues all around the world
Individual development plan and on the job training
Several wellness benefits

The job
As the Technical Development Manager you will be the technical contact for SSABs external customers. You will ensure that our that our customers get a high level of support and achieve a strong technical relationship. Your main areas of responsibilities are:
Initiate and execute Technical Development projects and activities with customers upgrading to higher Premium products.
Provide relevant information and needed trainings to Sales and customers.
Support Sales and customers in terms of design, production and quality.
Technical knowledge and competence build up required to support development projects.
Coordinate with Product Development, Knowledge Service Center, Quality and other mill-based functions to ensure we are prepared to deliver according to customer technical requirements.

Who You Are
As a person, you are driven, independent and well organized, but still a great team player with excellent learning and problem solving skills. You have a Bachelor or Masters degree in Engineering or Science and it is meritorious if you have experience from the Automotive business. You have excellent communication, and presentation skills in English and Swedish or Finnish. It is a plus if you are fluent in more languages. It is important to have the right attitude and personality for this role. For this job, it will be important to have good knowledge of SSABs products, processes and business with customers relations.
Application and Recruitment process
Please send your application no later than the August 16, 2023.
Selections and interviews may take place during the application period. Welcome with your application.
If you want to have a quick chat about the position please reach out to
Jessika Schelin, Head of Technical Development Mobility, phone +46 70 370 02 68
Background check may be a part of the recruitment process.
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
SSAB is a Nordic and US-based steel company. SSAB offers value added products and services developed in close cooperation with its customers to create a stronger, lighter and more sustainable world. SSAB has employees in over 50 countries. SSAB has production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is listed on Nasdaq Stockholm and has a secondary listing on Nasdaq Helsinki. www.ssab.com. Join us also on social media Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube Visa mindre

SSAB - Koordinator Driftnära Underhåll, Kallvalsverket

Ansök    Jun 1    SSAB Emea AB    Underhållsplanerare
Som koordinator blir du en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så kommer du att vara drivande och behjälplig vid frågor från hela produktionsorganisationen kopplat till underhåll. Placeringsort Borlänge. Inom avsnitt Underhåll Kallvals arbetar cirka 50 personer uppdelat på två sektioner. Driftnära utför planerat underhåll i våra produktionsanläggningar. Alla ... Visa mer
Som koordinator blir du en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så kommer du att vara drivande och behjälplig vid frågor från hela produktionsorganisationen kopplat till underhåll. Placeringsort Borlänge.
Inom avsnitt Underhåll Kallvals arbetar cirka 50 personer uppdelat på två sektioner. Driftnära utför planerat underhåll i våra produktionsanläggningar. Alla underhållsresurser är lokalt placerade. Den viktigaste uppgiften för Driftnära är arbetet med förebyggande, bibehållande underhåll och ständiga förbättringar. Även medverkan i projekt är en viktig del.
Vårt erbjudande
En ansvarsfull och betydelsefull roll med omväxlande arbetsuppgifter med stora möjligheter till personlig utveckling.
En arbetsplats och ett företag med stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet.
Arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag och andra förmåner.

Om jobbet
Som koordinator på Driftnära Underhåll Kallvals sektion Betning/Valsning kommer du att ansvara för planering och bemanning av våra underhållsarbeten. Du kommer att arbeta i ett team med koordinatorer, beredare och utförare där ni tillsammans skapar och utför ett effektivt underhåll som ger förutsättning för en stabil produktion.
Dina huvuduppdrag är
Stötta arbetsgruppen i planering och schemaläggning kopplat till det dagliga arbetet inom före-byggande- och avhjälpande underhåll.
Felsökning, analyser samt utveckling av befintliga utrustningar, system och arbetsmetoder.
Arbeta med utvecklingen av arbetssätt, kompetens och utrustning för att förbättra arbetsmiljö, säkerhet och drifttillförlitlighet.
Som koordinator har du en central roll inom produktionen med många samarbetsytor såväl internt som externt.

Vem är du?
Rollen innebär stort mandat i frågor som påverkar produktionsutfallet. En nyckel för att lyckas i rollen som koordinator är att du kan planera och har en förmåga att få andra människor med dig. Som person är du trygg med, och har erfarenhet av, att ta ansvar och är van vid att kontrollera och kvalitetssäkra ditt arbete.
Du behöver vara trygg med att stå händelsernas centrum och att vara anpassningsbar efter förutsättningarna. Du är en lagspelare som samarbetar effektivt med andra och delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information.
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift är ett krav.
Vi söker dig som har erfarenhet av underhållsteknik och personalledning.
Har du goda kunskaper inom processteknik är detta meriterande.
Du behöver ha god datorvana samt förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Du är kommunikativ och lyhörd.
Du är strukturerad, noggrann, ansvarstagande och lojal.

Rekryteringsprocessen
Ansökan
Urval
Löpande intervjuer, träffa rekryterande chef
Eventuella tester
Återkoppling

Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Fredrik Rusack, Chef sektion Underhåll Betning & Valsning, tfn 0243-715 73
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - El/Automationsingenjör Maskinsäkerhet

Nu söker vi en person med kunskap om maskinsäkerhet till Anläggningsteknik under avsnitt Investeringar på SSAB i Borlänge. Är du lyhörd, strukturerad, kommunikativ och har ett tekniskt intresse? Troligen har du en ingenjörsutbildning och vill utvecklas inom processindustrin med fokus på maskinsäkerhet. Lockas du av att vara en nyckelspelare i arbetet med omställningsprojekt mot en fossilfri produktion? Då kan du vara vår nästa kollega. Välkommen med din an... Visa mer
Nu söker vi en person med kunskap om maskinsäkerhet till Anläggningsteknik under avsnitt Investeringar på SSAB i Borlänge. Är du lyhörd, strukturerad, kommunikativ och har ett tekniskt intresse? Troligen har du en ingenjörsutbildning och vill utvecklas inom processindustrin med fokus på maskinsäkerhet. Lockas du av att vara en nyckelspelare i arbetet med omställningsprojekt mot en fossilfri produktion? Då kan du vara vår nästa kollega. Välkommen med din ansökan redan idag.
Vårt erbjudande
Ett ansvarsfullt arbete med goda möjligheter till såväl personlig- som yrkesmässig utveckling.
Omväxlande arbetsuppgifter i ett arbetslag med bra gemenskap.
Arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Du får vara med på SSABs gröna miljö- och omställningsprocess för framtiden.

