Lediga jobb som Speciallärare i Borlänge

Se lediga jobb som Speciallärare i Borlänge. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Borlänge som finns hos arbetsgivaren.

Specialpedagog alternativt speciallärare inriktning språk-, läs- och skrivu

Ansök    Jun 26    Borlänge kommun    Speciallärare
Tunets skola är en F-6 skola med drygt 160 elever, belägen i utkanten av Borlänge med ett naturskönt läge med fantastisk natur runt knuten som inbjuder till friluftsliv och idrottsaktiviteter som exempelvis skidåkning och skridskoåkning. Halvarsgårdars skola är en liten F-6 skola med ca.75 elever som ligger naturskönt med fantastisk natur runt knuten. Här arbetar vi framgångsrikt med fokus på samarbete i arbetslag och ämneslag samt med elevens eget lärand... Visa mer
Tunets skola är en F-6 skola med drygt 160 elever, belägen i utkanten av Borlänge med ett naturskönt läge med fantastisk natur runt knuten som inbjuder till friluftsliv och idrottsaktiviteter som exempelvis skidåkning och skridskoåkning.
Halvarsgårdars skola är en liten F-6 skola med ca.75 elever som ligger naturskönt med fantastisk natur runt knuten. Här arbetar vi framgångsrikt med fokus på samarbete i arbetslag och ämneslag samt med elevens eget lärande i centrum.

Tunets skola och Halvarsgårdars skola har en gemensam elevhälsa bestående av specialpedagog, kurator, socialpedagog, skolsköterska, biträdande rektor och rektor.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevens kunskaper, sociala förmåga, delaktighet och kamratrelationer genom hela elevens skoldag och fritidstid. Med en stabil personal med god erfarenhet driver vi tillsammans en trivsam och trygg skolverksamhet där vi skapar en god grund för varje elev med fokus på trygghet, kontinuitet och progression i varje elevs utveckling och lärande.

Vår utgångspunkt är att varje barn är unikt med unika förmågor och egenskaper som ska bemötas med respekt och tas på allvar. Med en god gemenskap mellan pedagoger och elever är vår skola den perfekta arbetsplatsen. Eleverna är nyfikna och skolans lärare är ambitiösa. Personalen arbetar nära varandra och nära barnen: att alla barn är allas ansvar är en viktigt för oss. Beslutsvägarna är korta hos oss och personal och skolledning arbetar tätt ihop.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten innebär ett specialpedagogiskt uppdrag på både Tunets skola och Halvarsgårdars skola. I uppdraget ingår:

- att möta elever som hamnat i skolsvårigheter och ge dem verktyg (digitala hjälpmedel, studieteknik mm).

- att hålla sig uppdaterad kring aktuell forskning om inlärningssvårigheter och förmedla kunskap till skolans personal.

- att ha kännedom om lärverktyg.

- arbete med och stötta klasslärare kring främjande och förebyggande insatser.

- handledning av elevassistenter och lärare vid behov.

- att ansvara för utredning inför upprättande av åtgärdsprogram.

- att bedriva särskilt stöd i form av specialpedagogiska insatser med enskilda elever eller mindre grupper

- att observera i klass för att upptäcka och kartlägga skolmiljön för enskilda elever eller grupper av elever för att förebygga skolsvårigheter.

- Att samarbeta med vårdnadshavare till elever i behov av särskilt stöd.

- att göra läs- och skrivkartläggningar samt pedagogiska kartläggningar.

- att leda språk-, läs- och skrivutvecklande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå.

I samarbete med elevhälsans övriga funktioner och skolans personal arbetar du aktivt med skolans elevhälsoarbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad lärare och har en specialpedagogutbildning alternativt speciallärarutbildning med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling.

Du har erfarenhet och kunskap om grundläggande läs- och skrivinlärning och det är även meriterande om du har kunskap om grundläggande matematikinlärning och erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i grundskolan F-6.
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska krävs.
Körkort är ett krav då enheten består av två skolor med några kilometers körväg emellan.

Personliga egenskaper:
Vi ser gärna att du är en positiv och anpassningsbar person med mycket god förmåga att skapa relation med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du har lätt för att samarbeta med andra men tar även egna initiativ och kan arbeta självständigt.
Du är resultatinriktad och har ett stort intresse för elevhälsofrågor, en nyfikenhet och ett intresse för specialpedagogisk forskning samt har en erfarenhet av specialpedagogiskt arbete.
Vi värdesätter en positiv elevsyn, ett lösningsfokus och en vilja att stötta elever i lärandemiljön på individ- och gruppnivå.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare - språk-, skriv- och läsutveckling eller matematik

Ansök    Maj 16    Borlänge kommun    Speciallärare
Nygårdskolan är en mångkulturell F-6-skola i Borlänge med fokus på inkludering, goda lärmiljöer samt trygghet och studiero för att gagna elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Skolan är tvåparallellig och vi har idag runt 300 elever och vi är ca 40 personer i personalgruppen. Skolan ligger vackert med närhet till naturen. Nygårdskolans vision är att vara en skola med fokus på arbetsro och kunskap där alla elever når sina mål och kan välja sin eg... Visa mer
Nygårdskolan är en mångkulturell F-6-skola i Borlänge med fokus på inkludering, goda lärmiljöer samt trygghet och studiero för att gagna elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Skolan är tvåparallellig och vi har idag runt 300 elever och vi är ca 40 personer i personalgruppen. Skolan ligger vackert med närhet till naturen.

Nygårdskolans vision är att vara en skola med fokus på arbetsro och kunskap där alla elever når sina mål och kan välja sin egen framtid. Det är viktigt för oss att våra elever varje dag mötas av personal som visar tilltro till deras förmåga att kunna nå så långt det bara är möjligt, både kunskapsmässigt och socialt.

Vår vision går hand i hand med Borlänges värdegrund; jag finns här för Borlängebon, jag gillar utmaningar samt jag möter varje människa med öppenhet.

Skolans ledningsgrupp består av rektor och biträdande rektorer. Personalen är fördelade i team, ett för varje årskurs. I teamen finns ett nära samarbete mellan lärare och resurser/fritidspersonal där vi tillsammans har våra elever och deras rätt till utbildning i fokus.

På Nygårdskolan har vi också ett tvärprofessionellt Elevhälsoteam. I Elevhälsoteamet på skolan finns kurator, specialpedagog, socialpedagog, skolsköterska och speciallärare. Centralt arbetar vi även tillsammans med skolpsykolog, logoped och skolläkare.

Nygårdskolan är just nu inne i en spännande utvecklingsfas där du som speciallärare har möjlighet att påverka hur vi ska arbeta för att säkerställa undervisningens kvalitet inom Ledning och Stimulans. Det är viktigt för oss att utveckla arbetssätt och att det finns former och förutsättningar för förebyggande informationsutbyte och dialog mellan undervisande lärare och elevhälsan, innan svårigheter för en elev uppstår.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare på Nygårdskolan kommer du att bidra med betydelsefull kompetens och viktiga arbetsuppgifter i vårt Elevhälsoteam. Tillsammans med teamet och skolans lärare och övrig personal kommer du att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och analysera skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete inom Ledning och stimulans.

Du kommer även att vara delaktig i arbetet enligt våra rutiner vid behov av åtgärdande insatser tillsammans med Elevhälsoteamet.

Det är viktigt för oss att du vill vara delaktig i den dagliga driften tillsammans med Elevhälsan, lärare och övrig personal på både grupp- och individnivå samt att du är delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet med uppföljning, analys och planering för att säkerställa att utveckling sker och inget faller mellan stolarna.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad speciallärare (specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematik). Du behöver förstå och kunna uttrycka dig i tal och skrift på svenska obehindrat.

Är du i grunden utbildad låg- eller mellanstadielärare och har utbildning inom SVA är det meriterande. Har du även erfarenhet av att ha arbetat med både elever och kollegor med mångkulturell bakgrund så är även det meriterande.

Personliga egenskaper som vi söker är att du kan samarbeta både självständigt och i team. Det är viktigt att du kan ta initiativ, kommunicera väl och skapa goda relationer. Du behöver ha god förmåga att följa upp och analysera, samt planera och vara delaktig i genomförande.

Du behöver både kunna handleda lärare i hur de kan utveckla undervisningen på gruppnivå för att kunna möta alla elever i den ordinarie undervisningen samt också självständigt kunna arbeta med elever individuellt och/eller i den ordinarie lärmiljön. Det är viktigt att du har en kompetens vad gäller olika arbetssätt samt kunskap om elevers olika sätt att tillgodogöra sig undervisning i olika lärmiljöer. Det kommer även naturligt för dig att driva hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete i nära dialog med all personal på skolan.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare

Ansök    Jul 8    Borlänge kommun    Speciallärare
Välkommen till Hushagsgymnasiet! Hushagsgymnasiet är en gymnasieskola med yrkesprogrammen: Bygg- och anläggning-, Restaurang- och livsmedel-, Industri-, Fordons- och transport, El- och energi samt VVS- och fastighetsprogrammen. Vi har ca 600 elever och tillsammans är vi drygt 70 anställda. I skolorna finns utrustning i anpassade lokaler som liknar de framtida arbetsplatserna. Vår gymnasieskola har hög kvalité, där vi arbetar för att alla känner arbetsgl... Visa mer
Välkommen till Hushagsgymnasiet!

Hushagsgymnasiet är en gymnasieskola med yrkesprogrammen: Bygg- och anläggning-, Restaurang- och livsmedel-, Industri-, Fordons- och transport, El- och energi samt VVS- och fastighetsprogrammen.

Vi har ca 600 elever och tillsammans är vi drygt 70 anställda.

I skolorna finns utrustning i anpassade lokaler som liknar de framtida arbetsplatserna. Vår gymnasieskola har hög kvalité, där vi arbetar för att alla känner arbetsglädje, ansvar och delaktighet. Vi lägger stor vikt vid samarbete och elevdemokrati, med flexibla arbetssätt. Vår värdegrund är viktig för oss och vi bedriver ett aktivt arbete utifrån den

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu ytterligare speciallärare för att utöka vår EHT-grupp och intensifiera vårt pågående arbete. I denna roll kommer du att arbeta på alla nivåer inom verksamheten från individuella elever till grupp- och organisationsnivå. Därför krävs en god förmåga att samarbeta med andra professioner på skolan. Även om huvudfokus ligger på det förebyggande arbetet genom att aktivt delta i att utveckla skolans pedagogiska kompetens, förväntar vi oss att du är bekväm med att genomföra kartläggningar och utredningar, leda olika möten samt arbeta med enskilda elever.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en engagerad speciallärare med goda kunskaper i det svenska språket, gärna med inriktning matematik. Du har ett starkt fokus på elevernas och hela skolans utveckling. Tidigare erfarenhet av handledning av lärare är meriterande då du förväntas delta och driva vissa igångsatta processor som inbegriper alla medarbetare. Som person är du trygg i din roll och trivs med att samarbeta med andra. Du tar gärna initiativ och har förmågan att självständigt strukturera och driva ditt arbete framåt. Tjänsten kräver flexibilitet och en förmåga att anpassa sig till de olika behov och situationer som kan uppstå på ett yrkesgymnasium. Vi tror slutligen att du har förmågan att påverka andras åsikter eller beteenden genom att tydligt ta ställning i olika frågor genom att förmedla information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Visa mindre

Speciallärare alt. Specialpedagog till Tunets- och Halvarsgårdars skola

Ansök    Apr 3    Borlänge kommun    Speciallärare
Tunets skola är en F-6 skola med drygt 160 elever, belägen i utkanten av Borlänge med ett naturskönt läge med fantastisk natur runt knuten som inbjuder till friluftsliv och idrottsaktiviteter som exempelvis skidåkning och skridskoåkning. Halvarsgårdars skola är en liten F-6 skola med ca.75 elever som ligger naturskönt med fantastisk natur runt knuten. Här arbetar vi framgångsrikt med fokus på samarbete i arbetslag och ämneslag samt med elevens eget lärand... Visa mer
Tunets skola är en F-6 skola med drygt 160 elever, belägen i utkanten av Borlänge med ett naturskönt läge med fantastisk natur runt knuten som inbjuder till friluftsliv och idrottsaktiviteter som exempelvis skidåkning och skridskoåkning.
Halvarsgårdars skola är en liten F-6 skola med ca.75 elever som ligger naturskönt med fantastisk natur runt knuten. Här arbetar vi framgångsrikt med fokus på samarbete i arbetslag och ämneslag samt med elevens eget lärande i centrum.

Tunets skola och Halvarsgårdars skola har en gemensam elevhälsa bestående av specialpedagog, kurator, socialpedagog, skolsköterska, biträdande rektor och rektor.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevens kunskaper, sociala förmåga, delaktighet och kamratrelationer genom hela elevens skoldag och fritidstid. Med en stabil personal med god erfarenhet driver vi tillsammans en trivsam och trygg skolverksamhet där vi skapar en god grund för varje elev med fokus på trygghet, kontinuitet och progression i varje elevs utveckling och lärande.

Grunden för vår verksamhet är Borlängebon och vi arbetar från kommunens värdegrund:
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

Vår utgångspunkt är att varje barn är unikt med unika förmågor och egenskaper som ska bemötas med respekt och tas på allvar. Med en god gemenskap mellan pedagoger och elever är vår skola den perfekta arbetsplatsen. Eleverna är nyfikna och skolans lärare är ambitiösa. Personalen arbetar nära varandra och nära barnen: att alla barn är allas ansvar är en viktigt för oss. Beslutsvägarna är korta hos oss och personal och skolledning arbetar tätt ihop.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten innebär ett specialpedagogiskt uppdrag på både Tunets skola och Halvarsgårdars skola. I uppdraget ingår:

* Att möta elever som hamnat i skolsvårigheter och ge dem verktyg (digitala hjälpmedel, studieteknik m.m.)

* Att hålla sig uppdaterad kring aktuell forskning om inlärningssvårigheter och förmedla kunskap till skolans personal

* Att ha kännedom om lärverktyg

* Arbete med och stötta klasslärare kring främjande och förebyggande insatser

* Handledning av elevassistenter och lärare vid behov

* Att ansvara för utredning inför upprättande av åtgärdsprogram och bedriva särskilt stöd i form av specialpedagogiska insatser med enskilda elever eller mindre grupper.

* Att observera i klass för att upptäcka och kartlägga skolmiljön för enskilda elever eller grupper av elever för att förebygga skolsvårigheter

* Att samarbeta med vårdnadshavare till elever i behov av särskilt stöd

* Att göra läs- och skrivkartläggningar samt pedagogiska kartläggningar

I samarbete med elevhälsans övriga funktioner och skolans personal arbetar du aktivt med skolans elevhälsoarbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en genomförd lärarutbildning samt specialpedagog- eller speciallärarutbildning. Mycket goda kunskaper i det svenska språket, muntligt och skriftligt är också krav för tjänsten.

Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med elever med NPF-problematik, erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i grundskolan F-6, har kunskap om och erfarenhet av grundläggande läs- och skriv inlärning samt matematikinlärning. Samtliga av dessa ses som meriterande för tjänsten. Vi ser gärna att det är bra att du har B-körkort då enheten består av två skolor med några kilometers körväg emellan.

Som person ser vi att du är lugn, tålmodig, lyhörd, flexibel med god förmåga att kommunicera samt skapa relationer med elever, vårdnadshavare samt kollegor.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare/lärare till anpassad grundskola

Ansök    Mar 21    Borlänge kommun    Speciallärare
Hos oss på Jakobsgårdskolan arbetar vi aktivt för delaktighet, god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Vi expanderar och idag har Jakobsgårdskolan drygt 110 elever från åk 1 till åk 9 och ett fritidshem med ca 40 elever. Vi är organiserade i sex enheter under samma tak. Lärarna och klassassistenterna arbetar i team kring varje elevgrupp med en tillhörighet i ett större arbetslag. Hos oss finns också ett elevhälsoteam med skolsköterska, speciallärare, s... Visa mer
Hos oss på Jakobsgårdskolan arbetar vi aktivt för delaktighet, god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Vi expanderar och idag har Jakobsgårdskolan drygt 110 elever från åk 1 till åk 9 och ett fritidshem med ca 40 elever. Vi är organiserade i sex enheter under samma tak. Lärarna och klassassistenterna arbetar i team kring varje elevgrupp med en tillhörighet i ett större arbetslag. Hos oss finns också ett elevhälsoteam med skolsköterska, speciallärare, specialpedagog och kurator.

Vi är en flexibel verksamhet som möter elever med behov av särskilt stöd utifrån ett specialpedagogiskt synsätt där eleven alltid står i fokus. För att skapa den bästa lärmiljön för våra Borlängebor tror vi på ett stödjande klimat och ett kollegialt lärande.

