Lediga jobb som Organisationsutvecklare i Borlänge

Se lediga jobb som Organisationsutvecklare i Borlänge. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Borlänge som finns hos arbetsgivaren.

Vill du arbeta med utveckling och förbättring inom Social- och arbetsmarkna

Låter det spännande och intressant att driva utveckling och förbättring? Passa på! nu står vi inför en pensionsavgång och vår nuvarande utvecklare behöver lämna över stafettpinnen. Kanske är det du som blir efterträdaren! Intresserad av tjänsten? Skicka in din ansökan, så tar vi det därifrån. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens högst prioriterade område är målet att alla skall ges möjlighet till arbete eller studier och inte vara beroende av försör... Visa mer
Låter det spännande och intressant att driva utveckling och förbättring? Passa på! nu står vi inför en pensionsavgång och vår nuvarande utvecklare behöver lämna över stafettpinnen. Kanske är det du som blir efterträdaren! Intresserad av tjänsten? Skicka in din ansökan, så tar vi det därifrån.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens högst prioriterade område är målet att alla skall ges möjlighet till arbete eller studier och inte vara beroende av försörjning från samhället. Detta är ett grundfundament och ger möjlighet att själv forma sin framtid i en stad i ständig utveckling. Alla Borlängebor ska kunna leva ett gott liv med ekonomisk och social trygghet.

Förvaltningen ansvarar för socialpsykiatri, personliga ombud samt åtgärder enligt socialtjänstlagen för barn, ungdomar och deras familjer samt enskilda vuxna som är i behov av stödinsatser på grund av sociala-, psykiska-, eller missbruksproblem. Förvaltningen ansvarar också för kommunal vuxenutbildning, yrkesutbildning, anpassad vuxenutbildning svenskundervisning för invandrare (SFI) samt yrkeshögskola. Inom förvaltningen ligger även ansvaret för kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet samt flyktingmottagning.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som utvecklare i Social och arbetsmarknadsförvaltningen är omväxlande, utmanande och självständigt. Det är ett prestigelöst uppdrag som innebär allt ifrån enklare arbetsuppgifter till att arbeta med projekt och processer som omfattar olika delar i förvaltningens ansvarsområden.

Som utvecklare driver du olika utredningsuppdrag där du samlar in, sammanställer och analyserar underlag samt tar fram förslag till förbättringar eller beslut. Som utvecklare arbetar du på uppdrag av förvaltningschef och driver ditt arbete självständigt och proaktivt. Uppdraget innebär ett nära samarbete med förvaltningschef, förvaltningsledning och förvaltningens övriga utvecklare där det är viktigt med prestigelöshet och flexibilitet och kunna vara beredd på att greppa små och stora frågor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig för tjänsten. Vi ser att du har en dokumenterad erfarenhet av leda och driva utvecklingsinsatser som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten. Vidare har du mycket goda kunskaper i det svenska språket, muntligt som skriftligt.

Som person söker vi dig som är duktig på att analysera de situationer som uppkommer samt hitta genomförbara lösningar. Du initierar, anpassar och styr upp förändrings- och utvecklingsinsatser. Du kan snabbt ställa om och anpassa dig utifrån nya omständigheter. Du tar fram kort- och långsiktiga planer som är övergripande, realistiska och som du sedan följer upp utifrån verksamhetens mål. Du är en relationsbyggare som kan skapa nya relationer likväl som stärka de redan befintliga. Slutligen ser vi att du tydligt och enkelt kan förmedla information, muntligt och skriftligt. Det ses som meriterande för tjänsten om du har någon ledarskapsutbildning, projekt-/processledarutbildning samt om du har arbetslivserfarenhet från en politisk styrd organisation.

Varmt välkommen in med din ansökan

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Kvalitetsutvecklare för skolformen gymnasieskola

Vi på utbildningsförvaltningen har ett stort ansvar - vi möter Borlängebon från förskola upp till gymnasiet. Det ansvaret arbetar vi varje dag med för att erbjuda god pedagogisk omsorg och ett lärande som är tillgängligt för varje barn/elev. Borlänge gymnasieskola är samlingsnamnet på kommunens utbildning på gymnasial nivå. Inom verksamheten finns gymnasieskolorna Hushagsgymnasiet, Hagagymnasiet, Soltorgsgymnasiet, Ljungbergsgymnasiet och Introduktionspro... Visa mer
Vi på utbildningsförvaltningen har ett stort ansvar - vi möter Borlängebon från förskola upp till gymnasiet. Det ansvaret arbetar vi varje dag med för att erbjuda god pedagogisk omsorg och ett lärande som är tillgängligt för varje barn/elev.
Borlänge gymnasieskola är samlingsnamnet på kommunens utbildning på gymnasial nivå. Inom verksamheten finns gymnasieskolorna Hushagsgymnasiet, Hagagymnasiet, Soltorgsgymnasiet, Ljungbergsgymnasiet och Introduktionsprogrammen.

I våra gymnasieskolor pågår ett ständigt arbete för ökad måluppfyllelse och kvalitet. Gy25 med ämnesbetyg innebär en stor förändring för gymnasieskolan och utgör tillsammans med Planering och dimensionering prioriterade arbetsområden.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Skolformsutvecklarens huvudsakliga uppgift är att tillsammans med verksamhetschef och rektorer driva samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och därigenom stärka kvaliteten i Borlänges gymnasieskolor. Arbetet innefattar att i det systematiska kvalitetsarbetet bidra med fördjupade analyser samt leda de utvecklingsinsatser som beslutas utifrån dessa.
Du samarbetar med andra utvecklare för att hitta kunskaper, metoder och förhållningssätt som stödjer kvalitetsutveckling i alla skolformer.

I arbetet ingår att samla in, bearbeta samt analysera statistik och insamlade data så att de utgör ett användbart underlag för styrning, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. I rollen ingår att presentera och kommunicera materialet på ett tydligt sätt, såväl skriftligt som muntligt.

Hantering av löpande ärenden från skolinspektion, elever, vårdnadshavare, utredningar och ärenden från nämnd ingår i dina arbetsuppgifter.

Genom processledning leder du olika utvecklingsprojekt för ökad måluppfyllelse och kvalitet i undervisningen så att alla elever ges förutsättningar att stärka och förbättra sina kunskapsresultat. Du är ett stöd till rektorer i utveckling av effektiva arbetsorganisationer och arbetar nära verksamhetschef.


Tjänsten kräver ett stort eget ansvar.
Du rapporterar till Verksamhetschef

KVALIFIKATIONER
Tjänsten kräver att du har:
• en relevant högskoleutbildning eller erfarenhet av arbete som bedöms likvärdig.
• arbetslivsfarenhet från skola som skolledare eller skolutvecklare.
• erfarenhet av processledning/utvecklingsarbete.
• kunskap om elevhälsoarbete och ett hela-skolan-perspektiv.
• mycket god digital kompetens.

Meriterande för tjänsten är:
God kännedom om Gy25 och ämnesbetyg och ämnesbetyg samt erfarenhet av systematiskt elevhälsoarbete.
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Körkort B

Personliga egenskaper:
• Du ska vara bra på att kommunicera, samarbeta och skapa goda relationer.
• Du ska ha en god analysförmåga och vana att bevaka aktuell och relevant forskning kopplad till utbildning.
• Du kan skriva fram förslag samt göra utredningar kopplade till utbildningsfrågor
• Du skapar engagemang och delaktighet vilket får medarbetare att trivas, växa och känna trygghet även i tider av förändring.

Vidare har du mycket god kunskap i det svenska språket, muntligt och skriftligt, för att kunna författa texter på ett professionellt sätt med lag, förordningar eller andra styrdokument som grund.
Du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt. Du initierar, anpassar och styr upp förändrings- och utvecklingsinsatser.
Du ska kunna planera och följa upp hur väl pågående arbete stämmer överens med uppsatta mål och utifrån det samordna resurser. Du kan ta fram ändamålsenliga strategier för ökad måluppfyllelse och hållbar skolutveckling.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT! Visa mindre

Ledningsstrateg med övergripande kommunikationsansvar för Borlänge kommun

Vill du arbeta med kommunikation i en av Sveriges mest spännande städer? Vill du vara med på en häftig utvecklingsresa? Sök tjänsten som ledningsstrateg med övergripande kommunikationsansvar för Borlänge kommun! Borlänge kommun står inför otroliga möjligheter och befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Med ett växande näringsliv och med stora intressanta projekt blir kommunikation en viktig framgångsfaktor. Nyetableringar innebär nya arbetstillfälle... Visa mer
Vill du arbeta med kommunikation i en av Sveriges mest spännande städer?

Vill du vara med på en häftig utvecklingsresa? Sök tjänsten som ledningsstrateg med övergripande kommunikationsansvar för Borlänge kommun!

Borlänge kommun står inför otroliga möjligheter och befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Med ett växande näringsliv och med stora intressanta projekt blir kommunikation en viktig framgångsfaktor. Nyetableringar innebär nya arbetstillfällen i Borlänge och vill du vara med på den resan så är utvecklingsmöjligheterna enorma. Är du redo att anta befintliga och kommande utmaningar och vara med i utvecklingen av kommunikationsarbetet i Borlänge kommun? Välkommen till Sveriges mest spännande arbetsmarknad!

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Ledningsstrategens huvuduppdrag är att säkerställa en sammanhållen och professionell kommunikation i Borlänge kommunkoncern. I nära samarbete med förtroendevalda och den kommunala ledningen levereras en kommunikation som bygger bilden av Borlänge kommun, både som geografisk plats men även som arbetsgivare. Arbetet utgår från kommunens strategiska mål och av vår värdegrund med målet att bidra till det bästa för Borlängeborna, organisationen, näringslivet, besökare och andra intressenter.

I rollen som ledningsstrategen är din huvudsakliga arbetsuppgift hålla ihop och leda de gemensamma delarna av kommunkoncernens arbete med kommunikation. Tillsammans med koncernledning och medarbetare stöttar du hela kommunkoncernen med ett professionellt och samordnat kommunikationsstöd. Genom din gedigna erfarenhet av, och kunskap om, kommunikationsarbete får du medarbetarna att utvecklas och växa i sina respektive roller.

Du kommer i din roll att ha ett nära samarbete med nyckelfunktioner i Borlänge kommunkoncern såsom ledande förtroendevalda, kommundirektör och VD:ar. Du behöver trivas med att vara en spindel i nätet och ha många kontakter såväl inom som utanför organisationen.

Som ledningsstrateg för kommunikation är du placerad i kommundirektörens stab tillsammans med andra strategiska funktioner i kommunen. Funktionen ingår även i kommunkoncernens ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Grunden för tjänsten är att du har en högskoleutbildning eller annan likvärdig utbildning inom området kommunikation.

Du ska också ha:

• mångårig och dokumenterad erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete
• erfarenhet av att leda ett övergripande kommunikationsarbete i en större organisation
• mycket god förmåga att strukturera, planera och administrera kommunikationsarbete
• mycket goda kunskaper och erfarenhet av kriskommunikation
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
• kunskap om relevant lagstiftning inom kommunikationsområdet

Meriterande är om du

• arbetat i en offentlig och/eller politiskt styrd organisation
• genomgått utbildning med inriktning på chef- och ledarskap
• genomgått utbildning med inriktning på verksamhetsutveckling
• kunskap och erfarenhet av att arbeta med platsvarumärke
• erfarenhet av ledningsgruppsarbete

Som person trivs du med att jobba i en föränderlig miljö och är väl förankrad i mål och uppföljning. Du har förmågan att prioritera och planera kommunkoncernens kommunikationsarbete utifrån aktuell situation. Du kommer arbeta med ett gäng härliga och duktiga medarbetare där vi alla hjälps åt, och det kommer du också att vara en del av. Det innebär bland annat att du hjälper till att navigera bland uppdragen och hugger in i vissa operativa arbetsuppgifter.

Samarbetsförmåga är viktigt för oss, därför behöver du vara lösningsfokuserad, engagerad och en god lyssnare. Vi tror på ett coachande förhållningssätt och du behöver därför ha ett stort intresse av att vara delaktig i att utveckla både medarbetare och kommunen i stort.

Som person ser vi att du kommunikativ och trygg i din yrkesroll. Du har förmåga att identifiera och nyttja varje medarbetares kompetens och kunskap. Du är bekväm att själv ta snabba beslut, likväl att ge medarbetarna möjlighet att vara delaktiga i beslut som inte brådskar. Vidare kan du uttrycka dig och vara tydlig i dina förväntningar på arbetslaget och enskilda medarbetare. Vi ser också att du har ett coachande förhållningssätt samt är öppen för att prova nya idéer.


Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Folkrörelseutvecklare i Borlänge

Folkrörelseutvecklare med placering i Borlänge Hyresgästföreningen är en folkrörelse som i över 100 år har verkat för hyresgästers intressen och rättigheter. Organisationen har idag över 550 000 medlemmar i landet och vill verka för ett boende där människor och samhälle utvecklas. Hyresgästföreningen i region Mitt omfattar länen Värmland, Sörmland, Örebro och Dalarna har ca 64 000 medlemmar och ett 80-tal anställda i regionen. Hyresgästföreningen ska bet... Visa mer
Folkrörelseutvecklare
med placering i Borlänge

Hyresgästföreningen är en folkrörelse som i över 100 år har verkat för hyresgästers intressen och rättigheter. Organisationen har idag över 550 000 medlemmar i landet och vill verka för ett boende där människor och samhälle utvecklas. Hyresgästföreningen i region Mitt omfattar länen Värmland, Sörmland, Örebro och Dalarna har ca 64 000 medlemmar och ett 80-tal anställda i regionen.

Hyresgästföreningen ska betyda mer för fler. Vi ska bli bättre på att lyssna in och lyfta de frågor som är angelägna och vi ska ta större plats i samhällsutvecklingen.  Vi ska bli en än mer närvarande, öppen och starkare folkrörelse.  Vi söker aktivt upp våra målgrupper, öppnar upp vår organisation för fler och backar upp genom att dela med oss av fakta och kunskap, exempelvis bostadspolitiska frågor. Vi måste organisera många fler än idag. År 2027 ska fler än 50 procent av Sveriges hyresgäster vara medlemmar hos oss och vi ska öka antalet förtroendevalda och aktiva medlemmar till 22 000 personer.

ARBETSUPPGIFTER
Som folkrörelseutvecklare fyller du en viktig funktion i arbetet med att utveckla vår folkrörelse. Grunduppdraget är att bidra till att öka människors engagemang.