Om jobbet
I denna roll har du kunskapen gällande maskinsäkerhetskraven och hur de uppfylls. Du kommer att arbeta inom olika teknikområden kopplade till våra produktionsanläggningar. Det handlar om ny utrustning/processer samt förändringar inom el, automation eller mek med mera.
Du ingår i en engagerad och tekniskt kunnig grupp som i nära samarbete med produktion och underhåll både förbättrar befintliga produktionsanläggningar och investerar i ny utrustning och maskiner.
Du samverkar med interna och externa kunder och leverantörer där ni tillsammans skapar förutsättningarna för att leverera resultat.
Vem är du?
Du har en ingenjörsutbildning troligen inom el/automation kompletterat med erfarenhet inom maskinsäkerhet. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet inom projektledning. Vi söker dig som har flerårig arbetslivserfarenhet och erfarenhet av maskinsäkerhetsarbete, gärna inom processindustrin eller motsvarande.
Du har kunnande inom maskinsäkertsarbete, riskhantering, projektledning och upphandling och även en vana att leda mindre team.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och i rollen ser vi en lyhörd, samarbetsvillig och flexibel person med förmågan att genom kommunikation och förtroende skapa resultat och goda dialoger i sitt arbete. Du är initiativtagande, strukturerad och du har förmågan att höja blicken och se det större perspektivet.
Vi förutsätter att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Körkort är ett krav för tjänsten.
Rekryteringsprocessen
Ansök
Urval
Intervjuer
Eventuella tester
Återkoppling

Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande, Välkommen med din ansökan senast 31 juli 2023.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Erik Freiholtz, Chef Investeringar, tfn 072-553 40 80
Torbjörn Jalkenäs, Chef Anläggningsteknik, tfn 076-112 94 13
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Ingenjör med inriktning mot processindustri

SSAB Borlänge söker en processutvecklare till varmvals inom valsning och kylning. Du tycker om att samarbeta med andra för att utveckla processer och arbetssätt. Bidra till att skapa en lättare, starkare och mer hållbar värld i ett företag som strävar efter att bli världens säkraste. Välkommen med din ansökan! På avdelning varmvals producerar vi höghållfast stål genom värmning, valsning och kylning i en högteknologisk kontinuerlig process. Tillsammans med ... Visa mer
SSAB Borlänge söker en processutvecklare till varmvals inom valsning och kylning. Du tycker om att samarbeta med andra för att utveckla processer och arbetssätt. Bidra till att skapa en lättare, starkare och mer hållbar värld i ett företag som strävar efter att bli världens säkraste. Välkommen med din ansökan!
På avdelning varmvals producerar vi höghållfast stål genom värmning, valsning och kylning i en högteknologisk kontinuerlig process. Tillsammans med dina kollegor driver du både mindre och större utvecklingsuppdrag för att långsiktigt förbättra våra produkter, processer och anläggningar mot uppsatta mål.
Vårt erbjudande
• En utvecklande och stimulerande roll med möjligheter till utveckling.
• Arbetstidsförkortning och flextid.
• Friskvårdsbidrag, gratis gym och träningspass.
• En aktiv fritidsstiftelse som har ett antal stugor och lägenheter runt om i Sverige.
• Fritidssektioner inom olika områden som Fiske, Golf, Jakt, konst, Mc med mera.
• Vi erbjuder ett omväxlande, ansvarsfullt arbete i ett team av kompetenta medarbetare.
Om jobbet
Som processutvecklare arbetar du med att förbättra kvalitet, produktivitet och tillgänglighet i linjerna. Arbetet med valsningsprocessen är en viktig del då kvalitetskraven på våra produkter är höga. Vår målsättning är att göra detta parallellt med att vi utvecklar medarbetare och organisation mot ett säkert och intressant arbete.
SSAB bygger för framtiden med flera investeringar och omställning mot en fossilfri verksamhet. Som Processutvecklare kommer du att ingå i förbättringsgrupper där en kombination av dagligt arbete och förbättringar är en naturlig del i arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig med teknisk högskoleutbildning, gärna civilingenjör, eller motsvarande teknisk kompetens och erfarenhet.
Du ska ha stort intresse av att utveckla teknik och arbetssätt samt ha en medskapande attityd och vilja arbeta både självständigt och tycka om att vara en del i våra förbättringsgrupper. Även förmåga att jobba praktiskt med uppkomna störningar i produktion likväl som med långsiktiga förbättringar och projekt.
Erfarenhet av processutveckling, produktutveckling, förbättringsarbete och problemlösningsverktyg är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga och en lösningsorienterad inställning. Du är analytisk och systematisk. Tar initiativ och driver dina uppgifter i mål.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Rekryteringsprocessen
• Ansök
• Urval
• Intervjuer
• Eventuella tester
• Återkoppling
Sista ansökningsdag
20 augusti 2023
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna
Mathias Forsberg, Avsnittschef Media, tfn 0243-71593.
Patrik Ahlin, Avsnittschef Valsning, tfn 0243-71809.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - .Net Utvecklare

Ansök    Maj 29    SSAB Emea AB    IT-tekniker/Datatekniker
Den förra generationens industriella IT-system behöver fasas ut och som .Net-utvecklare är du med och skapar de nya lösningarna som har en hög driftsäkerhet och möjliggör förbättringar av produktionsprocesserna. Som .Net-utvecklare arbetar du på avdelningen Systemutveckling som har ansvar för de produktionsrelaterade IT-systemen. Tillsammans med övriga kollegor ansvarar du för design, utveckling, test och drift av de IT-system som övervakar och styr produk... Visa mer
Den förra generationens industriella IT-system behöver fasas ut och som .Net-utvecklare är du med och skapar de nya lösningarna som har en hög driftsäkerhet och möjliggör förbättringar av produktionsprocesserna.
Som .Net-utvecklare arbetar du på avdelningen Systemutveckling som har ansvar för de produktionsrelaterade IT-systemen. Tillsammans med övriga kollegor ansvarar du för design, utveckling, test och drift av de IT-system som övervakar och styr produktionsprocesserna hos SSAB Borlänge.
Vårt erbjudande
• En utvecklande roll där du skapar lösningar som hjälper produktionspersonalen.
• Möjlighet till arbete på distans.
• Gratis gym, träningspass och friskvårdsbidrag.
• En roll i en industri som är under stor utveckling inom miljö och hållbarhet.
Om jobbet
Du arbetar tillsammans med dina kollegor i ett utvecklingsteam där ni utvecklar IT-system som stödjer produktionens behov. Ni har en löpande dialog med slutanvändarna och skapar lösningar som är lättanvända och förenklar vardagen för de som arbetar i produktionen. Vi tror att du både brinner för teknik och att få teknik att fungera ihop med människor. Du är intresserad av att förstå hur IT-systemen samverkar med produktionsprocesserna för att kunna ta fram lösningsförslag som löser produktionens behov.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har en utbildning inom ett område relaterat till datavetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har erfarenhet av utveckling i C#/.Net
• Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
• Erfarenhet av industriella IT-system (MES, SCADA) är meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med gRPC, WPF, WCF, React, Git eller är meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med agila metoder är meriterande.
Sista ansökningsdag
25 juni 2023
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna
Fredrik Smed, chef Systemutveckling, tfn 0243-711 95.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Väktare Företagsskydd