Vi ser det som en självklarhet att du följer vår värdegrund, den lyder:
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare/lärare är ditt uppdrag att stötta elever och elevgrupper tillsammans med undervisande lärare i den anpassade grundskolan, framförallt på inriktning ämnen.
Du planerar och genomför undervisning inom läs och skrivutveckling samt grundläggande matematik. Detta utifrån varje elevs förmåga där du skapar goda förutsättningar för lärande samt stimulerar och utmanar elevernas utveckling. Som pedagog på anpassad grundskola har du, tillsammans med kollegor, ansvar för att ge eleverna det pedagogiska och sociala stöd de behöver. Du är flexibel. Du deltar vid utvecklingssamtal och nätverksmöten kring elever.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad ma/sv lärare gärna speciallärare. Det är meriterande om du är utbildad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Du är förtrogen med, och följer de kommunala och nationella, styrdokumenten. Du kan barns utveckling och brinner för vår målgrupp samt har arbetslivserfarenhet från anpassad grundskola. Du har grundläggande kunskap om läs och skrivprocessen/ grundläggande matematik.

Du har gärna erfarenhet av alternativ kommunikation (AKK), tecken som stöd, bildstöd, digitala kommunikationshjälpmedel samt kunskap i tydliggörande pedagogik, god kompetens i hantering av digitala hjälpmedel samt om du har erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är meriterande om du har erfarenhet av ICDP (vägledande samspel) och du behöver kunna uttrycka dig mycket väl på svenska både i tal och skrift.

Vi söker dig som är en god lagspelare, arbetar strukturerat, är flexibel och har en god samarbetsförmåga. Du ser varje enskild elev och är lyhörd för det barnen vill förmedla och är duktig på att skapa relationer med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Du har ett positivt förhållningssätt i utmanande situationer, behåller lugnet och är duktig på att hitta lösningar. Du är duktig på att kommunicera på ett tydligt sätt och besitter en god empatisk förmåga där du skapar engagemang och deltar i barnens lek och utveckling. Du har ett stort hjärta för elevkategorin som har rätt till den anpassade grundskolan.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare

Ansök    Feb 13    Borlänge kommun    Speciallärare
Ornäs skola är en allstadieskola F-9 med ca 450 elever. Skolan togs i bruk hösten 2007. Vi arbetar framtidsinriktat med fokus på arbetslag och en flexibel syn på schema och förutsättningar för elevernas lärande samt en pedagogisk mångfald med eleven i centrum. På Ornäs skola har vi målsättningen att alla elever ska känna sig sedda eftersom vi tror att elever som blir sedda känner sig trygga och att trygga elever lättare tar till sig kunskaperna vi förmed... Visa mer
Ornäs skola är en allstadieskola F-9 med ca 450 elever. Skolan togs i bruk hösten 2007. Vi arbetar framtidsinriktat med fokus på arbetslag och en flexibel syn på schema och förutsättningar för elevernas lärande samt en pedagogisk mångfald med eleven i centrum.

På Ornäs skola har vi målsättningen att alla elever ska känna sig sedda eftersom vi tror att elever som blir sedda känner sig trygga och att trygga elever lättare tar till sig kunskaperna vi förmedlar.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Speciallärare med inriktning läs- och skrivutveckling, gärna kunskaper kring språkstörning. Du blir del av vårt elevhälsoteam och kommer att arbeta förebyggande, främjande och operativt med eleverna. Utredningar, åtgärdsprogram och direktundervisning för elever med funktionshinder eller andra behov för förbättrad inlärning ingår i uppdraget och likaså elevhälsoteamsarbete.

I uppdraget ingår även:
Arbete med handledning av personal i lärsituationer
Elevkonferenser
Vissa föräldrakontakter
Utvecklingsarbete i arbetslagen och skolans elevhälsarbete

KVALIFIKATIONER
Du ska vara utbildad speciallärare och att du har tidigare erfarenhet av arbete inom dessa områden.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är ett krav.

Du har vana av att arbeta med människor och skapa bra relationer för ett lätt och smidigt samarbete. Du har bra insikter i pedagogiskt arbete och förståelse för hur unga personer tar till sig kunskap samt förståelse för olika lärsituationer.
Personliga egenskaper som vi efterlyser är god förmåga att skapa relationer med elever, pedagoger och vårdnadshavare, god kommunikativ förmåga, förmågan att anpassa sig till olika situationer och vara flexibel samt förmågan att alltid sätta eleven i fokus.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare inriktning mot matematikutveckling eller språk, skriv- och lä

Ansök    Jul 6    Borlänge kommun    Speciallärare
Hushagsgymnasiet är en gymnasieenhet med sex olika yrkesprogram. Bygg- och anläggningsprogrammet, El och Energiprogrammet, Fordons- och Transportprogrammet, Industriprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Programmen delar många lärare med varandra och är utspridda på fyra olika byggnader. Skolorna är modernt utrustade i anpassade lokaler som liknar den framtida arbetsplatsen. Våra gymnasieskolor har hög kvalité... Visa mer
Hushagsgymnasiet är en gymnasieenhet med sex olika yrkesprogram. Bygg- och anläggningsprogrammet, El och Energiprogrammet, Fordons- och Transportprogrammet, Industriprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Programmen delar många lärare med varandra och är utspridda på fyra olika byggnader.

Skolorna är modernt utrustade i anpassade lokaler som liknar den framtida arbetsplatsen. Våra gymnasieskolor har hög kvalité, där alla känner arbetsglädje, ansvar och delaktighet. Vi lägger stor vikt vid samarbete och elevdemokrati med flexibla arbetssätt.
Du som söker denna tjänst kommer att få stora möjligheter att påverka utbildningen i samråd med medarbetare, representanter från branschen och elever.
Hushagsgymnasiet har ca 600 elever och 80 anställda.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Beroende på kompetens bedriva antingen matematikutveckling eller språk, skriv- och läsutveckling på skolan. Bedriva undervisning i mindre grupper och stötta ämneslärare för att bidra till ökad måluppfyllelse i framför allt Ma/Sv/En. Delta i skolans EHT och vara en aktiv del av skolans förebyggande och främjande elevhälsoarbete.

KVALIFIKATIONER
Du är utbildad gymnasielärare i matematik/naturkunskap eller språk. Vi ser också gärna att du är utbildad speciallärare och har erfarenhet av att bedriva utvecklingsarbete i ämnena matematik, svenska eller engelska. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska, mycket goda kunskaper i engelska anses som meriterande.

Som person är du entusiastisk och positiv även i tuffa situationer. Du förutser problem och utvecklar alternativa planer. Du samarbetar med andra snarare än konkurrera och förhåller dig till andra på ett öppet och accepterande sätt för att få andra att känna sig bekväma.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT! Visa mindre

Ljungbergsgymnasiet söker lärare/speciallärare

Ansök    Sep 25    Borlänge kommun    Speciallärare
Ljungbergsgymnasiet är en anpassad gymnasieskola i Borlänge som har sju nationella program och ett individuellt program. Samtliga program är fyraåriga. Eleverna som går på Ljungbergsgymnasiet kommer från grundskolans specialundervisning, anpassade grundskolan och har rätten att gå på anpassad gymnasieskola. Anpassade gymnasieskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamh... Visa mer
Ljungbergsgymnasiet är en anpassad gymnasieskola i Borlänge som har sju nationella program och ett individuellt program. Samtliga program är fyraåriga. Eleverna som går på Ljungbergsgymnasiet kommer från grundskolans specialundervisning, anpassade grundskolan och har rätten att gå på anpassad gymnasieskola.

Anpassade gymnasieskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten är i första hand att undervisa elever på Ljungbergsgymnasiet individuella program. Arbetet innebär att du ska arbeta för att utveckla elevernas allsidiga kunskapsutveckling och personliga utveckling, även att systematiskt arbeta med elevernas måluppfyllelse Det sker utifrån en helhetssyn på eleverna, där samarbetsförmåga är en viktig faktor. Du kommer att undervisa i bl a ämnesområden natur och miljö samt estetisk verksamhet, hantverk trä. Mentorsrollen är en viktigt arbetsuppgift.

KVALIFIKATIONER
Speciallärarexamen/specialpedagog med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning eller slöjdlärare med specialpedagogisk kompetens. Vi främjar eleverna och deras kunskapsutveckling. Du behöver därför vara lyhörd för deras behov, förutsättningar, erfarenheter, tänkande och flexibelt anpassa din undervisning efter det. Du ska vilja arbeta med att stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära. Vara flexibel och ha lätt att samarbeta med all personal på skolan. Ha en positiv attityd för att kunna marknadsföra Ljungbergsgymnasiet på bästa sätt. B-körkort och goda kunskaper i det svenska språket är krav för tjänsten. Har du kunskap om alternativa kommunikationer och teckenspråk är det meriterande. Som lärare hos oss präglas du av öppenhet, prestigelöshet och stor vilja till utveckling och samarbete. Du har ett förhållningsätt som överensstämmer med Borlänge kommuns värdegrund.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT! Visa mindre

Speciallärare och/eller pedagog i matematik till Forssaklackskolan

Ansök    Nov 20    Borlänge kommun    Speciallärare
Forssaklackskolan är en högstadieskola med ca 460 elever. Vi är organiserade i tre årskursvisa arbetslag som leds av biträdande rektor. Arbetslagen präglas av ett tillåtande och stöttande klimat men en hög grad av självbestämmande gällande frågor som elevansvar, planering och resursanvändande. En organisation som främjar snabba beslutsvägar vilket gynnar elevens kunskapsutveckling. På skolan finns ytterligare arbetslag, ett som arbetar med praktiska frågo... Visa mer
Forssaklackskolan är en högstadieskola med ca 460 elever. Vi är organiserade i tre årskursvisa arbetslag som leds av biträdande rektor. Arbetslagen präglas av ett tillåtande och stöttande klimat men en hög grad av självbestämmande gällande frågor som elevansvar, planering och resursanvändande. En organisation som främjar snabba beslutsvägar vilket gynnar elevens kunskapsutveckling.

På skolan finns ytterligare arbetslag, ett som arbetar med praktiska frågor som vikarieanskaffning, inköp, IT och lokalfrågor och ett arbetslag som arbetar med värdegrundsfrågor och elevhälsa. På Forssaklackskolan prioriterar vi kollegialt lärande och det genomsyras i både arbetslag och ämneslag. Under de senaste åren har vi, tillsammans med eleverna, arbetat fram en tydlig lektionsstruktur.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att vara en del i ett arbetslag, ämneslag och eventuellt ha mentorskap. Undervisning med planerings- och betygsansvar i aktuellt ämne. Du kommer även att ha möjlighet att utveckla ämnet utifrån dina tankar, men även tillsammans med andra ämneskollegor.

Ett av skolans mål de senaste åren är, och kommer även att vara kommande läsår, att satsa på ämnet matematik. Vi har tre pedagoger som tillsammans ansvarar för två klasser vid varje lektionstillfälle. Skolan har idag en även en speciallärare, på 50%, i matematik som samarbetar med undervisande pedagoger. Du kommer att bli en del av ämneslaget och utveckla ämnet tillsammans med undervisande pedagoger. Det gäller både tjänsten som pedagog i matematik och speciallärare i matematik.

Varje vecka har ämneslaget schemalagd, gemensam planeringstid. Det ger ämneslaget bra möjligheter till pedagogiska diskussioner och ett tätt samarbete gällande planering och sambedömning.

Efter läsåret finns goda möjligheter till förlängning och eventuellt att tjänsten blir tillsvidare.

KVALIFIKATIONER
Du ska vara en legitimerad lärare som överensstämmer med tjänsten.
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket är ett krav.

Du ska tycka om att samarbeta, genomföra, utvärdera och dokumentera. Att vara pedagog innebär att vara ledare i klassrummet, att kunna vara flexibel och möta alla elevers behov. Stort engagemang för elevernas utveckling är av yttersta vikt.

Du som söker ska visa stor förmåga att vara flexibel och självgående för att lätt ta egna initiativ utifrån vad som krävs i stunden.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Ljungbergsgymnasiet Lärare träslöjd/speciallärare

Ansök    Maj 25    Borlänge kommun    Speciallärare
Ljungbergsgymnasiet är en anpassad gymnasieskola i Borlänge som har sju nationella program och ett individuellt program. Samtliga program är fyraåriga. Eleverna som går på Ljungbergsgymnasiet kommer från grundskolans specialundervisning, anpassade grundskolan och har rätten att gå på anpassad gymnasieskola. Anpassade gymnasieskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhe... Visa mer
Ljungbergsgymnasiet är en anpassad gymnasieskola i Borlänge som har sju nationella program och ett individuellt program. Samtliga program är fyraåriga. Eleverna som går på Ljungbergsgymnasiet kommer från grundskolans specialundervisning, anpassade grundskolan och har rätten att gå på anpassad gymnasieskola.
Anpassade gymnasieskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten är i första hand att undervisa elever på Ljungbergsgymnasiet Individuella program. Arbetet innebär att du ska arbeta för att utveckla elevernas allsidiga kunskapsutveckling och personliga utveckling, även att systematiskt arbeta med elevernas måluppfyllelse Det sker utifrån en helhetssyn på eleverna, där samarbetsförmåga är en viktig faktor. Du kommer att undervisa i bl.a. ämnesområden natur och miljö och estetisk verksamhet. Mentorsrollen är en viktigt arbetsuppgift.

KVALIFIKATIONER
Speciallärarexamen/specialpedagog med inriktning mot utvecklingsstörning eller slöjdlärare. Vi främjar eleverna och deras kunskapsutveckling. Du behöver därför vara lyhörd för deras behov, förutsättningar, erfarenheter, tänkande och flexibelt anpassa din undervisning efter det. Du ska vilja arbeta med att stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära. Vara flexibel och ha lätt att samarbeta med all personal på skolan. Ha en positiv attityd för att kunna marknadsföra Ljungbergsgymnasiet på bästa sätt. B-körkort och goda kunskaper i det svenska språket är krav för tjänsten. Har du kunskap om alternativa kommunikationer och teckenspråk är det meriterande. Som lärare hos oss präglas du av öppenhet, prestigelöshet och stor vilja till utveckling och samarbete. Du har ett förhållningsätt som överensstämmer med Borlänge kommuns värdegrund.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT! Visa mindre

Speciallärare i matematik på Forssaklackskolan

Ansök    Jun 29    Borlänge kommun    Speciallärare
Forssaklackskolan är en högstadieskola med ca 460 elever. Vi är organiserade i tre årskursvisa arbetslag som leds av biträdande rektor. Arbetslagen präglas av ett tillåtande och stöttande klimat men en hög grad av självbestämmande gällande frågor som elevansvar, planering och resursanvändande. En organisation som främjar snabba beslutsvägar vilket gynnar elevens kunskapsutveckling. På skolan finns ytterligare arbetslag, ett som arbetar med praktiska frågo... Visa mer
Forssaklackskolan är en högstadieskola med ca 460 elever. Vi är organiserade i tre årskursvisa arbetslag som leds av biträdande rektor. Arbetslagen präglas av ett tillåtande och stöttande klimat men en hög grad av självbestämmande gällande frågor som elevansvar, planering och resursanvändande. En organisation som främjar snabba beslutsvägar vilket gynnar elevens kunskapsutveckling.

På skolan finns ytterligare arbetslag, ett som arbetar med praktiska frågor som vikarieanskaffning, inköp, IT och lokalfrågor och ett arbetslag som arbetar med värdegrundsfrågor och elevhälsa. På Forssaklackskolan prioriterar vi kollegialt lärande och det genomsyras i både arbetslag och ämneslag. Under de senaste åren har vi, tillsammans med eleverna, arbetat fram en tydlig lektionsstruktur.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att vara en del i ett arbetslag, ämneslag och eventuellt ha mentorskap. Undervisning med planerings- och betygsansvar i aktuellt ämne. Du kommer även att ha möjlighet att utveckla ämnet utifrån dina tankar, men även tillsammans med andra ämneskollegor.

Ett av skolans mål de senaste åren är, och kommer även att vara kommande läsår, att satsa på ämnet matematik. Vi har tre pedagoger som tillsammans ansvarar för två klasser vid varje lektionstillfälle. Skolan har idag en även en speciallärare, på 50%, i matematik som samarbetar med undervisande pedagoger. Du kommer att bli en del av ämneslaget och utveckla ämnet tillsammans med undervisande pedagoger.

Varje vecka har ämneslaget schemalagd, gemensam planeringstid. Det ger ämneslaget bra möjligheter till pedagogiska diskussioner och ett tätt samarbete gällande planering och sambedömning.