Du stödjer på olika sätt våra medlemmar och förtroendevalda att gemensamt utveckla sitt bostadsområde; att skapa boinflytande, trygghet och gemenskap. I ditt uppdrag ingår att utveckla samarbetet med bostadsbolag, kommuner och andra organisationer för att bredda vår organisation och nå nya målgrupper. I tjänsten ingår att planera, följa upp och återrapportera verksamhet, samt arbete med avtal och projektansökningar. Du kommer också att medverka i kompetensutveckling för förtroendevalda medlemmar.

KVALIFIKATIONER
Vi letar efter dig som är social, har lätt för att engagera och entusiasmera folk och som har en förmåga att möta människor med respekt och öppenhet. Det krävs att du är prestigelös, kreativ, nytänkande och idérik. Viktiga egenskaper är att du kan omvandla initiativ och teori till verksamhet samt uppmuntra andra att bidra med idéer. Du har vana att driva projekt och ser möjligheter i mångfalden. För alla som arbetar på Hyresgästföreningen gäller att du delar våra värderingar och har ett engagemang för de frågor vi driver.

I rollen som folkrörelseutvecklare ska du ha


• Lämplig Högskoleutbildning eller motsvarande kompetens
• Relevant arbetslivserfarenhet

Det är meriterande om du har


• Erfarenhet från idéburen verksamhet
• Utbildning och/eller erfarenhet av arbete i projekt/projektform

Är du den vi letar efter kan vi erbjuda ett självständigt arbete med varierande arbetsuppgifter. Du har daglig kontakt med många olika människor. Du kan stärka hyresgäster i att påverka sitt eget boende genom ett engagemang i Hyresgästföreningen. Du kommer att arbeta på en arbetsplats med mycket glädje och engagemang. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och arbetstiden är förlagd företrädesvis till dagtid. Kvällar och helger förekommer, då det är verksamhetens behov som styr. I tjänsten ingår en del resor, varför körkort och tillgång till bil är önskvärt.

Vi tillämpar sex månaders provanställning och tjänsten kommer att tillsättas efter överenskommelse.

Vi strävar efter mångfald och välkomnar sökande oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta länschef Annika Nordkvist, tel 010-459 15 41. Fackliga kontaktpersoner är för SACO Anna Nykvist, tel 010-459 15 88 och för Handels Marina Berg, tel 010-459 15 13.

Ansökan
Ansökan görs via vår e-rekrytering, som du når via annonsen under lediga jobb på vår hemsida www.hyresgastforeningen.se senast den 3 september 2023. Visa mindre

Utvecklare med en strategisk helhetssyn

Borlänge kommun är en framtidsinriktad kommun. Här finns visioner om framtiden och mycket är på gång. Kommunen är Borlänges största arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter borlängeborna i livets alla skeden. Att jobba hos oss är att spela en viktig roll i Borlänges utveckling. På ekonomikontoret i Borlänge kommun arbetar idag närmare 40 medarbetare. Förvaltningsstöd är en enhet på ekonomikontoret som består av 20 me... Visa mer
Borlänge kommun är en framtidsinriktad kommun. Här finns visioner om framtiden och mycket är på gång. Kommunen är Borlänges största arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter borlängeborna i livets alla skeden. Att jobba hos oss är att spela en viktig roll i Borlänges utveckling.

På ekonomikontoret i Borlänge kommun arbetar idag närmare 40 medarbetare. Förvaltningsstöd är en enhet på ekonomikontoret som består av 20 medarbetare och en chef. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att leverera ekonomistöd och anpassat stöd till förvaltningarna inom ett brett spann av frågor.

En av våra medarbetare ska vara föräldraledig och vi söker nu dig som är en riktigt vass strategisk utvecklare och som är sugen på ett spännande uppdrag!

Vi erbjuder en rolig och utmanande tjänst där du arbetar mot två av kommunens förvaltningar: omsorgsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Trivs du med att ha flera bollar i luften samtidigt? Är du en fena på att bygga relationer och att kommunicera i både tal och skrift? Då är det dig vi söker!

Möjlighet till distansarbete upp till halvtid finns. Vi har flextid och förmåner såsom friskvårdsbidrag, möjlighet att hyra förmåncykel och semesterväxling med upp till 6 extra semesterdagar.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som utvecklare till omsorgsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen är du ett viktigt stöd till förvaltningschefer, övrig förvaltningsledning samt politik. Här pågår ständigt ett utvecklingsarbete och du kommer att ha många bollar i luften samtidigt. Du deltar i arbetet med kommunens övergripande planer samt samordnar processen kring nämndplaner, såväl framtagande av samt uppföljning av dessa för återredovisning till nämnder. Du ska även leda och samordna arbetet med nämndernas interna kontroll.

Du samordnar, deltar, samt föredrar ärenden i förvaltningarnas ledningsgrupper och du deltar samt föredrar ärenden på tillhörande nämnder. Många av frågorna du arbetar med är kommunövergripande, du har ett brett kontaktnät för samarbete och erfarenhetsutbyte.

Du kommer att bistå med att strukturera och planera arbete inom förvaltningarna, både större och mindre frågor. Du kommer även att genomföra utvecklingsarbeten och utredningar av olika karaktär, du tar fram underlag till förvaltningsledningen och stöttar förvaltningen utifrån behov.

I din närmaste arbetsgrupp finns tre kollegor med motsvarande uppdrag inom andra förvaltningar. Ni träffas varje vecka för att tillsammans bolla frågor och hitta gemensamma lösningar.

Tjänsten är ett vikariat till och med september 2025. Startdatum enligt överenskommelse.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har utbildning från högskola eller universitet. Du ska ha erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter, du kan till exempel ha arbetat som chef, ledningsstöd, med utveckling eller översyner. Erfarenhet av arbetsuppgifterna för tjänsten är meriterande. Det är också en fördel om du har gedigen kunskap om hur en kommun styrs och leds.

Vidare ser vi att du som söker tjänsten är skicklig på att uttrycka dig i skrift och på att hålla sammanfattande dragningar för politiker och andra tjänstemän.

Du ska ha en god förmåga att initiera, anpassa och styra upp förändrings- och utvecklingsinsatser. Du behöver vara lyhörd, stresstålig och arbeta konstruktivt under press. Du arbetar strukturerat och målinriktat och är en fena inom planering.

Sist men inte minst så tar du egna initiativ och är självgående, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och diskutera fram lösningar i grupp. Du delar gärna med dig av dina kunskaper för att föra utvecklingen framåt.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Folkrörelseutvecklare Borlänge

Hyresgästföreningen ska betyda mer för fler. Vi ska bli bättre på att lyssna in och lyfta de frågor som är angelägna och vi ska ta större plats i samhällsutvecklingen.  Vi ska bli en än mer närvarande, öppen och starkare folkrörelse.  Vi söker aktivt upp våra målgrupper, öppnar upp vår organisation för fler och backar upp genom att dela med oss av fakta och kunskap inom till exempel bostadspolitiska frågor.   Dina arbetsuppgifter Som folkrörelseutveckla... Visa mer
Hyresgästföreningen ska betyda mer för fler. Vi ska bli bättre på att lyssna in och lyfta de frågor som är angelägna och vi ska ta större plats i samhällsutvecklingen.  Vi ska bli en än mer närvarande, öppen och starkare folkrörelse.  Vi söker aktivt upp våra målgrupper, öppnar upp vår organisation för fler och backar upp genom att dela med oss av fakta och kunskap inom till exempel bostadspolitiska frågor.

 

Dina arbetsuppgifter

Som folkrörelseutvecklare fyller du en viktig funktion i arbetet med att utveckla vår folkrörelse. Grunduppdraget är att bidra till att öka människors engagemang. Du stödjer på olika sätt våra medlemmar och förtroendevalda att gemensamt utveckla sitt bostadsområde; att skapa boinflytande, trygghet och gemenskap. I ditt uppdrag ingår att utveckla samarbetet med bostadsbolag, kommuner och andra organisationer för att bredda vår organisation och nå nya målgrupper. I tjänsten ingår att planera, följa upp och återrapportera verksamhet, samt arbete med avtal och projektansökningar. Du kommer också att medverka i kompetensutveckling för förtroendevalda medlemmar.

 

Dina kvalifikationer

Vi letar efter dig som är social, har lätt för att engagera och entusiasmera folk och som har en förmåga att möta människor med respekt och öppenhet. Det krävs att du är prestigelös, kreativ, nytänkande och idérik. Viktiga egenskaper är att du kan omvandla initiativ och teori till verksamhet samt uppmuntra andra att bidra med idéer. Du har vana att driva projekt och ser möjligheter i mångfalden. För alla som arbetar på Hyresgästföreningen gäller att du delar våra värderingar och har ett engagemang för de frågor vi driver. I rollen som folkrörelseutvecklare har du


• Högskoleutbildning eller motsvarande kompetens
• Relevant arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet från idéburen verksamhet är meriterande
• Utbildning och/eller erfarenhet av arbete i projekt är meriterande

 

Vi kan erbjuda

Vi kan erbjuda ett självständigt arbete med varierande arbetsuppgifter, som bidrar till samhällsnytta. Du har daglig kontakt med många olika människor och organisationer. Du kommer att arbeta på en arbetsplats med mycket glädje och engagemang.

 

Om tjänsten: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, där arbetstiden är förlagd företrädesvis på dagtid. Visst kvälls- och helgarbete förekommer, då vi arbetar med förtroendevalda. I tjänsten ingår en del resor, varför körkort och tillgång till bil är önskvärt. Upplysningar om tjänsten lämnas av Länschef Annika Nordkvist, 0725 – 49 15 41. Fackliga kontaktpersoner för Handels är Marina Berg, 010-459 15 13 och för SACO Emelie Lindström, 010-459 15 04. Placeringsort är Borlänge, där kontoret finns. Vi tillämpar provanställning.

 

Ansökan:  Välkommen med din ansökan via vår hemsida www.hyresgastforeningen.se. Under rubriken ”Om oss” hittar du ”Jobba hos oss” där du kan skicka din ansökan. Vänligen skicka din ansökan senast den 3 mars 2024.  Vi tar gärna emot din ansökan snarast då vi kan komma att utföra intervjuer löpande.

 

Hyresgästföreningen är en folkrörelse som i snart 100 år har verkat för hyresgästers intressen och rättigheter. Organisationen har idag över 500 000 medlemmar i landet och vill verka för ett boende där människor och samhälle utvecklas. Hyresgästföreningen i region Aros-Gävle omfattar länen Gävleborg, Västmanland, Uppsala samt Norrtälje kommun och region Mitt omfattar länen Södermanland, Örebro, Dalarna och Värmland. Totalt har de två regionerna 110 000 medlemmar och ca 130 anställda. Visa mindre

Nu söker bildningssektorn fler kvalitetsutvecklare mot förskola/grundskola!

Välkommen till oss, ett mycket engagerat gäng med barn och elever i fokus. Bildningssektorn har ett stort ansvar - vi möter borlängebon från förskola till vuxenutbildningen. Med det ansvaret arbetar vi varje dag för att erbjuda en god pedagogisk omsorg och ett lärande som är givande för varje barn. Som medarbetare hos oss kommer du till ett gäng som möter utmaningar positivt. Vi har tagit stora steg senaste åren i vårt systematiska kvalitetsarbete och är ... Visa mer
Välkommen till oss, ett mycket engagerat gäng med barn och elever i fokus.

Bildningssektorn har ett stort ansvar - vi möter borlängebon från förskola till vuxenutbildningen. Med det ansvaret arbetar vi varje dag för att erbjuda en god pedagogisk omsorg och ett lärande som är givande för varje barn. Som medarbetare hos oss kommer du till ett gäng som möter utmaningar positivt. Vi har tagit stora steg senaste åren i vårt systematiska kvalitetsarbete och är utvecklingsinriktade. Vi är kreativa och lösningsfokuserade i vardagen och vill ha kul på jobbet! Vi vill skapa förutsättningar för att alltid ha barn och elever samt deras undervisningskvalitet och utveckling i fokus. Vi söker nu fler kvalitetsutvecklare och hoppas att du ska söka till oss!

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som kvalitetsutvecklare ansvarar du för att med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund leda det övergripande systematiska kvalitetsarbetet inom förskolans och skolans verksamheter. Där du kommer att ha fokus på att leda, utveckla samt analysera arbetet.

Du kommer säkerställa relevant stöd inom kvalitetsarbetet såsom underlag, struktur, mallar och rutiner. Du kommer att arbeta nära i samråd med sektorns skolchefer och rektorer för att i din roll leda och inspirera den utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i Borlänge kommun. Du levererar statistik och kvalitetsmätningar samt genomför interna uppföljningar och dialoger i syfte att ta fram verksamheternas resultat i kvalitetshänseende.

Som kvalitetsutvecklare fungerar du som processledare gällande det systematiska kvalitetsarbetet och kan då självständigt driva processer, uppföljnings-, analys-, och utvecklingsarbete. En naturlig del i rollen är också att ha omvärldsbevakning inom skolutveckling, både nationellt som internationellt.

En del av arbetet handlar om att utföra utredningsuppdrag inom olika områden, ta fram tjänsteskrivelser till nämnd kopplat till kvalitets-och verksamhetsuppföljning och föredra dessa vid Skolnämndens sammanträden.

Rollen som kvalitetsutvecklare innebär interna som externa kontakter. Uppdraget bygger på ett samarbete med olika nivåer i organisationen från förskolan upp till gymnasiet. Det blir därför viktigt att du trivs i en kommunikativ och relationsskapande roll. Du har förmågan att ta egna initiativ och strategiskt driva frågor som både du och ledningen anser viktiga.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en pedagogisk universitetsexamen alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig inom relevant område. Du bör ha goda kunskaper om de lagar och styrdokument som styr förskolans och skolans verksamheter. Meriterande med viss kompetens inom statistik- och dataanalys.

Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av arbete med utvecklingsarbete och kvalitetsuppföljning av utbildningsverksamheter exempelvis som kvalitetsutvecklare, rektor, förstelärare eller liknande hos en kommunal eller fristående huvudman. Erfarenhet av att jobba inom en politiskt styrd organisation är meriterande.

Som person är du positiv och prestigelös. Du är strukturerad, har en hög samarbetsförmåga samt är analytisk. Du har förmågan att ta egna initiativ och strategiskt driva frågor framåt. I ditt arbetssätt är du systematisk och har en stor vilja att utveckla och utvecklas.