Ansök    Maj 29    SSAB Emea AB    Väktare
Företagsskydd AB söker skiftgående väktare till vår bevakningsverksamhet i Borlänge. Vi erbjuder ett varierande arbete med utvecklingsmöjligheter. Företagsskydd är ett dotterbolag till SSAB och ansvarar för bevakningen vid SSAB industriområde i Borlänge. Om tjänsterna I uppdraget som skiftgående väktare ingår stationär och ronderande bevakning. Verksamheten pågår dygnet runt och medför skiftgång enligt gällande 5-skiftsschema med tre personer/skiftlag. Som... Visa mer
Företagsskydd AB söker skiftgående väktare till vår bevakningsverksamhet i Borlänge. Vi erbjuder ett varierande arbete med utvecklingsmöjligheter. Företagsskydd är ett dotterbolag till SSAB och ansvarar för bevakningen vid SSAB industriområde i Borlänge.
Om tjänsterna
I uppdraget som skiftgående väktare ingår stationär och ronderande bevakning. Verksamheten pågår dygnet runt och medför skiftgång enligt gällande 5-skiftsschema med tre personer/skiftlag.
Som väktare kommer du att vara anställd av Företagsskydd AB och anställningen omfattas av IF Metalls kollektivavtal.
Vi erbjuder
- Ett omväxlande arbete med stort focus på säkerhet
- En arbetsplats där flexibilitet är viktigt
- Friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Om jobbet
Vid stationärt arbete ansvarar du för kontroll vid in- och utpassering, nyckelhantering, receptionsuppgifter, kameraövervakning och fjärrstyrning av grindar och portar. Övervakar SSABs interna brandlarm, gaslarm och inbrottslarm.
Som ronderande väktare skyddar du egendom, byggnader och lokaler mot brand, skador och förebygger stöld inom moderbolaget samt förebyggande brandskyddsarbetet inom SSABs industriområde. Du agerar som första insats i händelse av brand eller olycksfall och får erforderlig utbildning för uppdraget via bolaget. Ronderingen sker till fots i industrilokaler, kontor och verkstäder tillsammans med områdesbevakning i bil.
Dina huvuduppdrag är
- Ronderande väktare
- Övervakning av interna brandlarm, gaslarm mm
- Första insats vid händelser.
Vem är du
- Du bör ha genomfört 3-årigt gymnasium eller motsvarande utbildning och du har en aktuell väktarutbildning VU1 samt VU2 med godkänt resultat.
- Dina personliga egenskaper är av stor betydelse, då arbetet innebär varierande arbetsuppgifter som behöver lösas på ett kundorienterat arbetssätt.
- Du har en känsla för service och har god kommunikationsförmåga och att du behärskar det engelska språket såväl som det svenska.
- Du är en person som trivs med ett omväxlande tempo och att arbeta i grupp men även självständigt.
- Du är lösningsfokuserad och har en förmåga att snabbt prioritera akuta händelser.
B-körkort är ett krav och har du arbetat som brandman är det meriterande.
Rekryteringsprocessen:
- Ansökan
- Löpande intervjuer
- Tester
- Återkoppling
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna
Ingela Bergström, Säkerhetschef, tfn 0243-723 18.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
?SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

Maskinoperatör

Vi söker två maskinoperatörer med stort teknikintresse och engagemang. På vår avdelning Centrala Verkstäder kommer du vara en viktig del i arbetet att reparera och tillverka reservdelar för våra produktionsanläggningar. SSAB är just nu inne i en mycket utvecklande fas med omställning till fossilfri tillverkning inom snar framtid. Placeringsort Borlänge Vi erbjuder Ett omväxlande jobb i ett en grupporganiserad organisation Friskvårdsbidrag och andra förmåne... Visa mer
Vi söker två maskinoperatörer med stort teknikintresse och engagemang. På vår avdelning Centrala Verkstäder kommer du vara en viktig del i arbetet att reparera och tillverka reservdelar för våra produktionsanläggningar.
SSAB är just nu inne i en mycket utvecklande fas med omställning till fossilfri tillverkning inom snar framtid. Placeringsort Borlänge
Vi erbjuder
Ett omväxlande jobb i ett en grupporganiserad organisation
Friskvårdsbidrag och andra förmåner
En arbetsplats och ett företag med stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet
Om tjänsten
I vår huvudsakliga verksamhet arbetar vi med skärande bearbetning såsom svarvning, fräsning och slipning
Vem är Du
CNC operatör med grönt certifikat
Teknisk utbildning på lägst gymnasienivå
God datorvana med erfarenhet från IFS eller liknande system
Kunskaper i ritningsläsning och mätdon


Rekryteringsprocessen
Ansök
Urval
Intervju
Ev tester
Återkoppling
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Mikael Egerth, Sektionschef Marskinservice, tfn 0243-714 68
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Tekniker Mekanik & Eldfast

Produktionsnära underhåll Varmvals söker en tekniker inom mekanik och eldfast. Du blir en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så kommer du att vara drivande och behjälplig vid frågor från hela produktionsorganisationen kopplat till underhåll. Placeringsort Borlänge. Inom avsnittet Underhåll Varmvals arbetar cirka 50 personer. I rollen som tekniker ingår arbet... Visa mer
Produktionsnära underhåll Varmvals söker en tekniker inom mekanik och eldfast. Du blir en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så kommer du att vara drivande och behjälplig vid frågor från hela produktionsorganisationen kopplat till underhåll. Placeringsort Borlänge.
Inom avsnittet Underhåll Varmvals arbetar cirka 50 personer. I rollen som tekniker ingår arbetsuppgifter som förebyggande underhåll, djupare felsökning, felanalyser samt förbättringar av befintlig utrustning och system. Du kommer att leda underhållet tillsammans med vald leverantör, för det eldfasta med koordinering, beredning och uppföljning av leverans, samt leda våra investeringsprojekt inom eldfast.
Vårt erbjudande
Ett jobb inom en industri i utveckling
Utveckling i en verksamhet med stor potential och framdrift
Arbetstidsförkortning och flextid
Friskvård och andra förmåner

Om jobbet
Som tekniker kommer du att vara Borlänges kontaktperson för upphandling samt delaktig i ortsövergripande team för eldfast. Du är en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så är du behjälplig vid frågor från hela produktionsorganisationen.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom Mekanik på lägst gymnasienivå i kombination med några års arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom processindustrin eller likande verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet inom konstruktion, förbränningsteknik, eldfast och projektledning.
Du har
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Struktur och noggrannhet
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
God kommunikativ förmåga
Hög kompetens inom mekanik

Rekryteringsprocessen
Ansök
Urval
Intervjuer
Eventuella tester
Återkoppling

Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Lars Ekroth, Chef avsnitt Underhåll Varmvals, tfn 0243-725 11
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