Efter läsåret finns goda möjligheter till förlängning och eventuellt att tjänsten blir tillsvidare.

KVALIFIKATIONER
Du ska vara en legitimerad lärare som överensstämmer med tjänsten.
Mycket goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.

Du ska tycka om att samarbeta, genomföra, utvärdera och dokumentera. Stort engagemang för elevernas utveckling och behov är av yttersta vikt.

Du som söker ska visa stor förmåga att vara flexibel och självgående för att lätt ta egna initiativ utifrån vad som krävs i stunden.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Ljungbergsgymnasiet Speciallärare/förskollärare

Ansök    Maj 25    Borlänge kommun    Speciallärare
Ljungbergsgymnasiet är en anpassad gymnasieskola i Borlänge som har sju nationella program och ett individuellt program. Samtliga program är fyraåriga. Eleverna som går på Ljungbergsgymnasiet kommer från grundskolans specialundervisning, anpassade grundskolan och har rätten att gå på anpassad gymnasieskola. Anpassade gymnasieskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhe... Visa mer
Ljungbergsgymnasiet är en anpassad gymnasieskola i Borlänge som har sju nationella program och ett individuellt program. Samtliga program är fyraåriga. Eleverna som går på Ljungbergsgymnasiet kommer från grundskolans specialundervisning, anpassade grundskolan och har rätten att gå på anpassad gymnasieskola.
Anpassade gymnasieskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten är i första hand att undervisa elever på Ljungbergsgymnasiet Individuella program. Arbetet innebär att du ska arbeta för att utveckla elevernas allsidiga kunskapsutveckling och personliga utveckling, även att systematiskt arbeta med elevernas måluppfyllelse Det sker utifrån en helhetssyn på eleverna, där samarbetsförmåga är en viktig faktor. Du kommer att undervisa i ämnesområden. Mentorsrollen är en viktigt arbetsuppgift.

KVALIFIKATIONER
Speciallärarexamen/specialpedagog med inriktning mot utvecklingsstörning eller förskollärare är ett krav. Vi främjar eleverna och deras kunskapsutveckling. Du behöver därför vara lyhörd för deras behov, förutsättningar, erfarenheter, tänkande och flexibelt anpassa din undervisning efter det. Du ska vilja arbeta med att stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära. Vara flexibel och ha lätt att samarbeta med all personal på skolan. Ha en positiv attityd för att kunna marknadsföra Ljungbergsgymnasiet på bästa sätt. B-körkort och goda kunskaper i det svenska språket är krav för tjänsten. Har du kunskap om alternativa kommunikationer och teckenspråk är det meriterande. Som lärare hos oss präglas du av öppenhet, prestigelöshet och stor vilja till utveckling och samarbete. Du har ett förhållningsätt som överensstämmer med Borlänge kommuns värdegrund.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT! Visa mindre

Erfaren speciallärare sökes!

Ansök    Mar 28    Borlänge kommun    Speciallärare
Kyrkskolan, Halvarsgårdars skola och Tunets skola är tre F-6 skolor som ligger i fina grönområden med fantastisk natur runt knuten. Här arbetar vi framgångsrikt med fokus på samarbete i arbetslag och ämneslag samt en pedagogisk mångfald med elevens eget lärande i centrum. Vi siktar högt och arbetar målmedvetet för hög kvalitet, stor arbetsglädje och ett tydligt elevperspektiv. Med en stabil behörig personal som har lång erfarenhet driver vi tillsamman en ... Visa mer
Kyrkskolan, Halvarsgårdars skola och Tunets skola är tre F-6 skolor som ligger i fina grönområden med fantastisk natur runt knuten. Här arbetar vi framgångsrikt med fokus på samarbete i arbetslag och ämneslag samt en pedagogisk mångfald med elevens eget lärande i centrum.

Vi siktar högt och arbetar målmedvetet för hög kvalitet, stor arbetsglädje och ett tydligt elevperspektiv. Med en stabil behörig personal som har lång erfarenhet driver vi tillsamman en trivsam och trygg skolverksamhet där vi skapar en god grund för varje elev med fokus på trygghet, kontinuitet och progression i varje elevs utveckling och lärande.

Grunden för vår verksamhet är Borlängebon och vi arbetar från kommunens värdegrund!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

Vår utgångspunkt är att varje barn är unikt med unika förmågor och egenskaper och ska bemötas med respekt och tas på allvar. Med en varm gemenskap mellan pedagoger och elever är vår skola den perfekta arbetsplatsen! Eleverna är nyfikna och skolans lärare är ambitiösa! Personalen arbetar nära varandra och nära barnen: att alla barn är allas ansvar är en viktig devis för oss. Beslutsvägarna är korta hos oss och personal och skolledning arbetar tätt ihop.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som är legitimerad lärare och vill arbeta som lärare i ämnet Idrott och hälsa tillsammans med arbetslag som består av många erfarna pedagoger. I din roll så kommer du att undervisa på våra 3 skolor vilket gör att du kommer att ha en fri roll med stort eget ansvar, men där du även kommer att kunna få stöd av ämneskollega med lång erfarenhet.

På skolorna ges det bra stöd från elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, kurator och socialpedagoger.
Elevhälsoteamet arbetar tätt med ledningen för en samsyn kring elevernas, lärarnas och skolans behov så att rätt insatser kan sättas in i ett tidigt skede. Elevhälsan och all personal strävar efter att arbeta såväl förebyggande som främjande. Tjänsten kräver engagemang, ansvarstagande, flexibilitet och förmågan att planera.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ämnet Idrott och hälsa och har en god erfarenhet av att samarbeta med elevhälsan.

Mycket bra svenska i tal och skrift samt körkort är krav.
Bra muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är meriterande.

Du har god förmåga att planera, genomföra, följa upp och dokumentera dina stödinsatser samt elevernas kunskapsutveckling. Du är en trygg lärare med stor relationskompetens som gillar att arbeta både självständigt och i arbetslag. För att lyckas med ditt uppdrag krävs ett genuint intresse för dina elever och god förmåga att samspela med kollegor, ledning och vårdnadshavare. Att samarbeta med arbetslagen på skolorna, för att på bästa sätt stötta våra elever att nå målen, är en självklarhet för dig.

Du har lätt för att skapa personliga relationer med eleverna och arbetar för trygghet och studiero. Genom tidigare arbetslivserfarenheter och inhämtning av nya kunskaper har du en mycket god förmåga att utmana och stimulera eleverna. För att trivas på Kyrkskolan, Halvarsgårdars skola och Tunets skola krävs att du har starkt elevfokus och vilja att utveckla och utvecklas. Du har hög ambition och arbetar målmedvetet mot uppsatta mål. Du har ett professionellt bemötande till alla du möter och har lätt för att bygga relationer. Elevernas behov kommer alltid i första hand för dig. Du bryr dig om andra och står upp för skolans värdegrund. Du ser värdet av kollegialt lärande och vill vara en del av en verksamhet i förändring. En förändring som du tar ansvar för att bidra till. Du arbetar konstruktivt under press och har god förmåga att strukturera ditt arbete på ett självständigt sätt. Du som är glad, skämtsam och karismatisk, men ändå med förmågan att vara seriös passar in hos oss.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Grundlärare åk 4–6, med specialpedagogisk kompetens

Ansök    Jan 13    Borlänge kommun    Speciallärare
Skräddarbacksskolan är en F-6-skola som ligger vackert belägen på en liten höjd, med närhet till skog och mark i stadsdelen Skräddarbacken. Totalt finns ca 500 elever och ca 70 personal på skolan. Vi arbetar med läs- och skrivmetoden ”Att skriva sig till läsning”, vilket innebär att eleverna redan från förskoleklass arbetar med digitala verktyg för läs- och skrivinlärning. Skräddarbacksskolan samarbetar med Högskolan Dalarna och tar emot lärarstudenter, ... Visa mer
Skräddarbacksskolan är en F-6-skola som ligger vackert belägen på en liten höjd, med närhet till skog och mark i stadsdelen Skräddarbacken. Totalt finns ca 500 elever och ca 70 personal på skolan.

Vi arbetar med läs- och skrivmetoden ”Att skriva sig till läsning”, vilket innebär att eleverna redan från förskoleklass arbetar med digitala verktyg för läs- och skrivinlärning.
Skräddarbacksskolan samarbetar med Högskolan Dalarna och tar emot lärarstudenter, som gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss.

Vi samarbetar med Dalarnas idrottsförbund och erbjuder alla elever pedagogledda rörelseaktiviteter varje vecka.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Del av undervisning i åk 5 ca 50 % under senare delen av VT-23, övrig tid som speciallärare i matematik.

Vi söker dig som vill arbeta med att ge elever särskilda stödinsatser i matematik och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Beroende av kompetens och vidare arbetsuppgifter så kan du även komma att ha en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning. I nära samarbete med lärare, pedagoger och skolledning utvecklar du arbetet för elevers utveckling mot målen. Din kompetens kommer vara värdefull utifrån elevhälsans uppdrag och du kommer delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet så att verksamhetens alla elever får ett adekvat stöd. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.

Att vara lärare hos oss innebär att kunna anpassa lärandet för samtliga elever, samt att arbeta relationsskapande med elever, vårdnadshavare och kollegor. I läraruppdraget ingår planering och genomförande av undervisning samt dokumentation, utvärdering och utveckling av det pedagogiska arbetet. Främjande och förebyggande arbete mot kränkande behandling ingår också i uppdraget.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad lärare med föreskriven utbildning som överensstämmer med tjänsten och gärna med specialpedagogisk inriktning. Du har vana av att planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling. Du är väl insatt i LGR22. Du har goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt och vi ser gärna att du har legitimation matematik, men andra ämneskombinationer är också av intresse.

Stor vikt läggs vid att du är flexibel, relationsorienterad, engagerad och trygg i din yrkesroll.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare till Gylle skola 7-9

Ansök    Okt 21    Borlänge kommun    Speciallärare
Vi på Gylle skola arbetar målmedvetet för att eleverna ska nå sin fulla potential och sina mål. Här har under många år skapats en trygg och stadig grund för väldigt många elever. Vi har en trygg struktur för våra elever där du som personal får samarbeta och utveckla ditt arbete tillsammans med dina kollegor. På Gylle skola strävar vi efter att alla våra elever ska bli sedda, hörda och inspirerade till lärande och utveckling. Vi vill ge elever och perso... Visa mer
Vi på Gylle skola arbetar målmedvetet för att eleverna ska nå sin fulla potential och sina mål. Här har under många år skapats en trygg och stadig grund för väldigt många elever.

Vi har en trygg struktur för våra elever där du som personal får samarbeta och utveckla ditt arbete tillsammans med dina kollegor.

På Gylle skola strävar vi efter att alla våra elever ska bli sedda, hörda och inspirerade till lärande och utveckling. Vi vill ge elever och personal en trivsam arbetsmiljö där alla ska känna sig trygga och visa respekt för varandra och människors olikheter. Därför har lärarna och eleverna tillsammans på skolan utarbetat ett gemensamt förhållningssätt för hur vi vill ha det på skolan, exempelvis hur lektioner ska starta, allt för att skapa en trygg och igenkännande miljö oavsett vilket klassrum eleven befinner sig i.

Just nu byggs "Nya Gylle skola" och vi kommer etappvis att få nya och moderna lokaler där du som speciallärare tillsammans med elevhälsan kommer att få en viktig och spännande roll med att utforma våra nya lärmiljöer.


Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare på Gylle skola kommer Du att ingå i skolans elevhälsoteam. Du ska i nära samarbete med skolledningen, elevhälsoteamet och lärare driva utveckling av undervisningen med målet att förbättra elevernas måluppfyllelse. Du driver och verkar i olika stödjande åtgärder särskilt för elever i behov av stöd. Du agerar bollplank åt både pedagoggruppen och skolledningen.

Du har vana och erfarenhet av att arbeta med hela processen från kartläggning till uppföljning, analys, på individ- grupp- och organisationsnivå samt dokumentation av denna process.

Som speciallärare kommer du att arbeta med elever individuellt men framför allt i grupp och kommer att tillsammans med vår specialpedagog jobba med våra lärare för att utveckla arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

KVALIFIKATIONER
Du skall ha lärarutbildning i botten. Det är meriterande om du har speciallärarutbildning. Du har en fördjupad kunskap om metoder och pedagogiska hjälpmedel, digitala såväl som andra lärverktyg och använder datorn som en naturlig del i ditt arbete. Du är väl förtrogen med skolans styr- och måldokument.
Du har en gedigen arbetslivserfarenhet med inriktning på det specialpedagogiska arbetet och har ett genuint intresse av att arbeta med elevernas utveckling och måluppfyllelse.

Du har en hög vilja av att arbeta som förändringsagent tillsammans med dina kolleger. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, din kompetens och vi vill att du känner igen dig i följande:

- Lösningsfokuserad
- Initiativtagande
- Flexibel
- Gillar att arbeta i team och samarbeta

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Erfaren Speciallärare sökes!

Ansök    Sep 27    Borlänge kommun    Speciallärare
Halvarsgårdars skola och Tunets skola är två F-6 skolor som ligger i fina grönområden med fantastisk natur runt knuten. Här arbetar vi framgångsrikt med fokus på samarbete i arbetslag och ämneslag samt en pedagogisk mångfald med elevens eget lärande i centrum. Vi siktar högt och arbetar målmedvetet för hög kvalitet, stor arbetsglädje och ett tydligt elevperspektiv. Med en stabil behörig personal som har lång erfarenhet driver vi tillsamman en trivsam och ... Visa mer
Halvarsgårdars skola och Tunets skola är två F-6 skolor som ligger i fina grönområden med fantastisk natur runt knuten. Här arbetar vi framgångsrikt med fokus på samarbete i arbetslag och ämneslag samt en pedagogisk mångfald med elevens eget lärande i centrum.

Vi siktar högt och arbetar målmedvetet för hög kvalitet, stor arbetsglädje och ett tydligt elevperspektiv. Med en stabil behörig personal som har lång erfarenhet driver vi tillsamman en trivsam och trygg skolverksamhet där vi skapar en god grund för varje elev med fokus på trygghet, kontinuitet och progression i varje elevs utveckling och lärande.

Grunden för vår verksamhet är Borlängebon och vi arbetar från kommunens värdegrund!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

Vår utgångspunkt är att varje barn är unikt med unika förmågor och egenskaper och ska bemötas med respekt och tas på allvar. Med en varm gemenskap mellan pedagoger och elever är vår skola den perfekta arbetsplatsen! Eleverna är nyfikna och skolans lärare är ambitiösa! Personalen arbetar nära varandra och nära barnen: att alla barn är allas ansvar är en viktig devis för oss. Beslutsvägarna är korta hos oss och personal och skolledning arbetar tätt ihop.

Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta som speciallärare tillsammans med arbetslag som består av många erfarna pedagoger. Du är en naturlig del i skolans elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, två kuratorer och 3 socialpedagoger. Elevhälsoteamet arbetar tätt med ledningen för en samsyn kring elevernas, lärarnas och skolans behov så att rätt insatser kan sättas in i ett tidigt skede. Elevhälsan och all personal strävar efter att arbeta såväl förebyggande som främjande. Du arbetar med elever enskilt, i mindre grupp eller i klassrummet. Det ingår även att stödja lärarna gällande pedagogiska kartläggningar och upprätta åtgärdsprogram samt bistå i kartläggning av läs- och skrivsvårigheter. Tjänsten kräver engagemang, ansvarstagande, flexibilitet och förmågan att planera.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad lärare med speciallärarutbildning och har en god erfarenhet av arbete med specialpedagogiska insatser. Du har god förmåga att planera, genomföra, följa upp och dokumentera dina stödinsatser samt elevernas kunskapsutveckling.
Du är en trygg speciallärare med stor relationskompetens som gillar att arbeta både självständigt och i arbetslag. Vidare har du god erfarenhet av arbete i elevhälsoteam och håller dig uppdaterad kring aktuell forskning.

För att lyckas med ditt uppdrag krävs ett genuint intresse för dina elever och god förmåga att samspela med kollegor, ledning och vårdnadshavare. Att samarbeta med ditt arbetslag, för att på bästa sätt stötta våra elever att nå målen, är en självklarhet för dig. Du har lätt för att skapa personliga relationer med eleverna och arbetar för trygghet och studiero. Genom tidigare arbetslivserfarenheter har du en mycket god förmåga att utmana och stimulera eleverna. För att trivas på Halvarsgårdars skola och Tunets skola krävs att du har starkt elevfokus och vilja att utveckla och utvecklas.