Du behärskar god svenska i tal och skrift.
B-körkort krävs.
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav för anställning.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Strategisk utvecklare Borlänge Kommun

Nu söker vi en driven, strategisk utvecklare som ska arbeta som ett nära stöd till bildningssektorns chef och övriga ledning. Att jobba hos oss är att spela en viktig roll i Borlänges utveckling. Kommunen är i en expansiv fas; Borlänge växer och mycket är på gång. Inom bildningssektorn finns kommunens verksamhet för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. Här finns också anställda som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Organisatoriskt fi... Visa mer
Nu söker vi en driven, strategisk utvecklare som ska arbeta som ett nära stöd till bildningssektorns chef och övriga ledning. Att jobba hos oss är att spela en viktig roll i Borlänges utveckling. Kommunen är i en expansiv fas; Borlänge växer och mycket är på gång.

Inom bildningssektorn finns kommunens verksamhet för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. Här finns också anställda som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Organisatoriskt finns det fem olika verksamheter inom bildningssektorn. Den politiska styrningen sker via skolnämnd, gymnasienämnd och social- och arbetsmarknadsnämnd.

Organisatoriskt tillhör tjänsten ekonomikontorets enhet bokslut & strategiskt stöd, men du har din fysiska arbetsplats i bildningssektorns ledningskorridor. Bokslut & strategiskt stöd levererar anpassat stöd till kommunens sektorer och ledning inom ett brett spann av olika frågor. På enheten arbetar bland andra fyra utvecklare dedikerat mot varsin sektor, men även gemensamt med utveckling och förbättringsarbete.

Vi arbetar med medarbetardriven chefsstödd utveckling. Det är du som medarbetare som kan verksamheten bäst och ser utvecklingsmöjligheterna, du förväntas driva utvecklingen framåt tillsammans med dina kollegor.

Borlänge kommuns gemensamma värdegrund ligger till grund för allt vårt arbete:
- Jag finns här för borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som utvecklare till bildningssektorn är du ett viktigt stöd till sektorchef, övrig sektorsledning samt politik. Här pågår ständigt ett utvecklingsarbete och du kommer att ha många bollar i luften samtidigt. Du deltar i arbetet med kommunens övergripande planer samt samordnar processen kring nämndplaner och verksamhetsplaner; såväl framtagande av samt uppföljning av dessa för återredovisning till nämnder. Du ska även leda och samordna arbetet med nämndernas interna kontroll.

Du samordnar, deltar, samt föredrar ärenden på sektorns ledningsgrupp och du deltar samt föredrar ärenden på tillhörande nämnder. Många utav frågorna du arbetar med är kommunövergripande, du har ett brett kontaktnät för samarbete och erfarenhetsutbyte.

Du kommer att bistå med att strukturera och planera arbete inom sektorn, både större och mindre frågor. Du kommer även att genomföra utvecklingsarbeten och utredningar av olika karaktär, du tar fram underlag till sektorsledningen och stöttar sektorn utifrån behov.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har utbildning från högskola eller universitet. Du ska ha erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter, du kan till exempel ha arbetat som chef, ledningsstöd, med utveckling eller översyner. Chefserfarenhet är meriterande, likaså erfarenhet av arbetsuppgifterna för tjänsten. Det är också en fördel om du har gedigen kunskap om hur en kommun styrs och leds.

Vidare ser vi att du som söker tjänsten är skicklig i att uttrycka dig i skrift och på att hålla sammanfattande dragningar för politiker och andra tjänstemän.

Du ska ha en god förmåga att initiera, anpassa och styra upp förändrings- och utvecklingsinsatser. Du behöver vara lyhörd, stresstålig och arbeta konstruktivt under press. Du arbetar strukturerat och målinriktat och är en fena inom planering.

Sist men inte minst så tar du egna initiativ och är självgående, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och diskutera fram lösningar i grupp. Du delar gärna med dig av dina kunskaper för att föra utvecklingen framåt.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Strategisk verksamhetsutvecklare

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid. Om jobbet Vill du också bidra till att uppnå Transportstyrelsens målbild för det framtida kundmötet och rege... Visa mer
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om jobbet
Vill du också bidra till att uppnå Transportstyrelsens målbild för det framtida kundmötet och regeringens uppsatta mål för ett hållbart digitaliserat Sverige? Som strategisk verksamhetsutvecklare kommer du stödja och vägleda myndighetens avdelningar, likväl som att följa upp och utvärdera arbetet dem gör. Just nu arbetar vi med ett myndighetsgemensamt effektiviseringsprogram som ska öka effektivitet genom kundfokus, digitalisering och samarbete.

Vi bidrar till ökat kundfokus genom att utbilda i vårt kunddrivna arbetssätt och ökar den digitala kompetensen och förståelsen för den digitala transformationen genom webbutbildningar och temadagar. I flera uppdrag samverkar vi med andra myndigheter och organisationer om gemensamma frågor, exempelvis Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och samverkansprogrammet eSam. 

Anställningen är placerad i sektion Kunddriven utveckling som ansvarar för myndighetsövergripande digitaliseringsfrågor och kundfrågor. Sektionen består av ca 12 medarbetare som idag finns placerade i Örebro och Norrköping.

Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.

Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen

Du kommer att

• utveckla och förvalta myndighetens strategiska mål, med tillhörande arbetssätt och metoder
• omsätta myndighetens mål och strategier till handling genom att tillhandahålla stöd, kommunikation och utbildningar
• följa upp och utvärdera det arbete som genomförs på andra avdelningar
• omvärldsbevaka och analysera trender i omvärlden
• göra analyser och skriva beslutsunderlag, strategidokument och rapporter
• arbeta med olika grupperingar inom myndigheten men också med andra aktörer inom offentlig och privat sektor
• delta i nationellt samverkan inom digitaliseringsområdet hantera remisser från exempelvis regeringen och andra myndigheter
• bidra till sektionens utveckling och avdelningens övriga ansvarsområden.

Du måste ha

• akademisk utbildning om minst tre år inom ett för tjänsten relevant område eller annan motsvarande erfarenhet som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
• erfarenhet av att driva strategiskt utvecklingsarbete
• erfarenhet av arbete med förändringsledning
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du också har

• samverkat och byggt nätverk, både internt och externt
• erfarenhet av arbete med arkitektur
• erfarenhet av innovationsarbete
• erfarenhet av arbete med tjänstedesign
• arbetat inom offentlig sektor.

Vi vill att du

• är flexibel, uthållig och trivs att arbeta med komplexa utmaningar
• kan ta initiativ, är nytänkande, kreativ och kan omsätta kunskaper och erfarenheter till handling och driva dina uppdrag framåt
• är utåtriktad, har mod och är bekväm med att ha en ledande roll
• trivs med att samarbeta med andra kompetenser
• gillar utmaningar, har god analys- och problemlösningsförmåga och strävar efter ständiga förbättringar. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping, Borlänge eller Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Sektionschef Charlotte Friman, 010 – 495 63 73 [email protected].
Saco, Maria Inghamn och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2023-3902. Vi behöver din ansökan senast den 21 augusti 2023. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.


Kort om avdelning Strategisk utveckling och förvaltning

På avdelning Strategisk utveckling och förvaltning finns en enhet som består av en stab och tre sektioner: Informationshantering, Utvärdering och analys samt Kunddriven utveckling. Vi har cirka 55 medarbetare som är placerade i Norrköping, Örebro och Borlänge.

Vårt främsta uppdrag är att skapa förutsättningar för övriga avdelningar att uppnå myndighetens mål genom att vara styrande, stödjande och samordnande. Vi ska också driva på utvecklingen inom ett antal strategiska områden, exempelvis ledningssystem och processer, kund- och digitaliseringsfrågor och informationsförvaltning. Visa mindre

Projektledare till Erikshjälpens Framtidsverkstad i Borlänge

Vill du vara med och skapa förutsättningar för barn och ungdomar att nå sina drömmar och bidra till en positiv utveckling i Jakobsgårdarna med inriktning mot barn, unga och deras föräldrar på olika sätt? Då kan du vara den vi söker. Erikshjälpen Framtidsverkstad Tillsammans med barn, ungdomar och deras föräldrar vill vi, genom Erikshjälpen Framtidsverkstad, skapa förutsättningar för personlig utveckling, social mobilisering och delaktighet i områdesutveckl... Visa mer
Vill du vara med och skapa förutsättningar för barn och ungdomar att nå sina drömmar och bidra till en positiv utveckling i Jakobsgårdarna med inriktning mot barn, unga och deras föräldrar på olika sätt? Då kan du vara den vi söker.
Erikshjälpen Framtidsverkstad
Tillsammans med barn, ungdomar och deras föräldrar vill vi, genom Erikshjälpen Framtidsverkstad, skapa förutsättningar för personlig utveckling, social mobilisering och delaktighet i områdesutveckling. Genom att stärka barn och ungas egna drömmar, drivkrafter och förmågor skapas framtidstro och förutsättningar för en långsiktig positiv förändring. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens verksamheter, myndigheter, näringsliv och civilsamhället.


Arbetsuppgifter
Som projektledare är du en del av vårt team inom Erikshjälpen Framtidsverkstad i Jakobsgårdarna.
Arbetsuppgifterna är varierande och fördelas mellan er i teamet. Bland annat arbetar teamet med att:
Utveckla och leda aktiviteter med barn och unga, som bidrar till personlig utveckling, gemenskap och områdesutveckling
Integrera övriga koncept som finns inom organisationen
Medverka till att utveckla Erikshjälpen Framtidsverkstad, i samverkan med projektteam och styrgrupp
Samverka med andra organisationer och verksamheter
Rekrytera och handleda volontärer
Följa upp, utvärdera och rapportera
Genomföra sociala insatser i samverkan med lokala aktörer och myndigheter.


Vem söker vi?
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom till exempel hälsa, pedagogik, socialt arbete eller mänskliga rättigheter. Du har ledarerfarenhet gärna inom idrotts- eller föreningsliv och arbete med barn och unga. Det är meriterande om du tidigare arbetat med sociala projekt och integration i mångkulturella miljöer.
Som person är du självgående och ansvarstagande och arbetar målinriktat och strukturerat för att driva processer framåt. Du har en förmåga att skapa förtroende, delaktighet och engagemang. Du är en relationsbyggare som är trygg med att möta människor i olika livssituationer och sammanhang. Du tycker om att arbeta i samverkan med andra.
Flerspråkighet, erfarenhet av barnrättsfrågor och rättighetsbaserat arbete och körkort ses som meriterande. Du vill vara en del av Erikshjälpens kultur och värdegrund.


Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss erbjuder vi dig att vara del i en verksamhet som står upp för barns rättigheter i Sverige och i världen. Vi ser positivt på mångfald ur alla aspekter och välkomnar sökande med varierande erfarenhet och bakgrund. Som anställd hos oss kommer du att göra skillnad!


Låter det spännande?
Välkommen med din ansökan, komplett med CV och personligt brev, senast 12 februari till [email protected]. Urval sker löpande, vänta därför inte med din ansökan. Märk din ansökan med ”Projektledare EFV Borlänge”.


Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % och regleras med 6 månaders provanställning. Placering på Erikshjälpen Framtidsverkstad i Borlänge.
Tänk på att arbete med barn kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Hanna Löfstrand på telefon: 072-521 88 44, eller mejl: [email protected]
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Lokalt och globalt arbetar vi för att stärka och hjälpa barn. Överskottet från second hand-verksamheten bidrar, tillsammans med generösa gåvor, till att möjliggöra våra insatser för att barn ska få gå i skolan, må bra och vara trygga. Arbetsträningen i våra second hand-butiker föder också framtidstro för barn med föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och den cirkulära försäljningen ger klimathopp för kommande generationer. Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare

Ansök    Jan 10    Trafikverket    Organisationsutvecklare
Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Verksamhetsutvecklare Arbetsuppgifter Vi söker nu en Verksamhetsutvecklare som har erfarenhet och intresse av att arbeta både operativt och strategiskt med fokus utvecklingsarbete kopplat till forskning och innovation. Det innebär bland annat att du kommer att jobba akt... Visa mer
Som medarbetare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.


Verksamhetsutvecklare

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en Verksamhetsutvecklare som har erfarenhet och intresse av att arbeta både operativt och strategiskt med fokus utvecklingsarbete kopplat till forskning och innovation. Det innebär bland annat att du kommer att jobba aktivt för att skapa ett systematiskt samarbete med universitet och bransch samt har en fördel om du har vana av att arbeta med portföljledning av forskningsportfölj. Du kommer att verka som ledare i många avseenden och ha ansvar för att driva arbeten framåt. Förutom detta erbjuder arbetsuppgifterna både bredd och variation där ett urval av dem är:
att leda utvecklingsprojekt/program i samtliga faser - från förstudier och genomförande till projektavslut, överlämning och implementering
att leda och driva utredningar, analyser och förstudier
att leda och delta i arbetet kopplat till en av Trafikverkets FOI-portföljer
att samordna och hålla ihop aktiviteter i handlingsplaner
att driva förändringsarbete och implementering
att delta i arbetet med framtagandet av Investerings utvecklingsinriktning
att delta i uppbyggande av en systematisk omvärldsbevakning

Vi söker dig som är mer junior och har forskning, innovation och utveckling som din främsta drivkraft. Du behöver trivas i en omväxlande roll med både operativa och strategiska arbetsuppgifter och vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. 
Som verksamhetsutvecklare kommer du att tillhöra enhet Utveckling inom Verksamhetsstyrning på Investering och du samarbetar med hela verksamhetsområdet och även med andra verksamhetsområden inom Trafikverket. Du rapporterar till chef för Verksamhetsutveckling och FOI. 

Övrig information

I den här tjänsten finns det möjlighet att arbeta på distans upp till 40 procent av din arbetstid.
#LI-Hybrid
Test och arbetsprov kan komma att var en del i urvalet för den här rekryteringen.
Valbara placeringsorter: Borlänge, Gävle, Solna

Kvalifikationer

Personliga egenskaper:
Du drivs av att arbeta mot övergripande mål och att leda och motivera andra i det arbetet
Du har förmågan att förklara och presentera på ett kommunikativt övertygande sätt
Du är van att arbeta i samverkan med andra i komplexa sammanhang
Du är en analytisk person som besitter ett kreativt problemlösande med god förmåga att se möjligheter i komplexa samband

Formella krav:
Du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Du ar högskoleexamen om 180 hp inom relevant område för tjänsten. Alternativt har du annan utbildning och relevant arbetslivserfarenhet i närtid som vi ser tillsammans kan matcha behovet för tjänsten
Du ar erfarenhet av att i närtid ha arbetat med forskningsprojekt, innovationsutveckling och implementering i större organisationer
Du har erfarenhet av ledarskap inom organisation/annan verksamhet

Meriterande:
Om du har erfarenhet av portföljledning med inriktning forskning
Om du har erfarenhet av budget och resultatansvar


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Jobba hos oss

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/ Visa mindre

Utvecklare hos service och stöd

Vill du vara med och driva demokratiarbetet framåt? Sök tjänsten som utvecklare hos Service och stöd! Borlänge kommun står inför otroliga möjligheter med ett växande näringsliv och befinner sig i en spännande utvecklingsfas, en välfungerad administration blir en viktig framgångsfaktor för att kärnverksamheterna ska kunna fokusera på att leverera service ut mot våra borlängebor. Det växande näringslivet innebär tusentals nya arbetstillfällen i Borlänge och... Visa mer
Vill du vara med och driva demokratiarbetet framåt? Sök tjänsten som utvecklare hos Service och stöd!