Eltekniker Produktionsnära UH Varmvalsverket

Ansök    Maj 22    SSAB Emea AB    Eltekniker
Som eltekniker inom el och automation blir du en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så kommer du att vara behjälplig vid frågor från hela produktionsorganisationen kopplat till underhåll. Placeringsort Borlänge. SSAB befinner sig i ett expansivt skede och bygger ut för framtiden med flera investeringar och ombyggnationer. Vårt erbjudande Ett jobb inom en ind... Visa mer
Som eltekniker inom el och automation blir du en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så kommer du att vara behjälplig vid frågor från hela produktionsorganisationen kopplat till underhåll. Placeringsort Borlänge.
SSAB befinner sig i ett expansivt skede och bygger ut för framtiden med flera investeringar och ombyggnationer.
Vårt erbjudande
Ett jobb inom en industri i utveckling
Grupporganiserat arbetssätt
Utveckling i en verksamhet med stor potential och framdrift
Arbetstidsförkortning, friskvård och andra förmåner

Om jobbet
I rollen som automationstekniker ingår arbetsuppgifter som förebyggande underhåll, djupare felsökning, felanalyser samt förbättring av befintlig utrustning och system. Vid behov kommer du även att vara delaktig i något av våra pågående investeringsprojekt. Som tekniker inom el och automation är du en viktig kugge i arbetet mot en högre grad av digitaliserat tillståndsbaserat underhåll. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så är du behjälplig vid frågor från hela produktionsorganisationen kopplat till underhåll.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom el och automation på lägst gymnasienivå i kombination med några års arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom processindustrin eller likande verksamhet.
Det är meriterande om du har akademisk utbildning inom området eller motsvarande relevant utbildning. Har du dessutom arbetat med IBA, Siemens PCS 7, Siemens S7, ABB AC450, ABB 800xA, ACS600, ACS800, ACS 880, instrument- och förbränningsteknik samt AC-/DC- drifter eller liknande arbetsuppgifter så är det meriterande, men inte ett krav. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av nätverk och IT-system.
Du har
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Struktur och noggrannhet
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
God kommunikativ förmåga
Spetskompetens inom el-teknik

Rekryteringsprocessen
Ansök
Urval
Intervjuer
Eventuella tester
Återkoppling

Ansökan
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan!
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna. https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Mattias Gidlund, Sektionschef UH- VV El, tfn 0243-711 14
Lars Ekroth, avsnitts Chef UH- VV, tfn 0243-725 11
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Solution Architect - Advanced Planning and Scheduling

Ansök    Maj 12    SSAB Emea AB    Systemdesigner
If you haven´t heard, we are changing the world – for real! Do you want to be a part of our journey towards Fossil Free Steel in an exciting role directly influencing our transformation? We are looking now for a Solution Architect for Advanced Planning and Scheduling. Location Sweden or Finland. SSAB will build the world’s first fossil free steel mills in Raahe, Finland and Luleå, Sweden. The new mills will be greenfield and will require new IT systems sup... Visa mer
If you haven´t heard, we are changing the world – for real! Do you want to be a part of our journey towards Fossil Free Steel in an exciting role directly influencing our transformation? We are looking now for a Solution Architect for Advanced Planning and Scheduling. Location Sweden or Finland.
SSAB will build the world’s first fossil free steel mills in Raahe, Finland and Luleå, Sweden. The new mills will be greenfield and will require new IT systems supporting new business and production processes.This transformation program is expected to last 4-8y and it will involve hundreds of people. It will be one of a kind in the Nordic Industry, creating a new future for SSAB and leading the way for the whole steel industry.
We are looking for a Solution Architect for Advanced Planning and Scheduling to expand our team responsible for designing and delivering the new IT systems for our future mills. You will work with Lead Architects and other Solution Architects to ensure end-to-end application landscape meets business and operating model requirements and deliver tangible value for SSAB. You will report to the Head of Production Platform.
We offer
the possibility to work from home and at the office
a chance to work in a global context with colleagues both in Sweden and Finland
the opportunity to be part of our fossil free steel journey, eliminating CO2 emissions by 10% for Sweden and 7% for Finland by 2030
the chance to work closely together with the core business and production operations in a role that challenges you professionally and personally

· As a Solution architect, you will
be responsible for translating business requirements into IT solution specification.
participate in evaluating software vendors, solution components and approaches.
work closely with Lead Architects and other SA’s to develop solution architecture and ensure end-to-end application landscape meets business and operating model requirements.

In the next phase, you will
be responsible of the blueprinting of the solution,
be responsible of designing the software
will be engaged in implementation and go live.

If you are forward-looking, ready to learn with a can-do- attitude we are sure that you will enjoy working in our team and at SSAB. To fit in with us you need to be driven, true and ahead – which is our values guiding us going forward. We are looking for a team player that will contribute to our team spirit with well-developed communicative skills and the ability to adapt to different audiences – from business owners to end-users.
Who you are
To be successful in this job, you need to have experience from IT solutions related to planning, scheduling and optimization of shop floor operations and complex industrial processes. We expect you to have generic industry knowledge and overall understanding of different planning levels and their roles in a manufacturing enterprise. Understanding of integration needs towards both enterprise resource planning and process automation systems is needed, as well as the ability to translate business requirements into overall solution architecture and to resolve conflicting needs. Your ability to understand end-to-end application architectures and critical integration points towards other solutions will also be important.
Selections and interviews will take place during the application period. Welcome with your application!
If you want to have a quick chat about the position, please reach out to
Maria Germain, Head of Production Platform within Fossil Free Business Platforms, Maria Germain, LinkedIn
Background check may be a part of the recruitment process.
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
SSAB is a Nordic and US-based steel company. SSAB offers value added products and services developed in close cooperation with its customers to create a stronger, lighter and more sustainable world. SSAB has employees in over 50 countries. SSAB has production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is listed on Nasdaq Stockholm and has a secondary listing on Nasdaq Helsinki. www.ssab.com. Join us also on social media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube Visa mindre

SSAB - Solution Architect - Manufacturing Operations Management

Ansök    Maj 12    SSAB Emea AB    Systemdesigner
If you haven´t heard, we are changing the world – for real! Do you want to be a part of our journey towards Fossil Free Steel in an exciting role directly influencing our transformation? We are looking now for a Solution Architect for Manufacturing Operations Management. Location Sweden or Finland. SSAB will build the world’s first fossil free steel mills in Raahe, Finland and Luleå, Sweden. The new mills will be greenfield and will require new IT systems ... Visa mer
If you haven´t heard, we are changing the world – for real! Do you want to be a part of our journey towards Fossil Free Steel in an exciting role directly influencing our transformation? We are looking now for a Solution Architect for Manufacturing Operations Management. Location Sweden or Finland.
SSAB will build the world’s first fossil free steel mills in Raahe, Finland and Luleå, Sweden. The new mills will be greenfield and will require new IT systems supporting new business and production processes.This transformation program is expected to last 4-8y and it will involve hundreds of people. It will be one of a kind in the Nordic Industry, creating a new future for SSAB and leading the way for the whole steel industry.
We are looking for a Solution Architect for Manufacturing Operations Management to expand our team responsible for designing and delivering the new IT systems for our future mills. You will work with Lead Architects and other Solution Architects to ensure end-to-end application landscape meets business and operating model requirements and deliver tangible value for SSAB. You will report to the Head of Production Platform.
We offer
the possibility to work from home and at the office
a chance to work in a global context with colleagues both in Sweden and Finland
the opportunity to be part of our fossil free steel journey, eliminating CO2 emissions by 10% for Sweden and 7% for Finland by 2030
the chance to work closely together with the core business and production operations in a role that challenges you professionally and personally