Du har ett professionellt bemötande till alla du möter och har lätt för att bygga relationer. Elevernas behov kommer alltid i första hand för dig. Du bryr dig om andra och står upp för skolans värdegrund. Du ser värdet av kollegialt lärande och vill vara en del av en verksamhet i förändring. En förändring som du tar ansvar för att bidra till. Du som är glad, skämtsam och karismatisk, men ändå med förmågan att vara seriös passar in hos oss.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare till Vuxenutbildningens Lärvux

Ansök    Sep 28    Borlänge kommun    Speciallärare
Vuxenutbildningen i Borlänge kommun utmärks av en fortgående utveckling där såväl elever som ledning och personal utmanas till ett kontinuerligt lärande. Arbetsmiljön i skolan ska präglas av trygghet, delaktighet, flexibilitet och att alltid ha ett förhållningssätt med elevens lärande i centrum. Komvux är Vuxenutbildningens egna interna utbildningsanordnare i Borlänge kommun. På Komvux är vi ca 65 medarbetare och har löpande ca 730 elever i studier. De... Visa mer
Vuxenutbildningen i Borlänge kommun utmärks av en fortgående utveckling där såväl elever som ledning och personal utmanas till ett kontinuerligt lärande. Arbetsmiljön i skolan ska präglas av trygghet, delaktighet, flexibilitet och att alltid ha ett förhållningssätt med elevens lärande i centrum.

Komvux är Vuxenutbildningens egna interna utbildningsanordnare i Borlänge kommun. På Komvux är vi ca 65 medarbetare och har löpande ca 730 elever i studier.

Det övergripande målet för Vuxenutbildningen i Borlänge är att arbeta för att få fler Borlängebor i egen försörjning. Detta kan ske på olika sätt så som att erbjuda kompletterande studier för en gymnasieexamen/behörighet till yrkeshögskola/högskola eller erbjudande av yrkesutbildningar inom bristyrken. Det kan även vara att genom undervisning stötta eleverna att komma vidare i livet. Där eleven genom nya kunskaper och färdigheter erhåller en ökad självständighet.

Verksamheten är belägen i Högskolan Dalarnas lokaler och här bedrivs följande:
• Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)
• Grundläggande- och gymnasiala kurser
• Vård- och omsorgsutbildning och Barnskötarutbildning
• Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
• Studie- och yrkesvägledning
• Borlänge läs-och skrivcentrum (BloS)

Vi ser det som självklart att arbeta med elever och personal som har olika bakgrund och förutsättningar och anpassar vår undervisning och bemötande därefter.
Vi hoppas därför att vår värdegrund lockar dig!

- Jag finns här för borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

Du kommer ingå i ett litet arbetslag som samarbetar tätt och som även samarbetar med stödteam och annan personal på skolan. Arbetslaget ansvar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen som i hög grad utgår ifrån den enskilde individens behov och förutsättningar.

Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

ARBETSUPPGIFTER
För att arbeta som speciallärare på Lärvux (Särskild utbildning för vuxna) behöver du vara öppen för nya arbetssätt, en kreativ problemlösare och van vid att arbeta med specialpedagogiska metoder, extra anpassningar och särskilt stöd.
Som speciallärare arbetar du med elever i en komplicerad inlärningssituation.
I arbetet tas ett övergripande ansvar för hela skolformen vilket innebär kontakter med många olika aktörer inom kommunen så som daglig verksamhet, serviceboenden och gymnasiesärskolan.

Målet är att genom undervisning stötta eleverna till att komma vidare i livet. Där eleven genom nya kunskaper och färdigheter erhåller en ökad självständighet.

KVALIFIKATIONER
För denna tjänst är kravet att du har en speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning, vi ser även att du har goda kunskaper i det svenska- och engelska språket både i tal och i skrift. Dessutom att du har tidigare erfarenheter av undervisning. Om du har tidigare kunskaper av lågaffektivt bemötande ser vi det som meriterande.

Vuxenutbildningen arbetar med olika digitala verktyg i undervisning varpå vi ser det som ett krav att du har vanan inne att använda Office 365 som grund.
Om du dessutom har tidigare erfarenhet av att arbeta med vuxna elever enskilt och i grupp ser vi det som mycket meriterande.

Som person tror vi att du är lyhörd och strukturerad och kan anpassa ditt sätt att undervisa enligt elevers individuella behov. Vi tror även att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser förändringar som möjligheter. Du har god samarbetsförmåga med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt och är duktig på att entusiasmera elevernas intresse.

Kulturell medvetenhet är viktigt för oss och hoppas att även du ser det som utvecklade att arbeta i en organisation där vi värdesätter varandras olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Visa mindre

Speciallärare till NTI Gymnasiet Borlänge

Ansök    Aug 9    NTI Gymnasiet Macro AB    Speciallärare
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i. Läs mer om våra 29 skolor på www.ntigym... Visa mer
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.

Läs mer om våra 29 skolor på www.ntigymnasiet.se.

NTI Gymnasiet Borlänge är en attraktiv skola med fyra program och cirka 200 elever. Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen och sedan flera år arbetar vi med formativ bedömning och kollegialt lärande. Är du genuint nyfiken på elevers potential och drivkrafter? Vill du arbeta i ett dynamiskt klimat där elevperspektivet genomsyrar verksamheten? Då är vi rätt skola för dig.

Vi söker nu en speciallärare med stort engagemang och som är intresserad av att stötta våra elever för högre måluppfyllelse.

Det här erbjuder vi dig

Tjänsten är en deltidstjänst på 30-40% på NTI Gymnasiet Borlänge. Som speciallärare hos oss kommer du vara en uppskattad resurs som arbetar nära våra elever som är i behov av stöd/s särskilt stöd. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, kurator och skolsköterska. Du arbetar tillsammans med skolan pedagoger för elevernas måluppfyllelse och hälsa. I tjänsten ingår även att tillsammans med pedagogerna arbeta med kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram.

Vi söker dig som har starkt engagemang och intresse för att tillsammans med oss skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Arbetet hos oss kräver att du vill utvecklas tillsammans med oss. Du har en god förmåga att se människors olika talanger och behov. Du bör vara van vid att arbeta lösningsfokuserat och tycka om att samarbeta med andra människor men har även god förmåga att arbeta självständigt. Det är meriterande att ha en färdig specialpedagogisk utbildning.

Varaktighet/Arbetstid Tjänsten är vissanställning till den 20 december 2022 på 30-40 procent (med eventuell möjlighet till viss förlängning) med start snarast utifrån överenskommelse 2022. Placeringsort är Borlänge. Har du frågor, kontakta gärna rektor Anna-Lena Björklund på 0243-79 56 45.

Intervjuer pågår fortlöpande så vänta inte med din ansökan! Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

Vi är en del av Academedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Visa mindre

Speciallärare åk 4-9

På Kunskapsskolan arbetar vi för att alla elever ska nå lite längre än de själva tror är möjligt. Vi utmanar och coachar dem för att de både ska klara av sina mål och framtida studier. I det här arbetet krävs duktiga och engagerade pedagoger och medarbetare, men också ett bra ledarskap. Vill du vara med och bidra till att våra elever och vår verksamhet utvecklas? Vi anser att det är viktigt att ge eleverna såväl goda ämneskunskaper som att hjälpa dem att ... Visa mer
På Kunskapsskolan arbetar vi för att alla elever ska nå lite längre än de själva tror är möjligt. Vi utmanar och coachar dem för att de både ska klara av sina mål och framtida studier. I det här arbetet krävs duktiga och engagerade pedagoger och medarbetare, men också ett bra ledarskap. Vill du vara med och bidra till att våra elever och vår verksamhet utvecklas?

Vi anser att det är viktigt att ge eleverna såväl goda ämneskunskaper som att hjälpa dem att utveckla de förmågor som behövs för att stå starka i en föränderlig värld. För att lyckas med detta arbetar alla våra skolor efter en pedagogisk modell som fokuserar på varje elev och är personligt utformat.

Nu söker vi en behörig speciallärare

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker en speciallärare med inriktning matematik och/eller läs- och skriv för åk 4-9. I ditt uppdrag kommer du att samarbeta med andra pedagoger samt skolledning inom ramen för det traditionella specialläraruppdraget. Du kommer också ingå i skolans elevhälsoteam som en del i det förebyggande och främjande arbetet.

Vårt mål är att varje elev ska nå längre än han eller hon själv trodde var möjligt.

På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt i arbetslag och ämneslag att planera arbetet. Öppenheten mellan personalen är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.

ARBETSPLATSEN

Kunskapsskolan Borlänge är en grundskola årskurs 4-9. Skolan har idag cirka 420 elever. Skolan startade 2012 i och ligger vackert vid Dalälvens strand i centrala Borlänge.

Kunskapsskolan Borlänge erbjuder dig en arbetsplats med god stämning där det är högt i tak och en gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och når längre tillsammans. Känner du att du skulle vilja bli en i vårt gäng? Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER

Som sökande ska du vara utbildad speciallärarare.

KVALIFIKATIONER SOM ÄR MERITERANDE

Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och föräldrar och är lösningsfokuserad.

Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din vägledningsförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.

Om Kunskapsskolan

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

__________________________________________________________________________________________________

Vid övertalighet inom Kunskapsskolan kommer utannonserade tjänst i första hand att erbjudas anställda inom företaget.

Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär.

__________________________________________________________________________________________________

Arbetstid/Varaktighet

Tillsvidare

Deltid

Kontaktpersoner

Rektor Carolina Browall, mobiltelefon 073 337 02 57, [email protected]

Ansökan sker via länk nedan senast den 20220531

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret.

Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.

Vid en eventuell anställningsintervju kom ihåg att ta med kopia av utdrag från belastningsregistret samt intyg och betyg.

Om du har frågor - ring kontaktpersonen för den aktuella befattningen.

Mer information på www.kunskapsskolan.se

Besöksadress

Kunskapsskolan Borlänge, Mjälgavägen 47 Visa mindre

Speciallärare årskurs 7-9, Forssaklackskolan

Ansök    Sep 24    Borlänge kommun    Speciallärare
Forssaklackskolan är en högstadieskola med ca 450 elever. Vi är organiserade i årskursvisa arbetslag som leds av en biträdande rektor. Arbetslagen präglas av ett tillåtande och stöttande klimat och har hög grad av självbestämmande i frågor som ekonomi, elevansvar, planering och resursanvändande. En organisation som främjar snabba beslutsvägar vilket gynnar elevens kunskapsutveckling. På skolan finns ytterligare två arbetslag, ett som arbetar med praktisk... Visa mer
Forssaklackskolan är en högstadieskola med ca 450 elever. Vi är organiserade i årskursvisa arbetslag som leds av en biträdande rektor. Arbetslagen präglas av ett tillåtande och stöttande klimat och har hög grad av självbestämmande i frågor som ekonomi, elevansvar, planering och resursanvändande. En organisation som främjar snabba beslutsvägar vilket gynnar elevens kunskapsutveckling.

På skolan finns ytterligare två arbetslag, ett som arbetar med praktiska frågor som vikarieanskaffning, inköp, IT och lokalfrågor och ett som arbetar med värdegrundsfrågor och elevhälsa. På Forssaklackskolan prioriterar vi kollegialt lärande och det genomsyras i både arbetslag och ämneslag. Vi har under året arbetat fram en tydlig lektionsstruktur där det tydligt står lektionens mål och innehåll.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget består av att arbeta ca 50% som speciallärare och 50% undervisa i ämnet svenska. Som speciallärare kommer du att ha ett nära samarbete med ämneslärarna samt med övrig personal på skolan. Du kommer även att ingå i ett arbetslag och vara mentor. Tillsammans med ämneslärarna och enskilt planerar du elevernas pedagogiska arbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad speciallärare.
Har du arbetat med elever i behov av särskilt stöd är det meriterande.

Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är ett krav.

Du skall tycka om att arbeta med ungdomar och ha en vilja att skapa goda förutsättningar för ungdomar i behov av särskilt stöd. Du ska vara lugn, trygg och ansvarsfull, ha ett positivt- och coachande förhållningssätt samt god samarbetsförmåga med personal, elever och föräldrar. Du ska tycka om att bygga relationer och arbeta förebyggande, se möjligheter och kunna möta elever utifrån deras förutsättningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare Domnarvets skola

Ansök    Maj 13    Borlänge kommun    Speciallärare
Domnarvets skola är en grundskola med 670 elever. Vi arbetar framtidsinriktat med fokus på arbetslag med ansvar för årskursen och en flexibel syn på schema och förutsättningar för elevernas lärande. Pedagogisk mångfald med elevens eget lärande sätts i centrum. Vi behöver nu hitta en teamspelare till vårt resursteam. Detta team består av speciallärare, socialpedagog, kurator och skolsköterska. Vi söker nu en speciallärare som vill bidra till vår verksamhet... Visa mer
Domnarvets skola är en grundskola med 670 elever. Vi arbetar framtidsinriktat med fokus på arbetslag med ansvar för årskursen och en flexibel syn på schema och förutsättningar för elevernas lärande. Pedagogisk mångfald med elevens eget lärande sätts i centrum.

Vi behöver nu hitta en teamspelare till vårt resursteam. Detta team består av speciallärare, socialpedagog, kurator och skolsköterska. Vi söker nu en speciallärare som vill bidra till vår verksamhet. Vill du vara med i ett härligt team så är detta tjänsten för dig! Med gemensamma kunskaper och erfarenheter skapar vi sammanhang, kontinuitet och progression i elevens utveckling och lärande.

Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en speciallärare som vill vara med och bidra i vårt teamarbete i resursteamet och stödja elever och medarbetare på Domnarvets skola. Du kommer att arbeta i år 4-6 med riktat elevstöd och stöd till klass tillsammans med andra i resursteamet, för att skapa förutsättningar till lärande för eleverna som behöver extra stöd och hjälp. Du kommer att tillhöra vårt resursteam och ha kontinuerliga möten med dem, samt stöd och hjälp. Du kommer också att ingå i vårt trygghetsteam. Hos oss arbetar du praktiknära med elever och pedagoger samt i nära samarbete med skolans ledning och kollegerna i resursteamet. Du är med och driver det specialpedagogiska arbetet tillsammans med skolans personal på organisations, - grupp och individnivå. Du arbetar på uppdrag av rektor. Uppdraget innebär att skapa förutsättningar för lärande för våra elever genom riktade insatser eller extra stöd. Det innebär också att möta, hjälpa, stötta och handleda våra elever i det sociala samspelet. Viktiga ledord är bemötande, kommunikation, relation, acceptans för olikheter, kunskap, flexibilitet, delaktighet och trygghet.
För att du ska kunna vara den person vi söker så krävs att du har en positiv, flexibel och lösningsfokuserad grundsyn. Du är trygg i dig själv med god självinsikt, strukturerad, är en lagspelare men har också förmågan att arbeta självständigt när uppdraget så kräver. Du kan uttrycka dig väl både i tal och skrift. Du ska vara väl insatt i skolans styrdokument samt ha god speciallärares kompetens. Du har relevant utbildning för uppdraget och egen flerårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Vi vill att du tillsammans med oss på Domnarvets skola tar ett stort ansvar för den fortsatta utvecklingen gällande vårt specialpedagogiska uppdrag i relation till denna elevgrupp. Vi siktar högt och arbetar målmedvetet för hög kvalitet, stor arbetsglädje och tydligt elevperspektiv.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad speciallärare med föreskriven kompetens. Du har vana att planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling. Du är väl insatt i LGR11.

Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete med:
* Elever i behov av särskilt stöd
* Elever inom NPF
* Arbete med läs- och skrivsvårigheter
* Matematiksvårigheter
Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.

Som person är du strukturerad, flexibel och positiv. I ditt arbete kan du arbeta i team och är lösningsfokuserad.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare till Gylle 7-9

Ansök    Jun 4    Borlänge kommun    Speciallärare
Vi utökar nu vårt specialpedagogiska team och söker dig som är speciallärare. Vi på Gylle skola arbetar målmedvetet för att eleverna ska nå sin fulla potential och sina mål. Här har under många år skapats en trygg och stadig grund för väldigt många elever. Vi har en trygg struktur för våra elever där du som personal får samarbeta och utveckla ditt arbete tillsammans med dina kollegor. På Gylle skola strävar vi efter att alla våra elever ska bli sedda,... Visa mer
Vi utökar nu vårt specialpedagogiska team och söker dig som är speciallärare.

Vi på Gylle skola arbetar målmedvetet för att eleverna ska nå sin fulla potential och sina mål. Här har under många år skapats en trygg och stadig grund för väldigt många elever.

Vi har en trygg struktur för våra elever där du som personal får samarbeta och utveckla ditt arbete tillsammans med dina kollegor.