Borlänge kommun står inför otroliga möjligheter med ett växande näringsliv och befinner sig i en spännande utvecklingsfas, en välfungerad administration blir en viktig framgångsfaktor för att kärnverksamheterna ska kunna fokusera på att leverera service ut mot våra borlängebor. Det växande näringslivet innebär tusentals nya arbetstillfällen i Borlänge och vill du vara med på den resan så är utvecklingsmöjligheterna enorma. Är du redo att anta befintliga och kommande utmaningar och vara med i utvecklingen av Borlänge kommun? Välkommen till Sveriges mest spännande arbetsmarknad!

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som utvecklare hos Service och stöd så arbetar du med flera av de grundläggande processerna som leder demokratin framåt. Utifrån ett helhetsperspektiv är du en garant för att ärenden är kvalitetssäkrade och väl integrerade i Borlänge kommuns styrmodell.

Tjänsten är organisatoriskt placerad direkt under verksamhetschef och i många uppdrag arbetar du nära den högsta tjänstemannaledningen. Inom ramen för tjänsten kommer du att självständigt göra utredningar som initierats av verksamhetens ledningsgrupp. Skriva fram ärenden, motionssvar och remissyttranden till nämnd, styrelse och fullmäktigeförsamling samt samordna och stötta verksamhetschef och enhetschefer i olika utvecklingsarbeten som rör Service och stöds verksamhetsområden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom samhällsvetenskapligt område alternativt annan inriktning som bedöms lämplig, har du en statsvetarexamen eller en juristexamen (tidigare jur. kand.) är det meriterande. Vi tänker oss att du kanske redan idag arbetar med utvecklingsfrågor inom kommun eller annan offentlig verksamhet och har du projekt-/processledarutbildning ser vi detta som meriterande. Du har mycket goda kunskaper muntligt och skriftligt i svenska samt goda kunskaper i engelska.

Som person är det viktigt att du är strukturerad och har god förmåga att prioritera när arbetsbelastningen är hög. Du är driven, målfokuserad och förstår vikten av att leverera utifrån den tidsplan som finns. Uppkomna utmaningar tar du dig an på ett lösningsfokuserat sätt och att självständigt driva dina processer framåt har du inga problem med. Du kommer att ha ett nära samarbete med både kollegor, andra verksamheter och förtroendevalda, därför är det viktigt att du ser dig själv som en lagspelare som har förmåga att bygga goda relationer.

Du är varmt välkommen att höra av dig till verksamhetschef Fredrik Holm om du har frågor och funderingar om tjänsten.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Projektledare till Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen består av fyra program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. Utbildningen vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till nationella program i syfte att förbereda dessa för studier på gymnasienivå, vuxenutbildning, annan utbildning eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. De olika programmen är: Individuellt alternativ IMA Språkintroduktion IMS Yrkesint... Visa mer
Introduktionsprogrammen består av fyra program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. Utbildningen vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till nationella program i syfte att förbereda dessa för studier på gymnasienivå, vuxenutbildning, annan utbildning eller underlätta för ungdomar att etablera sig arbetsmarknaden. De olika programmen är:

Individuellt alternativ IMA
Språkintroduktion IMS
Yrkesintroduktion IMY
- Vårdbiträde
- Barnskötare/elevassistent
- Svets
- Gods- och terminal
- Café- och butik
Programinriktat val IMV

Ett av Introduktionsprogrammens utvecklingsområden är att befästa och skapa flera vägar framåt inom yrkesintroduktionen och här finns bland annat ett påbörjat samarbete med Hushags-Erikslundsgymnasiet.

Utbildningen drivs av kompetenta lärare och annan personal som alla tillsammans sätter elevens behov i fokus och utmanar eleverna på rätt nivå för bästa möjliga lärande. Inkludering är en central del i vår verksamhet då flera av våra elever kommer från annan språklig bakgrund och många av eleverna är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Introduktionsprogrammen är i dagsläget samlokaliserade med Hagagymnasiet.

Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Introduktionsprogrammen står inför ett spännande utvecklingsarbete där vi i projektform ska utveckla och implementera ett utbildningskoncept inom ramen för IMY, där elever som riskerar att hamna i utanförskap på grund av studieavhopp kan erbjudas en anpassad och yrkesinriktad utbildning. Vi söker nu en projektledare för detta ändamål. Är du den vi söker?

Projektet planeras pågå under perioden 2023-01-01--2023-12-31 och innehåller tre delar.

1. Utveckling av utbildningskoncept, inkl. breddning av utbud. Arbetet inom detta område ska till 2023-12-31 ha resulterat i en beslutad riktlinje som beskriver IMY:s utbildningskoncept i sig, en beslutad och implementerad rutin som beskriver former för planering, genomförande och uppföljning av IMY-verksamheten över rektorsgränser, inklusive principer för ansvars-/ kostnadsfördelning samt att minst fyra yrkesinriktningar förutom de två som redan bedrivs inom IM är i reguljär drift.

2. Utveckling av undervisningen och dess organisering. Arbetet inom detta område ska till 2023-12-31 ha resulterat i en implementerad riktlinje som beskriver hur undervisningen inom IMY i huvudsak organiseras och bedrivs, inklusive uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan mentorer och undervisande lärare.

3. Antagningsförfarande och information. Arbetet inom detta område ska till 2023-12-31 ha resulterat i en implementerad rutin som beskriver former för urval och antagning av elever till IMY och en genomförd plan för hur och vilken information gällande IMY som ska spridas till olika intressenter.

Som projektledare arbetar du under ledning av och i tätt samarbete med projektets styrgrupp, vilken består av rektor för Introduktionsprogrammen och rektor samt biträdande rektorer för Hushags-Erikslundsgymnasiet. I samarbete med berörda personalgrupper driver du utvecklingsarbetet inom projektet och du håller riktade utbildningsinsatser, t ex workshops till berörda lärare och mentorer.

Viktiga delar i arbetet är också att följa upp och dokumentera hur utvecklingsarbetet inom de tre områdena bedrivs och vilka resultat som nås i relation till projektets mål, att informera om projektet inom grund- och gymnasieskola samt sammanställa de rapporter som ska redovisas inom projektet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en medarbetare med lärarexamen eller annan pedagogisk eller likvärdig utbildning som har erfarenhet av att arbeta inom skola på gymnasienivå och/eller inom introduktionsprogrammen.

Du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete systematiskt och strukturerat, du har god dokumentationsvana och du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Kunskaper om och förståelse för elevers behov och extra anpassningar i undervisningen är ett krav och din förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat är avgörande.

Körkort är ett krav.
Du har god initiativförmåga, samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT! Visa mindre

Processledare God och nära vård

Ansök    Okt 10    REGION DALARNA    Organisationsutvecklare
Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna! ARBETSBESKRIVNING I denna nya roll får du chansen att vara med att driva och förbättra hjälpmedelsförsörjningen i Dalarna i takt med Dalarnas färdplan mot God och Nära Vård. Uppdraget är att utifrån verksamhetsplan och förvaltningarnas uppdrag arbeta med förvaltningens riktning: Från reaktiv till proaktiv och hälsofräm... Visa mer
Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

ARBETSBESKRIVNING

I denna nya roll får du chansen att vara med att driva och förbättra hjälpmedelsförsörjningen i Dalarna i takt med Dalarnas färdplan mot God och Nära Vård.

Uppdraget är att utifrån verksamhetsplan och förvaltningarnas uppdrag arbeta med förvaltningens riktning:
Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande utifrån ett hjälpmedelsperspektiv.
- Hälsofrämjande och proaktiva insatser är det mest hållbara arbetssättet.
- Skapa förutsättningar för självständighet och livskvalitet.
- Skapa förutsättningar för jämlik hälsa.

Rollen som processledare är en övergripande och samordnande roll med vissa operativa inslag.

Arbetsuppgifter:
- Utbilda och inspirera personal internt - samt i nästa steg hjälpmedelsförskrivare inom Dalarna
- Ta till vara och vidareutveckla de redan implementerade förebyggande insatserna inom Dalarnas Hjälpmedelscenter
- Ingå i befintliga och nya konstellationer (arbetsgrupper och nätverk) med koppling till God och nära vård-omställningen inom Dalarna och nationellt.
- Delta i det processutvecklingsarbete på Hjälpmedelscentralen som knyter an till God och nära vård-omställningen samt leda vissa processkartläggningar
- Utifrån patienternas och de förskrivande enheternas behov undersöka, kartlägga och utveckla nya arbetssätt.

Rollen som processledare är organisatoriskt placerad i Förvaltningschefens stab och du kommer att arbeta med båda förvaltningarna inom Dalarnas Hjälpmedelscenter, Hörsel och Syn Region Dalarna och Hjälpmedel Dalarna. Placeringsort: Borlänge. Vissa resor i tjänsten ingår.

Mer information om förvaltningarna hittar du här: https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/

KVALIFIKATIONER

Krav: Akademisk kandidatexamen eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Yrkeserfarenhet om minst 3 år.

Meriterande:
Akademisk examen inom Hälso- och sjukvårdsområdet med legitimation.
Utbildning inom Processutveckling, verksamhetsutveckling och/eller förändringsledning/-psykologi.
Vana av arbete med verksamhetsutveckling eller processledning/utveckling.
Vana av att leda projekt och/eller processer i förändring, annan verksamhetsförändring eller förändringsinitiativ.
Erfarenheter från/av:
Arbete med insatser kopplade till god och nära vård.
Arbete med eller utifrån ett förebyggande perspektiv.
Arbete med hjälpmedelshantering eller utifrån förskrivningsprocessen.
Förändringsledning.

Du är samordnande, driven och inlyssnande. Du har förmåga att överblicka och föra samman liknande intressen, behov och idéer. Du balanserar olika intressen och krav - hittar gemensamma nämnare och kopplingar. Du för arbetet framåt på ett strukturerat sätt. Du får med dig kollegor i förändring samtidigt som du har respekt för vad förändringar startar för reaktioner hos människor.
Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb Visa mindre

Utvecklare med inriktning digitalisering

Hej och välkommen till Borlänge och trevligt folk! Här vill vi satsa ännu mer på digitaliseringens möjligheter! Vill du stötta och driva chefer och medarbetare mot dagens och morgondagens digitala lösningar och tjänster med fokus på tryggt, enkelt och digitalt? Då kan vi erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete som digitaliseringsledare inom sociala sektorn! Som utvecklare med inriktning digitalisering ingår du i ett team med verksamhetschefer oc... Visa mer
Hej och välkommen till Borlänge och trevligt folk! Här vill vi satsa ännu mer på digitaliseringens möjligheter! Vill du stötta och driva chefer och medarbetare mot dagens och morgondagens digitala lösningar och tjänster med fokus på tryggt, enkelt och digitalt? Då kan vi erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete som digitaliseringsledare inom sociala sektorn!

Som utvecklare med inriktning digitalisering ingår du i ett team med verksamhetschefer och utvecklare som har olika inriktningar men som har ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheterna i enlighet med kommunens och nämndernas mål. Borlänge kommun har en hög ambitionsnivå när det gäller digitalisering och har därför satt målet
Vi ska vara drivande i den digitala utvecklingen så att vi kan erbjuda en god och effektiv service till Borlängeborna. Vill du anta utmaningen?

Sociala sektorn rapporterar till omsorgsnämnden och socialnämnden och med cirka 3000 medarbetare är vi kommunens största sektor. Sektorn består av flera verksamheter med ansvar för områdena funktionshinderomsorg, äldreomsorg, socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Här finns drivna och lösningsorienterade medarbetare och chefer på alla nivåer som ingår i sektorns och kommunens övergripande digitaliseringsorganisation. Det är här som just du kommer in och blir en mycket viktig länk mellan sektorns medarbetare, metodstöd, chefer, kommunens övergripande IT-enhet och externa aktörer.

Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
En viktig del i ditt uppdrag blir att leda och samordna det övergripande utvecklingsarbetet med välfärdsteknik och vårt nya verksamhetssystem Lifecare. Systemet rymmer flera delar i arbetsprocessen från biståndsbeslut till verkställighet, e-tjänster, digitala arbetssätt, automatisering och mobila lösningar. Du kommer också att vara delaktig vid upphandlingar kopplade till IT. Ditt fokus kommer att vara förändringsledning, ledning och styrning, omvärldsbevakning samt att inspirera, motivera och skapa en innovativ kultur. Du kommer att samverka, samordna och följa upp aktiviteter tillsammans med sektorns IT-strateg, metodstöd, medarbetare, chefer, kommunens IT-enhet och externa aktörer. Du kommer att vara direkt underställd sektorchef.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet och god förståelse för digitalisering och hur verksamhet och välfärdsteknik interagerar utifrån en helhetsbild . Du ska ha erfarenhet av projektledning inom stora/komplexa organisationer och att driva förändringsarbete. Relevant högskole-/universitetsutbildning är meriterande. Mycket goda kunskaper i det svenska språket, muntligt och skriftligt är ett krav för tjänsten.

Som person söker vi dig, problemlösare av rang som utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem. Du klarar av att förmedla information tydligt och enkelt, muntligt och skriftligt. Planering är något som kommer naturligt till dig och du integrerar kort- och långsiktiga mål med helhetsbilden samt att du initierar, anpassar och styr upp förändrings- och utvecklingsinsatser. Vidare är du en naturlig relationsbyggare som tar kontakt med andra för att bygga nya relationer eller stärka befintliga. Det tillsammans med att du kan påverka beslut som tas av chefer eller på politisk nivå genom att tydliggöra olika lösningar.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Strategisk utvecklare Borlänge kommun

Nu söker vi en driven, strategisk utvecklare som ska arbeta som stöd till sociala sektorns chef och övriga ledning. Att jobba hos oss är att spela en viktig roll i Borlänges utveckling. Sociala sektorn är sektorn för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Den politiska styrningen sker via omsorgsnämnden och socialnämnden. Tjänsten är lokaliserad till Ekonomikontorets enhet Bokslut & Strategiskt stöd. En... Visa mer
Nu söker vi en driven, strategisk utvecklare som ska arbeta som stöd till sociala sektorns chef och övriga ledning. Att jobba hos oss är att spela en viktig roll i Borlänges utveckling.