As a Solution architect, you will
be responsible for translating business requirements into IT solution specification.
participate in evaluating software vendors, solution components and approaches.
work closely with Lead Architects and other SA’s to develop solution architecture and ensure end-to-end application landscape meets business and operating model requirements.

In the next phase, you will
be responsible of the blueprinting of the solution,
be responsible of designing the software
will be engaged in implementation and go live.

If you are forward-looking, ready to learn with a can-do- attitude we are sure that you will enjoy working in our team and at SSAB. To fit in with us you need to be driven, true and ahead – which is our values guiding us going forward. We are looking for a team player that will contribute to our team spirit with well-developed communicative skills and the ability to adapt to different audiences – from business owners to end-users.
Who you are
To be successful in this job, you need to have experience from Manufacturing Operations Management (MOM) related IT solutions. We expect you to have generic industry and business understanding relevant to maximizing productivity of operations and optimizing material flows. Understanding of integration needs towards both enterprise resource planning and process automation systems is needed, as well as the ability to translate business requirements into overall solution architecture and to resolve conflicting needs. Your ability to understand end-to-end application architectures and critical integration points towards other solutions will also be key.
Selections and interviews will take place during the application period. Welcome with your application!
If you want to have a quick chat about the position, please reach out to
Maria Germain, Head of Production Platform within Fossil Free Business Platforms, Maria Germain, LinkedIn
Background check may be a part of the recruitment process.
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
SSAB is a Nordic and US-based steel company. SSAB offers value added products and services developed in close cooperation with its customers to create a stronger, lighter and more sustainable world. SSAB has employees in over 50 countries. SSAB has production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is listed on Nasdaq Stockholm and has a secondary listing on Nasdaq Helsinki. www.ssab.com. Join us also on social media : Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube Visa mindre

SSAB - Skiftgående Operatör Sektion Media

Är du ansvarstagande och gillar omväxling? Sektion Media förser SSAB i Borlänge med energi i form av ånga, hetvatten och energigaser. Vi hanterar även kylvatten och processvatten. Nu söker vi en skiftgående operatör till vår verksamhet. Placeringsort Borlänge. På sektionen jobbar 26 medarbetare och vår verksamhet bedrivs dygnet runt under alla veckans dagar. Tillsammans med dina kollegor ser du till våra produktionsanläggningar körs och övervakas på ett sä... Visa mer
Är du ansvarstagande och gillar omväxling? Sektion Media förser SSAB i Borlänge med energi i form av ånga, hetvatten och energigaser. Vi hanterar även kylvatten och processvatten. Nu söker vi en skiftgående operatör till vår verksamhet. Placeringsort Borlänge.
På sektionen jobbar 26 medarbetare och vår verksamhet bedrivs dygnet runt under alla veckans dagar. Tillsammans med dina kollegor ser du till våra produktionsanläggningar körs och övervakas på ett säkert, effektivt och miljömässigt sätt. Utöver drift och övervakning ingår att utföra egenkontroll och fortlöpande tillsyn enligt fastlagda planer.
Tjänsten innebär både dag, natt och helgarbete.
Vårt erbjudande
• Ett spännande arbete med många olika processdelar
• Friskvårdsbidrag
• En aktiv fritidsstiftelse som har ett antal stugor och lägenheter runt om i Sverige
• Fritidssektioner inom olika områden som Fiske, Golf, Jakt, konst, Mc med mera
• Vi erbjuder ett omväxlande, ansvarsfullt arbete i ett team av kompetenta medarbetare.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om jobbet
Som skiftgående operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
• Drift och övervakning inklusive rondering
• Avställning/återställning av anläggning
• Processoptimering och anläggningseffektivitet
• Operatörsunderhåll, egenkontroll och fortlöpande tillsyn.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom området, exempelvis KY/YH-utbildning eller annan teknisk utbildning som riktar sig till värme- och kraftproducerande industri. Erfarenhet från att köra likvärda anläggningar, och att du är certifierad pannskötare för kategori 1 är meriterande.
Som person drivs du av ett resultat- och målinriktat arbetssätt och har styrkan att hantera krävande situationer och tar ditt fulla ansvar. För rollen är det viktigt att du är kommunikativ och värdesätter samarbete tillsammans med ett högt säkerhetstänk. Ditt arbetssätt är strukturerat, din kommunikation är tydlig och med en förmåga att lösa problem. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Körkort B erfordras.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har en förmåga att samarbeta med andra och genererar positiv energi på arbetsplatsen. Du är ansvarsfull, noggrann och förstår vikten av att arbetet utförs med god kvalitet och under säkra former. Vi tror även att du är praktiskt lagd och har ett genuint intresse av att arbeta inom en industri.
Rekryteringsprocessen
• Ansök
• Kom och träffa oss på plats
• En hälsokontroll genomförs
• Signera avtal!
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Pär Hansson, Sektionschef Media, Telefon 0243-709 28.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
?SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Supply Strategy Analyst