På Gylle skola strävar vi efter att alla våra elever ska bli sedda, hörda och inspirerade till lärande och utveckling. Vi vill ge elever och personal en trivsam arbetsmiljö där alla ska känna sig trygga och visa respekt för varandra och människors olikheter. Därför har lärarna och eleverna tillsammans på skolan utarbetat ett gemensamt förhållningssätt för hur vi vill ha det på skolan, exempelvis hur lektioner ska starta, allt för att skapa en trygg och igenkännande miljö oavsett vilket klassrum eleven befinner sig i.

Just nu byggs "Nya Gylle skola" och vi kommer etappvis att få nya och moderna lokaler där du som speciallärare tillsammans med elevhälsan kommer att få en viktig och spännande roll med att utforma våra nya lärmiljöer.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare på Gylle skola kommer Du att ingå i skolans elevhälsoteam. Du ska i nära samarbete med skolledningen, elevhälsoteamet och lärare driva utveckling av undervisningen med målet att förbättra elevernas måluppfyllelse. Du driver och verkar i olika stödjande åtgärder särskilt för elever i behov av stöd. Du agerar bollplank åt både pedagoggruppen och skolledningen.

Du har vana och erfarenhet av att arbeta med hela processen från kartläggning till uppföljning, analys, på individ- grupp och organisationsnivå samt dokumentation av denna process.

Som speciallärare kommer du att arbeta med elever individuellt och i grupp och kommer att tillsammans med vår specialpedagog jobba med våra lärare för utveckla arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

Vi ser gärna att du har inriktning mot läs- och skrivsvårigheter men det är inget krav.

Tjänsten på skolan är ny och du kommer därmed ha stora möjligheter att utveckla rollen tillsammans med oss.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad lärare (gärna åk 7-9 ) med speciallärarutbildning. Du har en fördjupad kunskap om metoder och pedagogiska hjälpmedel, digitala såväl som andra lärverktyg och använder datorn som en naturlig del i ditt arbete. Du är väl förtrogen med skolans styr- och måldokument.
Du har en gedigen arbetslivserfarenhet med inriktning på det specialpedagogiska arbetet och har ett genuint intresse av att arbeta med elevernas utveckling och måluppfyllelse. Du har mycket goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt.

Du är strukturerad och har en hög vilja av att arbeta i team samt intresse av utvecklingsarbete. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, din kompetens och vi vill att du känner igen dig i följande:

- Lösningsfokuserad
- Självgående
- Ansvarstagande
- Social och utåtriktad
- Flexibel
- Gillar att arbeta i team

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare till Gylle 7-9

Ansök    Jun 24    Borlänge kommun    Speciallärare
Vi utökar nu vårt specialpedagogiska team och söker dig som är speciallärare. Vi på Gylle skola arbetar målmedvetet för att eleverna ska nå sin fulla potential och sina mål. Här har under många år skapats en trygg och stadig grund för väldigt många elever. Vi har en trygg struktur för våra elever där du som personal får samarbeta och utveckla ditt arbete tillsammans med dina kollegor. På Gylle skola strävar vi efter att alla våra elever ska bli sedda,... Visa mer
Vi utökar nu vårt specialpedagogiska team och söker dig som är speciallärare.

Vi på Gylle skola arbetar målmedvetet för att eleverna ska nå sin fulla potential och sina mål. Här har under många år skapats en trygg och stadig grund för väldigt många elever.

Vi har en trygg struktur för våra elever där du som personal får samarbeta och utveckla ditt arbete tillsammans med dina kollegor.

På Gylle skola strävar vi efter att alla våra elever ska bli sedda, hörda och inspirerade till lärande och utveckling. Vi vill ge elever och personal en trivsam arbetsmiljö där alla ska känna sig trygga och visa respekt för varandra och människors olikheter. Därför har lärarna och eleverna tillsammans på skolan utarbetat ett gemensamt förhållningssätt för hur vi vill ha det på skolan, exempelvis hur lektioner ska starta, allt för att skapa en trygg och igenkännande miljö oavsett vilket klassrum eleven befinner sig i.

Just nu byggs "Nya Gylle skola" och vi kommer etappvis att få nya och moderna lokaler där du som speciallärare tillsammans med elevhälsan kommer att få en viktig och spännande roll med att utforma våra nya lärmiljöer.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare på Gylle skola kommer Du att ingå i skolans elevhälsoteam. Du ska i nära samarbete med skolledningen, elevhälsoteamet och lärare driva utveckling av undervisningen med målet att förbättra elevernas måluppfyllelse. Du driver och verkar i olika stödjande åtgärder särskilt för elever i behov av stöd. Du agerar bollplank åt både pedagoggruppen och skolledningen.

Du har vana och erfarenhet av att arbeta med hela processen från kartläggning till uppföljning, analys, på individ- grupp och organisationsnivå samt dokumentation av denna process.

Som speciallärare kommer du att arbeta med elever individuellt och i grupp och kommer att tillsammans med vår specialpedagog jobba med våra lärare för utveckla arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

Vi ser gärna att du har inriktning mot läs- och skrivsvårigheter men det är inget krav.

Tjänsten på skolan är ny och du kommer därmed ha stora möjligheter att utveckla rollen tillsammans med oss.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad lärare med speciallärarutbildning. Du har en fördjupad kunskap om metoder och pedagogiska hjälpmedel, digitala såväl som andra lärverktyg och använder datorn som en naturlig del i ditt arbete. Du är väl förtrogen med skolans styr- och måldokument.
Du har en gedigen arbetslivserfarenhet med inriktning på det specialpedagogiska arbetet och har ett genuint intresse av att arbeta med elevernas utveckling och måluppfyllelse. Du har mycket goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt.

Du är strukturerad och har en hög vilja av att arbeta i team samt intresse av utvecklingsarbete. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, din kompetens och vi vill att du känner igen dig i följande:

- Lösningsfokuserad
- Självgående
- Ansvarstagande
- Social och utåtriktad
- Flexibel
- Gillar att arbeta i team

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare/lärare åk 4-9 Sva, sv, ma, eng till Introduktionsprogrammen

Ansök    Aug 18    Borlänge kommun    Speciallärare
Introduktionsprogrammen består av fyra program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en st... Visa mer
Introduktionsprogrammen består av fyra program och tillhör Borlänge gymnasieskola.
Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är förlagd på Hagagymnasiet.

Hos oss kommer du till en kompetent och välutbildad arbetsgrupp. Flera av oss har lång erfarenhet av att jobba med den här elevkategorin och vi har en god mix av behöriga lärare, elevassistenter och annan personal.

Vi arbetar i arbetslag där eleverna är indelade utifrån sina studier i svenska eller svenska som andraspråk, yrkingångar eller andra individuella lösningar.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Du ska i nära samarbete med elevhälsoteamet och arbetslagen inom introduktionsprogrammens olika inriktningar arbeta med ämnet Sva/sv och matematik/engelska.

Du handleder elever i grupp eller enskilt och samarbetar med övriga ämneslärare. Uppföljning och samtal med elever och föräldrar är en viktig del av arbetet och vi arbetar i mentorspar i varje undervisningsgrupp. I tjänsten ingår mentorskap.
Vi värdesätter goda kunskaper inom IT då våra elever disponerar en egen dator för sina studier. Vi använder Unikum och Teams i det dagliga arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en legitimerad speciallärare/lärare med utbildning i svenska som andraspråk riktad mot 4-9 grundskolan alt gymnasieskolan samt utbildning i Sva minst 45 hp. Du behöver också ha matematik och/eller engelska på grundläggande nivå.

Meriterande för tjänsten är om du också har erfarenhet av att arbeta med elever på introduktionsprogram samt nyanlända invandrarelever. Ett stort intresse och insikt om hur ungdomar med invandrarbakgrund eller annan trasslig skolproblematik och deras livsvillkor är en viktig förutsättning. Du ska tillsammans med eleverna kunna planera för lärande och utveckling samt analysera och utvärdera arbetet. Erfarenhet krävs.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT! Visa mindre

Legitimerade speciallärare till långtidsuppdrag och fasta tjänster

Ansök    Feb 19    PersonalExpressen AB    Speciallärare
PersonalExpressen bemannar med professionell, ambitiös och jordnära personal efter våra samarbetsskolors behov och önskemål. Vi är ett starkt värdedrivet företag och är därmed noga med att de lärare vi presenterar för våra kunder också möter våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande. Det förväntar sig våra skolor av oss och det förväntar vi oss av våra medarbetare. Nu söker ... Visa mer
PersonalExpressen bemannar med professionell, ambitiös och jordnära personal efter våra samarbetsskolors behov och önskemål. Vi är ett starkt värdedrivet företag och är därmed noga med att de lärare vi presenterar för våra kunder också möter våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral samt en hög grad av individuellt ansvarstagande. Det förväntar sig våra skolor av oss och det förväntar vi oss av våra medarbetare.


Nu söker vi dig som är utbildad speciallärare och som är intresserad av att arbeta som bemanningslärare på olika uppdrag tillsammans med oss. Du behöver ha en stor passion för undervisning och pedagogik samtidigt som du drivs av att arbeta med människor. Det är viktigt att du kan vara självgående i ditt arbete samt att du har lätt för att samarbeta med nya kollegor. Vi värdesätter ett bra bemötande och ett stort engagemang och vi vill att det ska synas tydligt vilka lärare på skolorna som representerar PersonalExpressen.


Just nu söker vi framförallt dig som skulle kunna tänka dig att flytta och ta uppdrag på annan ort. På de flesta av våra uppdrag medföljer nämligen även möjligheten för dig som lärare att få en fast tjänst direkt på skolan efter avslutat uppdrag. Genom att hitta utbildade pedagoger som är beredda att flytta från sin nuvarande bostad kan vi på PersonalExpressen exempelvis hjälpa de skolor som ligger i lite mindre orter, som generellt sett har svårt att hitta legitimerade lärare i sitt närområde, att fortsätta försörja sina verksamheter med hög kompetens. I dessa fall fungerar vi på PersonalExpressen även gärna som ett hjälpsamt verktyg för dig som önskar hyra ut din bostad under uppdragstiden då vi har goda kontakter med företag som arbetar aktivt med bostadsuthyrning till företagskunder. Vi kan även hjälpa till med att hitta en tillfällig bostad på uppdragsorten under uppdragstiden om så önskas.


Vi tror att du kommer att trivas utmärkt tillsammans med oss och vi är mycket lojala mot och med samtliga våra samarbetspartners där vi alltid ser de olika individuella behoven och önskemålen stå i centrum. Vi är Sveriges mest personliga bemanningsföretag och det är vi stolta över!


Hjärtligt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag så hörs vi förhoppningsvis inom kort! Visa mindre

Nya Paradisskolan söker en speciallärare!

Ansök    Apr 1    Borlänge kommun    Speciallärare
På nybyggda Paradisskolan ges du som speciallärare möjlighet att göra skillnad- vilket är viktigt på riktigt! Tjärnaäng och Solängsskolan flyttar till hösten in i Paradisskolan. En fantastisk möjlighet för dig som speciallärare att vara med i uppbyggnaden av vår nya skola. På vår skola har elever och lärare goda och tillitsfulla relationer. Vi har undervisningen i fokus och arbetar språkutvecklande. Vi arbetar i team och hjälper varandra. Vi har ett målin... Visa mer
På nybyggda Paradisskolan ges du som speciallärare möjlighet att göra skillnad- vilket är viktigt på riktigt!

Tjärnaäng och Solängsskolan flyttar till hösten in i Paradisskolan. En fantastisk möjlighet för dig som speciallärare att vara med i uppbyggnaden av vår nya skola. På vår skola har elever och lärare goda och tillitsfulla relationer. Vi har undervisningen i fokus och arbetar språkutvecklande. Vi arbetar i team och hjälper varandra. Vi har ett målinriktat systematiskt kvalitetsarbete där struktur, analys och pedagogisk kreativitet möts.

Vår arbetsplats är mångkulturell och helt unik!

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Undervisning i åk F-6. Arbete med främst flerspråkiga elever på individ och gruppnivå. Löpande dokumentation i PMO med regelbundet arbete angående åtgärdsprogram, pedagogiska kartläggningar, stöd och rådgivning till lärare angående extra anpassningar, hjälpmedel och specialpedagogik.

Arbete med elever i den specialpedagogiska verksamheten på främst individ och gruppnivå. Du kommer att ingå i EHT-teamet som strävar efter ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. I ditt uppdrag ingår också att handleda lärarlag genom coachande rådgivning, dokumentera och följa upp olika ärenden som berör den enskilda eleven eller ett team.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har en legitimerad speciallärarexamen inriktning läs- och skrivinlärning eller matematik alternativt utbildar dig till speciallärare. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som speciallärare ser vi det som meriterande liksom behörighet i svenska som andraspråk eller matematik. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö för våra elever under hela deras skoldag. Du ska kunna arbeta såväl tillsammans med undervisande lärare i klassrummet som med mindre grupper och enskilt med elever.

Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Vi ser gärna att du ligger i framkant när det gäller användandet av digitala verktyg i undervisningen. Vi vill att du har goda kunskaper och ett gediget intresse för grundläggande läs- och skrivinlärning.

Du behöver ha många olika metoder i din verktygslåda för att kunna stötta både lärare och elever på bästa sätt. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Ditt förhållningssätt är inkluderande och du har erfarenhet av att arbeta på klass-, grupp- och individnivå. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och ser värdet i att lära av och tillsammans med andra.

Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper både muntligt och skriftligt i svenska språket.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet där flexibilitet, lösningsfokuserad och god social kompetens är viktiga förutsättningar för att lyckas med uppdraget.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Nya Paradisskolan söker en speciallärare!

Ansök    Mar 15    Borlänge kommun    Speciallärare
På nybyggda Paradisskolan ges du som speciallärare möjlighet att göra skillnad- vilket är viktigt på riktigt! Tjärnaäng och Solängsskolan flyttar till hösten in i Paradisskolan. En fantastisk möjlighet för dig som speciallärare att vara med i uppbyggnaden av vår nya skola. På vår skola har elever och lärare goda och tillitsfulla relationer. Vi har undervisningen i fokus och arbetar språkutvecklande. Vi arbetar i team och hjälper varandra. Vi har ett målin... Visa mer
På nybyggda Paradisskolan ges du som speciallärare möjlighet att göra skillnad- vilket är viktigt på riktigt!

Tjärnaäng och Solängsskolan flyttar till hösten in i Paradisskolan. En fantastisk möjlighet för dig som speciallärare att vara med i uppbyggnaden av vår nya skola. På vår skola har elever och lärare goda och tillitsfulla relationer. Vi har undervisningen i fokus och arbetar språkutvecklande. Vi arbetar i team och hjälper varandra. Vi har ett målinriktat systematiskt kvalitetsarbete där struktur, analys och pedagogisk kreativitet möts.

Vår arbetsplats är mångkulturell och helt unik!

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Undervisning i åk F-6. Arbete med främst flerspråkiga elever på individ och gruppnivå. Löpande dokumentation i PMO med regelbundet arbete angående åtgärdsprogram, pedagogiska kartläggningar, stöd och rådgivning till lärare angående extra anpassningar, hjälpmedel och specialpedagogik.

Arbete med elever i den specialpedagogiska verksamheten på främst individ och gruppnivå. Du kommer att ingå i EHT-teamet som strävar efter ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. I ditt uppdrag ingår också att handleda lärarlag genom coachande rådgivning, dokumentera och följa upp olika ärenden som berör den enskilda eleven eller ett team.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har en legitimerad speciallärarexamen inriktning läs- och skrivinlärning eller matematik alternativt utbildar dig till speciallärare. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som speciallärare ser vi det som meriterande liksom behörighet i svenska som andraspråk eller matematik. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö för våra elever under hela deras skoldag. Du ska kunna arbeta såväl tillsammans med undervisande lärare i klassrummet som med mindre grupper och enskilt med elever.

Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Vi ser gärna att du ligger i framkant när det gäller användandet av digitala verktyg i undervisningen. Vi vill att du har goda kunskaper och ett gediget intresse för grundläggande läs- och skrivinlärning.

Du behöver ha många olika metoder i din verktygslåda för att kunna stötta både lärare och elever på bästa sätt. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Ditt förhållningssätt är inkluderande och du har erfarenhet av att arbeta på klass-, grupp- och individnivå. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och ser värdet i att lära av och tillsammans med andra.

Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper både muntligt och skriftligt i svenska språket.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet där flexibilitet, lösningsfokuserad och god social kompetens är viktiga förutsättningar för att lyckas med uppdraget.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Lärare med specialpedagogisk kompetens Domnarvets skola

Ansök    Aug 5    Borlänge kommun    Speciallärare
Självklart lockar vår värdegrund dig! - Jag finns här för borlängebon - Jag gillar utmaningar - Jag möter varje människa med öppenhet ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en lärare med kompetens och erfarenhet inom specialpedagogik som vill vara med oss i detta arbete och stödja elever och medarbetare på Domnarvets skola. Du kommer att arbeta övergripande i år F-9 med riktat elevstöd tillsammans med andra i elevhälsateamet, för att skapa förutsättningar till... Visa mer
Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en lärare med kompetens och erfarenhet inom specialpedagogik som vill vara med oss i detta arbete och stödja elever och medarbetare på Domnarvets skola. Du kommer att arbeta övergripande i år F-9 med riktat elevstöd tillsammans med andra i elevhälsateamet, för att skapa förutsättningar till lärande för några av våra elever som behöver lite extra stöd och hjälp. Du kommer att tillhöra vårt elevhälsateam och ha kontinuerliga möten med dem, samt stöd och hjälp. Hos oss jobbar du praktiknära med elever och pedagoger samt i nära samarbete med skolans ledning och kollegorna i elevhälsateamet. Du är med och driver det specialpedagogiska arbetet tillsammans med skolans personal på både organisation- grupp- och individnivå. Du arbetar på uppdrag av rektor. Uppdraget innebär att skapa förutsättningar för lärande för några av våra elever i de yngre åldrarna genom riktade insatser eller extra stöd. Viktiga ledord är bemötande, kommunikation, relation, acceptans för olikheter, kunskap, flexibilitet, delaktighet och trygghet. Arbetet riktar sig i första hand mot dessa elever, men innebär också samarbete med övrig personal på skolan.


Vi vill att du tillsammans med oss på Domnarvets skola tar ett stort ansvar för den fortsatta utvecklingen gällande vårt specialpedagogiska uppdrag i relation till denna elevgrupp. Vi siktar högt och arbetar målmedvetet för hög kvalitet, stor arbetsglädje och tydligt elevperspektiv.


KVALIFIKATIONER
Legitimerad lärare med förskriven kompetens. Du har vana av att planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling. Du är väl insatt i LGR11. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

För att du ska kunna vara den person vi söker så krävs också att du har en positiv, flexibel och lösningsfokuserad grundsyn. Du är trygg i dig själv med god självinsikt, är en lagspelare, men har också förmåga att arbeta självständigt när uppdraget så kräver. Du har vana att arbeta handledande och uttrycker dig väl i tal och skrift i såväl svenska som engelska. Du ska vara väl insatt i skolans styrdokument samt ha god specialpedagogisk kompetens. Du har relevant utbildning för uppdraget och egen flerårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare Domnarvets skola

Ansök    Aug 5    Borlänge kommun    Speciallärare
Domnarvets skola är en allstadieskola F-9 med cirka 700 elever. Vi arbetar framtidsinriktat med fokus på arbetslag med ansvar för årskursen och en flexibel syn på schema och förutsättningar för elevernas lärande. Pedagogisk mångfald med elevens eget lärande sätts i centrum. Vi behöver nu utöka vårt elevhälsateam som bland annat består av specialpedagog/ beteendepedagog, speciallärare, socialpedagoger, kurator, studie och yrkesvägledare, skolsköterska sa... Visa mer
Domnarvets skola är en allstadieskola F-9 med cirka 700 elever. Vi arbetar framtidsinriktat med fokus på arbetslag med ansvar för årskursen och en flexibel syn på schema och förutsättningar för elevernas lärande. Pedagogisk mångfald med elevens eget lärande sätts i centrum.

Vi behöver nu utöka vårt elevhälsateam som bland annat består av specialpedagog/ beteendepedagog, speciallärare, socialpedagoger, kurator, studie och yrkesvägledare, skolsköterska samt lärarassistenter med specialpedagogisk kompetens. Därför söker vi nu en speciallärare som vill bidra till vår verksamhet. Vill du vara med i ett härligt kreativt team så är detta tjänsten för dig! Med gemensamma kunskaper och erfarenheter skapar vi sammanhang, kontinuitet och progression i elevens utveckling och lärande.


Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhetARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en speciallärare som vill vara med och bidra i vårt teamarbete i resursteamet och stödja elever och medarbetare på Domnarvets skola. Du kommer att arbeta i år F-6 med riktat elevstöd tillsammans med andra i elevhälsateamet, för att skapa förutsättningar till lärande för några av våra elever som behöver lite extra stöd och hjälp. Du kommer att tillhöra vårt elevhälsateam och ha kontinuerliga möten med dem, samt stöd och hjälp. Hos oss jobbar du praktiknära med elever och pedagoger samt i nära samarbete med skolans ledning och kollegorna i elevhälsateamet. Du är med och driver det specialpedagogiska arbetet tillsammans med skolans personal på både organisation- grupp- och individnivå. Du arbetar på uppdrag av rektor. Uppdraget innebär att skapa förutsättningar för lärande för några av våra elever i de yngre åldrarna genom riktade insatser eller extra stöd. Viktiga ledord är bemötande, kommunikation, relation, acceptans för olikheter, kunskap, flexibilitet, delaktighet och trygghet. Arbetet riktar sig i första hand mot dessa elever, men innebär också samarbete med övrig personal på skolan.

Vi vill att du tillsammans med oss på Domnarvets skola tar ett stort ansvar för den fortsatta utvecklingen gällande vårt specialpedagogiska uppdrag i relation till denna elevgrupp. Vi siktar högt och arbetar målmedvetet för hög kvalitet, stor arbetsglädje och tydligt elevperspektiv.


KVALIFIKATIONER
Legitimerad speciallärare med förskriven kompetens. Du har vana av att planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling. Du är väl insatt i LGR11. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

För att du ska kunna vara den person vi söker så krävs att du har en positiv, flexibel och lösningsfokuserad grundsyn. Du är trygg i dig själv med god självinsikt, är en lagspelare, men har också förmåga att arbeta självständigt när uppdraget så kräver. Du har vana att arbeta handledande och uttrycker dig väl i tal och skrift i såväl svenska som engelska. Du ska vara väl insatt i skolans styrdokument samt ha god specialpedagogisk kompetens. Du har relevant utbildning för uppdraget och egen flerårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare Domnarvets skola

Ansök    Nov 24    Borlänge kommun    Speciallärare
Domnarvets skola är en allstadieskola F-9 med cirka 700 elever. Vi arbetar framtidsinriktat med fokus på arbetslag med ansvar för årskursen och en flexibel syn på schema och förutsättningar för elevernas lärande. Pedagogisk mångfald med elevens eget lärande sätts i centrum. Då en av våra speciallärare tyvärr tackat ja till tjänst närmare hemmet så behöver nu hitta en ny teamspelare till vårt elevhälsateam. Detta team består av specialpedagog, speciallär... Visa mer
Domnarvets skola är en allstadieskola F-9 med cirka 700 elever. Vi arbetar framtidsinriktat med fokus på arbetslag med ansvar för årskursen och en flexibel syn på schema och förutsättningar för elevernas lärande. Pedagogisk mångfald med elevens eget lärande sätts i centrum.

Då en av våra speciallärare tyvärr tackat ja till tjänst närmare hemmet så behöver nu hitta en ny teamspelare till vårt elevhälsateam. Detta team består av specialpedagog, speciallärare, socialpedagoger, kurator, studie och yrkesvägledare, skolsköterska samt resurspedagoger. Därför söker vi nu en speciallärare som vill bidra till vår verksamhet. Vill du vara med i ett härligt kreativt team så är detta tjänsten för dig! Med gemensamma kunskaper och erfarenheter skapar vi sammanhang, kontinuitet och progression i elevens utveckling och lärande.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en speciallärare som vill vara med och bidra i vårt teamarbete i resursteamet och stödja elever och medarbetare på Domnarvets skola. Du kommer att arbeta i år F-6 med riktat elevstöd tillsammans med andra i elevhälsateamet, för att skapa förutsättningar till lärande för några av våra elever som behöver lite extra stöd och hjälp. Du kommer att tillhöra vårt elevhälsateam och ha kontinuerliga möten med dem, samt stöd och hjälp. Hos oss jobbar du praktiknära med elever och pedagoger samt i nära samarbete med skolans ledning och kollegorna i elevhälsateamet. Du är med och driver det specialpedagogiska arbetet tillsammans med skolans personal på både organisation- grupp- och individnivå. Du arbetar på uppdrag av rektor. Uppdraget innebär att skapa förutsättningar för lärande för några av våra elever i de yngre åldrarna genom riktade insatser eller extra stöd. Viktiga ledord är bemötande, kommunikation, relation, acceptans för olikheter, kunskap, flexibilitet, delaktighet och trygghet. Arbetet riktar sig i första hand mot dessa elever, men innebär också samarbete med övrig personal på skolan.

Vi vill att du tillsammans med oss på Domnarvets skola tar ett stort ansvar för den fortsatta utvecklingen gällande vårt specialpedagogiska uppdrag i relation till denna elevgrupp. Vi siktar högt och arbetar målmedvetet för hög kvalitet, stor arbetsglädje och tydligt elevperspektiv.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad speciallärare med förskriven kompetens. Du har vana av att planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling. Du är väl insatt i LGR11. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

För att du ska kunna vara den person vi söker så krävs att du har en positiv, flexibel och lösningsfokuserad grundsyn. Du är trygg i dig själv med god självinsikt, är en lagspelare, men har också förmåga att arbeta självständigt när uppdraget så kräver. Du har vana att arbeta handledande och kan uttrycka dig väl både i tal och skrift. Du ska vara väl insatt i skolans styrdokument samt ha god specialpedagogisk kompetens. Du har relevant utbildning för uppdraget och egen flerårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Lärare/Speciallärare åk 1-9 Grundsärskolan Jakobsgårdskolan

Nu har Du chansen till ett kreativt, varierande, stimulerande och utvecklande arbete med positiva arbetskamrater. Är du vår pusselbit? Jakobgårdskolan söker en kompetent och engagerad klasslärare inriktning grundsär åk 6 -9 som vill vara med och utveckla vår grundsärskola. Jakobsgårdskolan, är Borlänges grundsärskola med ca 90 elever från åk1 till åk 9. Vår skola hör till en av landets större grundsärskolor. Skolan har fem olika avdelningar med inriktning... Visa mer
Nu har Du chansen till ett kreativt, varierande, stimulerande och utvecklande arbete med positiva arbetskamrater. Är du vår pusselbit?
Jakobgårdskolan söker en kompetent och engagerad klasslärare inriktning grundsär åk 6 -9 som vill vara med och utveckla vår grundsärskola.

Jakobsgårdskolan, är Borlänges grundsärskola med ca 90 elever från åk1 till åk 9. Vår skola hör till en av landets större grundsärskolor. Skolan har fem olika avdelningar med inriktning ämnesområden eller ämnen och fritidsverksamhet.

Du ska ha ett stort hjärta våra barn med funktionsnedsättningar, vara lyhörd, leta möjligheter och ha en förmåga att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar.
Du får gärna vara grundskolelärare som kan tänka dig att söka specialärarprogrammet på sikt.
Din utgångspunkt är att lärandet ska vara kreativt och stimulerande samtidigt som det ska baseras på forskning och beprövade metoder.
Du måste vara lösningsorienterad.
Vår utgångspunkt är att alla kan utvecklas och utveckling sker i samspel och samverkan med andra människor. Vi erbjuder en arbetsplats med härliga, positiva, engagerade kollegor och ett välfungerande elevhälsoteam. Det är vi, tillsammans, som skapar förutsättningar för varje elev att utvecklas så långt som möjligt.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån grundsärskolan läroplan och mentorskap i elevgrupp åk.5-9, men att vara flexibel att ta andra årskurser, andra läsår.
Du ingår i ett arbetslag på skolan och samarbetar med andra arbetslag på skolan och delaktighet i skolans kvalitetsarbete.

KVALIFIKATIONER
Du är positiv, flexibel och har ett lösningsinriktat förhållningssätt.
Du är legitimerad pedagog åk1- 9, gärna med inriktning mot funktionsnedsättning.
Du har god kännedom om aktuella styrdokument och kompensatoriska hjälpmedel.
Vi ser gärna att Du är nyfiken och intresserad av att arbeta med digitala verktyg.
Vi lägger stor vikt vid Din förmåga till att individanpassa undervisningen utifrån elevernas behov.
Vi vill att Du är synnerligen intresserad av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare i Svenska/Svenska som andraspråk Skräddarbacksskolan

Skräddarbacksskolan är en F-6 skola, med närhet till skog och mark. Den närliggande skolskogen nyttjas dagligen under skoltid- och fritidstid. Vi är en partnerskola till lärarutbildningen på högskolan Dalarna och tar därför varje termin emot lärarstudenter, som har sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss. Varje vecka erbjuder vi alla elever rastaktiviteter, som leds av fritidspedagoger. Satsningen är ett samarbete mellan skolan och Dalarnas idrottsf... Visa mer
Skräddarbacksskolan är en F-6 skola, med närhet till skog och mark. Den närliggande skolskogen nyttjas dagligen under skoltid- och fritidstid.

Vi är en partnerskola till lärarutbildningen på högskolan Dalarna och tar därför varje termin emot lärarstudenter, som har sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss.

Varje vecka erbjuder vi alla elever rastaktiviteter, som leds av fritidspedagoger. Satsningen är ett samarbete mellan skolan och Dalarnas idrottsförbund och syftar till att öka elevernas rörelsekompetens.

På skolan arbetar legitimerade och erfarna lärare i olika åldrar och vi har en stöttande organisation med många professioner.
Här trivs vi tillsammans och här arbetar vi aktivt för att eleverna ska få en trygg, likvärdig och kvalitativ utbildning.

Välkommen med din ansökan!

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare ingår du i skolans specialpedagogiska team, som består av specialpedagog och speciallärare.

I tjänsten som speciallärare ingår bland annat att undervisa elever i behov av anpassningar och särskilt stöd. I första hand kommer du att undervisa och ge pedagogiskt stöd till elever i ämnet svenska. Del av tjänst innefattar även undervisning i Svenska som andraspråk.

I ditt arbete ingår ansvar för planering, dokumentation och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling.

I samarbete med dina kollegor och lärare på skolan, verkar du för att hitta framkomliga vägar och fungerande metoder, som leder till elevers ökade måluppfyllelse.

KVALIFIKATIONER
I rollen som speciallärare är det viktigt att kunna samarbeta med olika grupper av människor och professioner. Du behöver kunna möta elever, vårdnadshavare och pedagoger med "fingertoppskänsla" och samtidigt förmedla trygghet och gott självförtroende.

Vi ser helst att du har en speciallärarutbildning, med lärarlegitimation i svenska/svenska som andraspråk, men andra kombinationer kan också vara intressant för oss.

För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Kvarnsvedens skola söker speciallärare

Kvarnsvedens skola är en F-6 skola som har nära till skogen och en stor idrottsplats. Förväntningarna på såväl våra medarbetare som våra elever är höga. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag med hög grad av självbestämmande och ansvar. Självklart lockar vår värdegrund dig! - Jag finns här för borlängebon - Jag gillar utmaningar - Jag möter varje människa med öppenhet ARBETSUPPGIFTER Som speciallärare på Kvarnsvedens och Amsbergs skolor ko... Visa mer
Kvarnsvedens skola är en F-6 skola som har nära till skogen och en stor idrottsplats. Förväntningarna på såväl våra medarbetare som våra elever är höga. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag med hög grad av självbestämmande och ansvar.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare på Kvarnsvedens och Amsbergs skolor kommer du att i samarbete med skolledningen, skolornas elevhälsateam och speciallärare leda och utveckla det specialpedagogiska arbetet på skolorna.
En stor del av ditt arbete sker direkt med eleverna; enskilt samt i grupp.
I ditt uppdrag kommer du att arbeta med hela processen från kartläggning till uppföljning och analys på individ -, grupp- och organisationsnivå utifrån språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling. I uppdraget ingår även att skriva åtgärdsprogram tillsammans med elev, vårdnadshavare och pedagog.
I den här tjänsten kommer du även att ha en rådgivande funktion till pedagogerna samt ett samarbete med vårdnadshavare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en speciallärare alternativt specialpedagog, legitimerad lärare med påbyggnad till speciallärare eller specialpedagog, med erfarenhet av arbete i grundskolan.
Vi söker en person med väl utvecklad förmåga att skapa goda och hållbara relationer. Som person ska du ha en god initiativförmåga och ett eget driv, kunna arbeta självständigt och samtidigt samarbete med andra.
Du behöver vara trygg i dig själv och kunna arbeta med elever enskilt och / eller i grupp. Du är en kommunikativ, coachande och positiv ledare som har lätt för att samarbeta med elever, vårdnadshavare och pedagoger.
Du har vana och erfarenhet av att arbeta med hela processen från kartläggning till uppföljning och analys på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Du har tidigare erfarenhet av skolan och att arbeta med elever med särskilda behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där flexibilitet, lösningsfokusering och god social kompetens är viktiga förutsättning för att lyckas med uppdraget.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare i Svenska/Svenska som andraspråk Skräddarbacksskolan

Skräddarbacksskolan är en F-6 skola, med närhet till skog och mark. Den närliggande skolskogen nyttjas dagligen under skoltid- och fritidstid. Vi är en partnerskola till lärarutbildningen på högskolan Dalarna och tar därför varje termin emot lärarstudenter, som har sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss. Varje vecka erbjuder vi alla elever rastaktiviteter, som leds av fritidspedagoger. Satsningen är ett samarbete mellan skolan och Dalarnas idrottsf... Visa mer
Skräddarbacksskolan är en F-6 skola, med närhet till skog och mark. Den närliggande skolskogen nyttjas dagligen under skoltid- och fritidstid.