Sociala sektorn är sektorn för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Den politiska styrningen sker via omsorgsnämnden och socialnämnden.

Tjänsten är lokaliserad till Ekonomikontorets enhet Bokslut & Strategiskt stöd. Enheten levererar anpassat stöd till kommunens sektorer och ledning inom ett brett spann av olika frågor. På enheten arbetar bland andra fyra utvecklare dedikerat mot varsin sektor, men även gemensamt med utveckling och förbättringsarbete.

Vi arbetar med medarbetardriven chefsstödd utveckling. Det är du som medarbetare som kan verksamheten bäst och ser utvecklingsmöjligheterna, du förväntas driva utvecklingen framåt tillsammans med dina kollegor.

Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som utvecklare till sociala sektorn är du ett stöd till sektorchef, övrig sektorssledning samt politik. Här pågår ständigt ett utvecklingsarbete och du kommer att ha många bollar i luften samtidigt. Du deltar i arbetet med kommunen strategiska plan samt leder och samordnar processen kring nämndplaner och verksamhetsplaner; såväl framtagande av samt uppföljning av dessa för återredovisning till nämnder. Du ska även leda och samordna arbetet med nämndernas interna kontroll.

Du deltar på samt föredrar ärenden på sektorns ledningsgrupp och tillhörande nämnder. Många utav frågorna du arbetar med är kommunövergripande, du har ett brett kontaktnät för samarbete och erfarenhetsutbyte.

Du kommer att bistå med att strukturera och planera arbete inom sektorn, både större och mindre frågor. Du kommer även att genomföra utredningar av olika karaktär, du stöttar sektorn utifrån behov.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har utbildning från högskola eller universitet, gärna med inriktning mot socialt arbete eller vård- och omsorg. Du ska ha erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter, du kan till exempel ha arbetat som chef, ledningsstöd, med utveckling eller översyner. Har du redan erfarenhet av arbetsuppgifterna för tjänsten är det meriterande. Det är också en fördel om du har gedigen kunskap om hur en kommun styrs och leds.

Vidare ser vi att du som söker tjänsten är skicklig i att uttrycka dig i skrift och på att hålla sammanfattande dragningar för politiker och andra tjänstemän.

Du ska ha en god förmåga att initiera, anpassa och styra upp förändrings- och utvecklingsinsatser. Du behöver vara stresstålig och arbeta konstruktivt under press. Du arbetar strukturerat och målinriktat och är en fena inom planering.

Sist men inte minst så tar du egna initiativ och är självgående, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och diskutera fram lösningar i grupp. Du delar gärna med dig av dina kunskaper för att föra utvecklingen framåt.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Processledare VuxDalarna

VuxDalarna är ett samverkansorgan inom vuxenutbildning bestående av skolchefer från Dalarnas samtliga 15 kommuner. Syftet är att driva och utveckla arbetet kring vuxenutbildning, för Dalarnas bästa. Det görs i ett nära samarbete med rektorer inom vuxenutbildning från de 15 kommunerna som är med i samverkansorganet Dalavux. VuxDalarna har beslutat att anställa processledare inom vuxenutbildning, vilket är en nyinrättad tjänst. Processledaren kommer vara ans... Visa mer
VuxDalarna är ett samverkansorgan inom vuxenutbildning bestående av skolchefer från Dalarnas samtliga 15 kommuner. Syftet är att driva och utveckla arbetet kring vuxenutbildning, för Dalarnas bästa. Det görs i ett nära samarbete med rektorer inom vuxenutbildning från de 15 kommunerna som är med i samverkansorganet Dalavux. VuxDalarna har beslutat att anställa processledare inom vuxenutbildning, vilket är en nyinrättad tjänst. Processledaren kommer vara anställd hos Borlänge kommun men kommer verka dagligen för VuxDalarnas räkning.

Bildningssektorn, Borlänge kommun har ett stort ansvar - vi möter borlängebon från förskola till vuxenutbildningen. Med det ansvaret arbetar vi varje dag för att erbjuda en god pedagogisk omsorg och ett lärande som är givande för varje barn.
De senaste fyra åren har vi utvecklat vårt systematiska kvalitetsarbete där vi jobbat väldigt fokuserat. Nu är vi redo att ta steget till nästa nivå. Känner du dig manad att hänga på i vår resa?


Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhetARBETSUPPGIFTER
Du som processledare kommer att verka för utveckling av vuxenutbildningen inom länet i ramen för regionalt samverkansavtal VuxDalarna där länets kommuner samverkar tillsammans med Arbetsförmedlingen och Region Dalarna. Vuxenutbildningen har flera olika roller och funktioner. En viktig roll är dess betydelse för sysselsättningen och tillväxten i regionen. Vuxenutbildningen är också ett av kommunernas viktigaste integrationsverktyg. Genom att samverka kring vuxenutbildningen skapar kommunerna tillsammans bättre förutsättningar för individen att kunna välja på ett brett utbud av utbildningar. Samverkan ger också möjlighet att höja kvaliteten på utbildningarna och kunna planera för ett utbud anpassat efter arbetsmarknadens behov.
Tjänsten är nyinrättad och kommer att arbeta på uppdrag av Dalarnas skolchefer för vuxenutbildning i nära samverkan med befintligt rektorsnätverk DalaWux. Samverkan med Arbetsförmedlingen och Region Dalarna är viktig.

Arbetet kommer att ske såväl på strategisk som på operativ nivå för att vidareutveckla befintliga samt nya processer och samverkansformer. Det är viktigt att vi får till väl fungerande samverkansformer mellan olika aktörer och nätverk av betydelse för kompetensförsörjningen, exempelvis inom näringsliv, gymnasieskola och myndigheter. Som processledare stöttar du ledningsgrupper inom ramen för samverkansavtalet, med allt från mötesadministration till att utveckla relationer/nätverk och processer kopplade till dessa. Du leder, genomför eller deltar i olika uppdrag på uppdrag av skolchefsgrupp. Du samverkar med och koordinerar vid behov med rektorsnätverket DalaWux samt omvärldsbevakar och etablerar kontakter med aktörer inom och utanför regionen för att öka kunskapsnivån och vår gemensamma förmåga. Processledaren kommer också informera kring fördelar och möjligheter med regional samverkan gällande vuxenutbildning.

Processledaren sitter med i ledningsgruppen för vuxenutbildning och arbetsmarknad i Borlänge kommun och närmaste chef är skolchef vuxenutbildning, Borlänge kommun. Dina närmaste kollegor kommer vara utvecklare i de olika kommunerna i regionen.

Processledaren kommer utgå från Borlänge kommun men resor i tjänsten kan förekomma, främst inom Dalarna.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig har högskoleutbildning som arbetsgivaren finner relevant för aktuell tjänst. Du skall ha erfarenhet av styrning av utbildningsverksamhet, till exempel via skolledning eller kvalificerat utrednings- och analysarbete. Förväntan är också att du arbetat med process- eller projektledning gärna i en konsultativ roll. Du är van att leda möten och göra föredragningar i ledningsgrupper, politiska nämnder eller styrelse.

Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska språket. I och med att resor förekommer så ses B-körkort också som ett krav för tjänsten.

Som person ser vi att du är en god problemlösare som ser till helheten, prioriterar utifrån övergripande strategier samt snabbt kan ta in ny kunskap och använda sin erfarenhet på ett flexibelt sätt. Att kunna samarbeta och samverka genom att främja och utveckla andras idéer, samt hitta sätt att kompromissa för att skapa win-win resultat, kommer vara en av nycklarna då det är många olika samarbetsparter som deltar i arbetet. Utifrån dessa olika samarbetspartners så ser vi att du behöver ha en god kommunikativ förmåga och med lätthet kan förmedla information tydligt och enkelt, skriftligt som muntligt. Du kan även argumentera sakligt för din ståndpunkt samt kunna ge konstruktiv feedback, när det behövs. Vi ser att du är en duktig relationsbyggare som strävar att etablera trovärdighet, förtroende och inflytande hos de du samarbetar och samverkar med. Vidare ser vi också att du sätter höga mål för ditt eget arbete och arbetar hårt och uthålligt för att nå dem samt uppmärksammar och tar tag i olösta problem. Att du som person också utmanar status quo och driver på nya satsningar ses också som viktigt i rollen som processledare.ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Utvecklare Borlänges gymnasieskolor

Vi på Bildningssektorn har ett stort ansvar - vi möter Borlängebon från förskola till vuxenutbildningen. Med det ansvaret arbetar vi varje dag för att erbjuda en god pedagogisk omsorg och ett lärande som är givande för varje barn. De senaste fyra åren har vi utvecklat vårt systematiska kvalitetsarbete där vi jobbat väldigt fokuserat. Nu är vi redo att ta steget till nästa nivå. Känner du dig manad att hänga på i vår resa? Borlänge gymnasieskola är samlin... Visa mer
Vi på Bildningssektorn har ett stort ansvar - vi möter Borlängebon från förskola till vuxenutbildningen. Med det ansvaret arbetar vi varje dag för att erbjuda en god pedagogisk omsorg och ett lärande som är givande för varje barn. De senaste fyra åren har vi utvecklat vårt systematiska kvalitetsarbete där vi jobbat väldigt fokuserat. Nu är vi redo att ta steget till nästa nivå. Känner du dig manad att hänga på i vår resa?

Borlänge gymnasieskola är samlingsnamnet på kommunens verksamhet för utbildning på gymnasial nivå. Inom verksamheten finns gymnasieskolorna Hushags-Erikslundsgymnasiet, Hagagymnasiet, Soltorgsgymnasiet och Ljungbergsgymnasiet. Dessutom finns Introduktionsprogrammen för elever som saknar betyg från grundskolan och därmed inte uppnått behörighet för att börja ett nationellt program inom gymnasieskolan.

Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhetARBETSUPPGIFTER
Utvecklarnas huvudsakliga uppgifter är att samarbeta med skolledning, arbetslag och pedagoger för att utveckla kvalitet i undervisning och annat pedagogiskt arbete. Det innebär även att samarbeta inom kvalitetsutvecklargruppen för att vidare hitta kunskaper, metoder och förhållningssätt som stödjer kvalitetsutveckling i alla skolformer.

Utvecklaren ansvarar för att driva det systematiska kvalitetsarbetet i samverkan med rektorer, verksamhetschef samt övriga utvecklare. Hantering av löpande ärenden inom förvaltningen i form av ärenden från nämnd, skolinspektion, elever, vårdnadshavare, utredningar och utveckling är vanligt förekommande. Utvecklaren kommer ingå i bildningssektorns gemensamma utvecklingsorganisation men fungera som expert mot gymnasieskolan, med ansvar för rutiner, struktur och omvärldsbevakning. Ha ett nära samarbete med övriga områden inom bildningssektorn utöver gymnasiet samt vara föredragande i nämnd, blir också en del av utvecklarens arbetssyssla.

KVALIFIKATIONER
Du innehar en relevant högskoleutbildning eller erfarenhet av arbete som bedöms likvärdig. Vi ser att du har arbetslivsfarenhet från skolvärlden som lärare, rektor eller skolutvecklare och har jobbat med 2011 års läroplan, helst mot gymnasiet. Vidare har du mycket god kunskap i det svenska språket, muntligt och skriftligt, för att kunna författa texter på ett professionellt sätt med lag, förordningar eller andra styrdokument som grund. Insyn i gällande nationella styrdokument för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och elevhälsan ses som meriterande för tjänsten.

Som person ser vi att du är en problemlösare av rang som analyserar situationer för att identifiera logiska/ologiska lösningar och förutser ev. kommande problem/utmaningar. Du etablerar trovärdighet och tvekar inte anta utmaningar samt förmedlar energi när du kommunicerar. Du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt. Du initierar, anpassar och styr upp förändrings och utvecklingsinsatser. Att kunna planera och följa upp hur väl pågående arbete stämmer överens med uppsatta mål och utifrån det samordna resurser är också ut av vikt. Utöver det ser vi också att du som person följer omvärldstrender för att kunna identifiera och skapa nya arbetssätt och rutiner som troligtvis kommer efterfrågas.ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Kvalitetsutvecklare

Komvux i Borlänge kommun utmärks av en fortgående utveckling där såväl elever som ledning och personal utmanas till ett kontinuerligt lärande. Arbetsmiljön i skolan ska präglas av trygghet, delaktighet, flexibilitet och att alltid ha förhållningssätt med elevens lärande i centrum. Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med trevliga och professionella kollegor. Vi vill ha dig som gillar utmaningar och som vill vara med oss och vidareutveckla och sä... Visa mer
Komvux i Borlänge kommun utmärks av en fortgående utveckling där såväl elever som ledning och personal utmanas till ett kontinuerligt lärande. Arbetsmiljön i skolan ska präglas av trygghet, delaktighet, flexibilitet och att alltid ha förhållningssätt med elevens lärande i centrum. Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med trevliga och professionella kollegor. Vi vill ha dig som gillar utmaningar och som vill vara med oss och vidareutveckla och säkerställa kvaliteten för elevernas bästa.

Komvux är vuxenutbildningens egna utbildningsanordnare i Borlänge kommun. På Komvux är vi ca 65 medarbetare och har löpande ca 750 elever i studier. Undervisning bedrivs inom Svenska för invandrare (SFI) samt kurser på grundläggande- och gymnasial nivå. Även yrkesutbildningar erbjuds.

Det övergripande målet för vuxenutbildningen i Borlänge är att arbeta för att få fler Borlängebor i egen försörjning. Detta kan ske på olika sätt. Antingen genom att erbjuda kompletterande studier för en gymnasieexamen/behörighet till yrkeshögskola/högskola, eller erbjudande av yrkesutbildningar inom bristyrken.

Verksamheten, som är belägen i Högskolan Dalarnas lokaler, tillhandahåller:
• Studie- och yrkesvägledning
• Grundläggande och gymnasial utbildning
• Vård- och omsorgsutbildning
• Barnskötarutbildning
• Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
• Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)
• Borlänge läs-och skrivcentrum (BloS)
• Yrkeshögskoleutbildning (YH)

Vuxenutbildningen är i en fas med att utveckla, bredda och stärka verksamheten. Vi vill ha med dig i vår verksamhet som vill vara delaktig i detta spännande utvecklingsarbete med fokus på ökad måluppfyllelse.

Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som kvalitets utvecklare arbetar du på rektorsuppdrag och i nära samarbete med förstelärare och övrig personal inom Grundläggande och gymnasial utbildning, Lärvux, Borlänge läs- och skrivcentrum samt Administration. Dina arbetsuppgifter handlar framförallt om verksamhetsutveckling och framtidsplaner med fokus på förbättrad analys i syfte om att förhindra studieavbrott och att uppnå förbättrade betygsresultat. Du kommer också att ansvara för områden gällande lagar och avtal för verksamheten.
Det är du som levererar underlag till rektor samt leder analysarbetet mot ständiga verksamhetsförbättringar.

Vi söker dig som har erfarenhet av att ansvara för samordning av det systematiska kvalitetsarbetet vilket innebär planering, genomförande, uppföljning och analys av utbildningarna inom vuxenutbildningen. Du leder processen vilket innebär att du vid givna tidpunkter initierar olika delar i arbetet i samarbete med rektor och övriga medarbetare på enheten. Du ansvarar för att följa upp, analysera och identifiera förbättringsområden. Omvärldsbevakning och analys samt externa kontakter med andra utbildningsanordnare är viktiga delar av arbetsområdet.
Du förväntas att utbilda och stödja personal inom området. Utöver detta kommer du även att arbeta med projektarbeten, vissa övriga administrativa arbetsuppgifter som tex rapporter och du kommer att leda utvecklingsprojekt.
Vi förutsätter att du är uppdaterad i gällande styrdokument för Vuxenutbildningen då du kommer att arbeta med pedagogisk verksamhetsutveckling i samarbete med rektor och förstelärare.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har relevant högskoleexamen och erfarenhet av arbete med kvalitetsfrågor, gärna inom utbildning samt erfarenhet av processledning. Du har kunskaper om administrativa processer inom utbildning och därmed mycket god digital kompetens. Du har god förmåga att ge stöd till andra samt goda kommunikativa erfarenheter i tal och skrift.
Vi ser att du har en gedigen problemlösningsförmåga, förutser problem och kan analysera situationer för att identifiera genomförbara och effektiva lösningar. Du tar snabbt in ny kunskap och använder införskaffad erfarenhet på ett flexibelt sätt.
Uppdraget kräver att du har ett strukturerat arbetssätt och kan prioritera och hålla tidsplaner.
Vidare ser vi att du är resultatorienterad, sätter höga mål, jobbar hårt och uthålligt för att uppnå dem. Du förändrar ditt beteende snabbt och effektivt för att uppnå mål, hanterar svårigheter, uppmärksammar och tar tag i olösta problem.
Du kan också anpassa dig efter ändrade omständigheter och arbetar konstruktivt även under press, du har förmågan att påverka din omgivning snarare än att reagera på den.

Vi ser även att du är kvalitetsmedveten och värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs

B-körkort meriterande men inget krav.

Då vuxenutbildningen är under ständig förändring för att möta samhällets behov och utveckling, söker vi dig som gärna vill vara med på vår utvecklingsresa inom vuxenutbildningen i Borlänge kommun.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpnade under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Visa mindre

Utvecklare till verksamhetsstöd

Borlänge kommun är en framtidsinriktad kommun. Här finns visioner om framtiden och mycket är på gång. Kommunen är Borlänges största arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Att jobba hos oss är att spela en viktig roll i Borlänges utveckling. Nu söker vi en utvecklare till Ekonomikontorets enhet Bokslut & Strategiskt stöd. Enheten levererar anpassat stöd till kommunens sektorer och ledning inom ett brett spann av olika frågor. På enheten... Visa mer
Borlänge kommun är en framtidsinriktad kommun. Här finns visioner om framtiden och mycket är på gång. Kommunen är Borlänges största arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Att jobba hos oss är att spela en viktig roll i Borlänges utveckling.

Nu söker vi en utvecklare till Ekonomikontorets enhet Bokslut & Strategiskt stöd. Enheten levererar anpassat stöd till kommunens sektorer och ledning inom ett brett spann av olika frågor. På enheten arbetar fyra utvecklare dedikerat mot varsin sektor, men även gemensamt med utveckling och förbättringsarbete.

Vi arbetar med medarbetardriven chefsstödd utveckling. Det är du som medarbetare som kan verksamheten bäst och ser utvecklingsmöjligheterna, du förväntas driva utvecklingen framåt tillsammans med dina kollegor.

Borlänge kommuns gemensamma värdegrund ligger till grund för allt vårt arbete:

- Jag finns här för borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som utvecklare för verksamhetsstöd är du ett stöd till sektorchef och verksamhetsstöds ledning samt politik. Du deltar i arbetet med strategisk plan samt leder och samordnar processen kring kommunstyrelsens nämndplan och verksamhetsplaner; såväl framtagandet av planer samt uppföljning av dessa för återredovisning till kommunstyrelsen.

Vidare har du har en samordnande funktion i verksamhetsstöds stab och deltar på därtill hörande mötesforum, såsom ledningsgruppen för sektorn. Du ska leda och samordna arbetet med kommunstyrelsens interna kontroll. Du kommer även att bistå med att strukturera och planera arbete inom sektorn, både större och mindre frågor. Att genomföra utredningar av olika karaktär ingår i tjänsten. Tjänsten innehåller uppgifter av såväl strategisk- som operativ karaktär.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har utbildning från högskola samt gedigen erfarenhet av arbetsuppgifterna för tjänsten.

Du ska ha erfarenhet av att arbeta som ledningsstöd och ha haft en samordnande roll inom planering av mål och strategier för verksamhet, samt arbetat med uppföljning av detta via indikatorer etc. Du behöver ha gedigen kunskap om hur en kommun styrs och leds.

Vidare ser vi att du som söker tjänsten är skicklig i att uttrycka dig i skrift och på att hålla sammanfattande dragningar för politiker.

Du ska ha en god förmåga att initiera, anpassa och styra upp förändrings- och utvecklingsinsatser. Du behöver vara stresstålig och arbeta konstruktivt under press. Du arbetar strukturerat och målinriktat och är en fena inom planering.

Sist men inte minst så tar du egna initiativ och är självgående, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och diskutera fram lösningar i grupp. Du delar gärna med dig av dina kunskaper för att föra utvecklingen framåt.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Fokus på förändringsarbete, är du vår nya utvecklare inom sociala sektorn?

Nu behöver vi dig som tillsammans med oss kan fokusera på vårt huvuduppdrag; Borlängebons behov i centrum. Kommunen är Borlänges största arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Ett av dessa områden är socialtjänsten och IFO. Inom IFO pågår nu ett intensivt utvecklingsarbete där vi jobbar mycket med att utveckla insatser i egen regi och med systemsyn som grund. Det är ett arbete som ska synliggöra den kedja av åtgärder som kommunen och a... Visa mer
Nu behöver vi dig som tillsammans med oss kan fokusera på vårt huvuduppdrag; Borlängebons behov i centrum.

Kommunen är Borlänges största arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Ett av dessa områden är socialtjänsten och IFO. Inom IFO pågår nu ett intensivt utvecklingsarbete där vi jobbar mycket med att utveckla insatser i egen regi och med systemsyn som grund. Det är ett arbete som ska synliggöra den kedja av åtgärder som kommunen och andra parter använder för att hjälpa en Borlängebo. Det är här du kommer in. Som utvecklare hos oss kommer du att ha en nyckelroll i dessa förändringsarbeten.

Inom IFO finns ca 250 anställda som varje dag jobbar efter vårt huvuduppdrag, och i rollen som utvecklare har du flera kollegor att bolla tankar och idéer med.

Här är Tomas Ahlin socialchef, en chef som berättar att det är ett glatt gäng som arbetar här och att stämningen är på topp – ”ska jag vara ärlig är det ett jäkla häftigt go här” – säger Tomas. Vill du vara med i detta glada gäng och dessutom vara med i en spännande utveckling?

Ansök redan idag!


Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

ARBETSUPPGIFTER
Att jobba som utvecklare på IFO innebär att det kommer att hända mycket i ditt arbete, och då menar vi synnerligen roliga saker. Låt oss berätta mer!

Som utvecklare är du med och biträder i projekt gällande kommunövergripande planering för att skapa ledningssystem. Du är också uppdragsledare för arbetsgruppen inom IFO som hela tiden jobbar med att förbättra de processer och rutiner som finns idag. Förutom uppdragsledare för arbetsgruppen kommer du även att vara process- och projektledare i olika utvecklingsuppdrag. Som utvecklare så arbetsleder du IGO metodstödjare.

Utöver detta har du en nyckelfunktion i verksamheten när det gäller samordning och inrapportering av statistik, besvarande av myndighetsenkäter samt att vid lagförändring analysera utvecklingsbehov. Det kan i uppdraget ingå att leda utvecklingsprocess för samverkan mellan olika aktörer och revidera introduktionsprogram för verksamheten. Du kommer att arbeta fram nya rutiner som i sin tur innebär stöd för övriga verksamheter i deras dagliga arbete.

Som utvecklare inom IFO kommer du även att samarbeta med de andra sektorerna. Du kommer även att ingå i arbetsgrupper på både länsnivå och kommunnivå. En stor fördel att arbeta som utvecklare på IFO är att du får en god insyn i det politiska arbetet, då du kommer att hantera alltifrån motioner till tjänsteskrivelser. Utöver detta lär du känna hela organisationen genom att du får en god insyn i hur Borlänge kommun fungerar från högsta styrning ner till verksamhetsnivå.

Allt detta gör du i enighet med vår värdegrund;
Jag finns här för borlängebon
Jag gillar utmaningar
Jag möter varje människa med öppenhet

KVALIFIKATIONER
Jag tror att du redan uppfattat att utveckling och förändringsarbete är huvuddelen i denna tjänst, vilket således betyder att du är en förändringsbenägen person som gillar att se vad det du gör idag kan resultera i imorgon. Vi ser det som ett privilegium att få vara med om denna utvecklingsresa och vi vill att du delar detta med oss.

För att lyckas som utvecklare krävs stort engagemang för människor och utvecklingsfrågor. Eftersom du kommer att vara involverad i många processer som både är strategiska och operativa så bör du ha lätt för att strukturera ditt arbete och vara flexibel i ditt yrkesutövande. Därutöver är du en god kommunikatör med gedigen erfarenhet av att utreda komplexa frågor, ta fram beslutsunderlag samt presentera dessa både skriftligt och muntligt.

Du har en socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning. Du har god kännedom om Socialtjänstens uppdrag och utmaningar. Du har erfarenhet av arbete inom någon av dessa områden sociala barnavården, missbruk och försörjningsstöd. Har du dessutom erfarenhet av projektledning är detta meriterande. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastnings och misstankeregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Projektledare till projekt React-EU KOM

Falun Borlänge-regionen AB (FBR) är ett utvecklingsbolag som ägs av fyra kommuner: Falun, Borlänge, Gagnef och Säter. Bolaget verkar inom fyra områden; kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, bostadsbyggande och infrastruktur. Inom områdena bedrivs arbetet ofta i projektform. I det här projektet kommer vi att stärka möjligheten för utrikesfödda med studievana att etablera sig på arbetsmarknaden genom ett i huvudsak webbaserat språkträningskoncept. K... Visa mer
Falun Borlänge-regionen AB (FBR) är ett utvecklingsbolag som ägs av fyra kommuner: Falun, Borlänge, Gagnef och Säter. Bolaget verkar inom fyra områden; kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, bostadsbyggande och infrastruktur. Inom områdena bedrivs arbetet ofta i projektform.
I det här projektet kommer vi att stärka möjligheten för utrikesfödda med studievana att etablera sig på arbetsmarknaden genom ett i huvudsak webbaserat språkträningskoncept. Konceptet kommer även att innehålla fysiska möten för viss språkträning, kontaktytor med arbetsgivare, information om att starta eget företag, arbetsplatskultur, samhällsfrågor m.m.
Projektet kommer att utbilda 60 individer fördelat på 4 grupper med 15 deltagare i varje grupp. En kurs pågår under 5 månader.
Under 2021 genomförde vi en förstudie, som nu ligger till grund för utformningen av det här projektet. Vi har ansökt om medel från Europeiska Socialfonden och om dessa beviljas kommer projektet att pågå under perioden 1 april 2022 till den 30 april 2023.
Vad?
I din roll som projektledare ska du bland annat leda och driva arbetet framåt mot uppsatta mål, organisera och upprätta en struktur för arbetet, lägesrapportera till ESF-rådet, skriva avstämningsrapporter, genomföra utvärderingar samt utveckla samarbetet med samverkansparter och andra intressenter. Till din hjälp har du en projektmedarbetare och två lärare.
Du kommer att ha din arbetsplats på Falun Borlänge-regionens kontor i Dalarnas Science Park i Borlänge där ett gäng erfarna projektmänniskor finns att tillgå som stöttning åt dig i arbetet.
Vem?
Vi söker dig som tycker om att utveckla och testa nya koncept. Du är van att driva arbete i projektform, helst med erfarenhet från EU-finansiering. Det är en fördel om du har arbetat med utbildningsfrågor tidigare, men inget krav.
Du har lätt för att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift och det är meriterande om du också känner dig bekväm med att använda engelska.
Du är bra på att bygga relationer, är resultatorienterad och lösningsfokuserad samtidigt som du är strukturerad i ditt arbetssätt. Du är van att arbeta både självständigt och i grupp.
Vi vill att du har god kännedom om sociala hållbarhetsaspekter som jämställdhet och tillgänglighet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intresserad?
Skicka in din ansökan till [email protected] så snart som möjligt, dock senast den 27 februari. Märk din ansökan “projektledare”. Intervjuer kommer att ske löpande. Har du frågor om tjänsten eller om oss som organisation? Hör av dig till Eva-Lena Palander, VD 0243-248041.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med start så snart som möjligt efter den 1 april 2022 och den pågår som längst till den 30 april 2023. Den tillsätts under förutsättning att projektet beviljas sökta medel.
Gå gärna in på http://www.fbregionen.se för att få mer information om oss. Vi har gjort vårt val av rekryteringskanaler och önskar inga fler erbjudanden. Om det blir aktuellt har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice. Läs mer på www.rekryteringslots.se. Visa mindre