Ansök    Maj 5    SSAB Emea AB    Marknadsanalytiker
Do you want to contribute to shaping SSAB’s future and help us transform the global steel industry? SSAB is hiring a Supply Strategy Analyst to work with macro- and scenario analysis for our future raw material supply strategy. Location: Stockholm or other locations where SSAB have a presence. SSAB is a global steel company with a leading position in high-strength steels and related services. Our vision is a stronger, lighter, and more sustainable world. S... Visa mer
Do you want to contribute to shaping SSAB’s future and help us transform the global steel industry? SSAB is hiring a Supply Strategy Analyst to work with macro- and scenario analysis for our future raw material supply strategy.
Location: Stockholm or other locations where SSAB have a presence.
SSAB is a global steel company with a leading position in high-strength steels and related services. Our vision is a stronger, lighter, and more sustainable world. SSAB aims to be the first, in 2026, to offer fossil-free steel to the market and largely eliminate carbon dioxide emissions from our own operations in around 2030.
The role
Shaping SSAB’s future strategy for raw material supply is dependent on a deep understanding of global macro trends, forecasts for key commodities used in SSAB’s production as well as analysis of various different supply scenarios. SSAB is therefore looking for a Supply Strategy Analyst to strengthen our fossil free supply strategy team.
In this role, your main responsibilities will be:
• Monitoring of global macro trends
• Analysis of the effects of macro trends on relevant commodities (e.g. iron ore, ferrous scrap, electricity, biogas, bio carbon, etc.)
• Analysis of price forecasts for relevant commodities
• Monitoring of competitor and industry developments
• Developing and managing models for scenario analysis of various raw material strategies as well as their impact on SSAB’s business.
The role will be reporting to the Head of Fossil Free Supply Strategy. Location is preferably in Stockholm, but can be flexible across SSAB sites in Sweden and Finland.
What we are looking for
The candidate should ideally have strengths, or the evidence for a developing strengths, in the following areas:
• Strong analytical capabilities with the ability to structure and manage complex problems.
• The ability to extract key information and draw conclusions from large sets of data.
• An interest in analyzing and compiling data.
• A detail-oriented personality.
• A genuine interest for the steel industry and the journey ahead for SSAB.
What we are offering
• A challenging role in an international setting
• The possibility to play a key role in shaping the future of SSAB.
Qualification and experience
• Engineering degree or equivalent.
• Previous experience from data analytics, consulting or similar is merited
• Previous experience from the steel industry is merited
• Very good English needed, Swedish and/or Finish is an additional merit.
The Recruitment Process
- You Apply
- Answer Prerecorded Questions
- Tests
- Interview & Meet the Team
- Sign!
Application
Please send your application no later than 28th of May 2023.
For more information, please contact the hiring manager:
Per Åström, Head of Fossil Free Supply Strategy, tel +46 70 233 08 13.
Background check may be a part of the recruitment process.
We decline contacts from recruitment agencies and ad sellers regarding this advertisement.
?SSAB is a Nordic and US-based steel company. SSAB offers value added products and services developed in close cooperation with its customers to create a stronger, lighter and more sustainable world. SSAB has employees in over 50 countries. SSAB has production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is listed on Nasdaq Stockholm and has a secondary listing on Nasdaq Helsinki. www.ssab.com. Join us also on social media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube Visa mindre

SSAB - Projektledare Investeringar

Nu söker vi två projektledare inom investeringar till SSAB i Borlänge. Är du lyhörd, strukturerad, kommunikativ och har ett tekniskt intresse? Troligen har du en ingenjörsutbildning och vill utvecklas inom processindustrin där du får möjlighet att driva projekt. Lockas du av att vara en nyckelspelare i arbetet med omställningsprojekt mot en fossilfri produktion? Då kan du vara vår nästa kollega. Välkommen med din ansökan redan idag. Vårt erbjudande Ett ans... Visa mer
Nu söker vi två projektledare inom investeringar till SSAB i Borlänge. Är du lyhörd, strukturerad, kommunikativ och har ett tekniskt intresse? Troligen har du en ingenjörsutbildning och vill utvecklas inom processindustrin där du får möjlighet att driva projekt. Lockas du av att vara en nyckelspelare i arbetet med omställningsprojekt mot en fossilfri produktion? Då kan du vara vår nästa kollega. Välkommen med din ansökan redan idag.
Vårt erbjudande
Ett ansvarsfullt arbete med goda möjligheter till såväl personlig- som yrkesmässig utveckling.
Omväxlande arbetsuppgifter i ett arbetslag med bra gemenskap.
Arbetstidsförkortning, friskvård och andra förmåner.
Du får vara med på SSABs gröna miljö- och omställningsprocess för framtiden.

Om jobbet
I rollen som projektledare är du ansvarig för att planera och genomföra projekt, där du även har det ekonomiska ansvaret. Uppdragen omfattar projektledning av förstudier, genomförande och idrifttagning.
Du kommer att få arbeta med att leda projekt inom olika teknikområden kopplade till våra produktionsanläggningar. Det kan röra sig om förändringar inom el, automation eller mek med mera.
Du ingår i en engagerad och tekniskt kunnig grupp som i nära samarbete med produktion och underhåll både förbättrar befintliga produktionsanläggningar och investerar i ny utrustning och maskiner.
Ni samverkar med interna och externa kunder och leverantörer där ni tillsammans skapar förutsättningarna för att leverera resultat.
Vem är du?
Vi söker dig som har flerårig arbetslivserfarenhet och erfarenhet av projektledning, gärna inom processindustrin eller motsvarande.
Troligen har du kunnande inom projektplanering, riskhantering och upphandling och även en vana att leda mindre team.
Vi tror att du i grunden har en ingenjörsutbildning eller motsvarande inom relevant område.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och i rollen ser vi en lyhörd, samarbetsvillig och flexibel person med förmågan att genom kommunikation och förtroende skapa resultat och goda dialoger i ditt arbete.
Du är initiativtagande, strukturerad och du har förmågan att höja blicken och se det större perspektivet. Vi förutsätter att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Körkort är ett krav för tjänsten.
Rekryteringsprocessen
Ansök
Urval
Intervjuer
Eventuella tester
Återkoppling

Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande, Välkommen med din ansökan
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna. https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Om du har frågor eller funderingar, hör av dig till
Erik Freiholtz, Chef avsnitt Investeringar, tfn 072-553 40 80
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Chef Fältservice

Ansök    Maj 9    SSAB Emea AB    Underhållschef
Brinner du för förbättringar och drivs av att utveckla människor och processer? Som chef vid sektion Fältservice inom underhåll ansvarar du för utvecklingen på din sektion i enighet med SSABs strategi och värderingar samt med fokus på människa och teknik. Placeringsort Borlänge. Vårt erbjudande En utvecklande och omväxlande ledarroll i en framåtsträvande underhållsorganisation. Du får följa med oss på förändringsresan i SSABs kvalitets och miljöarbete. Ett... Visa mer
Brinner du för förbättringar och drivs av att utveckla människor och processer? Som chef vid sektion Fältservice inom underhåll ansvarar du för utvecklingen på din sektion i enighet med SSABs strategi och värderingar samt med fokus på människa och teknik. Placeringsort Borlänge.
Vårt erbjudande
En utvecklande och omväxlande ledarroll i en framåtsträvande underhållsorganisation.
Du får följa med oss på förändringsresan i SSABs kvalitets och miljöarbete.
Ett arbete i ett kompetent team som samarbetar och delar med sig.
Du kommer att ha många kontakter och intressanta arbetsuppgifter.
Gratis gym, träningspass och friskvårdsbidrag.