Vi är en partnerskola till lärarutbildningen på högskolan Dalarna och tar därför varje termin emot lärarstudenter, som har sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss.

Varje vecka erbjuder vi alla elever rastaktiviteter, som leds av fritidspedagoger. Satsningen är ett samarbete mellan skolan och Dalarnas idrottsförbund och syftar till att öka elevernas rörelsekompetens.

På skolan arbetar legitimerade och erfarna lärare i olika åldrar och vi har en stöttande organisation med många professioner.
Här trivs vi tillsammans och här arbetar vi aktivt för att eleverna ska få en trygg, likvärdig och kvalitativ utbildning.

Välkommen med din ansökan!

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare ingår du i skolans specialpedagogiska team, som består av specialpedagog och speciallärare.

I tjänsten som speciallärare ingår bland annat att undervisa elever i behov av anpassningar och särskilt stöd. I första hand kommer du att undervisa och ge pedagogiskt stöd till elever i ämnet svenska. Del av tjänst innefattar även undervisning i Svenska som andraspråk.

I ditt arbete ingår ansvar för planering, dokumentation och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling.

I samarbete med dina kollegor och lärare på skolan, verkar du för att hitta framkomliga vägar och fungerande metoder, som leder till elevers ökade måluppfyllelse.

KVALIFIKATIONER
I rollen som speciallärare är det viktigt att kunna samarbeta med olika grupper av människor och professioner. Du behöver kunna möta elever, vårdnadshavare och pedagoger med "fingertoppskänsla" och samtidigt förmedla trygghet och gott självförtroende.

Vi ser helst att du har en speciallärarutbildning, med lärarlegitimation i svenska/svenska som andraspråk, men andra kombinationer kan också vara intressant för oss.

För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare Halvarsgårdars skola och Kyrkskolan

Vi söker en lösningsfokuserad Speciallärare - som ser möjligheter istället för problem - till Halvarsgårdars skola F-6 och Kyrkskolan F-6, Borlänge kommun. Halvarsgårdars skola är en F-6 skola med ca 90 elever från förskoleklass till årskurs 6. Byskolan är belägen cirka nio kilometer söder om Borlänge tätort. Vi innehar nära samarbete med Föräldrakooperativet Halvarsgårdarna. Kyrkskolan F-6 - den vackra skolan som ligger vid Frostbrunnsdalen, och ger ut... Visa mer
Vi söker en lösningsfokuserad Speciallärare - som ser möjligheter istället för problem - till Halvarsgårdars skola F-6 och Kyrkskolan F-6, Borlänge kommun.

Halvarsgårdars skola är en F-6 skola med ca 90 elever från förskoleklass till årskurs 6. Byskolan är belägen cirka nio kilometer söder om Borlänge tätort. Vi innehar nära samarbete med Föräldrakooperativet Halvarsgårdarna.

Kyrkskolan F-6 - den vackra skolan som ligger vid Frostbrunnsdalen, och ger utmärkta möjligheter till naturstudier, upplevelser och lek. På skolan bedrivs verksamhet för cirka 150 elever, från förskoleklass till årskurs 6.

Skolornas elevhälsoteam består av Bitr. rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Rektor bistår vid behov.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Speciallärare ger (i nära samverkan med specialpedagog och/eller ansvarig lärare) våra elever särskilt stöd i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet kan ges inom den elevgrupp som eleven/eleverna tillhör, enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven/eleverna normalt hör till. Du har vana och erfarenhet av att arbeta med hela processen från kartläggning till uppföljning, analys, på individ- grupp och organisationsnivå.

Speciallärare på våra skolor;
- analyserar olika elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer med hjälp av fördjupade didaktiska kunskaper inom områdena barn och elever samt deras allsidiga kunskapsutveckling, ex. språk- skriv och läsutveckling, matematikutveckling.
- stödjer våra elever i behov av särskilt stöd, enskilt och/eller i grupp
- planerar, genomför och följer upp undervisningen tillsammans med ansvarig lärare/arbetslag.
- stärker våra elevers digitala kompetens, då alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.
- innehar god samarbetsförmåga, positivt och flexibelt förhållningssätt

KVALIFIKATIONER
Legitimerad speciallärare alt legitimerad lärare för grundskolan med specialpedagogutbildning samt tidigare erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd. För dig som är ny i rollen erbjuds handledning/mentor inom vårt RO Halvarsgårdars skola och Kyrkskolan. Vidare är det meriterande av tidigare erfarenhet att stärka elevers digitala kompetens.

Du är en engagerad, kreativ, trygg, kommunikativ och strukturerad pedagog med god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Tjänsten ställer krav på mycket god svenska i tal och skrift. Du har tidigare erfarenhet av skolan och att arbeta med elever med särskilda behov.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet där flexibilitet, lösningsfokuserad och god social kompetens är viktiga förutsättningar för att lyckas med uppdraget.

Huvudsakliga tjänsteplacering är på Halvarsgårdars skola F-6.

ÖVRIGT
Urval sker löpande under ansökningstiden.

För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare till Gylle 7-9

Vi på Gylle skola arbetar målmedvetet för att eleverna ska nå sin fulla potential och sina mål. Här har under många år skapats en trygg och stadig grund för väldigt många elever. Vi har en trygg struktur för våra elever där du som personal får samarbeta och utveckla ditt arbete tillsammans i ett av våra arbetslag. På Gylle skola strävar vi efter att alla våra elever ska bli sedda, hörda och inspirerade till lärande och utveckling. Vi vill ge elever och... Visa mer
Vi på Gylle skola arbetar målmedvetet för att eleverna ska nå sin fulla potential och sina mål. Här har under många år skapats en trygg och stadig grund för väldigt många elever.

Vi har en trygg struktur för våra elever där du som personal får samarbeta och utveckla ditt arbete tillsammans i ett av våra arbetslag.

På Gylle skola strävar vi efter att alla våra elever ska bli sedda, hörda och inspirerade till lärande och utveckling. Vi vill ge elever och personal en trivsam arbetsmiljö där alla ska känna sig trygga och visa respekt för varandra och människors olikheter. Därför har lärarna och eleverna har tillsammans på skolan utarbetat ett gemensamt förhållningssätt för hur exempelvis lektioner ska starta, allt för att skapa en trygg och igenkännande miljö oavsett vilket klassrum eleven befinner sig i.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare på Gylle skola kommer Du att ingå i skolans elevhälsoteam. Du ska i nära samarbete med skolledningen, elevhälsoteamet och lärare driva utveckling av undervisningen med målet att förbättra elevernas måluppfyllelse. Du driver och verkar i olika stödjande åtgärder särskilt för elever i behov av stöd. Du agerar bollplank åt både pedagoggruppen och skolledningen.

KVALIFIKATIONER
Du skall ha lärarutbildning i botten. Du har en fördjupad kunskap om metoder och pedagogiska hjälpmedel, digitala såväl som andra lärverktyg och använder datorn som en naturlig del i ditt arbete. Du är väl förtrogen med skolans styr- och måldokument.
Du har en gedigen arbetslivserfarenhet med inriktning på det specialpedagogiska arbetet.

Du är strukturerad har en hög vilja av att arbeta i team samt intresse av utvecklingsarbete. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, din kompetens och vi vill att du känner igen dig i följande:

- Självgående
- Ansvarstagande
- Social och utåtriktad
- Flexibel

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare Halvarsgårdars skola och Kyrkskolan

Vi söker en lösningsfokuserad Speciallärare - som ser möjligheter istället för problem - till Halvarsgårdars skola F-6 och Kyrkskolan F-6, Borlänge kommun. Halvarsgårdars skola är en F-6 skola med ca 90 elever från förskoleklass till årskurs 6. Byskolan är belägen cirka nio kilometer söder om Borlänge tätort. Vi innehar nära samarbete med Föräldrakooperativet Halvarsgårdarna. Kyrkskolan F-6 - den vackra skolan som ligger vid Frostbrunnsdalen, och ger ut... Visa mer
Vi söker en lösningsfokuserad Speciallärare - som ser möjligheter istället för problem - till Halvarsgårdars skola F-6 och Kyrkskolan F-6, Borlänge kommun.

Halvarsgårdars skola är en F-6 skola med ca 90 elever från förskoleklass till årskurs 6. Byskolan är belägen cirka nio kilometer söder om Borlänge tätort. Vi innehar nära samarbete med Föräldrakooperativet Halvarsgårdarna.

Kyrkskolan F-6 - den vackra skolan som ligger vid Frostbrunnsdalen, och ger utmärkta möjligheter till naturstudier, upplevelser och lek. På skolan bedrivs verksamhet för cirka 150 elever, från förskoleklass till årskurs 6.

Skolornas elevhälsoteam består av Bitr. rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Rektor bistår vid behov.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Speciallärare ger (i nära samverkan med specialpedagog och/eller ansvarig lärare) våra elever särskilt stöd i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet kan ges inom den elevgrupp som eleven/eleverna tillhör, enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven/eleverna normalt hör till. Du har vana och erfarenhet av att arbeta med hela processen från kartläggning till uppföljning, analys, på individ- grupp och organisationsnivå.

Speciallärare på våra skolor;
- analyserar olika elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer med hjälp av fördjupade didaktiska kunskaper inom områdena barn och elever samt deras allsidiga kunskapsutveckling, ex. språk- skriv och läsutveckling, matematikutveckling.
- stödjer våra elever i behov av särskilt stöd, enskilt och/eller i grupp
- planerar, genomför och följer upp undervisningen tillsammans med ansvarig lärare/arbetslag.
- stärker våra elevers digitala kompetens, då alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.
- innehar god samarbetsförmåga, positivt och flexibelt förhållningssätt

KVALIFIKATIONER
Legitimerad speciallärare alt legitimerad lärare för grundskolan med specialpedagogutbildning samt tidigare erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd. För dig som är ny i rollen erbjuds handledning/mentor inom vårt RO Halvarsgårdars skola och Kyrkskolan. Vidare är det meriterande av tidigare erfarenhet att stärka elevers digitala kompetens.

Du är en engagerad, kreativ, trygg, kommunikativ och strukturerad pedagog med god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Tjänsten ställer krav på mycket god svenska i tal och skrift. Du har tidigare erfarenhet av skolan och att arbeta med elever med särskilda behov.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet där flexibilitet, lösningsfokuserad och god social kompetens är viktiga förutsättningar för att lyckas med uppdraget.

Huvudsakliga tjänsteplacering är på Halvarsgårdars skola F-6.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Kvarnsvedens skola söker speciallärare

Kvarnsvedens skola är en F-6 skola som har nära till skogen och en stor idrottsplats. Förväntningarna på såväl våra medarbetare som våra elever är höga. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag med hög grad av självbestämmande och ansvar. Självklart lockar vår värdegrund dig! - Jag finns här för Borlängebon - Jag gillar utmaningar - Jag möter varje människa med öppenhet ARBETSUPPGIFTER Som speciallärare på Kvarnsvedens och Amsbergs skolor kommer ... Visa mer
Kvarnsvedens skola är en F-6 skola som har nära till skogen och en stor idrottsplats. Förväntningarna på såväl våra medarbetare som våra elever är höga. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag med hög grad av självbestämmande och ansvar.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare på Kvarnsvedens och Amsbergs skolor kommer du att i samarbete med skolledningen, skolornas elevhälsateam och speciallärare leda och utveckla det specialpedagogiska arbetet på skolorna.
En stor del av ditt arbete sker direkt med eleverna; enskilt samt i grupp.
I ditt uppdrag kommer du att arbeta med hela processen från kartläggning till uppföljning och analys på individ -, grupp- och organisationsnivå utifrån språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling. I uppdraget ingår även att skriva åtgärdsprogram tillsammans med elev, vårdnadshavare och pedagog.
I den här tjänsten kommer du även att ha en rådgivande funktion till pedagogerna samt ett samarbete med vårdnadshavare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en speciallärare alternativt specialpedagog, legitimerad lärare med påbyggnad till speciallärare eller specialpedagog, med erfarenhet av arbete i grundskolan.
Vi söker en person med väl utvecklad förmåga att skapa goda och hållbara relationer. Som person ska du ha en god initiativförmåga och ett eget driv, kunna arbeta självständigt och samtidigt samarbete med andra.
Du behöver vara trygg i dig själv och kunna arbeta med elever enskilt och / eller i grupp. Du är en kommunikativ, coachande och positiv ledare som har lätt för att samarbeta med elever, vårdnadshavare och pedagoger.
Du har vana och erfarenhet av att arbeta med hela processen från kartläggning till uppföljning och analys på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Du har tidigare erfarenhet av skolan och att arbeta med elever med särskilda behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där flexibilitet, lösningsfokusering och god social kompetens är viktiga förutsättning för att lyckas med uppdraget.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare språk - läs och skrivutveckling Hushags / Erikslundsgymnasiet

Erikslundsgymnasiet och Hushagsgymnasiet, två gymnasieenheter med yrkesprogrammen: Bygg- anläggning-, El- och Energi-, Fordons- och Transport-, Industritekniska-, Restaurang- och Livsmedel samt VVS- och fastighetsprogrammet. De båda skolorna har ett nära samarbete, ligger på några minuters promenadavstånd och leds av en gemensam rektor samt två biträdande rektorer. Elevhälsoteamet (EHT) på skolorna har under läsåret 18/19 gått en utbildning anordnad av SPS... Visa mer
Erikslundsgymnasiet och Hushagsgymnasiet, två gymnasieenheter med yrkesprogrammen: Bygg- anläggning-, El- och Energi-, Fordons- och Transport-, Industritekniska-, Restaurang- och Livsmedel samt VVS- och fastighetsprogrammet. De båda skolorna har ett nära samarbete, ligger på några minuters promenadavstånd och leds av en gemensam rektor samt två biträdande rektorer. Elevhälsoteamet (EHT) på skolorna har under läsåret 18/19 gått en utbildning anordnad av SPSM med syfte att utveckla arbetet i EHT till ett salutogent arbetssätt. Utöver EHT:s utvecklingsarbete leder skolornas Förstelärare flera olika skolutvecklingsprojekt med syfte att öka elevernas måluppfyllelse.
Skolorna har ca 500 elever och ca 90 anställda.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Speciallärare med kunskaper inom språk- läs och skrivutveckling. Du blir del av vårt elevhälsoteam och kommer att arbeta förebyggande, främjande och operativt med eleverna. Utredningar och direktundervisning för elever med funktionshinder eller andra behov för förbättrad inlärning ingår i uppdraget.
I uppdraget ingår även:
Arbete med handledning av personal i lärsituationer
Elevkonferenser
Vissa föräldrakontakter
Utvecklingsarbete i arbetslagen

KVALIFIKATIONER
Du är speciallärare, alternativt lärare med god förmåga att stötta elever med behov av särskilt stöd och vill utbilda dej till speciallärare. Du har vana av att arbeta med människor, skapa bra relationer för ett lätt och smidigt samarbete. Du har bra insikter i pedagogiskt arbete och förståelse för hur unga personer tar till sig kunskap samt förståelse för olika lärsituationer.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT! Visa mindre

Kvarnsvedens skola söker speciallärare

Kvarnsvedens skola är en F-6 skola som har nära till skogen och en stor idrottsplats. Förväntningarna på såväl våra medarbetare som våra elever är höga. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag med hög grad av självbestämmande och ansvar. Självklart lockar vår värdegrund dig! - Jag finns här för Borlängebon - Jag gillar utmaningar - Jag möter varje människa med öppenhet ARBETSUPPGIFTER Som speciallärare på Kvarnsvedens och Amsbergs skolor kommer... Visa mer
Kvarnsvedens skola är en F-6 skola som har nära till skogen och en stor idrottsplats. Förväntningarna på såväl våra medarbetare som våra elever är höga. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag med hög grad av självbestämmande och ansvar.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Som speciallärare på Kvarnsvedens och Amsbergs skolor kommer du att i samarbete med skolledningen, skolornas elevhälsateam och speciallärare leda och utveckla det specialpedagogiska arbetet på skolorna.
En stor del av ditt arbete sker direkt med eleverna; enskilt samt i grupp.
I ditt uppdrag kommer du att arbeta med hela processen från kartläggning till uppföljning och analys på individ -, grupp- och organisationsnivå utifrån språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling. I uppdraget ingår även att skriva åtgärdsprogram tillsammans med elev, vårdnadshavare och pedagog.
I den här tjänsten kommer du även att ha en rådgivande funktion till pedagogerna samt ett samarbete med vårdnadshavare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en speciallärare alternativt specialpedagog, legitimerad lärare med påbyggnad till speciallärare eller specialpedagog, med erfarenhet av arbete i grundskolan.
Vi söker en person med väl utvecklad förmåga att skapa goda och hållbara relationer. Som person ska du ha en god initiativförmåga och ett eget driv, kunna arbeta självständigt och samtidigt samarbete med andra.
Du behöver vara trygg i dig själv och kunna arbeta med elever enskilt och / eller i grupp. Du är en kommunikativ, coachande och positiv ledare som har lätt för att samarbeta med elever, vårdnadshavare och pedagoger.
Du har vana och erfarenhet av att arbeta med hela processen från kartläggning till uppföljning och analys på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Du har tidigare erfarenhet av skolan och att arbeta med elever med särskilda behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där flexibilitet, lösningsfokusering och god social kompetens är viktiga förutsättning för att lyckas med uppdraget.