Projektledare för Framtidsverkstad Borlänge

Vi söker nu en: Projektledare för Erikshjälpen Framtidsverkstad i Borlänge Vill du vara med och skapa förutsättningar för en positiv utveckling för barn, unga och deras föräldrar i Jakobsgårdarna i Borlänge? Då kan du vara den vi söker. Erikshjälpen startar nu en ny verksamhet i Borlänge med fokus på Jakobsgårdarna. Med vår lokala second hand-butik som bas, arbetar vi inom Erikshjälpen Framtidsverkstad för att motverka socialt utanförskap bland barn, ung... Visa mer
Vi söker nu en:
Projektledare för Erikshjälpen Framtidsverkstad i Borlänge
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en positiv utveckling för barn, unga och deras föräldrar i Jakobsgårdarna i Borlänge? Då kan du vara den vi söker.
Erikshjälpen startar nu en ny verksamhet i Borlänge med fokus på Jakobsgårdarna. Med vår lokala second hand-butik som bas, arbetar vi inom Erikshjälpen Framtidsverkstad för att motverka socialt utanförskap bland barn, unga och deras familjer i närområdet. Tillsammans med våra deltagare skapar vi möjligheter till personlig utveckling, social mobilisering och delaktighet i ett lokalt samhällsbyggande. En del av vårt arbete riktar sig mot barn och unga och en del handlar om att rusta föräldrar för arbetslivet.
Arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att genomföra och koordinera aktiviteter utifrån överenskommen projektplan, i samråd med projektets styrgrupp. Du ansvarar för att etablera relationer med projektets målgrupper, mobilisera och genomföra sociala insatser i samverkan med lokala aktörer och myndigheter.
Som projektledare är du en del av Erikshjälpens Sverigeavdelning och har din arbetsplats i vår second hand-butik i Borlänge. För projektet finns en styrgrupp där nationell samordnare, arbetsmarknadskoordinator och butikschef ingår. Tillsammans med nationell samordnare följer du upp och utvärderar projektets strategi och värderar dess resultat, utifrån angivna mål och indikationer. Du redovisar kostnader utifrån projektbudget.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett hjärta för arbete bland människor i riskzonen för utanförskap. Du har en förmåga att skapa förtroende och bygga relationer och är trygg med att arbeta i en mångkulturell kontext. Du har en positiv attityd, är driftig, engagerad och har förmågan att verka för helheten utifrån uppsatta mål, för att utveckla och driva verksamheten framåt. Du är en person som tar stort ansvar, är organiserad och strukturerad och har erfarenhet av att leda socialt arbete bland barn, ungdomar och föräldrar. Vi lägger stor vikt vid din sociala och kommunikativa förmåga.
Du har relevant eftergymnasial utbildning med exempelvis social, beteendevetenskaplig eller pedagogisk inriktning. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat med människor i utsatta livssituationer och har erfarenhet av samverkan mellan offentliga myndigheter och idéburen sektor. Flerspråkighet och erfarenhet av barnrättsfrågor och rättighetsbaserat arbete ses som meriterande. Du vill vara en del av Erikshjälpens kultur och värdegrund.
Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss erbjuder vi dig att vara del i en verksamhet som står upp för barns rättigheter i Sverige och i världen. Vi ser positivt på mångfald ur alla aspekter och välkomnar sökande med varierande erfarenhet och bakgrund.
Som anställd hos oss kommer du att göra skillnad!


Låter det spännande?
Välkommen med din ansökan, innehållande CV och personligt brev, senast den 10/4 till: [email protected]
Märk ansökan med Projektledare Framtidsverkstad Borlänge.
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.


Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % och inleds med 6 månaders provanställning. Placering är på Erikshjälpen Second Hand i Borlänge.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta programchef Sverige Birgitta Johansson 072-524 77 10, [email protected], eller programkoordinator Hanna Löfstrand, 072-521 88 44, [email protected]
Läs gärna mer om Erikshjälpens arbete på www.erikshjalpen.se.


Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Lokalt och globalt arbetar vi för att stärka och hjälpa barn. Överskottet från second hand-verksamheten bidrar, tillsammans med generösa gåvor, till att möjliggöra våra insatser för att barn ska få gå i skolan, må bra och vara trygga. Arbetsträningen i våra second hand-butiker föder också framtidstro för barn med föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och den cirkulära försäljningen ger klimathopp för kommande generationer. Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om. Visa mindre

Utvecklare med fokus mot näringslivet

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att föra dialog med och ge stöd till Borlängebor i deras väg till egen försörjning. För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi både vara lyhörda inför arbetsmarknadens behov och för den enskilda människans förutsättningar. Vi är en engagerad, entusiastisk och utvecklande grupp som ser varandras styrkor och tar ett gemensamt ansvar för uppdraget. Ja, vi har roligt också! Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möte... Visa mer
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att föra dialog med och ge stöd till Borlängebor i deras väg till egen försörjning. För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi både vara lyhörda inför arbetsmarknadens behov och för den enskilda människans förutsättningar.

Vi är en engagerad, entusiastisk och utvecklande grupp som ser varandras styrkor och tar ett gemensamt ansvar för uppdraget. Ja, vi har roligt också!

Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som utvecklare på arbetsmarknadsenheten kommer ditt uppdrag vara att knyta kontakter med arbetsgivare, kartlägga rekryteringsbehov och därefter matcha Arbetsmarknadsenhetens deltagare mot dessa behov.

Du kommer i ditt arbete bidra till det strategiska utvecklingsarbetet och arbeta för att tillsammans med ledningsgruppen utveckla enheten på bästa sätt för målgruppen. Som utvecklare så ingår du i ledningsgruppen för enheten.

Ett nära samarbete med andra parter som Näringslivskontoret, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, Branschorganisationer och liknande är en självklar del i arbetet.

KVALIFIKATIONER
Du som söker denna tjänst har en akademisk examen om minst två år som arbetsgivaren finner lämplig för rollen. En förutsättning för rollen är att du har gedigen erfarenhet av att hantera kundrelationer nya som gamla, du har även Key Account Managment utbildning eller motsvarande.

Tjänsten ställer krav på att du har stor erfarenhet och kunskap om arbetsmarknadspolitiska insatser. Du behöver även ha erfarenhet av idéförsäljning.
Det bör finnas en vana att arbeta med målgruppen som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden.
Du har erfarenhet av och kunskap om förekommande anställningsstöd samt regelverk kring dessa.

Det krävs att du har mycket god förmåga och erfarenhet av att samverka med externa parter, men även internt i organisationen. Du har ett befintligt brett lokalt/regionalt nätverk i arbetsgivarledet.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper så som motivation, engagemang och flexibilitet för tjänsten. Du kan uttrycka dig mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift.

Körkort B är krav för tjänsten.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Fastighetsstrateg

Kommunfastigheter har under de senaste åren varit med om en spännande utvecklingsresa och nu har du möjlighet att vara med på fortsättningen. Vi söker nu en Fastighetsstrateg som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för våra verksamheter i kommunen. Kommunfastigheter ansvarar för över 300 ägda och inhyrda objekt med en sammanlagd yta om ca 350 000 m2. Vidare ansvarar vi också för att uppföra nya verksamhetslokaler såsom förskolor, skolor, sär... Visa mer
Kommunfastigheter har under de senaste åren varit med om en spännande utvecklingsresa och nu har du möjlighet att vara med på fortsättningen. Vi söker nu en Fastighetsstrateg som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för våra verksamheter i kommunen. Kommunfastigheter ansvarar för över 300 ägda och inhyrda objekt med en sammanlagd yta om ca 350 000 m2. Vidare ansvarar vi också för att uppföra nya verksamhetslokaler såsom förskolor, skolor, särskilda boenden etc.

Självklart arbetar vi efter kommunens gemensamma värdegrund:
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

Välkommen till en arbetsplats där du tillsammans med 16 andra kollegor får vara delaktig i att skapa Borlänges framtid!

ARBETSUPPGIFTER
I dina arbetsuppgifter ingår att hantera interna och externa avtal och därmed också att genomföra förhandlingar med hyresvärdar och hyresgäster. Vidare ansvarar du för att samordna och driva arbetet med den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen och att tillsammans med fastighetschef och övriga kollegor arbeta med strategiska frågor för att få en än mer effektiv lokalförsörjning. Du kommer också att skriva beslutsunderlag, tjänsteskrivelser samt föredra ärenden på politiska sammanträden.

KVALIFIKATIONER
Vi ser det som viktigt att du har utbildning inom lokalavtalsjuridik alternativt motsvarande kunskap/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet från fastighetsförvaltning samt tidigare har arbetat inom offentlig förvaltning/kommunal verksamhet.

Som person är du är en relationsbyggare då det i tjänsten ingår att ha en nära dialog med verksamheterna om deras behov samt då du har många externa kontakter. Du har också förmågan att arbeta självständigt, att driva dina arbetsuppgifter framåt samt är mål- och resultatorienterad och kan prioritera och leverera i överenstämmelse med uppsatta mål.

Du har B-körkort samt god muntlig och skriftlig kunskap i svenska.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Utvecklingsledare till Ungdomshälsan

Region Dalarna och Borlänge kommun är stolta att tillsammans öppna ungdomshälsan i Borlänge! Samarbetet påbörjades för att bidra till ett socialt hållbart Borlänge för unga och för att bättre möta unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Ungdomshälsan drivs utifrån ett salutogent förhållningssätt där fokus ligger på det främjande och förebyggande arbetet utifrån perspektiven fysisk-, psykisk-, social- och sexuell hälsa samt lärande. Inom ungdomshälsan ... Visa mer
Region Dalarna och Borlänge kommun är stolta att tillsammans öppna ungdomshälsan i Borlänge! Samarbetet påbörjades för att bidra till ett socialt hållbart Borlänge för unga och för att bättre möta unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Ungdomshälsan drivs utifrån ett salutogent förhållningssätt där fokus ligger på det främjande och förebyggande arbetet utifrån perspektiven fysisk-, psykisk-, social- och sexuell hälsa samt lärande. Inom ungdomshälsan finns kompetenser från så väl ungdomsmottagningen som socialtjänst och elevhälsa vilket ger verksamheten en stabil plattform att möta varje ung Borlängebo på deras egna villkor.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetsledare på ungdomshälsan ska du samordna och leda det dagliga arbetet samt tillsammans med medarbetarna från både Region Dalarna och Borlänge Kommuns verksamheter utveckla nya arbetssätt att möta ungdomars behov.

Du leder verksamhetens operativa ledningsgrupp där även de enhetschefer från Region Dalarna och Borlänge Kommun som har personalansvar för verksamhetens medarbetare ingår. Tillsammans med enhetscheferna rapporterar du till den strategiska ledningsgruppen bestående av verksamhetschefer för primärvården Borlänge, Centrala elevhälsan och socialtjänsten Borlänge kommun.

I dina arbetsuppgifter ingår också att:
• Leda personalmöten, arbetsplatsträffar samt att hålla i vissa personalutbildningsinsatser.
• Vara enhetscheferna behjälplig i statistikuppföljningar och stödja övrig administration.
• Sammankallande till ledningsmöten med verksamhetschefer, efter behov från den operativa ledningen.
• Bygga samverkan med specialister inom region och kommun (exempelvis BUP, HAB, Vuxenpsyk och socialtjänsten samt gymnasie- och grundskolan).
• Verka för att skapa en vi känsla inom Ungdomshälsan!

Tjänsten är en heltids- tillsvidaretjänst. Organisatoriskt tillhör du Borlänge Kommun och rapporterar till verksamhetschef för central elevhälsa. Andra samordningsuppdrag inom närliggande områden kan i en förlängning bli aktuella inom ramen för tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som brinner för ungdomars hälsa och som kan se helheter i det hälsofrämjande och förbyggande arbetet. Du är en facilitator! Vilket innebär att du är en person som arbetar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. Facilitatorn koncentrerar sig på processen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen till samma mål.

Vi vill att du är en erfaren ledare och att du innehaft tjänst som exempelvis chef och-/eller projektledare. Du bör ha en grundprofession och en högskoleutbildning inom något av verksamhetens områden, exempelvis skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Det är meriterande om du har erfarenhet av flera av dessa områden.

Då verksamheten är under utveckling ställs stora krav på flexibilitet, lösningsfokus och nytänkande, stor vikt kommer därför läggas på personlig lämplighet.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

VERKSAMHETSLEDARE ARBETSMARKNADSKUNSKAP & PROJEKTLEDARE ATTRAKTIV INDUSTRI

Falun Borlänge-regionen AB är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommuner. Vi arbetar på uppdrag av våra ägarkommuner för att öka regionens attraktionskraft, där våra prioriterade samverkansområden är Kompetensförsörjning, Näringslivsutveckling, Infrastruktur och Byggande. VI SÖKER NU EN VERKSAMHETSLEDARE TILL ARBETSMARKNADSKUNSKAP DALARNA OCH PROJEKTLEDARE FÖR ESF-PROJEKTET ATTRAKTIV INDUS... Visa mer
Falun Borlänge-regionen AB är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommuner. Vi arbetar på uppdrag av våra ägarkommuner för att öka regionens attraktionskraft, där våra prioriterade samverkansområden är Kompetensförsörjning, Näringslivsutveckling, Infrastruktur och Byggande.
VI SÖKER NU EN