Om jobbet
Du kommer ingå i en central grupp som jobbar med underhåll av elkraft och elmotorer och batterier i våra processer över hela verksområdet. Fältservice består av cirka 11 medarbetare, alla elektriker. Som chef inom underhåll ansvarar du för utvecklingen på din sektion i enighet med SSABs strategi och värderingar samt med fokus på människa och teknik.
Gruppen du leder har gedigen erfarenhet av både förebyggande som avhjälpande underhåll inom teknikområdet.
Du kommer att ingå i ledningsgruppen för centralt underhåll.
Arbetstiden är dagtid.
Vem är du?
Vi söker dig som har ledarerfarenhet inom underhåll/processindustri.
Har du teknisk utbildning eller motsvarande dokumenterad kunskap inom teknikområdet är detta meriterande.
För att lyckas i rollen är det av stor betydelse att du som chef är närvarande och coachande i ditt ledarskap samt att du drivs av att utveckla människor och processer. Du behöver känna motivation för att arbeta med ständiga förbättringar.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom ledarskap, engagemang, ansvarskänsla, initiativförmåga, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Du bör ha lätt för att kommunicera med personer på olika nivåer och i olika roller, såväl internt inom SSAB som med externa leverantörer.
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Stefan Peleback, Chef avsnitt Centralt Underhåll, tfn 0243-712 52.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Logistikutvecklare Centralförrådet

Ansök    Apr 26    SSAB Emea AB    Logistikingenjör
Vill du ha ett spännande arbete där du får en överblick av SSABs interna godsflöde? Som logistikutvecklare på centralförrådet blir ditt uppdrag att arbeta med ständiga förbättringar kopplat till förråds- och lageroptimering. Placeringsort Borlänge. Arbetsuppgifter SSABs centralförråd är centralt organiserad och samverkan med alla organisationsnivåer inom produktionen. Tillsammans levererar vi, i nära samarbete med produktionsenheterna, kvalificerade tjänst... Visa mer
Vill du ha ett spännande arbete där du får en överblick av SSABs interna godsflöde? Som logistikutvecklare på centralförrådet blir ditt uppdrag att arbeta med ständiga förbättringar kopplat till förråds- och lageroptimering. Placeringsort Borlänge.
Arbetsuppgifter
SSABs centralförråd är centralt organiserad och samverkan med alla organisationsnivåer inom produktionen. Tillsammans levererar vi, i nära samarbete med produktionsenheterna, kvalificerade tjänster av god kvalitet. Du kommer arbeta med att delta och leda projekt samt driva förbättringsarbete kopplat till reservdelsflöden inom SSAB. Det kan tex handla om att dimensionera och bygga förråd, hitta bästa sätt att flöda material/reservdelar till våra kunder och analysera hur vi långsiktigt kan optimera våra ytor och processer för att vara så effektiva som möjligt, med säkerhet som första prioritet. Du kommer också ha en aktiv roll i sektionens säkerhets och arbetsmiljöarbete kopplat till ständiga förbättringar. Arbetet kommer innefatta ett kontaktnät både internt och externt med våra leverantörer.
I ditt arbete med den lokala ledningsgruppen och förrådspersonalen kommer du lära dig mycket om SSAB way och tillämpa det för att förbättra verksamhetens processer och hantera dagliga utmaningar.
Arbetsuppgifterna ställer krav på initiativförmåga, kreativitet, självständigt arbete och kunna arbeta i flera olika system.
I rollen kommer det även ingå att ersätta sektionschefen vid behov.
Vem är du?
Vi tror att du som söker har akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom Logistik, Supply Chain eller annat relevant område.
Som person är du driven, duktig på att samarbeta och bygga goda relationer. Du har lätt för att se avvikelser och arbeta för att minska dessa. Du brinner för logistikutveckling och förbättringsarbete samtidigt som du vet att tålamod och ihärdighet behövs då vissa verksamhetsförändringar är komplexa och tar tid att genomföra.
Då vi arbetar tvärfunktionellt är det viktigt att ha en bra dialog och relation med personer i processen, våra kunder och såklart med kollegor. Stor vikt kommer läggas vid detta.
Krav på B-körkort.
Vi erbjuder
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Clara Lönntorp, Chef sektion Centralförråd, tfn 0243-71741.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering. Visa mindre

SSAB - Automationselektriker Driftnära Underhåll

Ansök    Apr 19    SSAB Emea AB    Automationselektriker
Är du utbildad automationselektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ, drivande och trivs med att arbeta självständigt? Då är du den vi söker. Du kommer att få arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge. Vi söker nu automationselektriker till vår underhållsorganisation på SSAB med placering på driftnä... Visa mer
Är du utbildad automationselektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ, drivande och trivs med att arbeta självständigt? Då är du den vi söker. Du kommer att få arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge.
Vi söker nu automationselektriker till vår underhållsorganisation på SSAB med placering på driftnära underhåll kallvals. Du kommer i huvudsak att arbeta med förebyggande underhåll och tillståndskontroller av all förekommande el-utrustning och drivsystem i fält och är därför en viktig kugge i det förebyggande underhållsarbetet på SSAB Borlänge.
Du blir delaktig i vårt underhållsarbete i produktionen. Eftersom du är tekniskt duktig inom ditt område så är du behjälplig vid frågor från organisationen kopplat till underhåll. Tillsammans i arbetsgruppen driver ni utvecklingen och förbättringsarbetet av tillståndsbaserat och förebyggande underhåll inom ert område.
Du kommer även att vara delaktig i förbättringsarbeten och projekt.
I det dagliga arbetet jobbar du administrativt i vårt underhållssystem IFS med att bland annat planera arbetsorder och beställa reservdelar. Du planerar in service samt beställer reparationer av all förekommande el-utrustning. Mätteknik och tillståndsövervakning av el-utrustning ingår också i arbetet.
Arbetstiden är dagtid med möjlighet till flex.
Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom el, automation, styr-/reglerteknik eller drivsystem, alternativt har motsvarande dokumenterad kunskap inom el. Har du specifik kunskap eller erfarenhet inom el, automation och/ eller AC-/DC- drifter är detta meriterande. Det är även önskvärt, men ej ett krav att du har erfarenhet av nätverk och IT-system.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav då dokumentation och kommunikation med leverantörer sker på dessa språk. Körkort B är ett krav för tjänsten.
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och för tjänsten som elektriker söker vi en noggrann och strukturerad person. För att trivas i rollen tror vi att du har en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du behöver kunna ta initiativ och vara drivande i arbetet när situationen kräver. Eftersom du kommer att har ett tätt samarbete med både interna och externa kollegor söker vi dig som är kommunikativ och känner dig trygg med att ta kontakt med olika roller och befattningar inom verksamheten, såväl interna som externa.
På SSAB har vi ett grupporganiserat arbetssätt vilket ställer krav på din och arbetsgruppens förmåga att självständigt driva arbetsprocessen från planering till utförande och uppföljning.
Vi förväntar oss att du har viljan att ta ansvar för processen kallvalsning och att bidra med spetskompetens och initiativ som elektriker. Funktionsansvar innebär att el, i samverkan med IT, hydraulik och mekanik samarbetar över gränserna och ansvarar för arbetet inom kallvalsning och här kan du även förväntas hålla ihop arbetet i mindre, tillfälliga team för att lösa uppgifter inom exempelvis felsökning och diagnostisering.
Vi erbjuder
En utvecklande och omväxlande roll där du är delaktig i ett team som ser möjligheter och en verksamhet med stor potential och framdrift.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna
https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Sista ansökningsdag
14 Maj 2023
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna
Fredrik Rusack, Chef Driftnära UH-Betning/Valsning, tfn 0243-715 73
Johan Böhlin, Chef Driftnära UH-Glödgning, tfn 0243-709 38
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering


SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Semestervikarier till SSABs produktion i Borlänge

Vill du arbeta på ett industriföretag i världsklass? Sök för att få chansen att utvecklas och få nya erfarenheter. Vi söker nu cirka 300 medarbetare inför vår och sommar 2023. Vikariaten är av varierande längd och de första tillsätts redan i april. Placeringsort Borlänge. Vi erbjuder dig Möjligheten att arbeta på ett internationellt företag tillsammans med oss på SSAB i en intressant och komplex produktionsmiljö. Du blir en del av ett arbetslag med fokus p... Visa mer
Vill du arbeta på ett industriföretag i världsklass? Sök för att få chansen att utvecklas och få nya erfarenheter. Vi söker nu cirka 300 medarbetare inför vår och sommar 2023. Vikariaten är av varierande längd och de första tillsätts redan i april. Placeringsort Borlänge.
Vi erbjuder dig
Möjligheten att arbeta på ett internationellt företag tillsammans med oss på SSAB i en intressant och komplex produktionsmiljö. Du blir en del av ett arbetslag med fokus på säkerhet, stolthet, arbetsglädje och kamratskap. Tillsammans säkrar ni att produktionen sker med prima kvalité och alltid med säkerheten först.
De avdelningar du kan komma att bli placerad på är främst våra produktionsavdelningar. Vi behöver även vikarier till vår transportavdelning samt underhållsavdelningarna. Majoriteten av tjänsterna innebär skiftarbete såsom 4,7 och 5-skift samt ett fåtal på dagtid. Arbetsuppgifter och produktionstakt kan variera, det är därför viktigt att du är flexibel och kan hantera förändringar i arbetstempo. Då vi har en kontinuerlig process bedrivs verksamheten dygnet runt och det är avgörande att du kan arbeta skiftgång med varierande arbetstider.
I nuläget behöver vi fler sökanden till Transportavdelningen samt mekaniker till Fordonsverkstaden.
Du får utbildning i form av säkerhetslära, truck- och traverskort om du inte redan har detta.
Nästan 100 procent av våra semestervikarier rekommenderar SSAB som arbetsgivare varje år. Ett semestervikariat hos oss kan vara en väg till en framtida tillsvidareanställning.
Vem är du?
Du har förmågan att samarbeta med andra och genererar positiv energi till gruppen. Du är ansvarsfull, noggrann och förstår vikten av att arbete utförs med god kvalité och under säkra former. Du är även praktiskt lagd och har ett genuint intresse av att arbeta i en industri.
Du har
Fyllt 18 år
Goda kunskaper i svenska
Godkänd gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot teknik eller motsvarande

Meriterande
Tidigare erfarenhet av underhåll- eller produktionsverksamhet
B-körkort
Truck- och/eller traverskort

Din ansökan
I din ansökan vill vi att du beskriver dina tidigare arbetslivserfarenheter och varför just du är en lämplig kandidat för SSAB. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du berättar mer om dig själv.
Oavsett om du letar efter din nästa arbetsgivare eller vill prova på ett yrke inför val av framtida studier hoppas vi att du söker till oss.
Sista ansökningsdag
23 april 2023
Sök redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och rekryteringen stängs när vi har hittat de kandidater vi söker.
Vill du veta mer?
Vi har samlat några frågor och svar som du kan läsa här - https://www.ssab.com/sv-se/ssab-koncern/karriar/semestervikariat
Du kan även se och höra några av våra tidigare vikarier berätta om sina sommarjobb inom SSAB.
Vid frågor kontakta
Mike Persson, HR Koordinator, tfn 0243-724 09
Facklig information lämnas av IF Metall, Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre

SSAB - Skiftgående Materialprovare

Ansök    Apr 6    SSAB Emea AB    Materialprovare
Är du en noggrann och ansvarsfull person som gillar både självständigt arbete och arbete i team? Då kanske tjänsten som materialprovare är något för dig. Materialprovningslaboratoriet utför provning av mekaniska egenskaper på alla våra produkter före leverans till kunder. Laboratoriet utför årligen cirka 300 000 provningar och utfärdar cirka 100 000 provningsintyg till våra kunder. Verksamheten är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN/IEC 17025. Laboratoriet... Visa mer
Är du en noggrann och ansvarsfull person som gillar både självständigt arbete och arbete i team? Då kanske tjänsten som materialprovare är något för dig.
Materialprovningslaboratoriet utför provning av mekaniska egenskaper på alla våra produkter före leverans till kunder. Laboratoriet utför årligen cirka 300 000 provningar och utfärdar cirka 100 000 provningsintyg till våra kunder. Verksamheten är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN/IEC 17025.
Laboratoriet är inrymt i moderna lokaler med moderna automatiserade utrustningar för provberedning och provning.
Vår verksamhet bedrivs dygnet runt under veckans alla dagar.
Vårt erbjudande
Ett omväxlande arbete med modern utrustning.
Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Friskvårdsbidrag
Gratis gym och träningspass

Om jobbet
Tjänsten som materialprovare innebär att du utför mekanisk provning av alla SSAB Borlänges produkter före leverans till kund. I arbetsuppgifterna ingår provberedning, klippning, fräsning, stansning samt provning av materialet, till exempel dragprovning, slagprovning, bockprovning och hårdhetsmätning.
I arbetsuppgifterna ingår förutom provberedning och provning även att kontrollera provningsutrustningarna och dokumentera resultaten. Kraven på riktiga provresultat med korta svarstider är höga.
Arbetstiden är kontinuerlig 5-skift.
Vem är du
Vi söker dig som har en verkstadsteknisk utbildning. CNC kunskap på minst gymnasienivå är meriterande. Ytterligare meriter kan vara materialdesign eller hög kunskap inom stål och dess egenskaper.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är noggrann även om tempo är högt ibland. Du är kommunikativ och har en förmåga att samarbeta med andra och genererar positiv energi på arbetsplatsen. Du är ansvarsfull, noggrann och förstår vikten av att arbetet utförs med god kvalitet och under säkra former. Vi tror att du är praktiskt lagd.
God datavana samt goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift samt körkort B erfordras.
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna.
Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till
Håkan Leu, Chef sektion Materialprovning, tfn 0243-711 81
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube. Visa mindre