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare / specialpedagog Ljungbergsgymnasiet

Ljungbergsgymnasiet är en gymnasiesärskola i Borlänge som har nio nationella program och ett individuellt program. Samtliga program är fyraåriga. Eleverna som går på Ljungbergsgymnasiet kommer från grundskolans specialundervisning, grundsärskolan eller träningsskolan och har rätten att gå på gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta stu... Visa mer
Ljungbergsgymnasiet är en gymnasiesärskola i Borlänge som har nio nationella program och ett individuellt program. Samtliga program är fyraåriga. Eleverna som går på Ljungbergsgymnasiet kommer från grundskolans specialundervisning, grundsärskolan eller träningsskolan och har rätten att gå på gymnasiesärskolan.
Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet


ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten innebär undervisning av elever på Ljungbergsgymnasiet Individuella program. Arbetet innebär att du ska arbeta för att utveckla elevernas allsidiga kunskapsutveckling och personliga utveckling, även att systematiskt arbeta med elevernas måluppfyllelse Det sker utifrån en helhetssyn på eleverna, där samarbete i arbetslag och flexibilitet är viktiga inslag.

KVALIFIKATIONER
Speciallärarexamen/specialpedagog med inriktning mot utvecklingsstörning. Vi främjar eleverna och deras kunskapsutveckling. Du behöver därför vara lyhörd för deras behov, förutsättningar, erfarenheter, tänkande och flexibelt anpassa din undervisning efter det. Du ska vilja arbeta med att stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära. Vara flexibel och ha lätt att samarbeta med all personal på skolan. Ha en positiv attityd för att kunna marknadsföra Ljungbergsgymnasiet på bästa sätt. Har du kunskap om alternativa kommunikationer och teckenspråk är det meriterande. Som lärare hos oss präglas du av öppenhet, prestigelöshet och stor vilja till utveckling och samarbete. Du har ett förhållningsätt som överensstämmer med Borlänge kommuns värdegrund.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT! Visa mindre

Speciallärare Jakobsgårdsskolan

Jakobsgårdskolan, är Borlänges grundsärskola åk 1-9 som har fyra avdelningar, filialen Skogstäppan och fritids. Vår utgångspunkt är att alla kan utvecklas och utveckling sker i samspel och samverkan med andra människor. Vi erbjuder en arbetsplats med positiva, engagerade kollegor och ett välfungerande elevhälsoteam. Det är vi, tillsammans, som skapar förutsättningar för varje elev att utvecklas så långt som möjligt. Vi hoppas vår värdegrund lockar dig! - ... Visa mer
Jakobsgårdskolan, är Borlänges grundsärskola åk 1-9 som har fyra avdelningar, filialen Skogstäppan och fritids.
Vår utgångspunkt är att alla kan utvecklas och utveckling sker i samspel och samverkan med andra människor. Vi erbjuder en arbetsplats med positiva, engagerade kollegor och ett välfungerande elevhälsoteam. Det är vi, tillsammans, som skapar förutsättningar för varje elev att utvecklas så långt som möjligt.
Vi hoppas vår värdegrund lockar dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta som mentor och klasslärare på inriktning ämnesområde ( träningsinriktning) .

KVALIFIKATIONER
Legitimerad speciallärare åk 1-9 eller förskollärare med vilja att utbilda sig till speciallärare.
Vi tror att Du är lyhörd, letar möjligheter och har en förmåga att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar. Din utgångspunkt är att lärandet ska vara kreativt och stimulerande samtidigt som det ska baseras på forskning och beprövade metoder. Vi värdesätter medarbetare som lösningsorienterade.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare sökes till Lanternan i Borlänge

Ansök    Maj 22    Humana AB    Speciallärare
Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och du erbjuds ett jobb med spännande utvecklingsmöjligheter? Välkommen till Humana. Inom division Barn och unga erbjuder Humana flera HVB och boenden som bedriver omsorg, vård och behandling. Vi tar emot flickor och pojkar med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Specialiserade enheter för ensamkommande, övergreppsproblematik, självskadebeteende och miss... Visa mer
Vill du jobba på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv och du erbjuds ett jobb med spännande utvecklingsmöjligheter? Välkommen till Humana.

Inom division Barn och unga erbjuder Humana flera HVB och boenden som bedriver omsorg, vård och behandling. Vi tar emot flickor och pojkar med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Specialiserade enheter för ensamkommande, övergreppsproblematik, självskadebeteende och missbruk finns. Till verksamheterna finns knutet en specialistenhet med egna psykologer, psykiatriker, läkare, specialpedagoger m.fl. kompetenser. Hela landet är vårt upptagningsområde.

Är du trött på stora klasser, stressad över att inte hinna med allt du förväntas göra och att inte kunna individualisera undervisningen för dina elever?

Vill du ha små grupper? God arbetsro? Att få tid för varje elev och gå djupt in i undervisningen? Att hinna individualisera undervisningen och dessutom ha resurser för det?

 

Om arbetet/arbetsplatsen


På Lanternan skola går det mellan 20-28 elever i åk 1-9. Skolan är en fristående grundskola. Eleverna på skolan har social och/eller emotionell problematik och de flesta av eleverna bor på Adventums behandlingshem. Vi är åtta undervisande lärare i dagsläget men eleverna har även externa lektioner som exempelvis slöjd/hemkunskap och musik på andra skolor i kommunen. Vi erbjuder alla elever en fullgod skolgång med behöriga lärare i samtliga ämnen.


Om tjänsten


Vi söker en speciallärare som brinner för undervisning och att utveckla pedagogiska planeringar för olika elever. Utöver detta vill vi att du utreder och kartlägger våra elever, med hopp om att de därmed ska kunna utvecklas enligt skolans kompensatoriska uppdrag. Vi utgår ifrån elevernas kunskapsnivå och utvecklar undervisningen individuellt för varje elev så att alla ska kunna nå så långt som möjligt i varje ämne. Lärandet ska vara lustfyllt och väcka intresse för kunskapande hos eleverna. Vi erbjuder goda resurser i form av hög lärartäthet, god tillgång på tekniska hjälpmedel och möjlighet till att pröva olika läromedel.

På vår arbetsplats är studiero ett ledord där alla elever ska ges möjlighet att fokusera på lärandet. För att detta ska vara möjligt har vi tydlig struktur, individuella planeringar och fasta rutiner för dagen. Eleverna har även tillgång till behandlingspersonal under skoltid. Eleverna sitter endast 3-5 elever i varje klassrum, vilket möjliggör ett skapande av goda sociala relationer med eleverna. Dessutom får lärarna tid för varje elev och kan tränga djupt in i lärprocessen samt kontinuerligt ge feedback.


På skolan arbetar vi i team. Vi är flera behöriga lärare inom varje ämne som planerar tillsammans. Varje eftermiddag när eleverna gått hem har vi elevgenomgång där vi reflekterar över varje elevs lärande för att vi ska kunna justera planeringar och arbetssätt på bästa sätt. Syftet är att hela tiden vidareutveckla kompetensen gällande och förståelsen runt den enskilda elevens specifika problematik. 


Beskrivning av tjänsten


Speciallärare med inriktning mot att kartlägga och utreda våra elever. Du förväntas också att hjälpa till med att planera, genomföra samt utvärdera undervisningen.


Personliga egenskaper
·    God samarbetsförmåga
·    Gillar tydlig struktur
·    God social kompetens
·     Kommunikativ.
·     Positivt inställd till att utvecklas


Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. Läs mer på www.humana.se Visa mindre

Speciallärare Jakobsgårdsskolan

Jakobsgårdskolan, är Borlänges grundsärskola åk 1-9 som har fyra avdelningar, filialen Skogstäppan och fritids. Vår utgångspunkt är att alla kan utvecklas och utveckling sker i samspel och samverkan med andra människor. Vi erbjuder en arbetsplats med positiva, engagerade kollegor och ett välfungerande elevhälsoteam. Det är vi, tillsammans, som skapar förutsättningar för varje elev att utvecklas så långt som möjligt. Vi hoppas vår värdegrund lockar dig! - ... Visa mer
Jakobsgårdskolan, är Borlänges grundsärskola åk 1-9 som har fyra avdelningar, filialen Skogstäppan och fritids.
Vår utgångspunkt är att alla kan utvecklas och utveckling sker i samspel och samverkan med andra människor. Vi erbjuder en arbetsplats med positiva, engagerade kollegor och ett välfungerande elevhälsoteam. Det är vi, tillsammans, som skapar förutsättningar för varje elev att utvecklas så långt som möjligt.
Vi hoppas vår värdegrund lockar dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att vara drivkraften för vårt målarbete inom digitalisering, och se till att vi utvecklar vår digitala kompetens ytterligare. Du kommer att arbeta som mentor, och ha undervisning parallellt med utvecklingsarbetet inom digitalisering.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad speciallärare åk 1-9 med kunskap inom IT och digitalisering.
Vi tror att Du är lyhörd, letar möjligheter och har en förmåga att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar. Din utgångspunkt är att lärandet ska vara kreativt och stimulerande samtidigt som det ska baseras på forskning och beprövade metoder. Vi värdesätter medarbetare som lösningsorienterade.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693. Visa mindre

Speciallärare språk - läs och skrivutveckling Hushags / Erikslundsgymnasiet

Erikslundsgymnasiet och Hushagsgymnasiet, två gymnasieenheter med yrkesprogrammen: Bygg- anläggning-, El- och Energi-, Fordons- och Transport-, Industritekniska-, Restaurang- och Livsmedel samt VVS- och fastighetsprogrammet. De båda skolorna har ett nära samarbete, ligger på några minuters promenadavstånd och leds av en gemensam rektor samt två biträdande rektorer. Elevhälsoteamet (EHT) på skolorna har under läsåret 18/19 gått en utbildning anordnad av SPS... Visa mer
Erikslundsgymnasiet och Hushagsgymnasiet, två gymnasieenheter med yrkesprogrammen: Bygg- anläggning-, El- och Energi-, Fordons- och Transport-, Industritekniska-, Restaurang- och Livsmedel samt VVS- och fastighetsprogrammet. De båda skolorna har ett nära samarbete, ligger på några minuters promenadavstånd och leds av en gemensam rektor samt två biträdande rektorer. Elevhälsoteamet (EHT) på skolorna har under läsåret 18/19 gått en utbildning anordnad av SPSM med syfte att utveckla arbetet i EHT till ett salutogent arbetssätt. Utöver EHT:s utvecklingsarbete leder skolornas Förstelärare flera olika skolutvecklingsprojekt med syfte att öka elevernas måluppfyllelse.
Skolorna har ca 500 elever och ca 90 anställda.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Speciallärare med kunskaper inom språk- läs och skrivutveckling. Du blir del av vårt elevhälsoteam och kommer att arbeta förebyggande, främjande och operativt med eleverna. Utredningar och direktundervisning för elever med funktionshinder eller andra behov för förbättrad inlärning ingår i uppdraget.
I uppdraget ingår även:
Arbete med handledning av personal i lärsituationer
Elevkonferenser
Vissa föräldrakontakter
Utvecklingsarbete i arbetslagen

KVALIFIKATIONER
Du är speciallärare, alternativt lärare med god förmåga att stötta elever med behov av särskilt stöd och vill utbilda dej till speciallärare. Du har vana av att arbeta med människor, skapa bra relationer för ett lätt och smidigt samarbete. Du har bra insikter i pedagogiskt arbete och förståelse för hur unga personer tar till sig kunskap samt förståelse för olika lärsituationer.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT! Visa mindre

Speciallärare Domnarvets skola

Domnarvets skola är en allstadieskola F-9 med cirka 670 elever. Vi arbetar framtidsinriktat med fokus på arbetslag med ansvar för årskursen och en flexibel syn på schema och förutsättningar för elevernas lärande. Pedagogisk mångfald med elevens eget lärande sätts i centrum. Domnarvets skola fortsätter nu i sin spännande utveckling gällande vårt specialpedagogiska arbete där vi nu behöver hitta en ny kollega till vårt kompetenta elevhälsateam som bland a... Visa mer
Domnarvets skola är en allstadieskola F-9 med cirka 670 elever. Vi arbetar framtidsinriktat med fokus på arbetslag med ansvar för årskursen och en flexibel syn på schema och förutsättningar för elevernas lärande. Pedagogisk mångfald med elevens eget lärande sätts i centrum.

Domnarvets skola fortsätter nu i sin spännande utveckling gällande vårt specialpedagogiska arbete där vi nu behöver hitta en ny kollega till vårt kompetenta elevhälsateam som bland annat består av specialpedagog/ beteendepedagog, speciallärare, socialpedagog, kurator, studie och yrkesvägledare, skolsköterska samt lärarassistent med specialpedagogisk kompetens. Med gemensamma kunskaper och erfarenheter skapar vi sammanhang, kontinuitet och progression i elevens utveckling och lärande.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu specialpedagog, som vill vara med oss i detta arbete och stödja elever och medarbetare på Domnarvets skola. Du kommer att arbeta i år F-6 tillsammans med andra kollegor i vårt elevhälsateam, som består av bland annat specialpedagog/ beteendepedagog, speciallärare och lärarassistent med specialpedagogisk kompetens, så arbetet innebär arbete i team. Hos oss jobbar du praktiknära med elever och pedagoger samt i nära samarbete med skolans ledning och kollegorna i elevhälsateamet. Du är med och driver det specialpedagogiska arbetet tillsammans med skolans personal på både organisation- grupp- och individnivå. Du arbetar på uppdrag av rektor. Uppdraget innebär att fortsätta skolans utveckling inom detta område, men även med att skapa tillgängliga lärmiljöer och att bidra med kompetensutveckling för skolans övriga personal som hjälper elever att lyckas i skolan, där viktiga ledord är bemötande, kommunikation, relation, acceptans för olikheter, kunskap, flexibilitet, delaktighet och trygghet. Arbetet riktar sig både mot pedagoger och elever.
För att du ska kunna vara den spelare vi söker så krävs att du har en positiv, flexibel och lösningsfokuserad grundsyn. Du är trygg i dig själv med god självinsikt, är en lagspelare, men har också förmåga att arbeta självständigt när uppdraget så kräver. Du har vana att arbeta handledande och kan uttrycka dig väl både i tal och skrift. Du har även en god förmåga att leda medarbetande utveckling. Du ska vara väl insatt i skolans styrdokument samt ha god specialpedagogisk kompetens. Du har relevant utbildning för uppdraget och egen flerårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.

Vi vill att du tillsammans med oss på Domnarvets skola tar ett stort ansvar för den fortsatta utvecklingen gällande vårt specialpedagogiska uppdrag. Vi siktar högt och arbetar målmedvetet för hög kvalitet, stor arbetsglädje och tydligt elevperspektiv.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad lärare med förskriven utbildning. Du har vana av att planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling. Du är väl insatt i LGR11. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Visa mindre