VERKSAMHETSLEDARE TILL ARBETSMARKNADSKUNSKAP DALARNA OCH PROJEKTLEDARE FÖR ESF-PROJEKTET ATTRAKTIV INDUSTRI


Arbetsmarknadskunskap Dalarna (AMK Dalarna) drivs av Falun Borlänge-regionen och är en del av en nationell satsning riktad till ungdomar och vuxna i deras närhet. Syftet med satsningen är att skapa en större förståelse för var jobben finns och hur en tar sig dit, samt att få dem att tänka till och göra medvetna studie- och yrkesval. Vi tror att det ökar möjligheterna för en hållbar kompetensförsörjning över tid och en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad. AMK Dalarna finns idag i 11 av länets kommuner och våra kommunikatörer har ca 6.000 elevmöten per år genom inspirationsföreläsningar på högstadiet och gymnasiet. Vi deltar även i föräldramöten för att prata arbetsmarknad samt arbetar strategiskt med kommunerna för att bidra till att studie- och yrkesvägledning blir hela skolans ansvar. Verksamheten finansieras av kommunerna och 29 privata och offentliga arbetsgivare.
Under senare tid har ytterligare projekt och verksamheter knutits till arbetsgruppen inom AMK: Vi ingår i ett Erasmusprojekt – YouAlls, har en regional koordinatorsroll för att initiera gymnasiala lärlingsanställningar och sedan februari 2020 driver vi ESF-projektet Attraktiv Industri i nära samverkan med regionala företag och AMKs konceptägare Competence.
Personalgruppen består av fem personer, som arbetar både som inspiratörer ute i skolorna och med de övriga verksamheterna vi driver inom området.
Vi söker nu en verksamhetsledare för AMK Dalarna som tillika är projektledare för ESF-projektet Attraktiv Industri. Som verksamhetsledare har du det övergripande ansvaret för innehållet i AMK Dalarna och finansieringen. Som projektledare för Attraktiv industri har du ansvaret för metodutvecklingen och rapporteringen till ESF-rådet. I båda rollerna leder och fördelar du arbetet, tar fram årsplaner, gör uppföljningar samt ansvarar för budget, prognosarbete och ekonomiska uppföljningar. Rollerna innebär ett stort antal kontakter utanför organisationen i form av samverkansmöten, presentationer av våra satsningar, skriftlig rapportering m.m. Båda rollerna innehåller en mix av operativt och strategiskt arbete. Du agerar bollplank till övriga i personalgruppen för att vara ett stöd i att styra mot det gemensamma målet – en bättre kompetensförsörjning.
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig. Du har tidigare arbetat som projektledare eller i en arbetsledande roll. Om du har erfarenhet av att ha jobbat med EU-finansierade projekt är det meriterande. Du har erfarenhet från utåtriktat arbete med stort inslag av relationsbyggande gärna från både privat och offentlig sektor. Du har mycket lätt för att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. En god förståelse för offentliga myndigheters språkbruk, processer och tillvägagångssätt är meriterande liksom förmågan att kommunicera på motsvarande sätt.
Du är en trygg och stabil ledare som tänker och agerar enligt ”laget före jaget” och dessutom är drivande, målorienterad, uthållig och strukturerad. Du gillar att analysera din omvärld, dra slutsatser och sedan agera för att åstadkomma förändring. Din kommunikativa förmåga är en av dina styrkor och du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du har ett stort engagemang och intresse för samhällsfrågor, regional utveckling och strategisk kompetensförsörjning.
Låter det intressant? Skicka då in din ansökan till [email protected] så snart som möjligt, dock senast den 27 november. Har du frågor om tjänsten eller om oss som organisation? Hör av dig till Eva-Lena Palander, VD 0243-248041.
Läs gärna mer om oss på www.fbregionen.se och www.arbetsmarknadskunskap.se. Om det blir aktuellt med en flytt till Dalarna kan vi erbjuda dig medflyttarservice, se www.rekryteringslots.se. Vi har gjort vårt val av rekryteringskanaler och önskar inga fler erbjudanden. Visa mindre

Verksamhetsutvecklare Borlänge

Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden. Nu behöver vi förstärkning och söker en vikarierande verksamhetsutvecklare, till Hyresgästföreningen Region Mitt med placering i Borlänge t o m 31 mars 2020, med ev möjlighe... Visa mer
Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.

Nu behöver vi förstärkning och söker en vikarierande verksamhetsutvecklare, till Hyresgästföreningen Region Mitt med placering i Borlänge t o m 31 mars 2020, med ev möjlighet till förlängning.

Som verksamhetsutvecklare fyller du en viktig funktion i arbetet med att utveckla vår folkrörelse. Större delen av ditt arbete sker i samarbetet med styrelser och övriga förtroendevalda. Du arbetar med bostadspolitiska frågor, samt med opinionsbildning och kampanjaktiviteter. Vidare arbetar du med inflytandefrågor för hyresgäster och våra medlemmar. Tillsammans med förtroendevalda både leder du och tar initiativ till olika aktiviteter samt stöttar och fångar det engagemang som redan finns, för att på så sätt få fler aktiva medlemmar och förtroendevalda. I tjänsten ingår att utarbeta förslag till verksamhetsplaner och budget samt att följa upp verksamheten.

För att passa in som verksamhetsutvecklare bör du ha erfarenhet från arbete i föreningsliv och/eller folkrörelse. Vi letar efter dig som kan omvandla initiativ och teori till verksamhet samt uppmuntra andra att bidra med idéer. Vidare krävs att du är kreativ, nytänkande och idérik, har social kompetens och förmåga att möta människor med respekt och öppenhet. För alla som arbetar på Hyresgästföreningen gäller att du delar våra värderingar, vilka omfattar allas lika värde och rätt och ett inkluderande samhälle, och har ett engagemang för de frågor vi driver.

 

Kvalifikationer:


• Högskoleutbildning med beteendevetenskaplig/samhällsvetenskaplig/pedagogisk inriktning eller tillägnat sig motsvarande kunskaper på annat sätt
• Erfarenhet från arbete i föreningsliv och/eller folkrörelse.
• Utbildning och/eller erfarenhet av projektarbete är meriterande

Arbetsplatsen är belägen på vårt kontor i Borlänge, Wallingatan 18. I tjänsten ingår en hel del resor. Körkort och tillgång till bil är därför ett måste.

Är du den vi letar efter kan vi erbjuda ett intressant arbete med varierande arbetsuppgifter och en möjlighet att hjälpa hyresgäster påverka sitt eget boende till det bättre. Hos oss får du bra anställningsvillkor och förmåner.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vår e-rekrytering genom att klicka dig in på den aktuella tjänsten under ”lediga jobb” på vår webbsida www.hyresgastforeningen.se.

Sista ansökningsdag 1 september 2019.  För mer information om tjänsten, kontakta gruppchef Annika Nordkvist  tel 010-45 91541 eller 072-549 15 41. Fackliga kontaktpersoner är för SACO Anna Nykvist 010-45 91588 eller 070-244 11 14,  tel 010-45 91564 eller 070-233 38 66, och för Handels Marina Berg, 010-45 91 513 eller 073-020 63 39

 


Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive distrikt och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Region Mitt består av 52 kommuner i fyra län, Örebro län, Värmland, Sörmland och Dalarna. I regionen har vi ca 64 000 medlemmar, ca 1200 förtroendevalda och ca 100 anställda. Regionen samordnar de interna resurser som behövs för att skapa ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap för hyresgästerna. Hos våra medarbetare värdesätter vi en demokratisk värdegrund och tidigare erfarenhet av arbete i ideell organisation. Visa mindre

ICA DE Borlänge söker Processledare

Ansök    Okt 14    ICA AB    Organisationsutvecklare
Är du en nytänkande processledare som drivs av verksamhetsutveckling och att skapa hållbara resultat? ICA DE Borlänge söker en processledare som vill vara med och utveckla en verksamhet i världsklass genom att utveckla optimala processer och standardiserade arbetssätt. Som processledare är du verksamhetens lokala expert avseende logistikspecifika processfrågor. Tjänsten är placerad påVerksamhetsstöd. En av dina viktigaste uppgifter är att coacha, stötta ... Visa mer
Är du en nytänkande processledare som drivs av verksamhetsutveckling och att skapa hållbara resultat?

ICA DE Borlänge söker en processledare som vill vara med och utveckla en verksamhet i världsklass genom att utveckla optimala processer och standardiserade arbetssätt.

Som processledare är du verksamhetens lokala expert avseende logistikspecifika processfrågor. Tjänsten är placerad påVerksamhetsstöd. En av dina viktigaste uppgifter är att coacha, stötta och följa upp enhetens arbete med processefterlevnad och förbättringar.

Andra arbetsuppgifter är bland annat:

* Samarbeta med processägare för att stödja och underlätta det dagliga arbetet
* Säkerställa efterlevnad av krav i logistiks ledningssystem
* Sprida och engagera processtänkandet i verksamheten
* Ägare för standardiserade arbetsblad
* Stödja processägaren vid avvikelser och förbättringsförslag
* Driva arbetet med ständiga förbättringar framåt och vara ett stöd för processutveckling
* Utbilda/informera vid processförändringar i verksamheten genom ex workshops

Vi söker dig som har en stark drivkraft att arbeta proaktivt och viljan att göra skillnad. Vi ser att du är en skicklig relationsbyggare som kan kommunicera med människor på alla nivåer. Du är en duktig kommunikatör både skriftligt och muntligt med förmågan att entusiasmera och skapa en positiv energi omkring dig.

För att lyckas i rollen ser vi att du har ett genuint intresse för processer och ledningssystem. Du kommer att hantera mycket information varför vi ser det som avgörande att du är lyhörd och analytisk samt kan avgöra vad som är relevant för att skapa fungerande lösningar. Du är metodisk och systematisk, det du åtar dig genomför du med hög kvalitet.

Att ha med sig inför rollen som Processledare

* För tjänsten relevant akademisk utbildning
* Vara bekant med Lean och Agila arbetssätt
* Erfarenhet att arbeta med ständiga förbättringar och förändringsledning
* God datorvana och goda kunskaper i Officepaketet

Det är meriterande om du har

* Kännedom av incidentrapporteringssystemet IA
* Erfarenhet av att arbeta i projekt

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Tillträde

Enligt överenskommesle

Kontaktuppgifter

Patrik Myrsell, 010 - 422 12 92, Chef verksamhetsstöd

Karin Larsson, 0243 - 43 41 02, Facklig representant Unionen

Sista dag för ansökan

2020-11-08

Vi ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Drogtestning förekommer i samband med vissa av våra rekryteringsprocesser. Visa mindre

Boendeutvecklare Borlänge

Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden. Nu behöver vi förstärkning och söker en boendeutvecklare, till Hyresgästföreningen Region Mitt med placering i Borlänge. Som boendeutvecklare fyller du en viktig funktion i... Visa mer
Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.

Nu behöver vi förstärkning och söker en boendeutvecklare, till Hyresgästföreningen Region Mitt med placering i Borlänge.

Som boendeutvecklare fyller du en viktig funktion i arbetet med att utveckla vår folkrörelse. Större delen av ditt arbete sker i samarbetet med styrelser och övriga förtroendevalda. Du arbetar med bostadspolitiska frågor, samt med opinionsbildning och kampanjaktiviteter. Vidare arbetar du med inflytandefrågor för hyresgäster och våra medlemmar. Tillsammans med förtroendevalda både leder du och tar initiativ till olika aktiviteter samt stöttar och fångar det engagemang som redan finns, för att på så sätt få fler aktiva medlemmar och förtroendevalda. I tjänsten ingår att utarbeta förslag till verksamhetsplaner och budget samt att följa upp verksamheten.

För att passa in som boendeutvecklare bör du ha erfarenhet från arbete i föreningsliv och/eller folkrörelse. Vi letar efter dig som kan omvandla initiativ och teori till verksamhet samt uppmuntra andra att bidra med idéer. Vidare krävs att du är kreativ, nytänkande och idérik, har social kompetens och förmåga att möta människor med respekt och öppenhet. För alla som arbetar på Hyresgästföreningen gäller att du delar våra värderingar, vilka omfattar allas lika värde och rätt och ett inkluderande samhälle, och har ett engagemang för de frågor vi driver.

 

Kvalifikationer:


• Högskoleutbildning med beteendevetenskaplig/samhällsvetenskaplig/pedagogisk inriktning eller tillägnat sig motsvarande kunskaper på annat sätt
• Erfarenhet från arbete i föreningsliv och/eller folkrörelse.
• Utbildning och/eller erfarenhet av projektarbete är meriterande

Arbetsplatsen är belägen på vårt kontor i Borlänge, Wallingatan 18. I tjänsten ingår en hel del resor. Körkort och tillgång till bil är därför ett måste.

Är du den vi letar efter kan vi erbjuda ett intressant arbete med varierande arbetsuppgifter och en möjlighet att hjälpa hyresgäster påverka sitt eget boende till det bättre. Hos oss får du bra anställningsvillkor och förmåner. Provanställning på 6 månader tillämpas.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via vår e-rekrytering genom att klicka dig in på den aktuella tjänsten under ”lediga jobb” på vår webbsida www.hyresgastforeningen.se.

Sista ansökningsdag 26 januari 2020.  För mer information om tjänsten, kontakta gruppchef Annika Nordkvist  tel 010-45 91541 eller 072-549 15 41. Fackliga kontaktpersoner är för SACO Anna Nykvist 010-45 91588 eller 070-244 11 14,  tel 010-45 91564 eller 070-233 38 66, och för Handels Marina Berg, 010-45 91 513 eller 073-020 63 39

 


Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive distrikt och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Region Mitt består av 52 kommuner i fyra län, Örebro län, Värmland, Sörmland och Dalarna. I regionen har vi ca 64 000 medlemmar, ca 1200 förtroendevalda och ca 100 anställda. Regionen samordnar de interna resurser som behövs för att skapa ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap för hyresgästerna. Hos våra medarbetare värdesätter vi en demokratisk värdegrund och tidigare erfarenhet av arbete i ideell organisation. Visa mindre

Tre verksamhetsutvecklare till trafikinformation på järnväg

Ansök    Apr 18    Trafikverket    Organisationsutvecklare

Vill du arbeta som verksamhetsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På verksamhetsområde Trafik jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på ... Visa mer

Vill du arbeta som verksamhetsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På verksamhetsområde Trafik jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På verksamhetsområde Trafik ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporterTre verksamhetsutvecklare till trafikinformation på järnväg

Som verksamhetsutvecklare på enheten Trafikinformera järnväg kommer du att arbeta för att förbättra leveransen av trafikinformation till resenärer och gods. Det innebär att du ägnar dig åt såväl ständiga förbättringar i förvaltningen som utvecklingsprojekt. Du samarbetar med kollegorna på enheten men också med andra både inom och utom Trafikverket, ingår i team och driver egna uppdrag vid behov.Vi söker tre nya kollegor:
 • En som förstärker vårt förvaltningsteam för att bland annat arbeta med verksamhetens krav på våra it-lösningar

 • En som kan röra sig mellan förvaltningsteamet och verksamhetsutveckling i olika uppdrag

 • En som kan bli en av våra specialister inom trafikinformation och arbeta med våra specifika utmaningar.Oavsett roll söker vi dig som kan arbeta självständigt och leverera resultat enligt uppsatta mål och utifrån etablerade metoder.  Du kommer att arbeta nära vår operativa verksamhet på trafikcentralerna vilket ställer krav på lyhördhet men också en helhetssyn, resenärsperspektiv och en riktning mot vår målbild.Trafikinformation, framför allt till resenär, är i fokus och du kommer att få stimulerande arbetsuppgifter i en komplex och snabbt föränderlig värld.Vi söker dig som
 • har högskoleutbildning med relevant examen eller erfarenhet som kan bedömas som likvärdig

 • har erfarenhet av verksamhetsutveckling.Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av it-nära förvaltning

 • har erfarenhet av att arbeta med utveckling och/eller förvaltning av operativ verksamhet

 • har erfarenhet av att genomföra riskanalyser

 • har erfarenhet av trafikinformationsfrågor

 • har erfarenhet av agilt arbete

 • har erfarenhet av förbättringsarbete. Vi söker dig som är drivande och självgående, har god kommunikation- och samarbetsförmåga.  

Visa mindre